Search form

SAN LUCAS 18

Cha̱tum juez tlahuaní justicia cha̱tum viuda pusca̱t

1Jesús ixlacasquín catama̱kachákxi̱lh ixdiscípulos ni̱ catali̱mákxtakli takalhtahuakaní Dios ma̱squi ni̱ sok caca̱má̱xqui̱lh tú tamaksquín. 2Ixtalacapa̱stacni ca̱li̱ta̱ma̱lacastúcnilh jaé takalhchihuí̱n:

―Nac aktum ca̱chiquí̱n ixlama cha̱tum juez, ixli̱lakapascán ni̱ ixli̱pa̱huán Dios, ni̱ para ixca̱lakalhamán cristianos. 3Na̱ aná ixlama cha̱tum viuda pusca̱t ni̱ma̱ tza̱pu ixán ta̱chihui̱nán caca̱stigartláhualh cha̱tum cristiano ni̱ma̱ siempre ixta̱ra̱slaka. 4Maka̱s quilhtamacú jaé juez ni̱ caso tláhualh tú huánilh amá pusca̱t. Pero xlá ni̱ ixli̱makxtaka min ta̱chihui̱nán hasta maktum qui̱lacpúhualh: “Aquit ni̱ cli̱pa̱huán Dios, ni̱ para quincuenta tú tapa̱xtoka cristianos. 5Pero jaé pusca̱t tza̱pu min quiakaxculí, quimakasi̱tzi̱majá la̱ lá; mejor cama tlahuá tú quimaksquín xlacata yaj namín quima̱cchichijuí.”

6Jesús ca̱huánilh ixdiscípulos:

―Para jaé juez tí ni̱ ca̱sipa̱cxila cristianos tlahuánilh justicia amá pusca̱t xlacata yaj namín akaxculí, 7¿nicu li̱puhuaná̱tit Dios ni̱ sok catica̱má̱xqui̱lh ixcamán tí ca̱lacsacni̱t tú tamaksquín para cha̱li cha̱lí takalhtahuakaní? 8Aquit tancs cca̱huaniyá̱n, Dios sok ca̱makta̱yá y ca̱ma̱xquí ixcamán tú talacasquín. Pero cli̱puhuán aquit Xatalacsacni Chixcú tú ama tapa̱xtoka amá cristianos acxni nacchimpará ixli̱maktuy ca̱quilhtamacú. ¿Nicu cha̱li̱t nacca̱ma̱noklhú ni̱ tali̱makxtakni̱t quintali̱pa̱huán?

Tí tatla̱ní ixacstu Dios ama lakmakán

9Como makapitzi lacchixcuhuí̱n ixacstucán ixtali̱tanú lactlá̱n cristianos ixtalakmakán xa̱makapitzi cristianos, Jesús ca̱huánilh jaé takalhchihuí̱n:

10―Cha̱tuy lacchixcuhuí̱n ta̱lh takalhtahuakaní Dios nac pu̱siculan; cha̱tum ixma̱kantaxti̱ná ixley Moisés ixuani̱t ixli̱tanú tla̱n cristiano, y xa̱cha̱tum ixma̱lakaxoke̱ná tumi̱n ixuani̱t ixli̱ta̱yá li̱xcájnit chixcú. 11Amá ixma̱kantaxti̱ná ixley Moisés chuné kalhtahuakánilh Dios: “Quimpu̱chiná Dios, cpa̱xcatcatzi̱niyá̱n porque aquit ni̱ li̱xcájnit quinkásat la̱ xa̱makapitzi. Aquit ni̱ cakskahuinán, ni̱ ctlahuá tú li̱xcájnit, ni̱ clakamaklhti̱nán pusca̱t, ni̱ para cta̱talacastuca namá chixcú tí ma̱lakaxoke̱nán tumi̱n. 12Aquit ckatxtaknán maktuy katunu xama̱na xlacata naclakachixcuhui̱yá̱n y cma̱stá limosna catzuntín tumi̱n ni̱ma̱ ctlajá.” 13A̱lacatunu amá chixcú tí ixma̱lakaxoke̱nán tumi̱n ni̱ para ixtalacatzuhui̱putún ixpu̱lakachixcuhui̱cán Dios la̱ta ixma̱xanán ixlacati̱n Dios, ma̱kat tamákxtakli, acpu̱taj tá̱yalh ni̱ para ixlacá̱n ta̱lhmá̱n. Huata ixcuxmu̱ma̱xqui̱cán ixuán: “Quimpu̱chiná Dios, caquilakalhámanti, caquima̱tzanke̱nani lhu̱hua quintala̱kalhí̱n.”

14Jesús ca̱huaniko̱lh cristianos:

―Tancs cca̱huaniyá̱n, Dios ma̱tzanke̱nánilh tú ixtlahuani̱t amá ixma̱lakaxoke̱na tumi̱n, y ni̱ ma̱tlá̱ni̱lh tú huánilh amá ixma̱kantaxti̱na ixley Moisés. Porque tí lactlancán li̱tanú ixacstu tla̱n cristiano ama̱ca lakmakancán, pero tí li̱ta̱yá kalhí tala̱kalhí̱n ama̱ca ma̱camajcán.

Jesús ca̱sicuna̱tlahuá lactzú camán

(Mt. 19.13‑15; Mr. 10.13‑16)

15Makapitzi lacchaján tatzáksalh tama̱lacatzuhuí Jesús xlacata naca̱mu̱sicuna̱tlahuá lactzú itskatacán ni̱ma̱ ixtali̱mín, pero ixdiscípulos talacaquílhni̱lh amá lacchaján tí ixtali̱mín itskatacán. 16Como Jesús ca̱káxmatli ca̱huánilh:

―Ni̱ caca̱li̱huanítit caquintama̱lacatzúhui̱lh namá lactzú camán porque nac ixtapáksi̱t Dios huata ama̱ca ca̱maklhti̱nancán amá cristianos tí tali̱tanú la̱ lactzú camán. 17Xli̱ca̱na cca̱huaniyá̱n amá cristianos tí ni̱ li̱tamakxtaka hua̱k ca̱najlá la̱ cha̱tum actzú kahuasa, ni̱ lá ama maklhti̱nán la̱ ma̱lacnú Dios ca̱ma̱paksi̱putún cristianos.

Cha̱tum rico kahuasa ni̱ ma̱tla̱ní tú ma̱lacnu̱ní Jesús

(Mt. 19.16‑30; Mr. 10.17‑31)

18Maktum quilhtamacú cha̱tum tali̱pa̱u chixcú kalasquínilh Jesús:

―Maestro, huix tla̱n catzi̱ya, quihuani, ¿tucu quili̱tláhuat xlacata tla̱n nacchá̱n nac akapú̱n ní huí Dios?

19Xlá kálhti̱lh:

―¿Hua̱nchi quihuaniya tla̱n ccatzí? Huata huí cha̱tum tí tla̱n catzí y huá Quinti̱cucán Dios. 20Chí cama kalhti̱yá̱n tú quinkalasquini. Catlahua nac milatáma̱t tú li̱ma̱paksi̱nán Dios: “Ni̱ calakámaklhti ixpusca̱t minta̱chixcú, ni̱ camakni minta̱cristiano, ni̱ cakalhá̱nanti, ni̱tí caliakskahuínanti tú ni̱ ca̱na, y caca̱lakalhámanti minti̱cú mina̱na.”

21Amá chixcú kalhpaktánu̱lh Jesús:

―Namá tú quihuanípa̱t la̱ta quiliactzú cma̱kantaxti̱ni̱t nac quilatáma̱t.

22―Pero huí tú tzanka̱niyá̱n: casta̱t la̱ta tú kalhi̱ya y caca̱ma̱xqui xatumi̱n tí pobres talama̱na. A̱stá̱n naquilaktana xlacata naquintakokeya cani̱huá. Para tlahuaya tú cuanimá̱n tancs pa̱t chipina nac akapú̱n ní huí Dios ―huaniko̱lh Jesús.

23Amá chixcú acxni káxmatli tú huánilh Jesús lakaputzako̱lh porque snu̱n rico ixuani̱t. 24Jesús ca̱huánilh ixdiscípulos:

―¡Xli̱ca̱na snu̱n tuhua ca̱huani̱ní ricos tama̱tla̱ní tú ma̱lacnú Dios nac ixtapáksi̱t! 25Ma̱s ni̱ tuhua tanú tantum camello nac istzán li̱xtokon que cha̱tum rico nama̱tla̱ní tú ma̱lacnú Dios nac ixtapáksi̱t.

26Ixdiscípulos tí taka̱xmatli takalasquínilh:

―Entonces, ¿ticu ama lakma̱xtú ixli̱stacni?

27Jesús ca̱kálhti̱lh:

―Lacchixcuhuí̱n huí lhu̱hua tú ni̱lá tatlahuá, pero Dios hua̱k tla̱n tlahuá tú lacasquín.

28Pedro na̱ kalasquínilh:

―Entonces aquín tí cakxtakmakani̱táu la̱ta tú xackalhi̱yá̱u xlacata nacca̱takokeyá̱n, ¿nicu camá̱n qui̱ta̱yayá̱u?

29Jesús chuné chihuí̱nalh:

―Xli̱ca̱na cca̱huaniyá̱n, amá tí akxtakmakán ixchic, ixta̱cha̱t, ixnati̱cún, ixnata̱camán o ixcamán xlacata nali̱chihui̱nán la̱ ma̱lacnú Dios ca̱ma̱paksi̱putún cristianos, 30xlá ama pu̱spitní ma̱s lhu̱hua que la̱ta tú ixkalhí xapu̱lh ca̱quilhtamacú, y acxni Dios naca̱ta̱tlahuá taxokó̱n cristianos ama maklhti̱nán li̱pa̱xáu ixlatáma̱t nac akapú̱n.

Jesús li̱chihui̱nampará la̱ ama̱ca makni̱cán

(Mt. 20.17‑19; Mr. 10.32‑34)

31Maktum Jesús ca̱tá̱alh aparte cha̱cu̱tuy ixapóstoles, y ca̱huánilh:

―Huixín catzi̱yá̱tit xlacata ama̱náu pakán nac Jerusalén; aná ama kantaxtú la̱ta tú tali̱chihui̱nani̱t profetas cama pa̱xtoka aquit Xatalacsacni Chixcú. 32Aná ama̱ca quimacama̱sta̱cán ixmacancán xala mákat lacchixcuhuí̱n, xlacán ama quintali̱chiyá, quintali̱kalhkama̱nán, quintalacachucxuí; 33y acxni naquintasnokkó, ama quintamakní. Pero ixliaktutu chichiní a̱stá̱n aquit cama lacastacuanán ca̱li̱ná̱n.

34Ixapóstoles ni̱ ixtacatzí ni̱ para ixtama̱kachakxí tú ixca̱huaniputún porque Dios ni̱ ixca̱li̱makxtakni̱t nata̱cxcatzí ixtalacapa̱stacni.

Jesús ma̱ksa̱ní cha̱tum lakatzí̱n nac Jericó

(Mt. 20.29‑34; Mr. 10.46‑52)

35Jesús cha̱lh ixquilhapá̱n aktum ca̱chiquí̱n huanicán Jericó. Nac ixpa̱xtú̱n tijia ixuí cha̱tum lakatzi̱n chixcú itsquima limosna. 36Acxni káxmatli jilij ixtachihui̱nán cristianos, kalasquiní̱nalh tú ixqui̱taxtuma.

37Cha̱tum huánilh:

―Jesús xalac Nazaret lacpasa̱rlama juú lacatzú.

38Ni̱ para tla̱n kaxmatko̱lh amá lakatzí̱n tzúculh aktasá:

―¡Jesús, ixli̱talakapasni rey David! ¡Caquilakalhámanti; caquima̱ksa̱ni!

39Makapitzi tí ixtapu̱lanini̱t Jesús talacaquílhni̱lh xlacata acs catahui, pero xlá ma̱s tzúculh aktasá:

―¡Jesús ixli̱talakapasni rey David! ¡Caquilakalhámanti!

40Jesús tá̱yalh puntzú, li̱ma̱paksí̱nalh cali̱minca ixlacatí̱n, y acxni chilh kalasquínilh:

41―¿Tucu lacasquina cactláhualh milacata?

Xlá huá:

―Quimpu̱chinacán, clacasquín cama̱lakake quilakastapu xlacata naclacahua̱nán.

42Jesús huánilh:

―¡Pues catalakáke̱lh milakastapu xlacata nalacahua̱nana! Huix aksa̱nani̱ta porque quili̱pa̱huani̱ta tla̱n cma̱ksa̱ni̱yá̱n.

43Amá lakatzí̱n tuncán lacahuá̱nalh y takókelh Jesús pa̱xcatcatzi̱niti̱lhá Dios tú ixtlahuani̱t ixlacata. Amá tí tá̱cxilhli ixtascújut Jesús na̱ ixtalakachixcuhuí Dios.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index