Search form

SAN MATEO 9:12

12Lā' Jesús kaxmatli huā'mā' tachihuīn lā' cāhuanilh:

―Huan a'ntīn tū' ta'ī'tza'ca'n, xlaca'n tū' tamaclacasqui'n huan doctor, xmān huan ī'tza'ca'nī'n.