Search form

SAN MATEO 28:5

5Lā' huan ángel cāhuanilh huan puscan:

―Tū' cajicua'ntit. Quit icca'tzī palh hui'xina'n putzapā'na'ntit huan Jesús a'ntī xtokohua'ca'ca.