Search form

SAN JUAN 5

Jesús ma̱ksa̱ní cha̱tum chixcú tí ni̱ lá ixtla̱huán

1Ni̱ ixli̱maka̱s kantaxtupá aktum tacuhui̱ní nac Jerusalén y Jesús na̱ alh. 2Lacatum ní ixlactanu̱cán ca̱chiquí̱n xla Jerusalén ixuanicán Puerta de las Ovejas, y aná lacatzú ixuí aktum lanca taxtunú ixli̱tapa̱cuhuí nac hebreo tachihuí̱n Betesda, ixli̱ca̱xya̱hucani̱t akquitzis arco la̱ puhui̱lhta ní ixlacatanu̱cán.

3-4Aná jaé nac taxtunú ixuancán xlacata ixta̱ctá caj xní cha̱tum ángel ixlakuilhá chúchut, y xla̱huán ta̱tatlá tí ixtajú la̱ ixlakuilhakó ixtake̱nu̱ní xani̱ma̱ta tá̱tat ni̱ma̱ ixkalhí. Huá xlacata ixtali̱huila̱na lacatzú makapitzi lakatzí̱n, tí ni̱ lá ixtatla̱huán y tunuj ta̱tatlanín. 5Xlacán ixtakalhi̱ma̱na tí pu̱la natajú; y na̱ aná ixuí cha̱tum tí ni̱ lá ixtla̱huán ixkalhi̱yá treinta y ocho años la̱ta ixta̱tatlá. 6Jesús tuncán ma̱kachákxi̱lh la̱ ixakxtakajnani̱t huá li̱kalasquínilh:

―¿Huix na̱ aksa̱namputuna?

7―Señor, ni̱ lá tí quimaktayá xlacata nactajú acxni natalakuilhá chúchut, pues acxni cli̱tzaksá xa̱makapitzi quintamakatlajá ―kalhtí̱nalh amá chixcú.

8Jesús li̱ma̱páksi̱lh:

―¡Cata̱ya, casacti mimpilísa̱lh, mixtícat y catlá̱huanti!

9Amá chixcú tuncán aksá̱nalh, sacli tú ixlactamá, y akxpakatahuácalh y alh nac ixchic. 10Amá chichiní ixli̱huancán tí nascuja huá xlacata acxni ácxilhli cha̱tum tali̱pa̱u xapuxcu cura la̱ ixcuca̱nani̱t, huánilh:

―¿Hua̱nchi cuca̱nani̱ta jaé quilhtamacú acxni quili̱jaxatcán? ¡Ni̱ tla̱n tú tlahuápa̱t!

11―Aquit ni̱ ccatzí, pero amá tí quima̱ksá̱ni̱lh quihuánilh cacsacli tú xaclactamá y cactlá̱hualh.

12―¿Ticu yá chixcú li̱ma̱paksí̱n catlahua namá tascújut jaé quilhtamacú? ―kalasquinipá amá tali̱pa̱u cura.

13Pero xlá ni̱ kalhtí̱nalh porque ni̱ ixaksán tí ma̱ksá̱ni̱lh, pues como snu̱n istzamacán Jesús talakátze̱kli. 14Y hasta astán ta̱tánoklhli nac pu̱siculan y huánilh:

―Chí aksa̱nani̱ta, yaj catlahua tala̱kalhín xlacata ni̱ napa̱xtoka tú mas li̱xcájnit.

15La̱ ta̱chihui̱nanko̱lh Jesús amá chixcú alh ca̱huaní xanapuxcun curas tí ixma̱ksa̱ni̱ni̱t. 16Xlacán tasí̱tzi̱lh y tzúculh talacputzá la̱ natama̱lacapú Jesús porque xlá siempre ixca̱tlahuá ixtascújut acxni ixli̱huancán.

17Y para ixtakalasquiní tú xlacata chú ixli̱lá xlá ixca̱kalhtí:

―Quinticú Dios ni̱ aktum quilhtamacú jaxa siempre scuja, y aquit huata cmakslihueké.

18Amá xanapuxcun judíos ni̱ ixtama̱tla̱ní tú ixkalhti̱nán Jesús, itscuja acxni ixli̱huancán, y ma̱s ni̱ ixtama̱tla̱ní porque ixli̱tanú Ixkahuasa Dios. Xlacán ixtama̱laksputuputún Jesús.

Jesús makslihueké la̱ scuja Ixti̱cu Dios

19Jesús na̱ ca̱huánilh amá xanapuxcun curas:

―Aquit Ixkahuasa Dios y huata cmakslihueké tú cacxila tlahuá Quinticú. Ni̱ capuhuántit qui̱cstu claclhca̱ni̱t tú cca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n. 20Quinticú quimpa̱xquí y quima̱si̱nini̱t la̱ta tú catzí y todavía amajcú quima̱xquí ma̱s ixli̱tlihueke xlacata nacca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n quintascújut ni̱ la̱ jaé, y huixín hasta ni̱ pa̱t ca̱najlaputuná̱tit. 21Aquit na̱ tlan cca̱ma̱xquí tí clacasquín ixlatamatcán amá cristianos na̱ chuná la̱ Quinti̱cú ca̱ma̱lacastacuaní tí lacasquín. 22Quinti̱cú quima̱xqui̱ni̱t ixli̱ma̱paksí̱n aquit nacca̱ta̱tlahuá taxokó̱n hua̱k cristianos tí tatlahuani̱t tala̱kalhí̱n 23xlacata acxtum naquinca̱lakachixcuhui̱caná̱n. Y ama tí huan li̱pa̱huán Quinti̱cú y aquit ni̱ quili̱pahuán, ¡akskahuinán! Pues tancs cca̱huaniyán, tí xli̱ca̱na li̱pa̱huán Quinti̱cú Dios ni̱ ta̱klhuhuí na̱ quili̱pa̱huán aquit.

Jesús ama ca̱ma̱lacastacuaní ni̱n nac ca̱li̱ní̱n

24’Aquit cca̱ma̱lacnu̱niyá̱n amá tí quili̱pa̱huán y ca̱najlá xli̱ca̱na̱ Dios quima̱lakacha̱ni̱t, namá cristiano ama lakchá̱n ixpa̱xtú̱n Dios y yaj ama̱ca ma̱xoko̱ni̱cán ixtala̱kalhí̱n porque aquit cama lacati̱ta̱yá nalakma̱xtú ixlistacni. 25Na̱ cca̱huaniyá̱n, accha̱ni̱t hora y huá jaé quilhtamacú ama tapu̱taxtuní cristianos tí talaktzanka̱ni̱t para xli̱ca̱na tatlahuá tú cli̱ma̱paksi̱nán y taca̱najlá aquit Ixkahuasa Dios. 26Quinti̱cú kalhí li̱tlihueke ma̱lacatzúqui̱lh la̱ta tú anán, y aquit Ixkahuasa na̱ ckalhí li̱tlihueke nactlahuá tú clacasquín. 27Aquit Xatalacsacni Chixcú y ckalhí ixli̱ma̱paksí̱n nacca̱ma̱xoko̱ní ixtala̱kalhi̱ncán cristianos xala ca̱quilhtamacú.

28’Ni̱ caca̱maka̱klhán quintachihuí̱n porque ama cha̱n quilhtamacú acxni hua̱k tí tani̱ni̱t ama tatacuta nac ixpu̱taju̱ncán acxni natakaxmata la̱ nacca̱li̱ma̱tasí quintachihuí̱n. 29Hua̱k ama talacastacuanán, y tí lactlá̱n cristianos ixtahuani̱t ama tapa̱xahuá pues cama ca̱ma̱xquí lactlá̱n ixpu̱tahui̱lhcán, pero tí lacsnú̱n ixtalanit ama talakaputzá pues cama ca̱macá̱n nac ixpu̱latama̱ncán ní nataxoko̱nán tú tatlahuani̱t.

30’Cha̱tunu cristianos stalhca cama ma̱xquí ixtaxokó̱n la̱ quili̱ma̱paksi̱ni̱t Dios pues aquit ni̱ qui̱cstu cta̱clhcá nacma̱xoko̱ni̱nán, huá Dios tí quima̱lakacha̱ni̱t quihuaní la̱ naclá.

Jesús ma̱tancsá xli̱ca̱na xlá la̱ Dios

31Jesús ni̱ juú qui̱yá̱hualh ixtachihuí̱n y ca̱huanipá:

―Para qui̱cstu xactatlá̱ni̱lh cmilacati̱ncán, tú xacca̱huanín ni̱tú li̱macuán, tla̱n ni̱ ixca̱najlátit. 32Pero huixín lakapasá̱tit Juan Bautista y xlá hua̱k li̱chihui̱nani̱t tú acxilhpa̱nántit. 33Huixín ta̱chihui̱nántit y ca̱li̱ta̱chihui̱nán quilacata y la̱ta tú ca̱huanín ni̱ aktzánka̱lh hua̱k qui̱taxtuni̱t. 34Aquit cca̱ma̱lacapa̱stacayá̱n Juan Bautista xlacata yaj na̱ktzanka̱yá̱tit y nataxtuniyá̱tit para quila̱li̱pa̱huaná̱u, pero aquit ni̱ ixlacata xackalhi̱ma naquima̱tla̱ní nac milacati̱ncán, pues ni̱ cha̱tum chixcú quima̱lakacha̱ni̱t. 35Ixtachihui̱n Juan ca̱li̱lakaskoyún la̱ aktum lámpara xlacata nalacahua̱naná̱tit, huixín caj laktzú li̱pa̱xahuá̱tit y ma̱tla̱ní̱tit ixtaxkáket. 36Juan stalanca ca̱li̱ta̱chihui̱nán quilacata, pero chí huixín acxilhpa̱nántit quintascújut ni̱ma̱ quima̱tlahui̱ni̱t Quinti̱cú tí quima̱lakácha̱lh, y hua̱k quintascújut ni̱ma̱ cca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yán tama̱luloka xlacata Dios quimacamini̱t. 37Huixín ni̱cxni acxilhni̱tántit ca̱lacán Quinti̱cú Dios ni̱ para kaxpatni̱tántit ixtachihuí̱n, pero xlá ma̱luloknín nac Escrituras xlacata huá quima̱lakacha̱ni̱t; 38ma̱squi huixín ni̱ kaxpatá̱tit ixtachihuí̱n porque ni̱ ta̱ktzuhui̱yá̱tit quila̱li̱pa̱huaná̱u ni̱ ca̱najlayá̱tit xlacata xlá quima̱lakácha̱lh nacca̱ma̱si̱niyá̱n ixtalacapa̱stacni.

Dios ma̱cxcatzi̱ní̱nalh la̱ ixama ma̱lakachá Jesús

39’Huixín li̱kalhtahuakayá̱tit ixtalacapa̱stacni Dios ni̱ma̱ tzokcani̱t nac Escrituras porque puhuaná̱tit chuná tla̱n nalakma̱xtuyá̱tit mili̱stacnicán, y ni̱ ma̱kachakxi̱yá̱tit la̱ Dios quili̱chihui̱nán xlacata aquit amá tí ama ca̱lakma̱xtuyá̱n. 40Y ni̱ ca̱najlayá̱tit quintachihuí̱n ni̱ puhuaná̱tit xlacata tla̱n nacca̱lakma̱xtuyá̱n. 41-42Aquit cca̱lakapasá̱n y ccatzí xlacata ni̱ li̱pa̱huaná̱tit Dios xli̱hua̱k minacujcán huá xlacata ni̱ caso ctlahuá para quila̱li̱pa̱huaná̱u o ni̱ quila̱li̱pa̱huaná̱u. 43Aquit cmini̱tanchá ixpa̱xtu̱n Quinticú Dios, pero huixín tatlanca̱ni̱yá̱tit y ni̱ quila̱li̱pa̱huaná̱u. Aquit ccatzí para ixca̱lakmín cha̱tum skalala chixcú ixca̱li̱lactlancanín ixtachihuí̱n, huixín ixli̱pa̱huántit. 44¿Hua̱nchi ca̱najlayá̱tit ixtachihui̱n cati̱hua chixcú? ¿Hua̱nchi ni̱ quila̱ma̱lacatzuhui̱yá̱u aquit xlacata nacca̱ma̱si̱niyá̱n ixtalacapa̱stacni Dios? 45Aquit ni̱ camá̱n ca̱ma̱lacapu̱yá̱n ixlacati̱n Dios la̱ kalhi̱yá̱tit minkasatcán, pero huí tú tzokni̱t Moisés huixín li̱kalhtahuakayá̱tit pues puhuaná̱tit chuná tancs nachipiná̱tit nac akapú̱n; y chí cca̱huaniyá̱n, xlá ama ca̱ma̱lacapu̱yá̱n, ¡pues ni̱ ca̱najlayá̱tit tú li̱chihui̱nán! 46Nac ixlibros tancs tzokni̱t tachihuí̱n quilacata y huixín huaná̱tit ca̱najlayá̱tit ixtachihuí̱n, pero chí cca̱lakchini̱tán y ni̱ ca̱najlayá̱tit quintachihuí̱n. 47Aquit cpuhuán xlacata ni̱ ca̱najlayá̱tit tú tzokni̱t huá xlacata ni̱ quila̱li̱pa̱huaná̱u aquit tí mini̱t ca̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱n.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index