Search form

SAN LUCAS 17

Cha̱tum chixcú cama̱tzanke̱nánilh ixta̱cristiano

(Mt. 18.6‑7, 21‑22; Mr. 9.42)

1Maktum Jesús ca̱huánilh ixdiscípulos:

―Juú nac ca̱quilhtamacú siempre talama̱na nahuán tí tama̱tlahui̱nán tala̱kalhí̱n, pero ¡koxitá namá chixcú tí ca̱ma̱laktzanke̱ní ixtalacapa̱stacnicán catatzacá̱tnalh tí tzucuni̱t quintali̱pa̱huán! 2Ma̱s ixmacuánilh para ixli̱pixchi̱ca aktum lanca chíhuix xla molino ixmuju̱ca nac pupunú xlacata namu̱xtú que lacputzá ca̱ma̱tlahuí tala̱kalhí̱n namá tí tzucuni̱t quintali̱pa̱huán. 3Tla̱n calacputzátit catlahuátit tú ma̱s ca̱mini̱niyá̱n. Para minta̱cam tlahuaniyá̱n tú ni̱ tlá̱n cakahuani, y para lakxta̱palí ixkásat, ¡cama̱tzanke̱nani tú tlahuanín! 4Para aktum chichiní makasi̱tzi̱yá̱n maktujún y makatunu huaniyá̱n cama̱tzanke̱nani yaj chú amá̱n tlahuayá̱n, huix cama̱tzanke̱nani tú tlahuanín.

5Maktum ixapóstoles tamáksquilh Jesús:

―Quimpu̱chinacán, quila̱ma̱si̱níu la̱ nacca̱najlayá̱u tú tla̱n tlahuá Dios.

6Xlá ca̱kálhti̱lh:

―Para huixín ixca̱najlátit ixli̱hua̱k mintapuhua̱ncán Dios ama tlahuá tú maksquiná̱tit ma̱squi caj actzú la̱ ixtalhtzi aktum a̱cuncali̱n ixli̱lanca, tla̱n ixuanítit katum quihui: “Catake̱nu ní ya̱t y cataju nac pupunú”, y namá quihui xli̱ca̱na ixca̱kaxmatnín.

7’Huixín catzi̱yá̱tit xlacata cha̱tum tasa̱cua acxni qui̱scujkó ixca̱tucuxtu ixpatrón o qui̱maktakálhnilh ixquitzistancaní̱n, acxni taspita, ni̱ capuhuántit huaní ixpatrón: “Catanu, cahuá̱yanti tuncán.” 8Cha̱ huaní ixpatrón: “Casokti catalakxtúnanti y catlahua quili̱hualhtata xlacata nacua̱yán. Y la̱ nacualhtatakó entonces na̱ natzucuya hua̱yana huix.” 9Ma̱squi namá tasa̱cua ma̱s scujni̱t, ni̱ capuhuántit pa̱xcatcatzi̱nicán tú tlahuani̱t pues huata ma̱kantaxti̱ni̱t ixtascújut ni̱ma̱ li̱tanu̱ni̱t. 10Aquit cca̱huaniyá̱n para Dios ca̱ma̱macqui̱yá̱n aktum tascújut y huixín tlahuayá̱tit, ni̱ capuhuántit ma̱s lactali̱pa̱u ama ca̱li̱maca̱ná̱n porque huata tlahuani̱tántit ixtascújut ni̱ma̱ ca̱mini̱niyá̱n.

Jesús ca̱ma̱ke̱nu̱ní lepra tá̱tat cha̱cá̱u lacchixcuhuí̱n

11Jesús ti̱tum ixyá nac tijia nachá̱n nac Jerusalén ca̱ti̱lakatzá̱lalh pu̱latama̱n Samaria y Galilea. 12Acxni cha̱lh nac aktum actzú ca̱chiquí̱n tá̱cxilhli cha̱cá̱u lacchixuhuí̱n tí ixtakalhí lepra tá̱tat. 13La̱ta li̱lakamákat tama̱ktási̱lh:

―¡Maestro Jesús! ¡Caquila̱lakalhamáu! ¡Quila̱ma̱ksa̱ní̱u!

14Xlá tá̱yalh, acs ca̱lacá̱nilh y ca̱huánilh:

―Tla̱n, pero capítit putzayá̱tit cha̱tum cura tí nama̱luloka ca̱makxtakni̱tán minta̱tatcán.

Tatlá̱hualh lakchú y acxni tamaklhcátzi̱lh caj la̱ ni̱tú catake̱nú̱nilh ixta̱tatcán. 15Cha̱tum xalac Samaria ixuani̱t, acxni ácxilhli la̱ aksá̱nalh tzúculh aktasá pa̱xcatcatzi̱ní Dios la̱ ixma̱ksa̱ni̱ni̱t. 16Jaé samaritano tuncán lákalh Jesús, tatzokostánilh hasta talacátalh ca̱tiyatni y huánilh:

―¡Cpa̱xcatcatzi̱niyá̱n tú tlahuani̱ta quilacata!

17Jesús kálhti̱lh:

―La̱mpara cha̱cá̱u ixuani̱tántit, ¿a poco ni̱ hua̱k ta̱ksa̱nani̱t? ¿Nicu ta̱lh xa̱makapitzi? 18¿Hua̱nchi huata jaé xala mákat chixcú tí ni̱ judío táspitli pa̱xcatcatzi̱ní Dios tú tláhualh ixlacata?

19A̱stá̱n li̱ma̱páksi̱lh amá chixcú:

―Cata̱ya capit li̱pa̱xáu. Huix aksa̱nani̱ta porque quili̱pa̱huani̱ta tla̱n cma̱ksa̱ni̱yá̱n.

Ixtapáksi̱t Dios ni̱ tasí la̱ lacatzucú ca̱quilhtamacú

(Mt. 24.23‑28, 36‑41)

20Maktum quilhtamacú makapitzi ixma̱kantaxti̱naní̱n ixley Moisés takalasquínilh Jesús lihua xnicu ixama lacatzucú ixtapáksi̱t Dios ca̱quilhtamacú. Xlá ca̱kálhti̱lh:

―Acxni nalacatzucú ixtapáksi̱t Dios ca̱quilhtamacú ni̱ lá pa̱t acxilá̱tit la̱ li̱lacahua̱naná̱tit tú huí ca̱quilhtamacú. 21Ni̱ lá tí ama huan: “Juú huí”, o “Anú cácxilhli.” Aquit cca̱huaniyá̱n jaé tachihuí̱n porque huixín ni̱ ma̱kachakxi̱ni̱tántit xlacata ixtapáksi̱t Dios ca̱lakchini̱taná nac milatama̱tcán.

22A̱stá̱n ca̱huánilh ixdiscípulos:

―Ama cha̱n quilhtamacú acxni huixín na̱ pa̱t acxilhputuná̱tit ca̱na makstum la̱ cama ma̱paksi̱nán aquit Xatalacsacni Chixcú, pero ya̱ lá amá̱n quila̱cxilá̱u. 23Makapitzi naca̱huaniyá̱n: “Juú chini̱t Mimpu̱chinacán”, o “Anú cacxilhui lapu̱lá.” Huixín ni̱ caca̱najlátit ni̱ para capítit quila̱lacaputzayá̱u.

Acxni namín Jesús ca̱quilhtamacú cati̱huá ama acxila

24’Acxni aquit Xatalacsacni Chixcú nacmín ca̱quilhtamacú ixli̱maktuy, ni̱tí ama ta̱kskahuí porque cama taxtuya̱chi na̱ chuná la̱ tasí acxni maklipa cani̱huá lacacha̱nkó. ¡Aquit cama tasí ixli̱ti̱lanca ca̱quilhtamacú! 25Pero pu̱la lhu̱hua tú cama liakxtakajnán pues namá cristianos tí talama̱na jaé quilhtamacú ama quintalakmakán.

26’Acxni aquit Xatalacsacni Chixcú nacca̱lakchiná̱n ixli̱maktuy, lhu̱hua ama ta̱kspulá la̱ ca̱qui̱taxtúnilh amá cristianos tí ixtalama̱na acxni tilatáma̱lh Noé. 27Amá cristianos ni̱tú ixtali̱puhuán, ixtahua̱yán, ixtakachí, ixtatamakaxtoka, ixtali̱pa̱xahuá tú ixtakalhí. Ni̱ para tziná caso tatláhualh tú ca̱huánilh Noé, pero huata táju̱lh nac barco ni̱ma̱ ixtlahuani̱t tzúculh tatlancanán, milh spútut y hua̱k tani̱lo̱lh. 28Na̱ chuná qui̱táxtulh nac ca̱chiquí̱n Sodoma ana ní ixlama Lot. Hua̱k cristianos ixtahua̱yán, ixtakotnán, ixtasta̱nán, ixtatama̱huanán, ixtachana̱nán, ixtachiqui̱nán. 29Na̱ ni̱ taca̱nájlalh tú ca̱li̱ta̱chihuí̱nalh Lot, pero huata táxtulh nac Sodoma tzúculh pa̱tastá lhcúya̱t y azufre nac akapú̱n, hua̱k ca̱makni̱ko̱lh amá cristianos tí ixtalama̱na nac Sodoma.

30’Lhu̱hua cristianos chuná jaé talama̱naj nahuán acxni nacmimpará ca̱quilhtamacú aquit Xatalacsacni Chixcú. 31Amá quilhtamacú para cha̱tum cristiano ta̱cxtuni̱t nahuán ixakstí̱n ixchic, ni̱ catláhualh fuerza ma̱xtú tú kalhí nac ixchic, la̱ta yá catzá̱lalh. Para cha̱tum cristiano ani̱t nahuán nac ixca̱tucuxtu, yaj catáspitli nac ixchic tiyá ixlháka̱t. 32Pues ca̱ksántit la̱ timakatzánka̱lh ixli̱stacni ixta̱cha̱t Lot caj xlacata ixli̱puhuán tú ixakxtakmakani̱t. 33Porque amá quilhtamacú tí lakcatzán lakma̱xtuputún ixli̱stacni ama makatzanká, pero tí akxtakmakán li̱puhuán la̱ta tú kalhí ama lakma̱xtú ixli̱stacni.

34’Amá quilhtamacú para cha̱tuy cristianos talhtatama̱na nac ixpu̱tamacán, cha̱tum ama̱ca lakma̱xtucán y xa̱cha̱tum ama̱ca makxtakcán. 35Para cha̱tuy lacchaján tasquitima̱na, cha̱tum ama̱ca lakma̱xtucán y xa̱cha̱tum ama̱ca makxtakcán. 36Para cha̱tuy lacchixcuyuí̱n tascujma̱na nac ixca̱tucuxtucán, cha̱tum ama̱ca lakma̱xtucán y xa̱cha̱tum ama̱ca makxtakcán.

37La̱ takaxmatko̱lh ixapóstoles ixtachihuí̱n takalasquínilh:

―Quimpu̱chinacán, ¿nicu ama̱ca ca̱li̱ncán jaé tí naca̱lakma̱xtucán?

Jesús ca̱kálhti̱lh:

―Xlacán ama tacatzí nicu na̱ chuná la̱ chu̱n tataka̱sa xaní̱n quitzistanca.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index