Search form

SAN JUAN 7

Jesús tze̱k an nac fiesta de tabernáculos

1A̱stá̱n Jesús alh ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos tí ixtalama̱na nac lactzu ca̱lacchiquí̱n amá pu̱latama̱n xla Galilea. Xlá ni̱ ampútulh nac Judea porque aná xanapuxcun judíos ixtamakni̱putún. 2Jaé quilhtamacú ixtalacatzuhui̱ma nakantaxtú tunu ixtacuhui̱nican judíos ixtali̱ma̱pa̱cuhuí “fiesta de tabernáculos”. 3-5Ixtalakapasni Jesús na̱ ni̱ ixtacatzí ticu yá chixcú ixuani̱t y como ni̱ ixtali̱pa̱huán xlacán tahuánilh:

―Ni̱ catamákxtakti juú, capit nac Judea ana ní tzamacán xlacata tí tali̱pa̱huaná̱n aná nata̱cxila la̱ ca̱tlahuaya laclanca mintascújut. Huix kalhi̱ya li̱tlihueke y tlahuaya tú lacasquina, ¿hua̱nchi ni̱ li̱lactlancana mintascújut ixlacati̱ncan cristianos? Pues tí lacasquín nali̱pa̱huancán ni̱ tzek scuja siempre an ana ní tzamacán.

6―Para milacatacán ixuá cani̱cxnihuá tla̱n lactlancaná̱tit, pero aquit ya̱ clakchá̱n quilhtamacú nacma̱si̱kó quili̱tlihueke. 7Xa̱huá huixín ni̱tí ca̱si̱tzi̱niyá̱n, pero aquit lhu̱hua ni̱ quinta̱cxilhputún porque aquit ni̱ cca̱li̱quilhpuhuán cca̱ma̱laksi̱ní ixtala̱kalhi̱ncán. 8Capítit huixín nac fiesta, aquit ni̱ lá can porque ya̱ acchán quinquilhtamacú nacma̱kantaxtí tú clakmini̱t.

9-10La̱ ca̱ta̱chihui̱nanko̱lh xlacán ta̱lh nac fiesta y Jesús li̱catzi tamákxtakli nac Galilea, pero a̱stá̱n na̱ tze̱k alh nac fiesta porque ni̱ ixlacasquín acxilhcán la̱ta tzamacán.

11Nac fiesta xanapuxcun judíos talacapútzalh Jesús para na̱ ixani̱t, ixtakalasquini̱nán tí ixacxilhni̱t o nicu ixani̱t. 12-13Xa̱makapitzi cristianos tze̱k ixtali̱chihui̱nán Jesús xlacata ni̱ natakaxmata xanapuxcun judíos porque ixtajicuán para naca̱ma̱kalhapali̱cán.

Makapitzi cristianos ixtahuán:

―Namá chixcú tla̱n catzí.

Pero tunu ixtahuán:

―Namá chixcú huata ca̱kskahuí cristianos.

14Akta̱ti chichiní ixkalhí la̱ta ixlacatzucuni̱t tacuhui̱ní acxni Jesús alh ixlacaquilhti̱n pu̱siculan y tzúculh ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos.

Liya̱huacán Jesús ni̱ skalala

15Xanapuxcun judíos ni̱ ixtacatzí nicu ixma̱xtú ixli̱skalala Jesús y huata ixtahuán:

―¿Nicu li̱ma̱kachakxí jaé chixcú ixtachihui̱n Dios ni̱ma̱ ca̱ma̱xqui̱ni̱t quili̱talakapasnicán para ni̱ kalhtahuakani̱t?

16Jesús ca̱káxmatli y ca̱kálhti̱lh:

―La̱ta tú cli̱chihui̱nán ni̱ aquit clacsacxtuni̱t, tú cca̱ma̱si̱niyá̱n huá tú quili̱ma̱paksi̱ni̱t Dios. 17Para cha̱tum cristiano xli̱ca̱na ixtláhualh tú li̱mapaksi̱nán Dios tuncán ixma̱kachákxi̱lh para xlá quima̱lakacha̱ni̱t nacca̱ma̱si̱niyá̱n ixtalacapa̱stacni, o caj qui̱cstu cta̱clhca̱ni̱t la̱ta tú cca̱ma̱si̱niyá̱n. 18Amá cristiano tí ixacstu lacsaca ixtalacapa̱stacni y ca̱ma̱kalhchihui̱ní xa̱makapitzi lacasquín cali̱pa̱huanca, pero tí ma̱sí ixtalacapa̱stacni tunu ma̱s tali̱pa̱u lanca tlahuá tí ma̱lakácha̱lh y tancs chihui̱nán y ni̱ akskahuinán. 19Moisés ca̱ma̱xquí̱n hua̱k ixtapáksi̱t Dios y ni̱ tlahuayá̱tit tú ca̱li̱ma̱paksí̱n, huá xlacata ni̱ cma̱kachakxí hua̱nchi quila̱makni̱putuná̱u para ni̱ scarancua cma̱kantaxtí tú li̱ma̱paksí̱nalh.

20―¡Huix chiyani̱ta! ¿Ticu makni̱pununá̱n? ―takálhti̱lh amá lacchixcuhuí̱n.

21Pero Jesús ca̱huánilh:

―Huixín ni̱ quila̱cxilhputuná̱u porque ni̱ ma̱tla̱ni̱yá̱tit la̱ cca̱tlahuá quintascújut acxni hua̱k jaxcán. 22Dios li̱ma̱paksi̱nani̱t caca̱circuncidartlahuaca lactzu camán, pero hasta ixli̱maka̱s quilhtamacú Moisés tancs ca̱li̱ma̱paksí̱n siempre ca̱ma̱kantaxtí̱tit jaé ixli̱lakachixcuhui̱cán Dios, 23y para jaé chichiní lakchá̱n sábado huixín ma̱tla̱ni̱yá̱tit catáscujli tí ama circuncidartlahuá lactzu camán xlacata ni̱ nalakmakaná̱tit ixli̱ma̱paksí̱n Moisés. Chí cca̱kalasquiniyá̱n, ¿hua̱nchi quila̱sitzi̱niyá̱u aquit caj xlacata cma̱ksá̱ni̱lh hua̱k ixmacni cha̱tum chixcú acxni li̱huancán tí nascuja? 24Tla̱n calacpuhuántit quintachihuí̱n y quila̱huaníu para ni̱ chuná qui̱taxtú tú cca̱huanín.

Jesús li̱chihui̱nán xlá Cristo tí ma̱lakacha̱cani̱t nalakmaxtunán

25Makapitzi xanapuxcún judíos tí ixtaminit xalac Jerusalén tzúculh tahuán:

―¿Ni huá jaé chixcú putzamaca xlacata namaknicán? 26Xlá chihuinama juú ní tzamacán y nití lihuaní. ¿A poco xanapuxcún curas na tacanajlalhá xlacata huá jaé Cristo tí ama quincalakmaxtuyán? 27Pero aquín catziyáu ní lakahuanit y ní stacnit namá chixcú, y acxni namín Cristo caquilhtamacú nití ama catzí ní ama taxtú.

28Jesús caliakchihuínalh cristianos acxni ixtanuma nac ixlacaquilhtín pusiculan, cahuánilh:

―Huixín catziyátit ní cstacnit y quilalakapasáu, pero huí tú ni catziyátit aquit cminitanchá ixpaxtún chatum tí huixín ni lakapasátit y xlá tancs mastá ixtalacapastacni. 29Aquit clakapasa porque huá cta̱latamani̱t y xlá quima̱lakacha̱nít.

30Amá lactali̱pa̱u judíos talimpútulh nac pulachín pero ni chatum tí chípalh porque ya ixlakchán ixquilhtamacú natamacamastá.

31Lhuhua cristianos tí ixtanit nac pusiculan tacanájlalh ixtachihuí̱n Jesús, ixtahuán:

―Acxni naquinca̱lakminá̱n Cristo tí ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n, ¿cha̱ naquinca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n ma̱s laclanca ixtascújut la̱ ca̱tlahuá jaé chixcú?

Jesús ma̱nu̱putuncán nac pu̱la̱chi̱n

32Makapitzi fariseos acxni takáxmatli tú ixtaquilhuama̱na amá cristianos tzúculh tata̱lacchihui̱nán xanapuxcun curas y tama̱lakácha̱lh makapitzi soldados xlacata catachípalh Jesús.

33Xlacán ta̱lh pero Jesús ca̱huánilh:

―¡Huixín ni̱ amá̱n quila̱chipayá̱u! Porque ya̱ lakchá̱n quilhtamacú naclakán tí quima̱lakacha̱ni̱t. ¡Camajcú ca̱ta̱latama̱yá̱n a̱laktzú! 34A̱stá̱n huixín amá̱n quila̱lacaputzayá̱u y ni̱ amán quila̱takasá̱u porque ana ní cama an huixín ni̱ lá pa̱t chipiná̱tit.

35Amá xanapuxcun judíos ni̱ tama̱kachákxi̱lh ixtachihuí̱n y tzúculh tara̱kalasquiní:

―Jaé chixcú huan ni̱ amá̱n taka̱sá̱u ana ní ama an. ¿Cha̱ nicu ama an? Ma̱x ama ca̱lakán judíos tí talama̱na nac Grecia xlacata na naca̱li̱ma̱kalhchihui̱ní ixtalacapa̱stacni. 36¿Tucu lacasquín cama̱kachakxí̱u hua̱nchi quinca̱huaniyá̱n xlacata amá̱n lacaputzayá̱u y ni̱ amá̱n taka̱sá̱u porque ana ní xlá ama an ni̱ lá amá̱n lakcha̱ná̱u?

Jesús kalhí chúchut tú nali̱ma̱kotí tí kalhtí

37Ixactu̱májat amá fiesta acxni ixlakó ma̱s ixtatzamacán, Jesús ca̱huánilh cristianos:

―Cati̱huá tí kalhtí caquilákmilh aquit nacma̱kotí. 38Pues chí kantaxtuma tú huan Escrituras: “Nac ixnacujcán cristianos ama takalhí aktum taxtunú tú natali̱latamá.”

39Jesús ta̱ma̱lacástucli jaé taxtunú Espíritu Santo ni̱ma̱ ixama ca̱ma̱xquí tí natali̱pa̱huán. Pero como ya ixlakán ixti̱cú ya̱ ixma̱lakachá ixespíritu.

40La̱ takaxmatko̱lh ixtachihuí̱n, makapitzi tzúculh tahuán:

―Xli̱ca̱na huá jaé profeta tí ixama̱ca ma̱lakacha̱cán napu̱laní Cristo.

41―Tó̱, jaé ni̱ profeta, jaé chixcú huá Cristo tí ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n ―ixtakalhti̱nán tunu.

42Pero huí tí ixtahuán:

―¿Nicu li̱puhuaná̱tit xlacata Cristo xalac Galilea ama huan? Dios ca̱ma̱cxcatzí̱ni̱lh profetas xlacata Cristo ama lakahuán nac Belén ixca̱chiquí̱n rey David porque ixli̱talakapasni ama huan.

43Amá cristianos pu̱tuy tatapítzilh ixtalacapa̱stacnicán caj ixlacata Jesús.

Xanapuxcun ma̱paksi̱naní̱n ni̱ tali̱pa̱huán Jesús

44Amá soldados tali̱mpútulh Jesús nac pu̱la̱chi̱n pero ni̱ cha̱tum tí chípalh. 45Xlacán talakampá tí ixca̱ma̱lakacha̱ni̱t y amá xanapuxcun ma̱paksi̱nanín takalasquínilh:

―¿Hua̱nchi ni̱ chipátit namá chixcú?

46―Porque stalanca ixtalacapa̱stacni kalhí. ¡Ni̱cxni xackaxmatni̱táu tí chihui̱nán la̱ jaé chixcú! ―takalhtí̱nalh xlacán.

47―¿A poco huixín na̱ ca̱makaca̱najlani̱tán ixtachihuí̱n namá akskahuina chixcú? 48Huak aquín xanapuxcun ma̱paksi̱naní̱n ni̱ cha̱tum tí li̱pa̱huani̱t ixtachihuí̱n. 49Huata tali̱pa̱huani̱t namá laktakalhí̱n lacchixcuhuí̱n. ¡Xlacán ni̱tú tama̱kachakxí y talaktzanka̱ni̱t! ―tali̱kalhkamá̱nalh amá lacchixcuhuí̱n.

50Na̱ aná ixtanu̱ma Nicodemo amá ko̱lú tí alh ta̱chihui̱nán Jesús aktum ca̱tzisní. Xlá ca̱huánilh:

51―Nac ley ni̱ma̱ li̱ma̱paksi̱naná̱u huan xlacata ni̱ lá ma̱lacapu̱yá̱u cha̱tum chixcú para ni̱ pu̱la kaxmatá̱u ixtachihuí̱n xlacata nacatzi̱yá̱u tú tlahuani̱t.

52―¡Takalhí̱n huix! Na̱ xalac Galilea. Tla̱n cali̱kalhtahuaka ixtachihuí̱n Dios nac Escrituras xlacata nacatzi̱ya ni̱ cha̱tum tali̱pa̱u profeta lakahuani̱t nac Galilea ―takálhti̱lh makapitzi.

53La̱ talacchihui̱nanko̱lh amá lactali̱pa̱u lacchixcuhuí̱n cha̱tum cha̱túm ta̱lh nac ixchiccán.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index