Search form

SAN MATEO 8:27

27Lā' huan chi'xcuhuī'n talē'cnīlh lā' tahualh:

―¿Tichūyā chi'xcu' xla'? ¡Hasta tzē cāmāpa'ksī huan ū'ni' lā' huan xasipej xcān lā' nata'a'kahuāna'ni'!