Search form

SAN MATEO 26:62

62Lā' huan xamāpa'ksīni' curasna' tāyalh lā' huanilh Jesús:

―¿Chu tuntū' nakalhtīni'na'? ¿Tuchū talī'a'ksa'nīni'mā'ni' huā' tayāna' chi'xcuhuī'n?