Search form

HECHOS 13:13

Pablo ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos xalac Antioquía

13Juú nac Pafos Pablo, Bernabé y Juan Marcos tataju̱pá nac barco y táalh pakán nac Turquía. Acxni tácha̱lh jaé pu̱latama̱n tatá̱ctalh nac aktum ca̱chiquí̱n huanicán Perge y juú Marcos tachókolh y táspitli nac Jerusalén.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index