Search form

HECHOS 2

Tí tali̱pa̱huán Jesús tamaklhti̱nán Espíritu Santo

1Ni̱ lhu̱hua quilhtamacú alh acxni lakcha̱mpá tunu ixtacuhuinican judíos ixuanicán Pentecostés y hua̱k amá tí ixtali̱pa̱huani̱t Jesús ixtatamakstokni̱t nac aktum ákxtaka. 2Aná ixtatanu̱ma̱na acxni takáxmatli nac akapú̱n la̱ cajílilh y ¡suannc ca̱laktánu̱lh la̱ aktum akxtulú̱n, ixtasí la̱ aktum maclanca lhcúya̱t! 3Ya̱ para ixtama̱kachakxí tú ixqui̱taxtuma acxni tzúculh tapitzí catzuntín amá lhcúya̱t la̱ capíricxli, y ca̱ctánu̱lh cha̱tum cha̱túm nac ixtalacapa̱stacnicán. ¡Chuná jaé ixca̱liakmunucani̱t ixli̱tlihueke Espíritu Santo! 4La̱ tamaklhti̱nako̱lh ixli̱tlihueke Espíritu Santo tla̱n tachihuí̱nalh ti̱pa̱katzi tachihuí̱n ni̱ma̱ ni̱cxni ixtakaxmatni̱t.

5Nac Jerusalén ixtamini̱t talakachixcuhui̱nán lhu̱hua judíos ni̱ma̱ ixtalama̱na katunu ca̱chiquí̱n y pu̱latama̱n amá quilhtamacú. 6Acxni takáxmatli maca̱csá̱nalh nac akapú̱n amá la̱ akxtulú̱n lacapala táalh nac ákxtaka ní ixtatanu̱ma̱na apóstoles. Acxni tácha̱lh, ni̱ ixtaca̱najlaputún tú ixqui̱taxtuma, pues cha̱tunu apóstoles ixchihui̱nán nac ixtachihui̱ncán ni̱ma̱ ixchihui̱nancán nac ixpu̱latama̱ncán. 7A̱huata acs tatá̱yalh, ixtahuán:

―Jaé lacchixcuhuí̱n xalac Galilea, ¿tucu ixkasatcán? 8¿Hua̱nchi tla̱n tachihui̱nán quintachihui̱ncán ni̱ma̱ aquín chihui̱naná̱u nac quimpu̱latama̱ncán? 9¿Nicu tali̱ma̱kachakxí ixtachihui̱ncán tí tamini̱t juú? Pues juú talaya̱na cristianos xalac Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, 10Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Africa amá pu̱latama̱n ni̱ma̱ huilachá pakana̱chá nac Cirene. 11Na̱ tamini̱t cristianos xalac Creta y Arabia, y hasta cristianos romanos na̱ talaya̱na juú, makapitzi juú talakahuani̱t y tunu caj tapaktanu̱ni̱t judíos natali̱pa̱huán Dios ni̱ma̱ talakachixcuhuí xlacán. ¡Ni̱ para li̱ca̱najlaputu la̱ tali̱chihui̱nán namá cristianos ixtascújut Dios nac quintachihui̱ncán!

12Lhu̱hua ni̱ ixtacatzí tú natalacpuhuán y huata ixtara̱kalasquiní:

―¿Cha̱ nicu ama qui̱ta̱yá jaé tú kaxmatma̱náu?

13―¡Ni̱ caso catlahuátit, takachí namá lacchixcuhuí̱n! ―ixtakalhti̱nán makapitzi.

Pedro ca̱lacspi̱tní cristianos tú qui̱taxtuma

14Entonces hua̱k apóstoles tatá̱yalh ixlacati̱ncán y Pedro chuné ca̱ta̱chihuí̱nalh cristianos:

―Huixín cristianos xalac Jerusalén y huixín tí tani̱tántit xala mákat y quila̱kaxmatma̱náu, 15cama̱kachakxí̱tit tú cama ca̱huaniyá̱n: Makapitzi huixín huaná̱tit xlacata aquín ckachi̱yá̱u. ¡Nicu li̱puhuaná̱tit ckachi̱yá̱u si apenas las nueve de la mañana! 16Huixín ni̱ ma̱kachakxi̱ni̱nántit xlacata nac milacati̱ncán kantaxtuni̱t amá tú tima̱cxcatzí̱ni̱lh Dios profeta Joel maká̱n quilhtamacú. Xlá chuná tzokli ixtapuhua̱n Dios:

17Ama cha̱n quilhtamacú acxni hua̱k cristianos cama ma̱xquí quintalacapa̱stacni.

Lacchixcuhuí̱n y lacchaján ama ta̱cxcatzí y tali̱chihui̱nán quintapuhuá̱n,

lakkahuasán y lactzumaján cama ca̱li̱ma̱lacahua̱ní quintascújut,

y lakko̱lún lhu̱hua tú cama ca̱li̱ma̱ma̱nixní.

18Hua̱k lacchixcuhuí̱n y lacchaján tí quintamacuaní

ama ca̱kchipaní ixtalacapa̱stacnicán Quiespíritu xlacata naquintali̱chihui̱nán.

19Nac akapú̱n pa̱t acxilá̱tit tú ni̱cxni ixtasi̱ni̱t,

y nac ca̱quilhtamacú cama li̱ma̱lacahua̱ni̱nán la̱ kalhni, la̱ lhcúya̱t y la̱ jin.

20Chichiní ama talakapaklhtu̱tá y papá ama tasí la̱ cakálhi̱lh kalhni;

y huá jaé quilhtamacú acxni ama min Mimpu̱chinacán xlacata naca̱ma̱si̱niyá̱n la̱ kalhí ixli̱tlihueke ixli̱ma̱paksí̱n.

21Amá cristianos tí tamaksquín Dios caca̱lakalhámalh ama talakma̱xtú ixli̱stacnicán.

22Pedro la̱ta ixma̱ti̱tumi̱ni̱t ixtalacapa̱stacni, ca̱huanipá:

―¡Tla̱n cama̱kachakxí̱tit tú camá̱n ca̱huaniyá̱n huixín lacchixcuhuí̱n xalac Israel! Huixín catzi̱yá̱tit la̱ latáma̱lh namá chixcú Jesús xalac Nazaret, Dios ixlacsacni̱t y má̱xqui̱lh hua̱k ixli̱tlihueke xlacata naca̱tlahuá laclanca ixtascújut y chuná ca̱li̱ma̱lacahua̱ní̱n la̱ kalhí ixli̱tlihueke. 23Dios maká̱n ixlaclhca̱ni̱t tú ixama qui̱taxtú huá li̱mákxtakli cama̱lacapú̱tit nac ixpu̱ma̱paksi̱ncán romanos y chuná tla̱n makní̱tit nac culu̱s. 24Pero ni̱cxni lacpuhuántit xlacata ixpu̱china ca̱li̱ní̱n ni̱ lá makatlájalh pues ixliaktutu chichiní a̱stá̱n lacastacuánalh porque Dios ixma̱xqui̱ni̱t ixli̱tlihueke. 25Calacapa̱stáctit la̱ rey David tzokli xlacata Ixpu̱chiná Cristo, chuné ta̱chihuí̱nalh Dios:

Cacxila la̱ quinta̱tla̱huán Quimpu̱chiná,

cacxcatzí la̱ quimakta̱yá xlacata ni̱tú naquima̱laktzanké.

26Huá xlacata snu̱n li̱pa̱xahuá quinacú,

y quisi̱máka̱t cli̱huán lacla̱n tachihuí̱n xlacata naclakachixcuhuí.

Pues ccatzí ma̱squi quimacni ama ní cama lacastacuanampará.

27Porque ni̱ pa̱t akxtakmakana quili̱stacni nac ca̱li̱ní̱n,

ni̱ para pa̱t li̱makxtaka napu̱chí̱n ixmacni Minkahuasa tí macuanini̱tán.

28Huix quima̱si̱nini̱ta tijia ni̱ma̱ tancs nacli̱chá̱n nac akapú̱n,

xlacata nacli̱pa̱xahuayá̱n acxni naclakcha̱ná̱n nac mimpa̱xtú̱n huix Quimpu̱chiná.

29’Li̱ta̱camán, ¿ticu ixli̱chihui̱nama rey David? Xlá latáma̱lh, ni̱lh y muju̱ca la̱ cati̱hua chixcú y hua̱k aquín catzi̱yá̱u ní taju̱ma. 30Li̱ta̱camán, rey David ixli̱chihui̱nama cha̱tum ixli̱talakapasni ni̱ma̱ ixama lakahuán, ixama tanú ixlakapu̱xoko ixpu̱ma̱paksí̱n, pues xlá na̱ profeta ixuani̱t y Dios chú tancs ma̱lacnú̱nilh. 31Rey David maká̱n tili̱lacahuá̱nalh xlacata Cristo tí ixama ca̱lakma̱xtuyá̱n ixama lacastacuanán ca̱li̱ní̱n, ni̱ ixama tamakxtaka ixli̱stacni nac ca̱li̱ní̱n, ni̱ para ixmacni ixama pu̱chí̱n nac tíyat.

32’Aquín cacxilhni̱táu Jesús xastacnán y tla̱n cma̱luloká̱u xlacata Dios ma̱lacastacuáni̱lh ca̱li̱ní̱n. 33Acxni alh nac akapú̱n ní ixama ta̱ma̱paksi̱nán Ixti̱cú, maklhtí̱nalh hua̱k ixli̱tlihueke y quinca̱ma̱lacnu̱nín ixama quinca̱ma̱lakacha̱niyá̱n Espíritu Santo. Chí huixín acxilhni̱tántit y kaxpatni̱tántit la̱ quinca̱ma̱lakacha̱nini̱tán ixli̱tlihueke Espíritu Santo. 34Ah, xacaktzonksuama cca̱huaniyá̱n, Dios ni̱ ma̱lacnú̱nilh rey David nata̱ma̱paksi̱nán pues xlá na̱ huá:

Quinti̱cú Dios huánilh Quimpu̱chiná tí ixama quilakma̱xtú:

“Catahuila nac quimpa̱xtú̱n,

35hasta xní nacca̱ma̱ktzuhuí hua̱k mienemigos xlacata natalakachixcuhui̱yá̱n.”

36’Hua̱k huixín cristianos xalac Israel tí quila̱kaxmatma̱náu, aquit tancs cma̱luloka xlacata jaé chixcú Jesús tí huixín makní̱tit nac culu̱s Dios li̱lhca̱ni̱t Quimpu̱chinacán nahuán tí naquinca̱lakma̱xtuyá̱n.

37La̱ takaxmatko̱lh ixtachihui̱n Pedro amá cristianos tzúculh tali̱puhuán ixnacujcán tú ixtatlahuani̱t y takalasquínilh Pedro y xa̱makapitzi apóstoles:

―Li̱ta̱camán, ¿tucu quili̱tlahuatcán?

38Pedro ca̱kálhti̱lh:

―Cakalhapalanítit Jesucristo tú ni̱ tla̱n tlahuani̱tántit ixlacati̱n Dios y cha̱tunu cata̱kmúnulh nac ixtacuhui̱ni Jesucristo xlacata nama̱tzanke̱naní ixtala̱kalhí̱n y Dios nama̱xquí ixli̱tlihueke Espíritu Santo. 39Pues Jesús ma̱lácnu̱lh Dios ama ca̱ma̱xqui̱yá̱n ixli̱tlihueke Espíritu Santo hua̱k huixín y mincamancán y na̱ chuná hua̱k cristianos xala cani̱huá ca̱quilhtamacú tí ca̱tasaní Dios natali̱pa̱huán.

40Pedro lhu̱hua ma̱s la̱ ca̱li̱ta̱chihuí̱nalh Jesús, na̱ ca̱lacspí̱tnilh la̱ ixli̱latama̱tcán. Ca̱huánilh ni̱ catamakslihuékelh ixkasatcán amá ni̱ lactla̱n cristianos xala ca̱quilhtamacú, para xli̱ca̱na ixtacha̱mputún ixpa̱xtu̱n Dios nac akapú̱n.

Ixlatama̱tcán tí xla̱huán tali̱pá̱hualh Jesús

41La̱ chihui̱nanko̱lh Pedro, amá chichiní tali̱pá̱hualh Jesús como cha̱tutu mi̱lh cristianos y cha̱tunu cristianos tata̱kmúnulh. 42Amá cristianos tí ixtali̱pa̱huani̱t Jesús ixtalakatí tama̱kantaxtí tú ixtama̱sí apóstoles, acxtum ixtalacchihui̱nán tú ixtatlahuá, macxtum ixtakalhtahuakaní Dios, ixtama̱kpitzí ixtahuajcán.

43Dios ca̱ma̱tláhui̱lh apóstoles lhu̱hua laclanca tascújut y hua̱k cristianos ixtaca̱cní tú ixta̱cxila. 44Jaé cristianos tí ixtali̱pa̱huani̱t Jesús ni̱ ixtalactlancán, quilhpa̱xtum ixtara̱lakalhamán, ixtara̱makta̱yá acxni tú ixmaclacasquín cha̱tum cristiano. 45Ni̱ caj cha̱tum sta̱lh la̱ta tú ixkalhí, ixmacama̱stá xatumi̱n xlacata nama̱kpitzicán y naca̱ma̱xqui̱cán tí ixca̱tzanka̱ní ixtamaclacasquín. 46Cha̱li cha̱lí ixtatamakstoka nac lanca pu̱siculan xalac Jerusalén ixtalakachixcuhuí Dios. A̱stá̱n ixtatamakstoka nac aktum ákxtaka y aná li̱pa̱xáu lakxtum ixtahua̱yán la̱ li̱ta̱camán; ixtapa̱xcatcatzi̱ní Dios tú ixtlahuani̱t ixlacatacán. 47Hua̱k cristianos xala amá ca̱chiquí̱n ixtalakatí la̱ ti̱tum ixtaya̱huani̱t ixtalacapa̱stacnicán y ca̱li̱tlá̱n ixtalama̱na, y Dios na̱ chuná cha̱li cha̱lí ixca̱lakxta̱palí ixkasatcán cristianos, ixtapaktanú amá cristianos tí ixtali̱pa̱huán Jesús.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index