Search form

SAN JUAN 11

Ixamigo Jesús huanicán Lázaro pu̱tí tá̱tat

1-2Nac aktum actzu cachiquín huanicán Betania ixlama María amá pusca̱t tí a̱stá̱n li̱tu̱chéke̱lh perfume Jesús y li̱tu̱ma̱scá̱calh ixchíxit. Xlá ixca̱ta̱lama ixta̱cam huanicán Marta y xachixcu ixta̱cam Lázaro snu̱n ixta̱tatlá. 3Marta y María tama̱lakachá̱nilh tachihuí̱n Jesús xlacata cahuanica: “Miamigo Lázaro snu̱n ta̱tatlá.”

4Acxni huanica jaé tachihuí̱n Jesús huá:

―Namá tá̱tat ni̱ ama pu̱tí, Dios ama li̱tlahuá ixtascújut y chuná aquit Ixkahuasa camán ca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n quintascújut ixmacni jaé chixcú xlacata naquilakachixcuhui̱cán.

5Jesús snu̱n ixca̱lakalhamán María, Marta y Lázaro, 6pero ni̱ sok ca̱lákalh y tamákxtakli aktuy chichiní amá pu̱latama̱n. 7Pero ixli̱tu̱xama ca̱huánilh ixdiscípulos:

―Chí ama̱náu nac Judea.

8―Maestro, ¿hua̱nchi pímpa̱t aná? Pues ni̱ kalhí lhu̱hua quilhtamacú acxni xanapuxcun judíos xala aná ixtali̱makni̱putuná̱n chíhuix ―tahuánilh.

9―Huixín catzi̱yá̱tit xlacata aktum chichiní kalhí akcu̱tuy hora y tí tla̱huán ca̱cuhui̱ní ni̱ akchakxa porque li̱lacahua̱nán taxkáket ni̱ma̱ huí ca̱quilhtamacú. 10Pero tí tla̱huán ca̱tzisní tla̱n akchakxa porque ca̱paklhtu̱tá y ni̱ lacahua̱nán. 11Xa̱huá huixín ni̱ catziyá̱tit xlacata quiamigo Lázaro lhtatani̱t y chí aquit cama ma̱lacastacuaní ―ca̱huánilh ixdiscípulos.

12Xlacán ixtapuhuán Lázaro caj ixjaxma huá ixli̱lhtatani̱t huá xlacata tali̱huánilh Jesús:

―Para caj lhtatani̱t entonces ama aksa̱nán.

13Como ni̱ tama̱kachákxi̱lh xlacata Lázaro ixni̱ni̱t 14xlá tancs ca̱huánilh:

―Lázaro ni̱lh, 15y cpa̱xahuá la̱ ni̱ ctamákxtakli aná pues tú pa̱t acxilá̱tit ama ca̱macuaniyá̱n xlacata ma̱s naca̱najlayá̱tit ticu yá chixcú aquit. Chí tuncán ama̱náu acxilá̱u quiamigojcán.

16Ixdiscípulos Jesús tí ixuanicán Tomás ixtali̱ma̱pa̱cuhuí “Gemelo”, ca̱huánilh xa̱makapitzi discípulos:

―Aquín na̱ cata̱ahuí quimaestrojcán xlacata acxtum nata̱ni̱yá̱u para tamaclacasquiní.

Jesús cha̱n nac Betania

17-19La̱ta nac Betania hasta nac Jerusalén ixkalhí aktuy kilómetro a̱ítat ixli̱lakamákat y huá xlacata lhu̱hua lactali̱pa̱u judíos ixtamini̱t ixchic María y Marta xlacata natama̱xquí li̱camama la̱ ixtamakatzanka̱ni̱t ixta̱camcán. Lázaro ixkalhi̱yá akta̱ti chichiní la̱ta ixmuju̱cani̱t acxni cha̱lh Jesús nac Betania.

20Istzanka̱ní a̱laktzú nachá̱n nac ákxtaka acxni Marta huanica ixmima Jesús. Xlá lacapala alh lakapa̱xtoka, pero María ni̱ táxtulh.

21―Señor, para juú lápa̱t ixtihua quinta̱camcán ni̱ ixtíni̱lh 22porque ccatzí xlacata Dios ixtima̱lacastacuáni̱lh para huix ixtimáksquinti ―huánilh Marta.

23―Minta̱cam ama latama̱pará ―kálhti̱lh Jesús.

24―Jé, ama latama̱pará acxni natalacastacuanán hua̱k cristianos tí tani̱ni̱t ―kalhtí̱nalh.

25Jesús tancs huánilh:

―Aquit cma̱lacatzuqui̱ni̱t latáma̱t y ckalhí li̱tlihueke cca̱ma̱lacastacuaní ixli̱stacni tí quili̱pa̱huán. Amá tí quili̱pa̱huán ma̱squi cani̱lh cama pu̱spitnipará ixli̱stacni, 26porque amá tí ca̱najlá quintachihuí̱n cma̱xquí sa̱sti ixlatáma̱t xlacata ni̱cxni nalaksputa.

Jesús kalasquínilh Marta:

―¿Huix ca̱najlaya quintachihuí̱n ni̱ma̱ cuanini̱tán?

27―Quimpu̱chinacán, aquit cli̱pa̱huaná̱n y cca̱najlá huix Cristo Ixkahuasa Dios tí xackalhi̱ma̱náu ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n ca̱quilhtamacú.

Jesús laktasá Lázaro

28A̱stá̱n Marta alh ma̱ta̱sí ixpi̱pí María y chuné tze̱k huánilh:

―Apenas chilh quimaestrojcán y ta̱chihui̱namputuná̱n.

29María tuncán tá̱yalh y lákalh Jesús, 30pues xlá ixlayajcú ana ní ixta̱tanoklhni̱t Marta. 31Amá lactali̱pa̱u judios tí ixtamini̱t tama̱xquí li̱camama María y Marta, acxni tá̱cxilhli tá̱yalh y táxtulh lacapala, xlacán tatakókelh pues ixtapuhuán ixama laktasá ixta̱cam ana ní ixmuju̱cani̱t. 32María lákcha̱lh Jesús, tatzokostánilh y huánilh:

―Quimpu̱chinacán, para juú lápa̱t ixtihua quinta̱camcán chí lamajcú cahuá.

33María li̱cuánit ixlaktasá ixta̱cam, y amá judíos tí ixtatakokeni̱t na̱ ni̱ lá tatá̱lalh y talakáxtajli tziná. Jesús na̱ ni̱ lá tá̱lalh ixnacú y snun lakapútzalh. 34Pero a̱stá̱n ca̱kalasquínilh:

―¿Nicu muju̱cani̱t minta̱camcán?

―Catat acxila xlacata nacatzi̱ya ―tahuánilh.

35Jesús cha̱lh ní ixmuju̱cani̱t y aná laktásalh ixamigo. 36Amá lacchixcuhuí̱n tzúculh tahuán:

―Snu̱n ixta̱ra̱pa̱xquí huá li̱laktasá.

37―Xlá ma̱lacahuá̱ni̱lh cha̱tum lakatzí̱n, ¿cha̱ ni̱ lá ixtima̱lacastacuáni̱lh Lázaro xlacata ni̱ ixtíni̱lh? ―ixtahuán makapitzi.

Jesús ma̱lacastacuaní Lázaro nac ca̱li̱ní̱n

38Jesús la̱tiyá ixlakaputzani̱t y chuná cha̱lh ana ní ixma̱nu̱cani̱t Lázaro ixlacahuaxcani̱t nac talhpá̱n, ixlacahuili̱cani̱t aktum lanca chíhuix.

39―Cama̱ke̱nú̱tit namá chíhuix ―li̱ma̱paksí̱nalh Jesús.

―Quimpu̱chinacán, chí quincalayá pues kalhí akta̱ti chichiní la̱ta tíni̱lh ―kalhpaktánu̱lh Marta.

40―Aquit cuanín para quili̱pa̱huana pa̱t li̱lacahua̱nana la̱ kalhí ixli̱tlihueke Dios ―kalhti̱ko̱lh Jesús.

41Yaj ma̱s tí chihuí̱nalh y ma̱ke̱nu̱ca amá chíhuix, y Jesús talacayá̱hualh nac akapú̱n y chuné kalhtahuakánilh Dios:

42―Ta̱ta, cpa̱xcatcatzi̱niyá̱n la̱ siempre tlahuaya tú cmaksquiná̱n. Aquit ccatzí xlacata huix ni̱cxni quinkaxmatmakana, pero ckalhtahuakanimá̱n xlacata natakaxmata jaé cristianos y nataca̱najlá huix quima̱lakacha̱ni̱ta.

43La̱ kalhtahuakako̱lh aktásalh:

―¡Lázaro, cataxtu ní tanú̱pa̱t!

44Amá ni̱n táxtulh la̱ta ixca̱xya̱huacani̱t acxni muju̱ca, ixmakachi̱cani̱t ixtatantu̱chí̱n, ixli̱talakatlapán lháka̱t.

Jesús ca̱li̱ma̱páksi̱lh:

―Caxcúttit xlacata tla̱n natla̱huán.

Ma̱lacapu̱cán Jesús ixlacati̱ncan xanapuxcun judíos

(Mt. 26.1‑5; Mr. 14.1‑2; Lc. 22.1‑2)

45Lhu̱hua amá judíos tí ixta̱ni̱t talakpaxia̱lhnán María acxni tá̱cxilhli la̱ Jesús ma̱lacastacuáni̱lh Lázaro tali̱pá̱hualh xlacata Dios ixma̱lakacha̱ni̱t. 46Pero makapitzi lacapala talákalh fariseos y tahuánilh la̱ta tú ixtlahuani̱t Jesús. 47Xlacán tata̱tamákstokli xanapuxcun curas y tzúculh talacchihui̱nán:

―¿Tucu tlahuayá̱u? Jaé chixcú xli̱ca̱na ca̱tlahuá laclanca ixtascújut. 48Para li̱makxtaká̱u calatáma̱lh ma̱s lhu̱hua cristianos ama tali̱pa̱huán y entonces xanapuxcun romanos ama tapuhuán ama ca̱ta̱ra̱nicá̱u y natamín talactlahuá jaé pu̱siculan y quimpu̱latama̱ncán.

49Amá ca̱ta ixma̱paksi̱nán Caifás, xlá lihua xapuxcu cura ixuani̱t y ni̱ ixma̱kachakxí para Dios ixma̱quilhcha̱ni̱ma tú nali̱chihui̱nán y caj la̱ cakalhchiyá̱nalh ca̱huánilh ixcompañeros:

―¡Huixín ni̱tú catzi̱yá̱tit! 50Pues ni̱ ma̱kachakxi̱yá̱tit xlacata ma̱s quinca̱macuaniyá̱n cani̱lh cha̱tum chixcú y ni̱ hua̱k quimpu̱latama̱ncán calaktzánka̱lh.

51Chuná jaé Caifás ni̱ acxcátzi̱lh para ixquilhcha̱ni̱t la̱ Jesús ixama̱ca makni̱cán ixlakapu̱xokocán cristianos xlacata nataxtuní ixpu̱latama̱ncán. 52Xlá na̱ ca̱huánilh ni̱ huata judíos ixama ca̱lakma̱xtú sino que hua̱k ixcamán Dios tí ixtalakahuani̱t ca̱quilhtamacú.

53La̱ta amá quilhtamacú xanapuxcun judíos talí̱lhca̱lh y talacpútzalh la̱ natamakní Jesús. 54Xlá táxtulh amá pu̱latama̱n Judea y alh lacatzú nac desierto aktum actzu ca̱chiquí̱n huanicán Efraín; aná ca̱ta̱latáma̱lh ixdiscípulos y yaj ixán ana ní istzamacán.

55Ni̱ ixli̱maka̱s talacatzuhui̱pá ixpa̱scuajcán judíos ni̱ma̱ ixtama̱kantaxtí ca̱ta cá̱ta. Xa̱maka̱s lhu̱hua cristianos xala cani̱huá pu̱latama̱n tzúculh ta̱n nac Jerusalén; pu̱la ixtacha̱mputún xlacata naca̱spalhcán y natalakachixcuhui̱nán la̱ta ya̱ ixlakchá̱n lihua tacuhui̱ní. 56-57Xanapuxcun curas y fariseos ixtama̱sta̱ni̱t tachihuí̱n xlacata tí ixcatzí ní huí Jesús cama̱láksi̱lh xlacata nama̱nu̱cán nac pu̱la̱chi̱n. Huá xlacata lhu̱hua nac fiesta ixtalacaputzá nac pu̱siculan. Ixtara̱kalasquiní:

―¿Tucu puhuaná̱tit, cha̱ namín nac fiesta, o ni̱ catímilh?

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index