Search form

ROMANOS 1:1

Pablo cāmacā'ni'lh saludos xalanī'n nac Roma

1Quit, Pablo, ictzo'kmā' huā'mā' carta. Quit ictā'scuja Jesucristo. Dios quilīmānūlh quilī'apóstol. Quilīmāmacū'lh para na'icmāsu'yu huan xatzey tachihuīn a'ntū Dios māca'tzīnīni'lh.