Search form

SAN JUAN 19

Li̱lhca̱cán ama̱ca makni̱cán Jesús y ma̱kxtakajni̱cán

1Pilato cali̱ma̱páksi̱lh soldados catásnokli Jesús nac ixaklhchá̱n. 2Pero xlacán ma̱s tali̱kamá̱nalh, tahuilí̱nilh aktum corona xla lhtucú̱n, tamaklháke̱lh lhma̱n tzutzoko lháka̱t la̱ xla cha̱tum rey y tzúculh tatatzokostaní xlacata natali̱kalhkama̱nán.

3Ixtahuaní:

―¡Siempre calatámalh ixreycán judíos! ―y acxni ixtata̱chihuinán ixtalakakaxí ixlacán.

4Taxtupá ca̱ta̱chihui̱nán Pilato amá xanapuxcun judíos y ca̱huánilh:

―Tancs cca̱huaniyá̱n, ni̱ ccatzí tú nacli̱ya̱huá jaé chixcú. ¡Ca̱cxílhtit, nachu̱ min!

5Jesús táxtulh, ixuili̱ni̱t amá tzutzoko lhma̱n lháka̱t, ixaknú amá corona xla lhtucú̱n.

Pilato ca̱huánilh:

―Nachu yá. ¡Cca̱macama̱xqui̱yá̱n!

6Amá xanapuxcun judíos ni̱tú talí̱cxilhli Jesús y tzúculh ta̱ktasá:

―¡Camakni nac culu̱s! ¡Camakni nac culu̱s!

―Para chú lacasquiná̱tit huixín camakní̱tit porque aquit ni̱ ctaka̱sní tala̱kalhí̱n tú nacli̱ma̱lacapú ―ca̱kálhti̱lh Pilato.

7―Chú cama tlahuayá̱u pues ley ni̱ma̱ cli̱tapaksi̱yá̱u huan xlacata amá tí ta̱ra̱lacata̱quí Dios mini̱ní naní y jaé chixcú li̱tanú Ixkahuasa Dios.

8Acxni Pilato káxmatli ticu yá chixcú ixtali̱macá̱n Jesús, ma̱s jícualh. 9Huá xlacata li̱tasanipá nac ixpu̱ma̱paksí̱n y kalasquínilh:

―Quihuani, ¿nicu tani̱tampi huix?

10Jesús ni̱ kálhti̱lh tú kalasquínilh huá li̱huanipá:

―¿Hua̱nchi ni̱ quinkalhti̱ya? ¿Ni̱ catzi̱ya xlacata tla̱n cli̱ma̱paksi̱nán camakxtakca o camakni̱ca nac culu̱s?

11―Para ni̱ nac akapú̱n ixtiminchá mili̱ma̱paksí̱n ni̱ma̱ kalhi̱ya chí ni̱ lá ixquihuani tla̱n quimakxtaka o li̱ma̱paksi̱nana quimakni̱ca. Amá tí quintalí̱milh cmilacatí̱n naquima̱kalhapali̱ya, ma̱s takalhí tala̱kalhí̱n.

12La̱ kaxmatko̱lh ixtachihuí̱n Jesús Pilato lacpútzalh la̱ namakxtaka. Pero amá lactali̱pa̱u judíos tahuánilh:

―Para makxtaka namá chixcú huix ni̱ ta̱ta̱yaya miamigo emperador romano pues amá tí li̱tanú rey ta̱ra̱lacata̱qui̱ma ixli̱ma̱paksi̱n emperador.

13Pilato cátzi̱lh tú tla̱n ixtali̱malacapú amá lacchixcuhuí̱n y mejor ma̱xtupá Jesús y curucs tahui nac ixpu̱táhui̱lh ní ixca̱li̱lhca taxokón tí ixca̱ma̱lacapu̱cán. Jaé pu̱táhui̱lh ixuanicán nac hebreo tachihuí̱n Gabata y huamputún “ca̱talaktzapsni”. 14Istzanká aktum chichiní nalakchá̱n xatacuhui̱ní pa̱xcua y ma̱x tastúnut ixuani̱t acxni Pilato ca̱huánilh amá lacchixcuhuí̱n:

―¡Nachu yá, cca̱macama̱xqui̱yán mireycán!

15―¡Cani̱lh! ¡Cani̱lh! ¡Camakni nac culu̱s! ―ta̱ktásalh.

―Pero, ¿hua̱nchi nacmakní tí li̱tanú mireycán? ―ca̱huanipá.

―¡Aquín huata ckalhi̱yá̱u cha̱tum rey y huá namá emperador César!

16Pilato yaj cátzi̱lh tú nahuán y ca̱macamá̱xqui̱lh Jesús xlacata xlacán natamakní nac culu̱s.

Akxtokohuacacán Jesús nac culu̱s

(Mt. 27.32‑44; Mr. 15.21‑32; Lc. 23.26‑43)

17Amá xanapuxcun judíos tamá̱xtulh Jesús, tama̱cúqui̱lh aktum culu̱s y táli̱lh lacatum ní ixuanicán La Calavera y nac hebreo tachihuín Gólgota. 18Jesús aná akxtokohuacaca nac culu̱s; pero cha̱tuy tachí̱n na̱ ca̱makni̱ca nac culu̱s y ca̱ya̱huaca cha̱tunu ixpa̱xtu̱ni̱tni.

19Pilato ma̱tzokónalh aktum letrero y ya̱huaca ixakspú̱n ixculu̱s Jesús. Aná ixuán: “Jesús xalac Nazaret ixreycan judíos.” 20Ixtatzokni̱t nac hebreo, griego y latín tachihuí̱n xlacata hua̱k cristianos tla̱n natali̱kalhtahuaká porque ana ní makni̱ca Jesús lacatzú ixuani̱t ca̱chiquí̱n xla Jerusalén. 21Amá xanapuxcun judíos ni̱ tama̱tlá̱ni̱lh la̱ tzokli Pilato y ta̱lh tahuaní:

―¿Hua̱nchi tzokti xlacata xlá ixreycan judíos? Ixtítzokti xlacata xlá ixli̱tanú ixreycan judíos, pero ni̱ huá.

22―Tú ctzokni̱t ni̱tí ama xapá. ¡Chú catamakxtakke̱lh! ―ca̱kálhti̱lh.

23Amá soldados tí ta̱kxtokohuácalh Jesús nac culu̱s quilhmacta̱ti tamá̱xtulh xala ixkalhni ixlháka̱t cha̱tunu ta̱tamákxtakli quilhmactum. Pero xala ixtancá̱n ixlháka̱t aktum ixlani̱t la̱ tejido ixuanicán túnica.

24Xlacán tzúculh tara̱huaní:

―Para lacxti̱tá̱u jaé pá̱xcat ama tlahuayá̱u. Mejor cali̱maca̱huí suerte a ver ticu nata̱tamakxtaka.

Amá soldados tama̱kantáxti̱lh tú ixma̱tzokonani̱t Dios ixlacata Jesús nac Escrituras, aná ixuán: “Pu̱la tama̱kpítzilh quilháka̱t, y xalhma̱n túnica talimáca̱lh suerte.”

Jesús ni̱kó nac culu̱s

(Mt. 27.45‑56; Mr. 15.33‑41; Lc. 23.44‑49)

25Lacatzú nac ixculu̱s Jesús ixtaya̱na ixna̱na, cha̱tum ixlitalakapasni ixna̱na, María ixta̱cha̱t Cleofas y María Magdalena. 26Ixna̱na ixyá ixpa̱xtu̱n ixdiscípulo tí snu̱n ixlakalhamán; acxni cá̱cxilhli huánilh ixna̱na:

―Na̱na, chí huá namá la̱ minkahuasa.

27Amá ixdiscípulo tí ixlakalhamán huánilh:

―Chí huá namá la̱ mintzé.

La̱tá amá quilhtamacú jaé ixdiscípulo maktakálhnilh ixna̱na Jesús.

28Jesús ixcatzí xlacata ixlako̱ma ixli̱stacni; hua̱k ixtlahuani̱t pero xlacata ni̱ natzanká tú ixtatzokni̱t ixlacata nac Escrituras ca̱huánil:

―Aquit ckalhtí.

29Aná lacatzú ixuí aktum xa̱lu vinagre tú ixtali̱kotnán; cha̱tum qui̱tíyalh aktum esponja, li̱ma̱cáhui̱lh vinagre, ma̱kánu̱lh nac kantum la̱ cháncat huanicán hisopo y ma̱lacatzuhuí̱nilh nac ixquilhni Jesús. 30Xlá kotli actzú amá vinagre y chihui̱nampá:

―¡Chí hua̱k kantaxtuni̱t!

Acxni tuncán ta̱cpú̱talh, macamá̱sta̱lh ixli̱stacni y láksputli Jesús.

Cha̱tum soldado ta̱pa̱lhtucú Jesús

31Amá sábado ixli̱jaxatcan judíos ixlakcha̱majá, y na̱ pi̱huá amá chichiní ixpu̱lakcha̱ma xatacuhui̱ní pa̱scua y xanapuxcun judíos ni̱ ixtalacasquín natahuacá nac culu̱s cha̱tum ni̱n porque snu̱n lanca chichiní ixuani̱t. Xlacán ta̱lh tahuaní Pilato caca̱li̱ma̱páksi̱lh itsoldados caca̱tucxnica ixcha̱xpa̱ncán amá tachi̱ní̱n xlacata sok nataní y tla̱n naca̱ma̱cti̱cán.

32Amá soldados pu̱la tachá̱tucxli tí ixca̱ma̱huacacani̱t ixpa̱xtu̱ni̱tni Jesús, 33y acxni ixama tacha̱tucxa Jesús tá̱cxilhli xlacata xlá ixni̱ni̱ttá y yaj tú tatlahuánilh. 34Pero cha̱tum soldado li̱ta̱pa̱lhtúculh ixlanza, y nac ixta̱pá̱n Jesús ní ma̱nú̱nilh li̱cá̱n tzúculh taxtú kalhni y chúchut.

Ma̱cti̱cán y muju̱cán Jesús

(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Lc. 23.50‑56)

35Aquit tí ctzokma jaé tachihuí̱n tla̱n cma̱luloka cacxilhni̱t tú tlahuanica Jesús, y tancs cca̱huanini̱tán la̱ qui̱táxtulh xlacata huixín naca̱najlayá̱tit ticu yá chixcú ixuani̱t xlá. 36Jaé soldados ni̱ tacátzi̱lh xlacata xlacán tama̱kantáxti̱lh tú huan ixlacata Jesús nac Escrituras lacatum huan: “Ni̱ ama̱ca tucxnicán ni̱ para akstum ixlúcut.” 37Y a̱lacatum huan: “Ama̱ca acxilhcán la̱ ta̱pa̱lhtucuca.”

38Cha̱tum tali̱pa̱u chixcú xalac Arimatea huanicán José tze̱k ixli̱pa̱huani̱t Jesús porque ixca̱jicuaní tú natatlahuaní xanapuxcun curas. Pero acxni makni̱ca kálhi̱lh li̱camama namaksquín li̱tlá̱n Pilato camacamá̱xquí̱lh xani̱n Jesús. 39Pilato ma̱tlá̱ni̱lh y José alh ma̱ctí xani̱n Jesús y na̱ takókelh Nicodemo amá chixcú tí alh ta̱chihui̱nán Jesús maktum ca̱tzisní. Xlá ixlí̱n li̱huacá cuarenta y cinco kilos áloe y mirra xlacata natamacuilí Jesús y ni̱ li̱xcájnit naquincalá. 40Ixli̱cha̱tuycán tamá̱cti̱lh y tzúculh tali̱maksuita lháka̱t y tamacuili̱ti̱lhá amá áloe y mirra. Jaé li̱ca̱xtlahua̱n snu̱n ixtamu̱csún y chú ixtali̱smani̱ni̱t judíos tamujú ixni̱ncán.

41Ana ní makni̱ca Jesús ixuí lacatzú aktum ixpu̱chancán quihui y na̱ ixlacahuaxcani̱t nac sipi aktum ixpu̱mujucan ni̱n y ni̱ naj tí ixma̱nu̱cani̱t. 42Xlacán aná tamá̱nu̱lh Jesús porque lacatzú ixuani̱t y xa̱huá ixamajá lacatzucú xatacuhui̱ni pa̱xcua amá smalankán.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index