Search form

HECHOS 8

Ca̱pu̱tlakacán tí tali̱pa̱huán Jesús

1-2Amá kahuasa Saulo ixlakatí la̱ ixmakni̱cani̱t Esteban. A̱stá̱n makapitzi judíos tí tla̱n ixtacatzí, tásacli Esteban y tamúju̱lh la̱ ixmini̱ní. Snu̱n ixtali̱lakaputzá, ixtalaktasá la̱ ixma̱kxtakajni̱cani̱t. La̱ta amá quilhtamacú tzucuca ca̱pu̱tlakacán tí ixtali̱pa̱huán Jesús. Hua̱k tzúculh tatza̱lá a̱lacatunu pu̱latama̱n; makapitzi táalh nac Judea y nac Samaria y a̱huata apóstoles tatamákxtakli nac Jerusalén. 3Tí lihua ixca̱pu̱tlaká amá tí ixtali̱pa̱huán Jesús huá amá kahuasa Saulo; ¡ni̱ ixca̱cxilhputún! Ni̱ caj maktum tánu̱lh nac ixakxtakacán, ixca̱xuataxtú lacchixcuhuí̱n y lacchaján, ixca̱ma̱nú nac pu̱la̱chi̱n.

4Pero amá cristianos tí tatzá̱lalh a̱lacatunu pu̱latama̱n la̱ta ní ixtachá̱n ixtali̱chihui̱nán la̱ Jesús ixma̱tzanke̱nán tala̱kalhí̱n. 5Chuná jaé amá chixcú Felipe cha̱lh nac aktum actzú ca̱chiquí̱n ni̱ma̱ ixli̱tapaksí Samaria y aná tzúculh li̱chihui̱nán Jesús. 6Lhu̱hua cristianos ixtatamakstoka, ixtalakatí takaxmata la̱ ixchihui̱nán, pero ni̱ caj maktum ca̱li̱ma̱lacahuá̱ni̱lh laclanca ixtascújut Dios. 7Porque ixca̱ma̱ksa̱ní tí ixca̱ctanu̱ma tlajaná y acxni ixtataxtú jaé tlajananí̱n ixta̱ktasá la̱ catachíyalh. Na̱ ixca̱ma̱ksa̱ní tí ni̱ lá ixtatla̱huán o ixtalaclu̱nchu̱ni̱t. 8Amá nac ca̱chiquí̱n ni̱ ixuí cha̱tum cristiano tí ni̱ ixli̱pa̱xahuá la̱ta tú ixtlahuá Felipe.

Cha̱tum brujo tama̱huaputún ixli̱tlihueke Espíritu Santo

9Amá nac ca̱chiquí̱n ixlama cha̱tum brujo ixuanicán Simón. Xlá ixca̱kskahuini̱t lhu̱hua cristianos nac Samaria y xa̱huá ixli̱tanú lanca chixcú tí tla̱n ixca̱tlahuá laclanca tascújut. 10Huá xlacata hua̱k cristianos ixtali̱pa̱huán hasta ixtahuán xlacata amá chixcú ma̱x Dios ixma̱lakacha̱ni̱t. 11Maka̱s quilhtamacú amá cristianos xalac Samaria ixtakaxmatni̱t tú ixca̱huaní Simón. 12Pero acxni tzúculh takaxmata Felipe la̱ ixli̱chihui̱nán Dios ixma̱lakacha̱ni̱t Ixkahuasa Jesucristo, tali̱pa̱hualh y lhu̱hua tata̱kmúnulh la̱ lacchixcuhuí̱n y la̱ lacchaján. 13Hasta Simón na̱ ca̱nájlalh y ta̱kmúnulh, y la̱ta amá quilhtamacú tzúculh takoké Felipe xlacata naacxila la̱ ixca̱tlahuá ixtascújut pues xlá lhu̱hua tí ixca̱ma̱ksa̱ní.

14Nac Jerusalén ní ixtatamakxtakni̱t cha̱cu̱tuy apóstoles, acxni tacátzi̱lh xlacata cristianos xalac Samaria na̱ ixtali̱pa̱huani̱t Jesús, tama̱lakácha̱lh Pedro y Juan xlacata ma̱s natalacspi̱ta ixtachihui̱n Dios. 15Acxni tácha̱lh nac Samaria tzúculh tali̱kalhtahuaká ixlacati̱n Dios amá cristianos tí ixtali̱pa̱huani̱t Jesús nac Samaria xlacata natamaklhti̱nán ixli̱tlihueke Espíritu Santo. 16Porque xlacán ni̱ ixtamaklhti̱nani̱t ixli̱tlihueke Espíritu Santo huata ixtata̱kmununi̱t nac ixtacuhui̱ní Jesucristo. 17A̱stá̱n Pedro y Juan taliáclhitli ixmacancán cha̱tunu cristianos tí ixtata̱kmununi̱t y hua̱k tamaklhtí̱nalh ixli̱tlihueke Espíritu Santo.

18Amá brujo Simón ácxilhli la̱ cristianos tamaklhtí̱nalh Espíritu Santo acxni taliáclhitli ixmacancan apóstoles. 19Xlá ca̱li̱makachípalh tumi̱n y ca̱huánilh:

―Na̱ quila̱ma̱xquí̱u namá li̱tlihueke o li̱catzí̱n xlacata acxni nacliaclhita quimacán cha̱tum cristiano tla̱n namaklhti̱nán ixli̱tlihueke Espíritu Santo.

20Pedro kálhti̱lh:

―¡Mintumi̱n cata̱laktzanká̱n nac ca̱li̱ní̱n, tala̱kalhi̱n chixcú! ¿Nicu li̱puhuana xlacata tla̱n tama̱huacán ixli̱tlihueke Dios? 21Dios ni̱ lá tú ma̱xqui̱yá̱n porque huix ni̱ tla̱n tú tlahuaya nac ixlacatí̱n. 22¿Hua̱nchi ni̱ lakmakana mintala̱kalhí̱n? Cpuhuán Dios tla̱n ixma̱tzanke̱nanín namá ni̱ lactlá̱n mintalacapa̱stacni ni̱ma̱ kalhi̱ya nac minacú. 23Porque puro lacli̱xcájni tapuhuá̱n kalhi̱ya y mintala̱kalhí̱n ixtachí̱n tlahuani̱tán. ¡Camáksquinti cama̱tzanke̱nanín!

24Simón kálhti̱lh Pedro:

―Catlahuátit li̱tlá̱n quila̱li̱kalhtahuakáu ixlacati̱n Dios porque ni̱ clacasquín caquimpá̱xtokli tú quila̱huaníu.

25Pedro y Juan la̱ tatlahuako̱lh tú ixca̱ma̱macqui̱cani̱t amá ca̱chiquí̱n, tatáxtulh lhu̱hua nac lactzu̱ ca̱chiquí̱n xalac Samaria y tali̱chihuí̱nalh Jesús, y a̱stá̱n tatáspitli nac Jerusalén.

Felipe akmunú cha̱tum tali̱pa̱u chixcú

26Maktum cha̱tum ángel laktá̱ctalh Felipe y huánilh:

―Nac Jerusalén taxtú kantum tijia, ti̱taxtú nac desierto y cha̱n nac ca̱chiquí̱n huanicán Gaza. ¡Chí tuncán cata̱ya y capit amá nac tijia!

27Felipe alh amá nac tijia y aná taka̱stá̱yalh cha̱tum tali̱pa̱u eunuco chixcú tí ixmini̱t lakachixcuhui̱nán nac Jerusalén. Jaé chixcú ixta̱ma̱paksi̱nán reina Candace nac ixpu̱latama̱n Etiopía, la̱ istsecretario ixuani̱t, 28y chí ixtaspitma nac ixpu̱latama̱n. Xlá curucs ixuí nac carreta ni̱ma̱ ixtama̱tla̱hualí̱n cahua̱yu, ixli̱kalhtahuakati̱lhá ixlibro profeta Isaías. 29Espíritu Santo ma̱cxcatzí̱ni̱lh Felipe cama̱tá̱xtucli ixpu̱chiná amá carro y cata̱chihuí̱nalh. 30Acxni ma̱lacatzúhui̱lh káxmatli tú ixli̱kalhtahuakama amá chixcú, y kalasquínilh:

―¿Ma̱kachakxi̱ya tú li̱chihui̱nán namá libro?

31―Tó̱, ni̱ cma̱kachakxí porque ni̱tí quilacspi̱tní la̱ qui̱taxtú ―kalhtí̱nalh amá chixcú, y huánilh catá̱cxtulh nac carro.

32Ana ní ixli̱kalhtahuakama ixlibro Isaías chuné ixuán:

Li̱nca nac ixpu̱maknicán la̱ tantum manso borrego.

Ni̱ para tziná takalhpítzilh xlacata natatlanca̱ní ixlacati̱ncán tí tamákni̱lh,

na̱ chuná la̱ ni̱ tasá tantum borrego acxni maksitcán ixchíxit.

33Ni̱ cha̱tum tí maklhtí̱nalh tama̱xokó̱ni̱lh tú ni̱ ixlí̱n,

ni̱ para li̱chihui̱namputu tú tatlahuánilh ixli̱talakapasni.

¿Ticu ama taquilhtla̱ní? Pues acxtum tama̱lakspútulh ixli̱stacni nac ca̱quilhtamacú.

34Amá chixcú xalac Etiopía kalasquínilh Felipe:

―¿Niculá jaé qui̱taxtú? ¿Isaías ixli̱chihui̱nama ixli̱stacni, o ixli̱chihui̱nama tunu chixcú?

35―Cama lacspi̱tniyá̱n la̱ qui̱taxtú ―kálhti̱lh Felipe.

Y tzúculh li̱ta̱chihui̱nán y lacspi̱tní la̱ta tú ixqui̱taxtunini̱t Jesús. 36Acxni ixtalakatza̱lama̱na aktum actzu taxtunú amá chixcú huánilh Felipe:

―Juú huí chúchut. ¿Hua̱nchi ni̱ quiakmunuya chí tuncán?

37―Tla̱n cakmunuyá̱n para xli̱ca̱na li̱pa̱huana Jesús ixli̱hua̱k minacú.

―Jé, aquit cca̱najlá xlacata Jesucristo Ixkahuasa Dios ―kalhtí̱nalh amá chixcú.

38Amá chixcú li̱ma̱paksí̱nalh caya̱huaca carreta y tatá̱ctalh ixcha̱tuycán y aná amá nac actzu taxtunú Felipe akmúnulh amá tali̱pa̱u chixcú xalac Etiopía. 39Acxni tapa̱táxtulh nac tijia, Espíritu Santo li̱lh a̱lacatunu Felipe y amá chixcú yaj ácxilhli, pero pa̱xahuati̱lhá alh nac ixpu̱latama̱n. 40Felipe cha̱lh nac Azoto y tzúculh li̱chihui̱nán Jesús hua̱k nac lactzu ca̱chiquí̱n ni̱ma̱ ca̱lakatzá̱lalh hasta cha̱lh nac Cesarea.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index