Search form

ROMANOS 1:19

19Xlaca'n tzē nataca'tzī macsti'na'j a'nchī huanī't Dios, chuntza' hua'chi quilīhuākca'n nā tzē ca'tzīyāuj. Māni' Dios cāmāsu'ni'nī't.