Search form

SAN JUAN 18

Jesús chipacán y li̱ncán nac pu̱la̱chi̱n

(Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Lc. 22.47‑53)

1Jesús la̱ cahuaniko̱lh jaé takalhchihuí̱n ca̱ta̱taxtuchá ixdiscípulos nac aktum pu̱xka huanicán Cedrón lacatzú ixuí aktum ixpu̱chancan quihui; xlá aná ca̱ta̱tánu̱lh. 2Judas tí ixama macamastá ixcatzí jaé ixpu̱jaxni Jesús porque maklhu̱hua aná ixca̱ta̱tamakstokni̱t ixdiscípulos. 3Ni̱ para ixli̱maka̱s Judas pu̱tum ca̱tá̱chilh soldados y policías ni̱ma̱ ixtama̱lakacha̱ni̱t xanapuxcun curas y fariseos hua̱k ixtali̱mín tú ixtali̱lakaskoy ca̱tzisní y na̱ chuná ixli̱makni̱ncán. 4Jesús ni̱ ixjicuaní tú ixlakcha̱ma y antes natalakchín alh ca̱lakapa̱xtoka y ca̱huánilh:

―¿Ticu putzayá̱tit?

5-6―Jesús xalac Nazaret ―takálhti̱lh.

―Aquit namá.

Acxni ca̱huánilh: “Aquit namá”, xlacán tatatampú̱xtulh y tatama̱chá ca̱tiyatni. Judas hua̱k ixca̱cxilhma tú ixqui̱taxtuma. 7Entonces Jesús ca̱kalasquinipá:

―¿Pues ticu putzayá̱tit?

―Jesús xalac Nazaret.

8―Cca̱huaniná aquit namá chixcú y para aquit quila̱putzayá̱u caca̱li̱makxtáktit cata̱lh jaé lacchixcuhuí̱n tí quintata̱lapu̱lá.

9Chuná jaé kantáxtulh ixtachihuí̱n Jesús ni̱ma̱ huá acxni kalhtahuakánilh Ixti̱cú: “Aquit hua̱k cca̱maktakalhni̱t y ni̱ cha̱tum laktzánka̱lh.”

10Pedro maklhti̱nampútulh Jesús y kalhpú̱xtulh ixma̱chi̱ta, caj maktum ca̱ctí̱nilh ixtaké̱n cha̱tum huanicán Malco. Jaé chixcú ixtasa̱cua ixuani̱t xapuxcu cura.

11―¡Cama̱kalhpu̱nu mima̱chi̱ta Pedro! ―ma̱ktási̱lh Jesús―. ¿A poco puhuana ni̱ cama ta̱yaní nacmaklhti̱nán jaé ta̱kxtakajni ni̱ma̱ lacasquín Quinti̱cú nacmacpa̱tí?

Xapuxucu cura ma̱kalhapalí Jesús

(Mt. 26.57‑58; Mr. 14.53‑54; Lc. 22.54)

12Makapitzi lactali̱pa̱u soldados tamaktá̱yalh amá policías tí ixtama̱lakacha̱ni̱t xanapuxcun curas y táchi̱lh Jesús la̱ cha̱tum ni̱ tla̱n chixcú.

13A̱stá̱n táli̱lh y talí̱cha̱lh nac ixchic Anás, jaé chixcú ixpuhuitiko̱lú ixuani̱t Caifás tí ixma̱paksi̱nán amá ca̱ta pues xapuxcu cura ixuani̱t. 14Y pi̱huá tí ixca̱huanini̱t ixcompañeros jaé consejo: “Ma̱s quinca̱macuaniyá̱n cani̱lh cha̱tum chixcú y ni̱ hua̱k quimpu̱latama̱ncán calaktzánka̱lh.” 15Simón Pedro ca̱takókelh amá tí tali̱lh Jesús, ixta̱án xacha̱tum ixdiscípulo Jesús tí ixta̱ra̱lakapasa xapuxcu cura, li̱makxtakca catánu̱lh ní li̱cha̱nca Jesús. 16Pero ixli̱puntzú ta̱chihuí̱nalh amá squití tí ixyá nac puhui̱lhta cali̱mákxtakli na̱ catánu̱lh Pedro pues como xlá ni̱ ixlakapascán ixtamakxtakni̱t nac quilhtí̱n. 17Amá pusca̱t huata ácxilhli kalasquínilh:

―¿Huix la̱mpara na̱ ixdiscípulo namá chixcú tí li̱chinca?

―Tó̱, aquit ni̱ ixdiscípulo ―kalhtí̱nalh Pedro.

18Jaé quilhtamacú ixlonknán ca̱tzisní huá xlacata policías y hua̱k tasa̱cua tí ixta̱scuja ixtama̱kstokni̱t lhcúya̱t ixtaskoma̱na y Pedro na̱ aná tamákxtakli y tzúculh skon.

19Nac ixpu̱lacni ákxtaka ní ixtanu̱ma Jesús amá xapuxcu cura tzúculh ma̱kalhapalí Jesús. Kalasquínilh tú ixca̱ta̱tlahuá ixdiscípulos y tú ixca̱ma̱si̱ní cristianos.

20Xlá kálhti̱lh:

―La̱ta tú cca̱ma̱si̱nini̱t cristianos ni̱ tzek cca̱huani̱t pues cchihui̱nani̱t nac sinagogas ní tzamacán y nac pu̱siculan ní tatamakstoka hua̱k xalactali̱pa̱u judíos. 21Xlacán tacatzí tú cli̱chihui̱nani̱t. ¿Hua̱nchi quinkalasquiniya aquit? ¿Hua̱nchi ni̱ cakalasquiniya tí quintakaxmatni̱t tú cli̱chihui̱nani̱t?

22Cha̱tum policía acxni káxmatli la̱ kalhtí̱nalh ¡lass lacatláhualh! Y huánilh:

―¡Xlacata xa̱maktum yaj chú nakalhti̱ya cha̱tum xapuxcu cura!

23―Para cakskahuinama quihuani ní caktzánka̱lh. Y para tancs cchihui̱nani̱t, ¿hua̱nchi quilakakaxiya? ―huánilh Jesús.

24Jesús ixtamakachi̱ni̱t acxni ma̱kalhapali̱ca y Anás chú ma̱lakachá̱nilh ixpuhuiti kahuasa Caifás xapuxcu cura amá ca̱ta.

Pedro huan ixli̱maktutu ni̱ lakapasa Jesús

(Mt. 26.71‑75; Mr. 14.69‑72; Lc. 22.58‑62)

25Ana ní ixyá Pedro itskoma cha̱tum kalasquínilh:

―¿Huix ixdiscípulo namá chixcú tí ma̱nu̱ca nac pu̱la̱chi̱n?

―Aquit ni̱ huá ―kalhtí̱nalh Pedro.

26Aná lacatzú ixyá cha̱tum ixpariente amá chixcú tí Pedro ca̱ctí̱nilh ixtaké̱n y xlá na̱ huánilh:

―Caksán la̱ huix amá tí ixta̱láya̱t Jesús acxni cqui̱chipáu.

27Pedro si̱tzi̱lhá y ca̱huánilh:

―¡Aquit ni̱ clakapasa namá chixcú!

Pedro maktutu ni̱ kalhtási̱lh Jesús y acxni tuncán káxmatli la̱ tásalh tantum pu̱yu.

Pilato ma̱kalhapalí Jesús

(Mt. 27.1‑2, 11‑31; Mr. 15.1‑20; Lc. 23.1‑5, 13‑25)

28Istzucumajá xkaká acxni Caifás ma̱kalhapali̱ko̱lh Jesús; a̱stá̱n táli̱lh nac ixpu̱ma̱paksí̱n gobernador romano ixuanicán Pilato. Xlacán ni̱ tatánu̱lh nac ixpu̱ma̱paksí̱n pues ni̱ ixtali̱maclaputún tala̱kalhí̱n porque si no ni̱ ixca̱li̱makxtakcán natalakachixcuhui̱nán amá ixli̱hualhtata xatacuhui̱ní pa̱xcua. 29Huá xlacata Pilato li̱táxtulh nac lacaquilhti̱n y ca̱kalasquínilh:

―¿Tucu tláhualh jaé chixcú? ¿Hua̱nchi ma̱lacapu̱yá̱tit?

30―Jaé chixcú tlahuanit lanca tala̱kalhí̱n huá cli̱li̱mini̱táu xlacata nali̱lhca̱ya la̱ naxoko̱nán ―takalhtí̱nalh xlacán.

31―¿A poco ni̱ kalhi̱yá̱tit ley ni̱ma̱ li̱ma̱paksi̱naná̱tit? Cali̱pítit y huixín cama̱xoko̱ní̱tit tú tlahuani̱t ―ca̱kálhti̱lh Pilato.

―Ckalhi̱yá̱u quili̱ma̱paksi̱ncán pero como cmakni̱putuná̱u tamaclacasquiní huix nama̱sta̱ya li̱tlá̱n ―tahuanipá.

32Jesús lákcha̱lh ixtachihuí̱n la̱ ixca̱huanini̱t ixdiscípulos ama̱ca makni̱cán nac culu̱s pues romanos chú ixtali̱smani̱ni̱t.

33Pilato tánu̱lh nac ixpu̱ma̱paksi̱n y li̱ma̱paksí̱nalh catánu̱lh Jesús. Aná kalasquínilh:

―¿Xli̱ca̱na huix ixreycan judíos?

34―Pu̱la quinkalhti tú cama kalasquiniyá̱n. ¿Quili̱macapina rey xala ca̱quilhtamacú la̱ huixín, o quili̱macapina rey ni̱ma̱ ca̱ma̱lacnu̱nicani̱t judíos? ―kálhti̱lh Jesús.

35―Aquit ni̱ judío. ¿Nicu li̱puhuana naclacpuhuán la̱ huixín? Tí tali̱maca̱ná̱n rey huá namá tí tali̱mín y tama̱lacapu̱má̱n. ¿Tucu tlahuani̱ta? ¿Hua̱nchi tasi̱tzi̱niyá̱n? ―kalasquínilh Pilato.

36―Aquit ckalhí quili̱ma̱paksí̱n ni̱ juú ca̱quilhtamacú. Para juú xacma̱paksi̱nampútulh amá tí quintata̱ya̱na ixquintamaklhtí̱nalh ni̱ naquinchipacán. Aquit rey pero quintapáksi̱t ni̱ juú huí ca̱quilhtamacú.

37―¿Entonces huix xli̱ca̱na rey?

Jesús kálhti̱lh:

―Xli̱ca̱na aquit rey cmilh lakahuán ca̱quilhtamacú xlacata nacma̱sí stalanca talacapastacni. Aquit ixreycán namá tí takaxmata stalanca talacapa̱stacni.

38―¿Neje namá stalanaca talacapa̱stacni ni̱ma̱ ma̱si̱ya? ―kalasquínilh Pilato.

Ixamajcú kalhtí Jesús acxni táxtulh nac quilhtí̱n y ca̱huánilh amá xanapuxcun judíos tí ixtama̱lacapu̱ma̱na Jesús:

39―Aquit ni̱ ctaka̱sa tú nacli̱ya̱huá jaé chixcú; ¡ni̱ lá cma̱lacapú! Huixín ca̱ta cá̱ta lacasquiná̱tit cacmákxtakli cha̱tum tachí̱n nac xatacuhui̱ní pa̱scua, para lacasquiná̱tit nacmakxtaka jaé chixcú tí li̱macapiná̱tit mireycán.

40―¡Tó̱! Mejor camákxtakti Barrabás ―tama̱ktási̱lh hua̱k cristianos.

Jaé chixcú ixtanu̱ma nac pu̱la̱chi̱n porque kalha̱ná ixuani̱t.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index