Search form

SAN MATEO 6:3

3Lā' hui'xina'n, a'xni'ca' nacāmaktāya'yā'tit huan a'ntīn tamaclacasqui'n, tū' catimakxtektit nīn tintī' naca'tzī a'nchī cāmaktāya'yā'tit.