Search form

SAN LUCAS 16

Tí cuentaja actzú tumi̱n na̱ cuentaja lhu̱hua tumi̱n

1Jesús ca̱huánilh ixdiscípulos jaé takalhchihuí̱n:

―Cha̱tum rico chixcú ixkalhí xapuxcu ixtasa̱cua tí ixmaktakalhní ixtascújut y la̱ta tú ixma̱paksí. Pero maktum tzucuca huanicán xlacata amá tasa̱cua ixacma̱xtuma tumi̱n. 2Xlá tasánilh y huánilh: “¿Xli̱ca̱na la̱ quihuanicán xlacata huix acma̱xtúpa̱t tumi̱n? Chí tuncán caquintlahuani cuenta la̱ta tú ckalhí porque yaj camá̱n li̱ma̱nu̱yá̱n xapuxcu quintasa̱cua tí quiscujní.”

3’Jaé tasa̱cua tzúculh lacpuhuán: “¿Tucu cama tlahuá para quimpatrón quimaklhtí quintascújut? Aquit yaj ckalhí li̱tlihueke nacli̱cha̱lhca̱tnán palha tascújut, y cma̱xanán para nacsquihua̱yán. 4Pero ccatzi̱yá tú cama tlahuá, cama ca̱ta̱lacca̱xlá namá lacchixcuhuí̱n tí tali̱ní tumi̱n quimpatrón xlacata acxni naquimaklhti̱cán quintascújut tla̱n naquintamakta̱yá xlacán.”

5’Chuná amá tzúculh ca̱tasaní tí ixtali̱ní ixpatrón. Xla̱huán kalasquínilh: “Huix, ¿niculá li̱piniya quimpatrón?” 6Amá chixcú kálhtílh: “Aquit cli̱ní aktum ciento barril xla aceite.” Amá tasa̱cua huánilh: “Xli̱ca̱na, uchu huí mirecibo ni̱ma̱ firmarli, pero calácxti̱tti y catlahua tunu ana ní ma̱luloka xlacata li̱piniya íta̱t ciento huitiyá.” 7Acxni chilh xa̱cha̱tum na̱ kalasquínilh niculá ixlí̱n, y xlá kalhtí̱nalh ixlí̱n ixpatrón aktum ciento cúxta̱lh xla trigo. Entonces huánilh: “Xli̱ca̱na chú huan nac recibo ni̱ma̱ firmarli, pero chí catlahua tunu recibo xlacata huata li̱pina íta̱t ciento a̱puxumacá̱u cúxta̱lh.” 8Amá patrón hasta cá̱cni̱lh ixli̱skalala amá ni̱ tla̱n ixtasa̱cua la̱ ixlacputzani̱t tla̱n nalatamá a̱stá̱n.

Jesús ca̱huaniko̱lh ixdiscípulos:

―Jaé takalhchihuí̱n tla̱n li̱ma̱kachakxi̱yá̱tit xlacata cristianos xala ca̱quilhtamacú tama̱xtú liakskalala acxni talacputzá la̱ natatlahuá tú ni̱ tla̱n hasta tamakatlajá tí tali̱pa̱huán Dios. 9Huixín na̱ chuná ca̱macama̱xqui̱cani̱tántit tú namaktakalhá̱tit ca̱quilhtamacú; pues cali̱putzátit tú kalhi̱yá̱tit amigos tí naca̱maklhti̱naná̱n a̱stá̱n nac akapú̱n acxni nalakó tú ca̱macama̱xqui̱cani̱tántit nacuentajá̱tit. 10Porque amá tí macama̱xqui̱cán actzú tascújut y cuentaja, acxni macama̱xqui̱cán lhu̱hua tascújut na̱ chuná cuentaja. Pero amá tí ni̱ cuentaja actzú tascújut na̱ chuná ni̱ maktakalha acxni ma̱xqui̱cán lhu̱hua tascújut. 11Para huixín ni̱ tancs maktakalhá̱tit la̱ ca̱mini̱niyá̱n actzú tú ca̱macama̱xqui̱cani̱tántit nakalhi̱yá̱tit ca̱quilhtamacú, ¿niculá naca̱ma̱xqui̱yá̱n Dios laclanca ixtalacpuhuá̱n ni̱ma̱ laclhca̱ni̱t? 12Chuna li̱tum para huixín ni̱ maktakalhá̱tit tú ni̱ milacán ca̱macama̱xqui̱ni̱tán Dios nacuentajniyá̱tit, ¿niculá naca̱macama̱xqui̱yá̱n tú laclhca̱ni̱t ama ca̱toca̱rli̱yá̱n huixín? 13Chí cca̱huaniyá̱n, cha̱tum tasa̱cua ni̱ lá ca̱macuaní cha̱tuy patrón porque cha̱tum nalakalhamán y xa̱cha̱tum nasi̱tzi̱ní; natlahuá tú li̱ma̱paksí cha̱tum y na̱kskahuí xa̱cha̱tum. Aquit clacasquín cama̱kachakxí̱tit: cha̱tum chixcú ni̱ lá li̱pa̱huán Dios ixli̱hua̱k ixnacú, y pi̱huá quilhtamacú li̱pa̱huán ixtumi̱n ma̱s na̱ tla̱n namakta̱yá.

Jesús ca̱lacaquilhní ixma̱kantaxti̱naní̱n ixley Moisés

(Mt. 19.1‑12; Mr. 10.1‑12)

14Makapitzi ixma̱kantaxti̱nani̱n ixley Moisés tí takáxmatli ixtachihuí̱n tzúculh tali̱kalhkama̱nán Jesús porque xlacán snu̱n ixtalakatí takalhí tumi̱n. 15Jesús ca̱huánilh:

―Huixín ixma̱kantaxti̱naní̱n ixley Moisés ixlacati̱ncán cristianos lacputzayá̱tit caca̱li̱kalhi̱cántit lactlá̱n lacchixcuhuí̱n, pero Dios lakapasa ixkasatcán minacujcán. Porque tú puhuaná̱tit huixín ca̱macuaniyá̱n tlahuayá̱tit ixlacatí̱n Dios, Dios ni̱ ca̱li̱ma̱nu̱yá̱n tla̱n tú tlahuayátit, ¡lakmakán! 16Acxni Juan Bautista ya̱ istzucú ixli̱chihui̱nán Dios ixca̱mini̱niyá̱n nakaxpatá̱tit ixley Moisés y tú tatzokni̱t profetas. Pero Juan ma̱tzuqui̱lhá li̱chihui̱nán la̱ Dios ma̱lacnú ca̱ma̱paksi̱putún cristianos ca̱quilhtamacú y la̱ta amá quilhtamacú lhu̱hua cristianos tatzaksama̱na tatanú nac ixtapáksi̱t Dios. 17Aquit cca̱ma̱lacapa̱stacayá̱n xlacata akapú̱n y ca̱quilhtamacú tla̱n talaksputa pero tú lactzu lactzú laclhca̱ni̱t Dios ni̱ ama li̱tamakxtaka ni̱ ama kantaxtú. 18Huixín lacsacxtuyá̱tit nac ixley Moisés tú ca̱mini̱niyá̱n porque ma̱tla̱ni̱yá̱tit cha̱tum chixcú camákxtakli ixta̱cha̱t y cata̱tamakáxtokli tunu pusca̱t, pero namá chixcú tlahuá tala̱kalhí̱n ixlacatí̱n Dios. Na̱ chuná amá tí ta̱tamakaxtoka pusca̱t ni̱ma̱ makxtakni̱t ixta̱ko̱lú na̱ tlahuá tala̱kalhí̱n ixlacatí̱n Dios.

Xatakalhchihuí̱n cha̱tum rico y cha̱tum pobre huanicán Lázaro

19Jesús na̱ ca̱huánilh:

―Maktum latáma̱lh cha̱tum rico chixcú ni̱ma̱ hua̱k ixkalhí ni̱tú istzanka̱ní; tla̱n ixlhaka̱nán y tza̱pu ixtlahuá li̱lakastá̱n. 20Amá nac ca̱chiquí̱n na̱ ixlama cha̱tum pobre ixuanicán Lázaro, snu̱n ixta̱tatlá, ixtahuilá ca̱tiyatni lacatzú nac puhui̱lhta ixchic amá rico 21xlacata naca̱huati̱lhá katxtakma ni̱ma̱ ixtapa̱tastá nac mesa; lactzú chichí ixtama̱lacatzuhuí hasta ixtamacslipí.

22’Cha̱lh quilhtamacú ni̱lh Lázaro y ángeles táli̱lh nac ixpu̱táhui̱lh Abraham ni̱ma̱ ixma̱xqui̱ni̱t Dios. Ni̱ ixli̱maka̱s amá rico na̱ ni̱lh y muju̱ca. 23Nac ixpu̱latama̱ncán ni̱n ní ixakxtakajnama amá rico talacayá̱hualh ácxilhli Lázaro li̱pa̱xáu ixlama nac ixpu̱táhui̱lh Abraham. 24Y ma̱ktási̱lh: “Ta̱ta Abraham, ¡caquilakalhámanti! Cama̱lakacha Lázaro namín quima̱cahui̱ní ca̱na tziná ixquincán quisi̱máka̱t porque yaj lá cta̱lá la̱ cakxtakajnama juú nac lhcúya̱t.” 25Pero Abraham kálhti̱lh: “Cá̱ksanti huix la̱ li̱pa̱xáu ixlápa̱t nac ca̱quilhtamacú y Lázaro ni̱tú ixkalhí. Chí juú talakxta̱pali̱ni̱t, huix akxtakajnámpa̱t y Lázaro li̱pa̱xáu lama. 26Xa̱huá tí talama̱na juú ni̱ lá ta̱ksputza̱lá tú quinca̱ma̱pitziyá̱n, y ni̱ lá ta̱na̱chá ní tanú̱pa̱t, y tí talama̱na nanú na̱ ni̱ lá ta̱ksputza̱lá tú quinca̱ma̱pitziyá̱n y ni̱ lá tamín juú.”

27’Amá chixcú huanipá: “Para ni̱ lá tlahuaya tú cuaniyán siquiera cama̱lakacha nac ixchic quinti̱cú, 28porque cca̱kalhí cha̱quitzis quinata̱camán y clacasquín caca̱huanica catalakxta̱páli̱lh ixlatama̱tcán xlacata ni̱ natamín ta̱kxtakajnán juú la̱ aquit.” 29Xlá kalhti̱pá: “Para xlacán talakxta̱pali̱putún ixlatama̱tcán cata̱kahuá̱nalh tú li̱ma̱paksi̱nán Dios pues Moisés y profetas hua̱k tatzokni̱t nac Escrituras. ¡Catakáxmatli para talacasquín!” 30Amá rico kalhtí̱nalh: “¡Tó! Ni̱ ama takaxmata, ta̱ta Abraham, porque ni̱ ta̱kahuanán tú tali̱kalhtahuaká. Pero para ixca̱lákalh cha̱tum chixcú tí talakapasa y maká̱n ni̱ni̱t, xlacán ixtalakxta̱páli̱lh ixlatama̱tcán.” 31Abraham huaniko̱lh amá rico chixcú: “Ma̱squi ixca̱lákalh cha̱tum ni̱n ni̱ para chú tamá̱n ta̱kahua̱nán. Moisés y lhu̱hua profetas taqui̱lani̱t y ni̱ takaxmata.”

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index