Search form

HECHOS 13

Pablo y Bernabé tataxtú tali̱chihui̱nán Jesús

1Profetas y lakskalala lacchixcuhuí̱n tí ixta̱cpuxcún cristianos nac Antioquía ixca̱huanicán: Bernabé, Simón el Negro, Lucio xalac Cirene, Manaén (jaé chixcú lakxtum ixta̱stacni̱t rey Herodes), y na̱ ixca̱cpuxcún Saulo tí istzucucani̱t li̱ma̱pa̱cuhui̱cán Pablo. 2Maktum acxni hua̱k cristianos ixtakatxtaknama̱na ixtakalhtahuakanima̱na Dios, Espíritu Santo ca̱ma̱cxcatzí̱ni̱lh jaé profetas, chuné ca̱ta̱chihuí̱nalh:

―Pablo y Bernabé yaj tú caca̱li̱lhcá̱tit porque cama ca̱ma̱lakachá natama̱kantaxtí aktum lanca tascújut.

3Ni̱ ixli̱maka̱s chichiní hua̱k takatxtáknalh y takalhtahuakánilh Dios caca̱pu̱lánilh nac ixtascujutcan Pablo y Bernabé. Xa̱makapitzi taliáclhitli ixmacancán y táalh ní ixca̱ma̱lakacha̱ma Dios. 4Espíritu Santo ca̱ma̱cxcatzí̱ni̱lh catáalh nac Seleucia; aná jaé ca̱chiquí̱n tatáju̱lh nac aktum barco y táalh pakán nac isla de Chipre 5y tatá̱ctalh nac ca̱chiquí̱n Salamina. Xlacán táalh nac sinagoga xla judíos y tzúculh tali̱chihui̱nán Dios. Juan Marcos na̱ ixca̱takokeni̱t xlacata naca̱makta̱yá. 6A̱stá̱n lakasu̱t talakatza̱lako̱lh hua̱k lactzú ca̱lacchiquí̱n ni̱ma̱ ixtahuila̱na nac Chipre.

Cha̱tum brujo ni̱ lacasquín cali̱chihui̱nanca Dios

Maktum tácha̱lh nac Pafos y juú tatáka̱sli cha̱tum judío ixuanicán Barjesús y nac griego tachihuí̱n ixuanicán Elimas. Xlá ixlakatí akskahuinán ixli̱tanú profeta tí ixma̱lakacha̱ni̱t Dios. 7Jaé brujo ni̱ caj maktum akastacyá̱hualh tú ixli̱tláhuat gobernador xala amá pu̱latama̱n ixuanicán Sergio Paulo, ma̱squi xlá na̱ skalala ixuani̱t y tancs ixma̱kachakxí talacapa̱stacni. Jaé gobernador ma̱tasaní̱nalh Pablo y Bernabé y xlacán tzúculh talacspi̱tní ixtachihui̱n Dios. 8Pero Barjesús paktánu̱lh y huánilh gobernador:

―Ni̱ caca̱najla tú tali̱chihui̱namá̱n namá lacchixcuhuí̱n.

9Como Pablo ixakskalhlí̱n Espíritu Santo ma̱lacpuhuá̱ni̱lh cachihuí̱nalh, acs lacá̱nilh amá chixcú 10y huánilh:

―¡Acs cata̱ya takalhí̱n akskahuana chixcú! ¿Hasta xnicu pa̱t li̱makxtaka ca̱paktanu̱ya tí tali̱pa̱huamputún Dios? Huix la̱ ixkahuasa tlajaná. 11Pero Dios acxilhmá̱n y chí tuncán ama ma̱xoko̱ni̱yá̱n mintala̱kalhí̱n, lakatzí̱n pa̱t tamakxtaka y ni̱ pa̱t acxila ixtaxkáket chichiní laktzu quilhtamacú.

Acxni tuncán Barjesús lakapoklh lako̱lh ixlakastapu, yaj lacahuá̱nalh y tzúculh ca̱huaní xa̱makapitzi catamakachípalh xlacata ni̱ nalhtuja. 12Gobernador Sergio Paulo ixacxilhni̱t tú pá̱xtokli Barjesús y ca̱nájlalh ixtachihui̱n Dios.

Pablo ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos xalac Antioquía

13Juú nac Pafos Pablo, Bernabé y Juan Marcos tataju̱pá nac barco y táalh pakán nac Turquía. Acxni tácha̱lh jaé pu̱latama̱n tatá̱ctalh nac aktum ca̱chiquí̱n huanicán Perge y juú Marcos tachókolh y táspitli nac Jerusalén. 14Pero Pablo y Bernabé táalh ca̱tujún nac ca̱chiquí̱n Antioquía ixli̱tapaksí pu̱latama̱n Pisidia. Sábado acxni ixlakachixcuhui̱cán Dios táalh nac sinagoga. 15Tí ixta̱cpuxcún natalakachixcuhui̱nán, la̱ tali̱kalhtahuakako̱lh ixlibrojcán Moisés y profetas, tama̱lakachá̱nilh tachihuí̱n Pablo y Bernabé para huí tú ixtahuamputún catapasá̱rlalh ixlacati̱ncan cristianos xlacata natahuán ixtalacapa̱stacnicán. 16Pablo tá̱yalh, alh nac ixlacatí̱n y acxni acs tatahuilako̱lh chuné tzúculh chihui̱nán:

―Li̱ta̱camán xalac Israel y tí li̱pa̱huanátit Dios ma̱squi ni̱ judíos, quila̱kaxmatui la̱ cama ca̱ma̱lacapa̱stacayá̱n tú cpuhuán huixín catzi̱yá̱tit. 17Quimpu̱chinacán Dios ma̱lacatzuqui̱ni̱t quimpu̱latama̱ncán Israel y xlá ca̱lacsacni̱t hua̱k quili̱talakapasnicán judíos pues ca̱li̱tamácxtulh ixli̱tlihueke nac Egipto. 18Ni̱ ca̱kxtakmákalh cha̱ ca̱maktá̱yalh, pues cha̱li cha̱lí ca̱má̱hui̱lh nac desierto ti̱puxum ca̱ta porque aná ni̱ lá tú ixtamakalá. 19A̱stá̱n cá̱li̱lh nac pu̱latama̱n xla Canaán y como ixtahuila̱na aktujún ca̱chiquí̱n xlá ca̱lactláhualh xlacata juú natalatamá quili̱talakapasnicán. 20La̱ta tilacatzúculh jaé pu̱latama̱n Canaán, Dios ca̱lácsacli makapitzi lacchixcuhuí̱n tí natama̱paksi̱nán y ca̱li̱ma̱pa̱cuhui̱ca jueces. Akta̱ti ciento ca̱ta a̱íta̱t chuná jaé ca̱li̱kálhi̱lh y a̱huata tima̱paksí̱nalh huá profeta Samuel. 21Quili̱talakapasnicán judíos tamáksquilh Dios caca̱ma̱páksi̱lh cha̱tum rey y xlá ma̱tlá̱ni̱lh cama̱paksí̱nalh Saúl ixkahuasa Cis. Jaé chixcú ixca̱ma̱lacatzuqui̱ni̱t cha̱tum xalakmaka̱n ko̱rutzí̱n huanicán Benjamín. Rey Saúl ma̱paksí̱nalh ti̱puxum ca̱ta. 22A̱stá̱n Dios lí̱lhca̱lh caca̱ma̱páksi̱lh David, pues xlá chuné li̱chihuí̱nalh jaé rey: “Ctaka̱sni̱t David ixkahuasa Isaí, cacxilhni̱t xlacata ixnacú ni̱ lactlancán y ama tlahuá la̱ta tú nacli̱ma̱paksí.” 23Dios ma̱lacnú̱nilh rey David ixama lakahuán cha̱tum tali̱pa̱u ixli̱talakapasni tí ixama ca̱lakma̱xtú cristianos xala Israel. Jaé chixcú ixli̱talakapasni David quinca̱ta̱latamá̱n huanicán Jesús. 24Dios pu̱la ma̱lakácha̱lh Juan Bautista xlacata naca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos catalakmákalh ixtala̱kalhi̱ncán y catata̱kmúnulh para tali̱pa̱huán Dios. 25Acxni ixamajá ma̱lacatzuquí ixtascújut Jesús, Juan chuné ixchihui̱nán: “Aquit ni̱ Cristo tí ama ca̱lakma̱xtuyá̱n pero amajá ca̱lakchiná̱n; aquit ni̱ para cma̱ta̱xtuca ixtasa̱cua nacuán tí nakatxcuta nama̱xtuní ixtatu̱nu.”

Pablo li̱chihui̱nán la̱ Jesús ca̱lakma̱xtú cristianos

26’Li̱ta̱camán judíos ixli̱talakapasni Abraham y na̱ chuná huixín tí ni̱ judíos pero li̱pa̱huaná̱tit Dios, aquín namá cristianos tí mini̱t ca̱lakma̱xtú Jesús la̱ ixma̱lacnu̱ni̱t Dios. 27Xanapuxcun judíos y curas xalac Jerusalén ni̱ talakápasli ticu yá chixcú ixuani̱t Jesús. ¿Tucu ca̱li̱macuánilh tali̱kalhtahuaká ixlibrojcan profetas tu̱maj tú̱ma sábado? ¡Acxtumatiyá tamákni̱lh la̱ ixtali̱chihui̱nani̱t profetas! 28Como ni̱ tataká̱snilh tú natali̱ya̱huá tama̱lacápu̱lh ixlacati̱n Pilato xlacata xlá namakní. 29Xlacán tama̱kantáxti̱lh la̱ ixtali̱chihui̱nani̱t xalakmaka̱n profetas ixama̱ca makni̱cán Jesús. A̱stá̱n ma̱cti̱ca nac culu̱s y ma̱nu̱ca nac ixpu̱muju̱can ni̱n. 30Pero Dios ma̱lacastacuáni̱lh nac ca̱li̱ní̱n. 31Laktzu quilhtamacú ni̱ caj maktum ca̱tasí̱nilh xastacnán amá cristianos tí a̱huata ixtata̱mini̱t nac Galilea hasta nac Jerusalén y chí pi̱huá jaé lacchixcuhuí̱n tí ta̱cxilhni̱t tú qui̱taxtuni̱t tali̱chihui̱nán ixlatama̱t Jesús.

32’Aquit y Bernabé cmini̱táu cca̱huaniyá̱n la̱ namaklhti̱naná̱tit amá tapa̱xahuá̱n ni̱ma̱ tica̱ma̱lacnú̱nilh Dios xalakmaka̱n quili̱talakapasnicán. 33Aquín quinca̱lakcha̱ni̱tán naacxilá̱u la̱ Dios ma̱lacastacuáni̱lh Jesús, pues chuná jaé ma̱kantáxti̱lh ixtachihuí̱n ni̱ma̱ tatzokni̱t nac Salmo dos: “Chí cma̱luloka huix Quinkahuasa tí cmacama̱xqui̱ni̱t hua̱k quintapáksi̱t.” 34Dios ma̱lácnu̱lh xlacata Cristo tí ixama ma̱lakachá, ni̱ ixama pu̱chí̱n ixli̱hua, ¡siempre ixama latamá! Nac Escrituras tatzokni̱t: “Huixín pa̱t li̱pa̱xahuayá̱tit acxni nacma̱kantaxtí tú cma̱lacnú̱nilh rey David.” 35A̱lacatunu Salmo ma̱s tancs tatzokni̱t: “Dios ni̱ ama li̱makxtaka napu̱chí̱n ixmacni ixkahuasa tí lacsacni̱t namacuaní.” 36¿Puhuaná̱tit huixín Dios ixli̱chihui̱nama rey David? Ni̱ taxtuya̱chá chuná, porque ma̱squi David ma̱paksí̱nalh la̱ huánilh Dios, xlá ni̱lh y muju̱ca y alh ca̱ta̱talakxtumí ixli̱talakapasni nac ca̱li̱ní̱n, ixmacni na̱ masli la̱ xa̱makapitzi. 37Cama̱kachakxí̱tit, Dios li̱chihuí̱nalh cha̱tum tí ni̱ ixama pu̱chí̱n ixmacni, ixama lacastacuanán ca̱li̱ní̱n.

38’Li̱ta̱camán, aquit cca̱huaniyá̱n xlacata Jesús quinca̱lacati̱ta̱yayá̱n yaj naxoko̱naná̱u quintala̱kalhi̱ncán ni̱ma̱ tlahuani̱táu. 39Amá tí li̱pa̱huán xapaní hua̱k ixtala̱kalhí̱n y li̱tamakxtaka tla̱n chixcú ixlacati̱n Dios. Chí yaj tamaclacasquiní cha̱tum cristiano calacpútzalh ma̱kantaxtí ixley Moisés xlacata nataxtuní, porque ni̱ lá catitaxtúnilh. 40Makapitzi ni̱ taca̱najlá tú cli̱chihui̱nama̱náu, pero ni̱ clacasquín caca̱lakchá̱n huixín tú chuné tatzokni̱t profetas:

41Mi̱cstucán calaktzanká̱tit huixín tí li̱chiyayá̱tit quintascújut.

Aquit Dios y ama cha̱n quilhtamacú lhu̱hua tú cama ca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n;

hasta ni̱ pa̱t ca̱najlaputuná̱tit para tí naca̱li̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱n.

42La̱ chihui̱nanko̱lh Pablo, táxtulh amá nac sinagoga pero makapitzi tí ni̱ judíos ixtahuani̱t tama̱lacatzúhui̱lh y tahuánilh caca̱lakampá ixli̱tu̱ma xlacata naca̱li̱ta̱chihui̱nampará Dios. 43Lhu̱hua judíos y tí ni̱ judíos ixtahuani̱t pero tali̱pa̱huán Dios tatakókelh Pablo y Bernabé acxni táalh. Xlacán tahuánilh ni̱ catalakmákalh tali̱pa̱huán Dios pues xlá siempre ca̱maktakalha tí tali̱pa̱huán.

Xanapuxcun judíos tasi̱tzí la̱ Pablo li̱chihui̱nán Dios

44Ixli̱tu̱ma sábado, Pablo y Bernabé ta̱mpá nac sinagoga. Ixtamini̱t casi hua̱k cristianos xala amá ca̱chiquí̱n pues ixtakaxmatputún ixtachihui̱n Dios. 45Pero makapitzi xanapuxcun judíos tasí̱tzi̱lh la̱ ixtakaxmatma̱na ixtachihui̱n Dios hua̱k cristianos y tzúculh tali̱kalhkama̱nán y tata̱ra̱huaní Pablo. 46Pablo y Bernabé ni̱ acs tatamákxtakli y chuná takalhtí̱nalh:

―Dios ixlaclhca̱ni̱t pu̱la cataca̱nájlalh ixtachihuí̱n hua̱k judíos tí ixca̱lacsacni̱t, pero huixín la̱mpara ni̱ ma̱tla̱ni̱yá̱tit la̱ cma̱lacnu̱yá̱u tla̱n natachá̱n nac akapú̱n tí tali̱pa̱huán Jesús. Huá xlacata mejor chí camá̱n ca̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱u huata tí ni̱ judíos. 47Xa̱huá Quimpu̱chinacán chuné quinca̱li̱ma̱paksí̱n:

Aquit cca̱ma̱xqui̱ni̱tán taxkáket xlacata naca̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱tit cristianos.

Clacasquín cali̱pítit jaé taxkáket ixli̱ti̱lanca ca̱quilhtamacú xlacata hua̱k natataxtuní.

48La̱ chihui̱nanko̱lh Pablo hua̱k tí ni̱ judíos tapa̱xahuako̱lh, tapa̱xcatcatzí̱nilh Dios tú ixlaclhca̱ni̱t ixlacatacán y amá cristianos tí Dios ixca̱ma̱tunujni̱t natataxtuní taca̱nájlalh xlacata Jesús tla̱n ixca̱ma̱xquí li̱pa̱xau latáma̱n nac akapú̱n. 49Ni̱ ixli̱maka̱s lhu̱hua ixtaca̱najlani̱t ixtachihui̱n Dios amá pu̱latama̱n. 50Pero amá xanapuxcun judíos ni̱ tali̱mákxtakli tata̱ra̱slaka Pablo y Bernabé y ta̱kastacyá̱hualh tí ixta̱cpuxcún cristianos y makapitzi lactali̱pa̱u lacchaján xlacata caca̱ktlakali̱nca amá pu̱latama̱n. 51Acxni tatáxtulh amá ca̱chiquí̱n ca̱tu̱tincxca pokxni ni̱ma̱ ixca̱tu̱tahuacani̱t xlacata hua̱k cristianos nata̱cxila la̱ ixtasi̱tzi̱ni̱t y ni̱ ixtama̱tla̱ni̱ni̱t ixkasatcán amá cristianos y táalh nac ca̱chiquí̱n huanicán Iconio. 52Pero amá cristianos tí tatamákxtakli nac Antioquía ixtali̱pa̱huani̱t Jesús, la̱tiyá li̱pa̱xáu ixtalakachixcuhuí Dios y Espíritu Santo ixca̱maktakalha.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index