Search form

HECHOS 9

Jesús tasi̱ní y ta̱chihui̱nán Saulo

(Hch. 22.6‑16; 26.12‑18)

1Nac Jerusalén Saulo ni̱ ixca̱li̱makxtaka ixca̱maka̱klhá cristianos tí ixtali̱pa̱huán Jesús xlacata ixama ca̱makní. Hasta alh ca̱ta̱chihui̱nán xanapuxcun ma̱paksi̱naní̱n curas 2y ca̱máksquilh li̱ma̱paksí̱n xatatzokni xlacata naán nac Damasco ca̱xuataxtú nac sinagogas hua̱k lacchixcuhuí̱n y lacchaján tí ixtali̱pa̱huán Jesús y tla̱n naca̱li̱mín tachí̱n nac Jerusalén. 3Hua̱k tama̱tlá̱ni̱lh y alh pakán amá ca̱chiquí̱n Damasco. Pero acxni lihua ixcha̱majá tási̱lh nac akapú̱n la̱ camáklipli, y ¡taranc! li̱tama̱ko̱lh taxkáket ní ixtla̱huama. 4Saulo pa̱tástalh nac ixcahua̱yu y takaxmáti̱lh jaé tachihuí̱n:

―Saulo, Saulo, ¿hua̱nchi quisi̱tzi̱niya?

5―¿Ticu huix quinta̱chihui̱námpa̱t? ―kalasquiní̱nalh Saulo.

Amá tí ixchihui̱nani̱t kalhtí̱nalh:

―Aquit Jesús tí huix si̱tzi̱niya.

6Saulo li̱cuánit jícualh, pero chihui̱nampá:

―Quimpu̱chinacán, ¿tucu lacasquina cactláhualh?

―Aquit cli̱ma̱paksi̱yá̱n cachipi nac Damasco ní ixpímpa̱t; aná pa̱t huanicana tú mili̱tláhuat ―kálhti̱lh Jesús.

7Amá soldados tí ixtata̱án Saulo na̱ ixtajicuanko̱ni̱t porque ixtakaxmata amá tachihuí̱n pero ni̱ ixta̱cxila tí ixchihui̱nama. 8Saulo lakasu̱t tzúculh ta̱yá y tzáksalh lacahua̱nán pero lakatzí̱n ixlani̱t. Ixcompañero tamakachipáli̱lh hasta nac Damasco, talí̱cha̱lh nac ixchic cha̱tum chixcú huanicán Judas. 9Aná tahui aktutu chichiní la̱ta ni̱ ixlacahua̱nán, ni̱ para ixua̱yán, ni̱ para ixkotnán.

10Juú nac Damasco ixlama cha̱tum chixcú tí ixli̱pa̱huán Jesús ixuanicán Ananías. Xlá tasí̱nilh Jesús y huánilh:

―¡Ananías!

―Uchu cuí, ¿tucu quili̱tlahuaya? ―kalhtí̱nalh Ananías.

11Jesús kálhti̱lh:

―Juú nac Damasco huí kantum calle li̱tapa̱cuhuí Derecha, aná pakán yá ixchic cha̱tum chixcú huanicán Judas. Chí tuncán calakpi y cali̱kalasquini Saulo xalac Tarso. 12Aquit cma̱ma̱nixni̱ni̱t Saulo y xlá acxila la̱ lakmín cha̱tum chixcú huanicán Ananías, liaclhita ixmacán y tuncán lacahua̱nán porque chí lakatzí̱n lama.

13La̱ kaxmatko̱lh tú li̱ma̱páksi̱lh Jesús, Ananías huánilh:

―Aquit ni̱ clakamputún namá chixcú la̱ quihuaniya porque ckaxmatni̱t la̱ li̱chihui̱nancán ca̱ma̱kxtakajní tí tali̱pa̱huaná̱n nac Jerusalén. 14Xa̱huá ccatzi̱yá̱u xlacata huá li̱mini̱t juú nac Damasco ama ca̱chipá hua̱k tí tali̱pa̱huaná̱n y ama ca̱lí̱n nac Jerusalén pues xanapuxcun curas chú tali̱ma̱paksi̱ni̱t.

15Jesús huanipá:

―Huix cakáxpatti tú cli̱ma̱paksi̱má̱n porque aquit clacsacni̱t namá chixcú xlacata naquili̱chihui̱nán ixlacati̱ncan ma̱paksi̱naní̱n, ixlacati̱ncan cristianos xalac Israel, ixlacati̱ncan cristianos xala a̱lacatunu pu̱latama̱n. 16Aquit cama ma̱si̱ní la̱ ama akxtakajnán quilacata.

17Ananías tláhualh tú li̱ma̱páksi̱lh Jesús; acxni lákcha̱lh liáclhitli ixmacán y huánilh:

―Saulo, Quimpu̱chiná Dios ni̱ma̱ tasi̱nín nac tijia quima̱lakacha̱ni̱t xlacata tla̱n nalacahua̱namparaya y namaklhti̱nana ixli̱tlihueke Espíritu Santo.

18Acxni tuncán Saulo maklhcátzi̱lh la̱ calacatá̱ctalh tú ixlacahuaca y tla̱n lacahuá̱nalh. 19A̱stá̱n Ananías li̱lh lacatum ana ní akmúnulh Saulo y tzucupá hua̱yán xlacata natatlihueklha.

Saulo tzucú li̱chihui̱nán Jesús

Saulo ca̱ta̱talakxtúmi̱lh cristianos tí ixtali̱pa̱huán Jesús nac Damasco, y aná ca̱ta̱latáma̱lh laktzu quilhtamacú. 20Pero ni̱ ixli̱maka̱s quilhtamacú na̱ tzúculh ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos nac sinagogas, ixca̱huaní:

―Jesús huá namá tí ma̱lakacha̱ni̱t Dios naquinca̱lakma̱xtuyá̱n.

21Tí ixtakaxmata ni̱ ixtama̱kachakxí tú ixpa̱xtokni̱t Saulo, ixtahuán:

―¡Namá chixcú chiyani̱t! ¿Ni̱ huá namá tí ni̱ ixca̱cxilhputún tí tali̱pa̱huán Jesús? ¿La̱mpara huá ixli̱mini̱t nac Damasco xlacata naca̱chipá y naca̱macama̱stá ixmacancán xanapuxcun curas nac Jerusalén?

22Pero Saulo ni̱ ixca̱jicuaní tí ixtali̱chihui̱nán y ma̱s tancs ixli̱chihui̱nán xlacata Jesús huá Cristo tí ixma̱lakacha̱ni̱t Dios naca̱lakma̱xtú cristianos, hasta judíos tí ixtalama̱na nac Damasco ni̱ ixtacatzí tú natakalhtí.

Saulo makni̱putuncán y an nac Jerusalén

23Táalh quilhtamacú y makapitzi judíos tzúculh talaclhcá la̱ natamakní Saulo. 24Ca̱cuhuiní y ca̱tzisní tzúculh tascalí ní ixlactla̱huán y ní ixlactaxtucán ca̱chiquí̱n. 25Pero Saulo acxcátzi̱lh la̱ ixmakni̱putuncán y maktum ca̱tzisní tamaktá̱yalh tí ixtali̱pa̱huán Jesús xlacata catzá̱lalh. Tamúju̱lh nac aktum lanca canasta y talacmá̱cti̱lh nac pá̱tzaps xla chíhuix ni̱ma̱ ixli̱corra̱lhcani̱t ca̱chiquí̱n. Chuná jaé tzá̱lalh y taxtúnilh Saulo.

26Ni̱ ixli̱maka̱s cha̱lh nac Jerusalén y ca̱lákalh cristianos tí ixtali̱pa̱huán Jesús. Xlacán ixtajicuaní para caj ixca̱kskahuiputún xlacata naca̱chipá; ni̱ ixtaca̱najlá para ixli̱pa̱huani̱t Jesús. 27Pero Bernabé lacati̱tá̱yalh y li̱lh ixlacati̱ncan apóstoles xlacata natalakapasa. Ca̱huánilh la̱ ixtasi̱nini̱t Jesús nac tijia acxni ixama nac Damasco y la̱ ixli̱ma̱paksi̱ni̱t tú ixli̱tláhuat y a̱stá̱n ixkalhi̱ni̱t li̱camama tancs li̱chihui̱nán Jesús. 28Hua̱k tama̱tlá̱ni̱lh caca̱ta̱tamákxtakli Saulo nac Jerusalén y tzúculh ca̱ta̱latapu̱lí tí ixtali̱pa̱huán Jesús. 29Como Saulo na̱ ixma̱kachakxí tachihuí̱n griego ixca̱lacspi̱tní ixtachihui̱n Jesús, y hasta ixca̱ta̱ra̱huaní amá judíos tí ixtachihui̱nán griego; pero xlacán ni̱ ixtama̱tla̱ní, ixtamakni̱putún. 30Acxni ta̱cxcátzi̱lh tú ixlaclhca̱nicani̱t Saulo, tí ixtali̱pa̱huán Jesús tama̱tzá̱li̱lh y táalh talakaxtaka nac ca̱chiquí̱n Cesarea y tama̱lakácha̱lh nac ixca̱chiquí̱n ixuanicán Tarso.

31Amá cristianos xalac Judea, Galilea y Samaria tí ixtali̱pa̱huani̱t Jesús, li̱pa̱xáu ixtalama̱na porque yaj tí ixca̱ta̱ra̱slaka y ma̱s ixtali̱tahuacá cristianos; ti̱tum ixtalama̱na ixlacati̱n Dios y Espíritu Santo ixca̱makta̱yá ni̱ cata̱ktzánka̱lh.

Pedro ma̱ksa̱ní Eneas

32Pedro tza̱pu ixán nac akatunu ca̱chiquí̱n ní ixtalama̱na cristianos tí ixtali̱pa̱huán Jesús y maktum cha̱lh nac ca̱chiquí̱n huanicán Lida. 33Aná ta̱tánoklhli cha̱tum chixcú tí ni̱ lá ixtla̱huán ixlaclu̱nchu̱ni̱t, ixuanicán Eneas; ixkalhi̱yá aktzayán ca̱ta la̱ta ixke̱tá nac tama. 34Pedro chuné ta̱chihuí̱nalh:

―Eneas, ixli̱tlihueke Jesucristo cama̱ksa̱ní̱n. Cli̱ma̱paksi̱yá̱n catlá̱huanti y cama̱qui mixtícat.

Amá chixcú tuncán aksá̱nalh y tla̱n tlá̱hualh. 35Hua̱k cristianos xalac Sarón y Lida tí tacátzi̱lh la̱ aksá̱nalh Eneas, tali̱pa̱hualh Jesús.

Dorcas lacastacuanán ca̱li̱ní̱n

36Lacatzú nac Lida ixuí aktum ca̱chiquí̱n ixuanicán Jope. Juú ixlama cha̱tum pusca̱t tí na̱ ixli̱pa̱huán Jesús ixuanicán Tabita y nac griego tachihuí̱n ixuanicán Dorcas. Xlá ixca̱lakalhamán pobres ixca̱makta̱yá acxni tla̱n. 37Xlá chípalh tá̱tat lacapala y ni̱lh. Makapitzi tapáxi̱lh y tama̱lháke̱lh ixlháka̱t y táli̱lh nac ixli̱quilhmactuy ixchic y aná tamá̱pi̱lh nac ca̱punchaká̱n. 38Jaé cristianos ixtacatzí xlacata Pedro ixmini̱t nac Lida y tama̱lakácha̱lh makapitzi lacchixcuhuí̱n xlacata catahuánilh camilh nac Jope. 39Pedro ca̱tá̱alh y acxni cha̱lh li̱nca ana ní ixmá amá xani̱n pusca̱t. Lhu̱hua lacchaján ixtatasama̱na y tama̱sí̱nilh Pedro lháka̱t ni̱ma̱ ixca̱ma̱squihui̱ni̱t acxni ixlamajcú. 40Pedro ca̱huánilh catatáxtulh hua̱k cristianos; a̱stá̱n tatzokóstalh y tzúculh kalhtahuakaní Dios. La̱ kalhtahuakako̱lh li̱ma̱páksi̱lh amá xani̱n pusca̱t:

―¡Dorcas, calacastacuánanti!

¡Dorcas lacastacuánalh ca̱li̱ní̱n! Lakasu̱t tzúculh ma̱lakaké ixlakastapu y pu̱la Pedro ácxilhli. Tzáksalh ta̱quí; 41xlá makachípalh y yá̱hualh. A̱stá̱n ca̱tasánilh hua̱k cristianos y viudas xlacata nata̱cxila Dorcas xastacnán. 42Tú ixtlahuani̱t Pedro tacátzi̱lh hua̱k cristianos xala amá ca̱chiquí̱n y lhu̱hua tali̱pá̱hualh Jesús. 43Pedro latáma̱lh nac Jope laktzu quilhtamacú nac ixchic cha̱tum chixcú huanicán Simón ixli̱scuja ixca̱ma̱sca̱cá ixmakxu̱hua quitzistancaní̱n.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index