Search form

SAN JUAN 4

Jesús maksquín chúchut cha̱tum samaritana

1Tapasá̱rlalh quilhtamacú y Jesús ixtatakoké ma̱s cristianos porque ixakmunu̱nán ma̱s que Juan, 2ma̱squi tí lihua ixta̱kmunu̱nán huá ixdiscípulos. Y como fariseos ixtata̱raslakputún acxni tacátzilh la̱ itstacma ixtascújut, 3Jesús táxtulh amá pu̱latama̱n Judea y alh pakán nac Galilea. 4Pero tijia ni̱ma̱ chípalh ixti̱taxtú aktum pu̱latama̱n huanicán Samaria. Tí ixtalama̱na jaé pu̱latama̱n ixtasitziní judíos y ni̱ ixtara̱cxilhputún.

5-6Jesús cha̱lh nac aktum actzú ca̱chiquí̱n huanicán Sicar ixli̱tapaksí Samaria. Y como tastúnut ixuanit chichiní lihua ixmactá xlá ixakatzanka̱ni̱t la̱ta ixtla̱huani̱t y huá xlacata lí̱alh nac ixca̱quihuí̱n José ni̱ma̱ maká̱n quilhtamacú ixma̱squihui̱ni̱t ixti̱cú ixuanicán Jacob. Aná ixuí aktum pozo ixli̱tapa̱cuhuí Ixpu̱kotni Jacob; Jesús curucs tahui nac ixquilhpá̱n.

7-8Ixdiscípulos ta̱lh nac ca̱chiquí̱n xlacata natatama̱huá tú natali̱hua̱yán. Ixli̱puntzú milh puju̱nán nac pozo cha̱tum pusca̱t xalac Samaria. Xlá huánilh:

―¿Ni̱ ixtlahua li̱tlá̱n ixquintá̱kotti actzú minchúchut?

9Amá puscat kálhtilh:

―Huixín judíos ni̱ quila̱cxilhputuná̱u tí clama̱náu nac Samaria, ¿hua̱nchi aquit quimaksquina cacta̱kotnán?

10―Huix ni̱ lakapasa tí huanimá̱n ca̱quintá̱kotti chúchut. Porque para ixcatzi tú li̱ma̱lacahua̱ni̱má̱n Dios y tú li̱kalhi̱má̱n, huix cha̱ ixquimáksquinti xacta̱kotni chúchut ni̱ma̱ ni̱cxni li̱kalhticán.

11―Señor, pozo snu̱n pu̱lhmá̱n y ni̱ kalhi̱ya ixli̱ma̱cutucán, ¿nicu pa̱t tiyaya chúchut ni̱ma̱ ni̱cxni li̱kalhticán? 12Xa̱huá huix ni̱ ma̱cchipiniya ixli̱lanca quili̱talakapasnicán Jacob tí quinca̱ta̱makxtakni jaé pozo. ¿A poco huí ma̱s tla̱n chúchut que jaé ni̱ma̱ ixca̱ma̱kotí ixcamán ixquitzistancanín? ―huanipá amá puscat.

13Jesús huánilh:

―Hua̱k tí tali̱kotnán jaé chúchut ni̱ ixli̱maka̱s tali̱kalhtipará. 14Pero tí li̱kotnán amá chúchut ni̱ma̱ aquit cma̱koti̱nán ya̱cxni catikálhtilh porque ixnacú ama ta̱talacastuca la̱ aktum taxtunú ni̱ma̱ taxtú staranca chúchut y para stalanca huan ixtalacapa̱stacni ama lakchá̱n Dios. ¡Ya̱cxni ama kalhtí!

15―Señor, caquintá̱kotti namá chúchut xlacata ya̱cxni cactikálhtilh y yaj nacmín tiyá chúchut juú nac pozo ―huanipá amá puscat.

16―Pues capit acxila pu̱la minta̱ko̱lú y na̱ cali̱ta juú.

17―Ni̱ ckalhí quinta̱ko̱lú.

―Xli̱ca̱na la̱ huana, 18porque namá chixcú ni̱ma̱ ta̱lamá̱n la̱ ni̱ minta̱ko̱lú pues ni̱ ta̱makaxtoká̱n. Pero huix cakalhi̱ni̱ta cha̱quítzis lacchixcuhuí̱n. ¡Tancs huanti la̱ ni̱ kalhi̱ya minta̱ko̱lú!

19―Xli̱ca̱na huix cha̱tum profeta. 20Chí quima̱tancsani tú ccatzi̱putún, xalakmaka̱n quilitalakapasnicán ixtalakachixcuhuí Dios juú nac sipi, pero huixín judíos huaná̱tit xlacata Dios mini̱ní huata nalakachixcuhui̱cán nac lanca pu̱siculan xla Jerusalén.

21Jesús tancs kálhti̱lh:

―Talacatzuhui̱ma quilhtamacú xlacata tí xli̱ca̱na li̱pa̱huán Dios tla̱n nalakachixcuhuí xani̱ta lacasquín, ni̱ huata juú nac sipi o nac Jerusalén. 22-24Huá jaé quilhtamacú lakcha̱ni̱t nalacatzucú tunuj tapáksi̱t ca̱quilhtamacú y amá tí xli̱ca̱na li̱pa̱huán Dios cali̱lakachixcúhui̱lh ixli̱hua̱k ixtalacapa̱stacni, pues Quinti̱cucán Dios ca̱putzama cristianos tí natalakachixcuhuí la̱ cuanimá̱n. Cha̱tum cristiano mini̱ní nali̱lakachixcuhuí Dios ixespíritu porque Dios la̱ cha̱tum Espíritu y ni̱ lacatum huí la̱ puhuaná̱tit huixín samaritanos. Huixín ni̱ lakapasá̱tit ixtapuhuá̱n, pero aquín judíos ccatzi̱yá̱u la̱ clakachixcuhui̱yá̱u porque huata Quinti̱cucán Dios ama ca̱lakmaxtú cristianos ca̱quilhtamacú.

25―Clakatí mintachihuí̱n, pero ccatzí xlacata ama min ca̱quilhtamacú Cristo tí ama quinca̱lakmaxtuyá̱n, y acxni nachín xlá ama quinca̱ma̱tancsaniyá̱n tú ni̱ cma̱kachakxi̱yá̱u.

26―Aquit namá chixcú tí mimá̱n ca̱lakma̱xtuyá̱n ―kalhti̱ko̱lh Jesús.

27Chu̱tacú ixchihui̱nama acxni táchilh ixdiscípulos. Xlacán ni̱ tacátzi̱lh hua̱nchi ixta̱chihui̱nani̱t Jesús amá samaritana, pero ni̱ cha̱tum kalasquínilh tú ixlacasquín o tú ixli̱ta̱chihui̱nani̱t.

28Amá puscat aná akxtakuíli̱lh ixaksá̱huat y lacapala alh nac ca̱chiquí̱n. Acxni cha̱lh ca̱huánilh cristianos:

29―Cacxilhnit chatum chixcú tí quihuánilh la̱ xaclatama̱ni̱t xapu̱lh. Aquit cpuhuán huá jaé Cristo tí mimá̱n quinca̱lakma̱xtuyá̱n. ¡Ca̱huí acxilhá̱u!

30Amá cristianos tatakókelh amá pusca̱t y ta̱lh pakán ní ixuí Jesús.

31Nac pozo ixdiscípulos Jesús tahuánilh cahuá̱yalh ca̱na actzú, 32pero xlá ca̱kálhti̱lh:

―Tó̱, ni̱ ctzincsa; aquit cli̱hua̱yalhá tú huixín ni̱ lakapasá̱tit.

33―¿Cha̱ ticu li̱mínilh tú li̱huá̱yalh? ―tara̱kalasquínilh ixdiscípulos.

34Como Jesús ixcatzí ni̱ ixtama̱kachakxi̱ni̱t ixtachihuí̱n, ca̱huánilh:

―Aquit quintahuá huá ixtascújut Quinti̱cú ni̱ma̱ quili̱ma̱páksi̱lh cacma̱kantáxti̱lh, y acxni ctlahuá tú quili̱ma̱páksi̱lh la̱ cackálhkasli ccatzí. 35Huixín acxilá̱tit ixtahuácat tachaná̱n y huanátit: “Tzanká akta̱ti papá para nacatlán.” Pero aquit cca̱huaniyá̱n, caca̱li̱lacahua̱nántit cristianos, xlacán tatanu̱putún ixtapáksi̱t Dios cani̱cxnihuá quilhtamacú. 36Huixín a̱huata pa̱t xka̱naná̱tit y ma̱qui̱yá̱tit cosecha, pero pa̱t ca̱xokonicaná̱tit na̱ chuná la̱ tí tachaná̱nalh xlacata acxtum napa̱xahuayá̱tit. 37Xli̱ca̱na pa̱t ma̱kantaxti̱yá̱tit amá tachihuí̱n ni̱ma̱ huan: “Cha̱tum chana̱nán y tunu tí xka̱nán.” 38Aquit cca̱ma̱lakachamá̱n nama̱kstoká̱tit amá cosecha ni̱ma̱ tali̱scujni̱t tunu lacchixcuhuí̱n; tunu tí tachaná̱nalh y huixín a̱huata pa̱t ma̱ta̱sputuyá̱tit tú xlacán tama̱tzuqui̱lh.

39Amá cristianos xalac Samaria ixtakalhputzaputún Jesús porque amá pusca̱t ca̱huánilh xlacata ixquilhcha̱ni̱t la̱ ixlatama̱ni̱t xapu̱lh. 40Acxni talákchilh tata̱chihuí̱nalh Jesús y tahuánilh caca̱ta̱latáma̱lh laktzú. 41Xlá ma̱tlá̱ni̱lh y lhu̱hua tú ca̱li̱ma̱kalhchihuí̱ni̱lh. Xlacán xli̱ca̱na taca̱nájlalh ixtachihuí̱n, pero Jesús huata aktuy chichiní tamákxtakli aná.

42A̱stá̱n makapitzi tahuánilh amá pusca̱t:

―Acxni quila̱li̱ma̱kalhchihui̱ní̱u namá chixcú cca̱najláu tziná, pero chí aquín na̱ ckaxmatni̱táu y tla̱n cma̱luloká̱u xlacata huá namá chixcú tí ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n ca̱quilhtamacú.

Jesús ma̱ksa̱ní ixkahuasa cha̱tum xapuxcu ma̱paksi̱ná

43-45Jesús ixuán xlacata cha̱tum profeta ni̱cxni lakalhamancán nac ixpu̱latama̱n, pero xlá ni̱ chú qui̱taxtúnilh. Pues la̱ táxtulh nac Samaria alh pakán nac ixpu̱latama̱n Galilea, y como lhu̱hua cristianos ixta̱cxilhni̱t la̱ ixca̱tlahuani̱t laclanca ixtascújut nac pa̱scua xla Jerusalén xlacán tapa̱xáhua̱lh acxni cha̱lh y tla̱n tamaklhtí̱nalh.

46Jesús alh nac Caná amá ca̱chiquí̱n ní ixma̱palajni̱t chúchut y vino ixtlahuani̱t. Aná ixlama cha̱tum tali̱pa̱u chixcú tí ixta̱ma̱paksi̱nán rey, ixkalhí ixkahuasa nac Capernaum y snu̱n ixta̱tatlá. 47Acxni cátzi̱lh xlacata Jesús ixmini̱tanchá nac Judea y chi̱lh nac Galilea lacapala alh huaní Jesús catá̱alh nac Capernaum xlacata nama̱ksa̱ní ixkahuasa porque ixni̱majá.

48Xlá kálhti̱lh:

―¿A poco xlacata naquila̱li̱pa̱huaná̱u tamaclacasquiní nacca̱tlahuá tzapu laclanca quintascújut?

49―Señor, ni̱tú quihuani. ¡Casokti, porque si no quinkahuasa ama ní!

50Jesús tancs huánilh:

―Ni̱tú cali̱púhuanti, capit nac mínchic pues minkahuasa yaj tú kalhí.

51Amá chixcú ca̱nájlalh ixtachihuí̱n Jesús y alh nac ixchic, pero la̱ta ya̱ ixchá̱n cha̱tum ixtasa̱cua milh lakapa̱xtoka y huánilh xlacata ixkahuasa ixaksa̱nanit.

52Entonces xlá kalasquínilh:

―¿Xnicu tzúculh tatla̱ní quinkahuasa?

―Ko̱tán ma̱x como aktum hora xala akpu̱tú take̱nú̱nilh lhcúya̱t.

53La̱ kaxmatko̱lh tú huánilh ixtasa̱cua amá chixcú áksalh xlacata pi̱huá quilhtamacú acxni Jesús huánilh: “Minkahuasa yaj tú kalhí.” Amá chixcú li̱pá̱hualh Jesús y na̱ chuná hua̱k ixli̱talakapasni.

54La̱ta ti̱táxtulh Jesús nac Judea hasta Galilea huá jaé ixliaktuy lanca ixtascújut ni̱ma̱ tláhualh.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index