Search form

SAN LUCAS 22

Judas lacca̱xtlahuá la̱ namacama̱stá Jesús

(Mt. 26.1‑5, 14‑16; Mr. 14.1‑2, 10‑11; Jn. 11.45‑53)

1Chuná amá tzúculh talacatzuhuí chichiní nalakchá̱n xatacuhui̱ní pa̱xcua acxni judíos ixtahuá simi̱ta ni̱ kalhí levadura. 2Xanapuxcun curas y ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos tzúculh talacputzá la̱ tze̱k natamakní Jesús, pues como lhu̱hua cristianos ixtali̱pa̱huán Jesús ixtajicuán para natamaklhti̱nán.

3Cha̱tum ixapóstol tí na̱ ixli̱lhca̱ni̱t nata̱scuja acxni ca̱lácsacli ixcha̱cu̱tuycán ixuanicán Judas Iscariote. Xlá makatlájalh ixtalacpuhuá̱n tlajaná, 4alh ca̱ta̱chihui̱nán xanapuxcun curas y tí ixtama̱paksi̱nán nac pu̱siculan, y ca̱ta̱laccá̱xlalh la̱ tze̱k naca̱macama̱xquí Jesús. 5Acxni takáxmatli tú ca̱ma̱lacnú̱nilh Judas xlacán tapa̱xáhualh y tamá̱xqui̱lh tumi̱n. 6Judas maklhtí̱nalh y la̱ta amá quilhtamacú tzúculh lacputzá la̱ namacama̱stá Jesús acxni ixacstu ixuí xlacata ni̱ natamaklhti̱nán cristianos.

Xatacuhui̱ní pa̱xcua Jesús a̱huata ca̱ta̱hualhtatá ixapóstoles

(Mt. 26.17‑29; Mr. 14.12‑25; Jn. 13.21‑30; 1 Co. 11.23‑26)

7Cha̱lh chichiní xatacuhui̱ní pa̱xcua acxni judíos ixtahuá simi̱ta ni̱ kalhí levadura, ixmakni̱cán tantum borrego ni̱ma̱ ixtali̱lakachixcuhui̱nán. 8Jesús ca̱li̱ma̱páksi̱lh Pedro y Juan catá̱lh taca̱xtlahuá li̱hualhtata tú natali̱lakachixcuhui̱nán amá xatacuhui̱ní pa̱xcua.

9―¿Nicu lacasquina nacaná̱u ca̱xtlahuayá̱u? ―takalasquínilh xlacán.

10Jesús ca̱kálhti̱lh:

―Capítit nac Jerusalén, acxni nachipiná̱tit pa̱t acxilá̱tit cha̱tum chixcú cucalí̱n aktum xa̱lu chúchut. Catakokétit hasta xní natanú nac ákxtaka. 11Huixín na̱ catanú̱tit y cahuanítit xapu̱china ákxtaka: “Huan quimaestrojcán, ¿nicu huí amá cuarto ní cama ca̱ta̱hualhtatá quidiscípulos jaé xatacuhui̱ní pa̱xcua?” 12Xlá ama ca̱li̱ná̱n nac ixli̱quilhmactuy ixákxtaka, hua̱katá ca̱xlani̱t; aná huixín caca̱xtlahuátit li̱hualhtata.

13Xlacán ta̱lh y xli̱ca̱na hua̱k tatáka̱sli la̱ ca̱huánilh Jesús ama qui̱taxtú. Aná taca̱xtláhualh tahuá tú natali̱lakachixcuhui̱nán amá pa̱xcua. 14Xalakasmalankán acxni áccha̱lh hora, Jesús ca̱tá̱alh xa̱makapitzi ixapóstoles, y acxni hua̱k tatahuilako̱lh nac mesa 15Jesús ca̱huánilh:

―Maká̱n xaclacpuhuani̱t nacca̱ta̱hualhtatayá̱n jaé pa̱xcua antes naquima̱kxtakajni̱cán quimakni̱cán. 16Porque chí cca̱huaniyá̱n yaj camá̱n ca̱ta̱hua̱yaná̱n la̱ chí cca̱ta̱hualhtatamá̱n. Nacca̱ta̱hua̱yamparayá̱n hasta acxni Dios nama̱kantaxtí tú xlacata quili̱ma̱lakacha̱cani̱t ca̱quilhtamacú.

17A̱stá̱n tíyalh aktum vaso ni̱ma̱ ixtaju̱ma ixchúchut uva, pa̱xcatcatzí̱nilh Dios, ca̱má̱xqui̱lh ixdiscípulos y ca̱huánilh:

―Cahuátit catzuntín y cala̱ma̱kpitzítit mili̱hua̱kcán. 18Xli̱ca̱na cca̱huaniyá̱n, chí a̱huatiyá tihuán ckalhuá̱nalh jaé ixchúchut uva ni̱ma̱ tamakalani̱t lacchixcuhuí̱n; acxni nactahuilá nac quimpu̱ma̱paksi̱n nac akapú̱n cama kalhua̱nán tunu xasa̱sti yaj la̱ jaé.

19A̱stá̱n tíyalh simi̱ta, pa̱xcatcatzí̱nilh Dios, lakchékelh, ca̱má̱xqui̱lh ixapóstoles y ca̱huánilh:

―Cahuátit jaé simi̱ta porque huá namá quimacni ni̱ma̱ cama macama̱stá xlacata nacca̱lakma̱xtuyá̱n. Huixín catlahuátit xni̱ta lacasquiná̱tit xlacata naquila̱li̱lacapa̱stacá̱u.

20La̱ tahualhtatako̱lh tíyalh amá vaso ni̱ma̱ ixtapu̱kotnama̱na y ca̱huánilh:

―Jaé ixchúchut uva huá quinkalhni ni̱ma̱ cama ma̱stajá milacatacán xlacata nama̱luloka Dios tlahuani̱t sa̱sti ixtalacca̱xlán la̱ naca̱lakma̱xtú cristianos. 21Pero pu̱la ama quimacama̱stá cha̱tum chixcú tí quinca̱ta̱hua̱yamá̱n juú nac mesa. 22Aquit Xatalacsacni Chixcú ctzucuni̱t clactla̱huán jaé ta̱kxtakajni ni̱ma̱ li̱lhca̱ni̱t Dios quilacata. ¡Pero koxitá namá chixcú tí ama quiliakskahuinán!

23Hua̱k ixapóstoles tzúculh tara̱kalasquiní cha̱tum cha̱tum cha̱ ticu ixama liakskahuinán.

Tí tama̱paksi̱nán talactlancán

24A̱stá̱n tzúculh tara̱li̱huaní ticu yá ixapóstol ma̱s ixli̱pa̱huán Jesús. 25Xlá chuné ca̱ma̱kalhchihuí̱ni̱lh:

―Huixín catzi̱yá̱tit xlacata reyes tí tama̱paksí aktum pu̱latama̱n tatlahuaní tú talacasquín amá cristianos tí tama̱paksí, y tí ta̱cpuxcún tama̱paksi̱nán ca̱li̱maca̱ncán lactla̱n lacchixuhuí̱n tí tatlahuá li̱tlá̱n. 26Pero huixín nac milatama̱tcán ni̱ chuná ama qui̱taxtú porque tí ma̱s xatali̱pa̱u, cali̱tánu̱lh la̱ cha̱tum kahuasa tí ma̱paksi̱cán; y tí ma̱paksi̱nán, cali̱tamákxtakli la̱ cha̱tum tasa̱cua tí ma̱cha̱lhca̱tni̱cán. 27Na̱ chuná catzi̱yá̱tit amá tí tali̱pa̱u chixcú, acxni hua̱yán, hua̱k ixtasa̱cua tamuju̱ní ixtahuá. Pero cali̱lacahua̱nántit la̱ aquit tali̱pa̱u chixcú siempre cca̱macuanini̱t cristianos tú quintali̱ma̱paksí.

28’Huixín siempre quila̱takokeni̱táu cani̱huá y akxtakajnani̱tántit nac quimpa̱xtú̱n. 29Como Quinti̱cú Dios quima̱xqui̱ni̱t quili̱ma̱paksí̱n, aquit na̱ cama ca̱ma̱xqui̱yá̱n li̱tlá̱n 30natahuilayá̱tit nac quimpu̱táhui̱lh xlacata lakxtum naquila̱ta̱hua̱yaná̱u y naquila̱ta̱pa̱xahuayá̱u. Huixín pa̱t tahuilayá̱tit nac mimpu̱ma̱paksi̱ncán xlacata naca̱ta̱tlahuayá̱tit taxokó̱n pu̱cu̱tuy cristianos tí tama̱lacatzúqui̱lh pu̱latama̱n Israel.

Jesús li̱chihui̱nán la̱ Pedro ama huan ni̱ lakapasa ixpu̱chiná

(Mt. 26.31‑35; Mr. 14.27‑31; Jn. 13.36‑38)

31Jesús huánilh Pedro:

―Simón, cakáxpatti tú cuaniyá̱n: Tlajaná ma̱xqui̱cani̱t li̱tlá̱n nali̱cxila mintapuhua̱ncán na̱ chuná la̱ u̱n ma̱tzahuají katum actzú quihui y tlahuá la̱ lacasquín. 32Pero aquit cli̱kalhtahuakani̱tán xlacata Dios ni̱ nali̱makxtaka nalakaputzaxni̱ya yaj nama̱lacatzuhui̱ya, y acxni nama̱kachakxi̱ya tú liaktzanka pa̱t li̱stacta̱yaya y tla̱n naca̱makta̱yaya ca̱ma̱camaja minata̱camán.

33Pedro huánilh:

―Quimpu̱chinacán, aquit hua̱k tla̱n cta̱yaní. ¡Hasta xacta̱tanú̱n nac pu̱la̱chi̱n para ixli̱pinca y xacta̱ní̱n para tamaclacasquiní!

34Jesús huánilh:

―Pedro, xli̱ca̱na cuaniyá̱n pi̱huá jaé ca̱tzisní antes natlí xla̱huán tantum pu̱yu, huix pa̱t huana maktutu xlacata ni̱ quilakapasa tí nakalasquiniyá̱n.

Tzucú ixta̱kxtakajni Jesús

35Jesús ca̱kalasquínilh ixapóstoles:

―Acxni cca̱ma̱lakachá̱n naquila̱li̱chihui̱naná̱u y ni̱ ixli̱piná̱ntit morral, ni̱ para tumi̱n, ni̱ para mintatu̱nucán, ¿tucu ca̱tzanka̱nín?

―Ni̱tú quinca̱tzanka̱nín ―takálhti̱lh xlacán.

36Jesús ca̱ta̱chihuí̱nalh:

―Pues chí cca̱huaniyá̱n: Tí kalhí morral, cacúcalh; tí kalhí tumi̱n cali̱lh; y tí ni̱ kalhí ixma̱chi̱ta, casta̱lh ixlháka̱t y catamá̱hualh. 37Porque talacatzuhui̱ma quilhtamacú nakantaxtú amá tachihuí̱n ni̱ma̱ tatzokni̱t quilacata nac Escrituras: “Li̱maca̱nca ma̱lacapu̱cán la̱ cha̱tum makni̱ná.” La̱ta tú tali̱chihui̱nani̱t profetas quilacata, hua̱k ama kantaxtú.

38Ixapóstoles tahuánilh:

―Quimpu̱chinacán, aquín ckalhi̱yá̱u aktuy espada.

―¡Acs cata̱ya, chu̱ta cca̱li̱cxilhmá̱n! ―ca̱kálhti̱lh Jesús.

Jesús kalhtahuakaní Dios nac Getsemaní

(Mt. 26.36‑46; Mr. 14.32‑42)

39A̱stá̱n ca̱ta̱táxtulh ixdiscípulos nac Jerusalén y ca̱tá̱alh nac Cerro de los Olivos la̱ ixli̱smani̱ni̱t. 40Acxni ca̱tá̱cha̱lh, ca̱huánilh:

―Cakalhtahuakanítit Dios xlacata ni̱ naca̱makatlahayá̱n ni̱ lactlá̱n talacpuhuá̱n.

41Xlá alh ixli̱lakamákat la̱ li̱macatala̱tnancán aktum chíhuix. Aná tatzokóstalh, 42y chuné kalhtahuákalh:

―Quinti̱cú Dios, para lacasquina caquilakma̱xtu ni̱ cackalhuá̱nalh jaé ta̱kxtakajni ni̱ma̱ clakcha̱ma. Pero ni̱ clacasquín calalh tú clacpuhuán, huix catlahua quilacata tú catzi̱ya ma̱s quimini̱ní.

43La̱ta ixkalhtahuakama, cha̱tum ángel xalac akapú̱n lákchilh y má̱xqui̱lh li̱camama cata̱yánilh ixta̱kxtakajni. 44¡Ixnacú Jesús li̱cuánit ixakxtakajnán! ¡Aktum ixuili̱ni̱t ixtapuhuá̱n kalhtahuakanima Dios, hasta tzúculh xka̱ka la̱ kalhni! Katunu itxká̱kat ixtama̱ya̱chi ca̱tiyatni.

45Acxni kalhtahuakako̱lh tá̱yalh y ca̱lákalh ixdiscípulos, y ca̱ma̱nóklhulh talhtatama̱na, ixca̱makatlajani̱t ixtalakaputzi̱tcán. 46Xlá ca̱huánilh:

―¿Hua̱nchi lhtatapa̱nántit? Calacastacuántit y cakalhtahuakanítit Dios xlacata ni̱ naca̱makatlajayá̱n ni̱ lactlá̱n talacapa̱stacni.

Chipacán Jesús la̱ cha̱tum makni̱ná

(Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Jn. 18.2‑11)

47Chu̱tacú ixchihui̱nama Jesús acxni cá̱cxilhli pu̱tum ixtamima̱na cristianos, ixca̱cpuxcún Judas amá ixapóstol tí ixca̱ta̱lacsacni̱t xa̱cha̱cu̱tuy natali̱scuja. Xlá ma̱lacatzúhui̱lh y lacáspu̱tli la̱ calakalhámalh cahuánilh kalhé̱n. 48Jesús huánilh:

―Judas, ¿quilacáspu̱tti xlacata naquimacama̱sta̱ya aquit Xatalacsacni Chixcú?

49Xa̱makapitzi ixdiscípulos acxni tá̱cxilhli tú ixakspulama Jesús takalasquínilh:

―Quimpu̱chinacán, ¿cca̱maklhti̱naná̱n con quiespadajcán ni̱ma̱ ckalhi̱yá̱u?

50Antes nakalhti̱nán cha̱tum ixapóstoles ca̱ctí̱nilh xapakca̱na ixteké̱n ixtasa̱cua cha̱tum xapuxcu cura. 51Jesús huánilh:

―Ni̱ caquila̱maklhti̱náu. ¡Caca̱makxtáktit!

A̱stá̱n li̱xámalh ixmacán ixtaké̱n amá tasa̱cua y tuncán cá̱xlalh la̱ ni̱tú calánilh. 52Jesús acs ca̱lacá̱nilh amá xanapuxcun curas, lakko̱lún ma̱paksi̱naní̱n y xanapuxcun policías tí ixtamaktakalhnán nac pu̱siculan. Xlá ca̱huánilh amá tí ixta̱ni̱t tachipá:

―Huixín li̱taná̱tit espadas y quihui la̱ catántit chipayá̱tit cha̱tum kalha̱ná. 53¿Hua̱nchi ni̱ quila̱chipáu nac pu̱siculan ní ixquila̱cxilá̱u cha̱li cha̱lí? Pero como ixtalacpuhuá̱n tlajaná ca̱makatlajani̱tán jaé quilhtamacú huixín ma̱kantaxti̱yá̱tit tú ca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n.

Pedro huan ni̱ lakapasa Jesús

(Mt. 26.57‑58, 69‑75; Mr. 14.53‑54, 66‑72; Jn. 18.12‑18, 25‑27)

54Amá xanapuxcun policías tachípalh Jesús y táli̱lh nac ixpu̱ma̱paksi̱n xapuxcu cura. Pedro ca̱takókelh ixli̱lakamákat pakán ní ta̱lh. 55Acxni tácha̱lh nac pu̱ma̱paksi̱n tamákxtakli nac lacaquilhti̱n ana ní soldados ixtama̱kstokni̱t lhcúya̱t ixtaskoma̱na. 56Cha̱tum squiti acxni ácxilhli aná itskoma Pedro ma̱lacatzúhui̱lh, acs lacá̱cxilhli y ca̱huánilh xa̱makapitzi:

―Jaé chixcú ixta̱lapu̱lá Jesús namá chixcú tí ma̱nu̱ca nac pu̱la̱chin.

57Pedro kalhtí̱nalh:

―Pusca̱t, aquit ni̱ para tziná clakapasa namá chixcú.

58Ixli̱puntzú tunu na̱ lakápasli y huánilh:

―Huix ixta̱lapu̱laya namá chixcú Jesús tí ma̱nu̱ca nac pu̱la̱chi̱n.

Pero Pedro huá ixli̱maktuy:

―Huix aktzanka̱ni̱ta porque aquit ni̱ xacta̱lapu̱lá.

59Alh ma̱x aktum hora acxni cha̱tum tancs ca̱ma̱lulóknilh xa̱makapitzi:

―Xli̱ca̱na jaé chixcú na̱ ixta̱lapu̱lá Jesús, pues talakapasá porque xlá na̱ xalac Galilea.

60Ixli̱maktutu Pedro ca̱huánilh:

―Huixín akskahuinampa̱nántit porque aquit ni̱ clakapasa namá tí quila̱li̱ta̱chihui̱nama̱náu.

Chu̱ta ixchihui̱namajcú acxni káxmatli la̱ tli̱lh tantum pu̱yu. 61Jesús ixli̱lakamákat talakáspitli, ¡acs lacamínilh Pedro! Acxni tuncán lacapá̱stacli tú ixuanini̱t amá ca̱tzisní: “Pi̱huá jaé ca̱tzisní antes natlí tantum pu̱yu huix pa̱t huana maktutu ni̱ quilakapasa tí nakalasquiniyá̱n.” 62Lacapala táxtulh y tzúculh tasá la̱ta ixli̱puhuán ixnacú tú ixqui̱taxtunini̱t.

Ixenemigos Jesús tama̱kalhapalí y tali̱chiyá

(Mt. 26.59‑68; Mr. 14.55‑65; Jn. 18.19‑24)

63Amá lacchixcuhuí̱n tí ixtamaktakalhma̱na Jesús tzúculh tali̱chiyá, ixtalakakaxí, 64tali̱lakáchi̱lh lháka̱t, y a̱stá̱n ixtahuaní:

―Para xli̱ca̱na huix profeta, caquilhchipi ticu ma̱xquí̱n.

65Lhu̱hua ma̱s tú tatlahuánilh xlacata natali̱kalhkama̱nán.

66Acxni spalh ca̱huanko̱lh pu̱tum tatamákstokli xanapuxcun ma̱paksi̱naní̱n, xanapuxcun curas, ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos, y táli̱lh Jesús ixlacatí̱n xanapuxcun ixma̱kalhapali̱naní̱n tachi̱ní̱n. Xlacán takalasquínilh:

67―Quila̱huaníu, ¿xli̱ca̱na huix Cristo tí ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n?

Jesús ca̱kálhti̱lh:

―Para cca̱huaniyá̱n xli̱ca̱na huixín ni̱ ama quila̱ca̱najlaniyá̱u, 68y para cca̱kalasquiniyá̱n tucu xlacata, ni̱ ama quila̱kalhti̱yá̱u, ni̱ para ama quila̱makxtaká̱u. 69Pero talacatzuhui̱ma quilhtamacú xlacata aquit Xatalacsacni Chixcú nactahuilá ixpa̱xtú̱n ixpu̱ma̱paksi̱n lanca Quinti̱cu Dios.

70Hua̱k takalasquínilh:

―Entonces, ¿xli̱ca̱na huix Ixkahuasa Dios?

―Xli̱ca̱na aquit Ixkahuasa Dios ―ca̱kálhti̱lh Jesús.

71Amá xanapuxcun ixma̱kalhapali̱naní̱n tachí̱n tzúculh tara̱huaní:

―Hua̱k aquín kaxmatni̱táu la̱ liakskahuinani̱t ixquilhni. ¿Tucu ma̱s taputzá̱n lacasquiná̱u xlacata nama̱xoko̱ni̱yá̱u ixtala̱kalhí̱n?

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index