Search form

HECHOS 5

Cha̱tum chixcú stá ixca̱quihuí̱n y acma̱xtú tumi̱n

1Cha̱tum chixcú huanicán Ananías ixta̱cha̱t ixuanicán Safira na̱ tásta̱lh ixca̱quihui̱ncán. 2Pero acxtum talacchihuí̱nalh y ta̱cmá̱xtulh actzu tumi̱n, y ni̱ma̱ kalhtá̱xtulh tamacamá̱xqui̱lh apóstoles y tahuánilh xlacata chú ixtali̱sta̱ni̱t. 3Pedro acxcátzi̱lh tú ixtatlahuani̱t y huánilh Ananías:

―Ananías, ¿hua̱nchi li̱mákxtakti camakatlaján ixtapuhua̱n tlajaná nac minacú? Huix li̱cxilhni̱ta para tla̱n akskahuiya Espíritu Santo porque ni̱ katzí jaé tumi̱n la̱ li̱sta minca̱quihuí̱n. 4Ananías, ¿tucu lani? ¿A poco ni̱ milá ixuani̱t namá ca̱quihuí̱n? Huix tla̱n ixquintila̱ma̱xquí̱u la̱ lacasquina porque huix ixma̱paksi̱ya mintumi̱n. Ma̱x tilacpúhuanti aquín ama quila̱kskahuiyá̱u, pero ni̱ chuná qui̱taxtuni̱t, ¡huix akskahuini̱ta Dios!

5La̱ kaxmatko̱lh ixtachihui̱n Pedro, Ananías tama̱chá ca̱tiyatni, ¡uyu tuncán ni̱lh! Hua̱k cristianos tí tá̱cxilhli y tacátzi̱lh tú ixpa̱xtokni̱t tajicuanko̱lh. 6Makapitzi lakkahuasán tali̱máksuitli aktum sábana xani̱n Ananías xlacata nataán tamujú.

7Pasá̱rlalh ma̱x aktutu hora acxni chilh ixta̱cha̱t, xlá ni̱ ixcatzí tú ixqui̱taxtuni̱t. 8Huá li̱kalasquínilh Pedro:

―¿Huá jaé ixtapalh li̱stá̱tit minca̱quihui̱ncán la̱ quimá̱xqui̱lh minta̱ko̱lú?

―Je, chuná cli̱stá̱u ―kalhtí̱nalh Safira.

9Pedro kálhti̱lh:

―¿Hua̱nchi li̱cxílhtit para tla̱n naakskahuiyá̱tit Espíritu Santo? Xlá ni̱ lá tí akskahuí, hua̱k acxcatzí. ¡Cá̱cxilhti, nachu tamín namá lakkahuasán tí taqui̱múju̱lh minta̱ko̱lú y na̱ pi̱huá ama tali̱ná̱n huix caj xlacata minta̱kskahuín!

10Amá pusca̱t na̱ ¡pumm! tama̱chá ca̱tiyatni xaní̱n y amá lakkahuasán tásacli y táalh tamujú lacatzú ní ixtamuju̱ni̱t ixta̱ko̱lú. 11Hua̱k cristianos tí ixtali̱pa̱huani̱t Jesús acxni tacátzi̱lh tú ixtapa̱xtokni̱t Ananías y Safira ca̱maká̱klhalh tú ixta̱kspulani̱t.

Ixapóstoles Jesús tama̱ksa̱ní lhu̱hua ta̱tatlaní̱n

12Apóstoles ni̱ ixtali̱makxtaka tatamakstoka nac Portal de Salomón ní ixtali̱chihui̱nán Dios y lhu̱hua tí ixtama̱ksa̱ní amá ca̱chiquí̱n. 13Ixtalama̱na tunu cristianos tí tze̱k ixtali̱pa̱huán Jesús y ni̱ ixta̱tamakstoka xa̱makapitzi ma̱squi ixtalakatí tú ixtatlahuá y la̱ ixtalama̱na. 14Cha̱li cha̱lí ixtali̱tahuacá lacchixcuhuí̱n y lacchaján tí ixtali̱pa̱huán Jesús. 15Ni̱ caj maktum ixca̱ma̱pi̱cán ta̱tatlaní̱n nac tijia ní ixama lacpasa̱rlá Pedro xlacata naca̱chipá ixma̱spíle̱k y nata̱ksa̱nán. 16Na̱ ixtali̱mín lhu̱hua ta̱tatlaní̱n y tí ixca̱makatlajani̱t tlajaná amá cristianos tí ixtalama̱na lacatzú nac Jerusalén y hua̱k ixca̱ma̱ksa̱ni̱cán.

Pedro y Juan ca̱ma̱nu̱cán nac pu̱la̱chi̱n y Dios ca̱lakma̱xtú

17Xapuxcu ma̱paksi̱na cura y saduceos ca̱makasí̱tzi̱lh tú ixtatlahuá apóstoles, 18y como ni̱ ixtama̱tla̱ní tali̱ma̱paksí̱nalh caca̱ma̱nu̱paraca nac pu̱la̱chi̱n Pedro y Juan. 19Pero ca̱tzisní Dios ma̱lakácha̱lh cha̱tum ángel, xlá ma̱líqui̱lh puhui̱lhta y ca̱huánilh catatáxtulh; chuné ca̱li̱ma̱páksi̱lh:

20―Capítit nac pu̱siculan, ni̱ cajicuántit cali̱chihui̱nántit namá tla̱n latáma̱t ni̱ma̱ ca̱ma̱xqui̱ni̱tán Jesús.

21Xlacán takáxmatli tú ca̱huánilh amá ángel y chu̱ta tzisa táalh nac pu̱siculan tama̱kalhchihui̱ní cristianos. Na̱ pi̱huá amá chichiní xalacatzisa, lihua xapuxcu cura ca̱ma̱makstokko̱lh hua̱k lakko̱lún tí ixtata̱ma̱paksi̱nán. Acxni pu̱tum tatahuilako̱lh tali̱ma̱paksí̱nalh caca̱li̱minca Pedro y Juan xlacata naca̱ma̱kalhapali̱cán. 22Makapitzi policías táalh nac pu̱la̱chi̱n y como ni̱tú ixtatanu̱ma̱na tachi̱ní̱n lacapala táalh tahuaní amá lactali̱pa̱u ma̱paksi̱naní̱n:

23―Ccha̱u nac pu̱la̱chi̱n, nac lacaquilhti̱n ixtahuila̱na amá soldados tí ixtamaktakalhnama̱na, pero acxni cma̱liquí̱u puhui̱lhta ni̱ cha̱tum tí ixtanu̱ma. ¡Tuchi talánilh!

24Amá lactali̱pa̱u lacchixcuhuí̱n y xapuxcu policías a̱huata acs ixtara̱laca̱cxila. ¡Huitiyá ixtara̱kalasquiní nicu ixama qui̱ta̱yá amá tú ixquilhtzucuni̱t! 25Chú ixtachihui̱nama̱najcú acxni chilh cha̱tum chixcú y ca̱huánilh:

―Namá lacchixcuhuí̱n ni̱ma̱ ca̱ma̱nú̱tit nac pu̱la̱chi̱n, tama̱kalhchihui̱nama̱na cristianos nac pu̱siculan.

26Amá comandante lacapala ca̱tá̱alh ixpolicías ní ixtalaya̱na Pedro y Juan y ca̱li̱tlá̱n ca̱chípalh porque ixtajicuán para natasi̱tzí cristianos y naca̱ctahuacacán. 27Acxni ca̱li̱cha̱nca ixlacati̱ncán amá ma̱paksi̱naní̱n, lihua xapuxcu cura ca̱huánilh:

28―Huixín kaxmatmakántit la̱ cca̱li̱huanín yaj cali̱chihui̱nántit namá chixcú Jesús. ¿Hua̱nchi la̱tiyá li̱chihui̱nampa̱nántit juú nac Jerusalén? ¡La̱mpara caj lacasquiná̱tit caquinca̱li̱ya̱huacán aquín cmakní̱u!

29Pedro kálhti̱lh (ma̱squi xa̱makapitzi apóstoles na̱ ixtakalhpaktanú):

―Aquín ma̱s ckaxmatniyá̱u tú quinca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n Dios, ni̱ huá tú quinca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n lacchixcuhuí̱n. 30Namá tali̱pa̱u Dios tí tali̱pa̱huani̱t xalakmaka̱n quili̱talakapasnicán, ma̱lacastacuáni̱lh Jesús nac ca̱li̱ní̱n ma̱squi huixín makní̱tit nac culu̱s. 31Pi̱huá namá Dios má̱xqui̱lh hua̱k ixli̱tlihueke Jesús xlacata natama̱paksi̱nán la̱ cha̱tum rey tí tla̱n ca̱lakma̱xtú hua̱k cristianos xalac Israel para talakmakán tú ni̱ tla̱n tatlahuani̱t pues xlá naca̱ma̱tzanke̱naní hua̱k ixtala̱kalhi̱ncán. 32Aquín tla̱n cma̱luloká̱u xli̱ca̱na chú qui̱taxtú, xa̱huá Espíritu Santo tí ca̱ma̱xquí Dios amá cristianos tí tatlahuá ixtapáksi̱t na̱ tla̱n ma̱luloka quintachihui̱ncán.

Ko̱rutzi̱n Gamaliel ca̱maklhti̱nán apóstoles

33Amá lacchixcuhuí̱n li̱cuánit tasí̱tzi̱lh y taláclhca̱lh mejor caca̱makni̱ca apóstoles. 34Pero cha̱tum skalala ko̱rutzi̱n fariseo ixuanicán Gamaliel li̱ma̱paksí̱nalh caca̱ma̱xtuca puntzú amá apóstoles. Jaé ko̱lú ixma̱ccha̱ní talacapa̱stacni tancs ixchihui̱nán, cati̱huá ixkaxmata tú ixuán. 35Xlá ca̱huánilh ixcompañeros:

―Lactali̱pa̱u lacchixcuhuí̱n, tla̱n calacpuhuántit tú pa̱t ca̱tlahuaniyá̱tit jaé lacchixcuhuí̱n. 36Ca̱ksántit la̱ li̱mini̱táu nac quimpu̱latama̱ncán ni̱ lhu̱hua ca̱ta kalhí acxni tilactáxtulh amá chixcú ixuanicán Teudas. Xlá ixli̱tanú lanca y skalala chixcú, tatakókelh ma̱x cha̱cu̱ta̱ti ciento cristianos. Pero acxni makni̱ca tata̱kahuani̱ko̱lh tí ixtatakoké y aná láksputli tú ixtalaclhca̱ni̱t. 37Ni̱ ixli̱maka̱s acxni ca̱tzokca cristianos tí natalakaxoko̱nán, lactaxtupá cha̱tum chixcú xalac Galilea ixuanicán Judas. Lhu̱hua tata̱tá̱yalh, pero ni̱ alh quilhtamacú makni̱ca y aná qui̱tá̱yalh ixtascújut. 38Chí talactaxtuni̱t jaé lacchixcuhuí̱n, pero ¿hua̱nchi acchichijuaná̱u aquín? Para caj xlacán talaclhca̱ni̱t tú tali̱chihui̱nán, ixacstu ama laksputa. 39Tla̱n calacpuhuántit, ¡qué tal para Dios ma̱lacatzuqui̱ni̱t jaé tascújut, huixín ni̱ lá pa̱t ca̱ma̱chokoyá̱tit! ¡Ni̱ tili̱puhuaná̱tit a̱stá̱n caj xlacata ta̱ra̱lacata̱qui̱yá̱tit Dios!

40Xlacán tama̱tlá̱ni̱lh tú ca̱huánilh Gamaliel; ca̱tasaniparaca apóstoles; ca̱maka̱klhaparaca ya̱cxni catali̱chihuí̱nalh Jesús; a̱stá̱n ca̱sti̱mu̱snokca pero ca̱tamacxtuca. 41La̱ tataxtuko̱lh nac pula̱chi̱n xlacán ni̱ ixtalakaputzati̱lhá, ma̱s cha̱ ixtapa̱xahuati̱lhá porque caj xlacata ixtali̱pa̱huán Jesús ixca̱ma̱kxtakajni̱cani̱t. 42Ma̱squi ixca̱li̱huanicani̱t catalakmákalh amá tú ixtalactanu̱ni̱t, xlacán la̱tiyá ixtali̱chihui̱nán Dios nac pu̱siculan y nac ixakxtakacan cristianos; ixtahuán xlacata Jesús huá tí ixma̱lakacha̱ni̱t Dios naca̱lakma̱xtú cristianos.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index