Search form

SAN LUCAS 6

Ixdiscípulos Jesús tapulhú trigo acxni ni̱tí scuja

(Mt. 12.1‑8; Mr. 2.23‑28)

1Maktum quilhtamacú acxni ixli̱huancán tí nascuja, Jesús ixca̱ta̱tla̱huama ixdiscípulos nac ixpu̱chancan trigo. Xlacán tápuxli ixtahuácat trigo tzúculh tali̱paksa ixmacancán xlacata natahuani̱ní ixtahuácat. 2Makapitzi fariseos tí scarancua ixtama̱kantaxtí ixley Moisés ca̱ma̱nóklhulh y tahuánilh Jesús:

―¿Hua̱nchi scujá̱tit jaé quilhtamacú acxni ni̱tú quili̱tlahuatcán?

3Jesús ca̱lacati̱tá̱yalh ixdiscípulos y ca̱huánilh amá fariseos:

―¿A poco amá̱n quila̱huaniyá̱u ni̱ li̱kalhtahuakani̱tántit tú titláhualh rey David maktum quilhtamacú acxni ca̱tá̱tzincsli ixcompañeros? 4Mili̱catzi̱tcán xlacata rey David tánu̱lh nac ixpu̱siculan Dios y ca̱tíyalh tasicuna̱tlau simita ni̱ma̱ huata curas ixca̱li̱makxtakcán natahuá. Xlá tzúculh li̱hua̱yán y na̱ ca̱tá̱hualh ixcompañeros tí ixtatakokeni̱t.

5Jesús ca̱huaniko̱lh:

―Xa̱huá, mili̱catzi̱tcán xlacata aquit Xatalacsacni Chixcú y Dios quimacama̱xqui̱ni̱t jaé chichiní, y tla̱n tatlahuá cristianos tú talacasquín para aquit ni̱ cli̱huán.

Jesús ma̱ksa̱ní cha̱tum tí ixmacasca̱cni̱t

(Mt. 12.9‑14; Mr. 3.1‑6)

6Maktum quilhtamacú acxni ixjaxcán Jesús ixca̱ma̱kalhchihui̱ni̱ma cristianos nac aktum sinagoga y aná ixtanu̱ma cha̱tum chixcú itsca̱cko̱ni̱t ixpakca̱na̱ ixmacán. 7La̱ta maka̱sa quilhtamacú makapitzi ixma̱kalhtahuake̱nacan judíos y fariseos ixtatzucuni̱t tascalí Jesús para nama̱ksa̱ninán acxni ixli̱huancán tí nascuja, y chuná tla̱n natama̱lacapú. 8Jesús hua̱k ixcatzí tú ixtalaclhca̱nini̱t amá lacchixcuhuí̱n huá li̱huánilh amá chixcú tí ixmacata̱tatlá:

―Cata̱ya xlacata hua̱k nata̱cxilá̱n.

Xlá tá̱yalh y lákalh la̱ li̱ma̱páksi̱lh Jesús. 9Y ca̱huánilh amá lacchixcuhuí̱n tí ixtascalima̱na:

―Quila̱kalhtí̱u tú cama ca̱kalasquiniyá̱n: ¿Tucu ma̱s macuán tlahuacán jaé quilhtamacú acxni li̱huancán tí nascuja, tú tla̱n, o tú ni̱ tla̱n? ¿Lakma̱xtunicán ixli̱stacni cha̱tum cristiano, o li̱makxtakcán cani̱lh?

10Jesús acs ca̱laca̱niko̱lh amá tí ixtatanu̱mana nac sinagoga y li̱ma̱páksi̱lh amá chixcú:

―Castonkti mimacán.

Huata stonkli ixmacán tuncán caj la̱ ni̱tú tatzámalh ixli̱hua y tla̱n aksá̱nalh. 11Amá lacchixcuhuí̱n li̱cuánit tasí̱tzi̱lh y tzúculh tali̱chihui̱nán tucu tla̱n natatlahuaní Jesús.

Jesús ca̱lacsaca cha̱cutuy lacchixcuhuí̱n tí natali̱chihui̱nán

(Mt. 10.1‑4; Mr. 3.13‑19)

12Maktum quilhtamacú Jesús talacá̱cxtulh aktum sipi xlacata nakalhtahuaká y aná kalhtahuakánilh Dios aktum tzisní. 13Acxni xkákalh ca̱tasánilh makapitzi lacchixcuhuí̱n tí siempre ixtatakokeni̱t y ca̱lácsacli cha̱cu̱tuy ca̱li̱ma̱pa̱cúhui̱lh apóstoles. 14Jaé cha̱cu̱tuy apóstoles tí ca̱lí̱lhca̱lh chuné ixcahuanicán:

Simón, pero Jesús li̱ma̱pa̱cúhui̱lh Pedro,

Andrés ixta̱cam Simón,

Jacobo y Juan,

Felipe, Bartolomé, 15Mateo, Tomás,

Jacobo ixkahuasa Alfeo,

Simón, jaé chixcú xapu̱lh ixca̱ta̱lapu̱lá pu̱tum tí ixtali̱tapa̱cuhuí cananistas,

16Judas ixta̱cam Jacobo y xa̱cha̱tum Judas Iscariote tí a̱stá̱n macamá̱sta̱lh Jesús.

Jesús ca̱ma̱kalhchihui̱ní lhu̱hua cristianos

(Mt. 4.23‑25)

17A̱stá̱n Jesús ca̱ta̱talacá̱ctalh ixapóstoles amá sipi y tatá̱yalh lacatum ní ca̱xtum tziná pues lhu̱hua cristianos xalac Judea, Jerusalén y hasta tí ixtalama̱na ixquilhtu̱n pupunú nac ca̱chiquí̱n ixca̱huanicán Tiro y Sidón, ixtamini̱t takaxmata ixtachihui̱n Jesús, y makapitzi ixtamín porque ixtalacasquín caca̱ma̱ksá̱ni̱lh Jesús. 18Y na̱ ixca̱ma̱ksa̱ní tí ixca̱makatlajani̱t tlajananí̱n ca̱ma̱kxtakajní ixmacnican cristianos. 19Na̱ chuná ni̱ caj cha̱tum ixma̱lacatzuhuí xlacata namacxamá porque xlá ixkalhí li̱tlihueke nac ixmacni y amá ta̱tatlaní̱n tí tamacxámalh hua̱k ta̱ksá̱nalh.

Jesús huan ni̱tí cali̱lakapútzalh ixlatáma̱t

(Mt. 5.1‑12)

20Jesús acs ca̱lacá̱cxilhli hua̱k ixdiscípulos tí ixtatakoké y ca̱huánilh:

―Capa̱xahuátit ni̱ ca̱katuyúntit huixín tí li̱ta̱yayá̱tit huí tú ca̱tzanka̱niyá̱n nac minacujcán pues la̱ jaé tí Dios lakatí ca̱maklhti̱nán nac ixtapáksi̱t.

21’Capa̱xahuátit ni̱ ca̱katunúntit huixín tí xli̱hua̱k minacujcán lacputzayá̱tit la̱ tancs nalatapa̱yá̱tit la̱ tí talakatí tali̱kalhkasa aktum la̱n tahuá, porque Dios ama ca̱ma̱xqui̱yá̱n tú nali̱kalhkasa mili̱stacnicán.

’Capa̱xahuátit ni̱ ca̱katuyúntit huixín tí ni̱ laccamama laktasayá̱tit tú tapa̱xtoka cristianos porque Dios ama ca̱ma̱xqui̱yá̱n li̱camama natziyaná̱tit.

22’Capa̱xahuátit ni̱ ca̱katuyúntit huixín acxni caj quilacata aquit Xatalacsacni Chixcú cristianos xala ca̱quilhtamacú naca̱si̱tzi̱niyá̱n naca̱ktlakali̱pincaná̱tit naca̱li̱kalhkama̱naná̱n y naca̱lakmakancaná̱tit la̱ lacli̱xcájnit cristianos. 23¡Capa̱xahuátit y ni̱ calakaputzátit namá chichiní! Porque ama cha̱n quilhtamacú pa̱t ca̱ma̱katzi̱nicaná̱tit mintaxoko̱ncán nac akapú̱n. Ni̱ cajicuántit, ca̱ksántit la̱ namá cristianos na̱ tama̱kxtakájni̱lh xalakmaká̱n profetas tí talatáma̱lh xapu̱lh.

24’Pero snu̱n cca̱li̱lakaputzá namá ricos tí huata talacputzá la̱ natali̱pa̱xahuá ixtumi̱ncán ca̱quilhtamacú. 25Koxitaní̱n huixín tí ni̱tú ca̱tzanka̱niyá̱n chí ca̱quilhtamacú porque ama cha̱n quilhtamacú ama tzincsa mili̱stacnicán. Koxitaní̱n huixín tí li̱paxáu tziyaná̱tit porque ama cha̱n quilhtamacú pa̱t tasayá̱tit la̱ta li̱puhuán minacujcán. 26Koxitaní̱n huixín tí ma̱tla̱ni̱yá̱tit caca̱li̱ma̱tla̱ni̱cántit laclá̱n tachihuí̱n porque xalakmaka̱n judíos na̱ chuná ixtama̱tla̱ní namá makapitzi akskahuinani̱n profetas.

Tí li̱pa̱huán Jesús lakalhamán ixta̱cristianos

(Mt. 5.38‑48; 7.12)

27’Huixín tí quila̱takokeyá̱u, tla̱n cakaxpáttit tú camá̱n ca̱huaniyá̱n: Huixín caca̱lakalhamántit tí ca̱si̱tzi̱niyá̱n, caca̱tlahuanítit li̱tlá̱n tí ni̱ ca̱cxilhputuná̱n. 28Caca̱lakalhamántit amá tí ca̱sipaacxilá̱n y caca̱li̱kalhtahuakátit ixlacati̱n Dios xlacata ni̱tú natapa̱xtoka tú ni̱ tla̱n amá tí ca̱ma̱kxtakajni̱yá̱n. 29Para cha̱tum cristiano lakakaxiyá̱n milacán cali̱mákxtakti na̱ calakakaxín nac milakatu, y para tí maklhti̱yá̱n minchamarra na̱ cama̱xqui milháka̱t. 30Para cha̱tum cristiano huí tú maclacasquín y maksquiná̱n para kalhi̱ya cama̱xqui; y para tí maklhti̱yá̱n tú ixmaclacasquina ni̱ catlahua fuerza camaklhti, ¡cata̱tamákxtakli! 31Huix caca̱tlahuani li̱tlá̱n xa̱makapitzi cristianos na̱ chuná la̱ ixlakati catatlahuanín li̱tlá̱n xlacán.

32’Calacpuhuántit tú cama ca̱huaniyá̱n: Para huix huata ca̱pa̱xqui̱ya tí na̱ tapa̱xqui̱yá̱n, ¿nicu nali̱lakapascana tlahuápa̱t tú tla̱n? Pues tí ni̱ tali̱pa̱huán Dios na̱ talakalhamán tí ca̱pa̱xquí. 33Para huix huata ca̱tlahuaniya li̱tlá̱n tí na̱ tatlahuaniyá̱n li̱tlá̱n, ¿nicu nali̱lakapascana tlahuápa̱t tú tla̱n? Pues tí lacsnú̱n talani̱t na̱ tamakta̱yá tí ca̱tlahuaní li̱tlá̱n. 34Chuná li̱tum para huata ca̱ma̱sa̱cuani̱ya tumi̱n tí nataxokoniyá̱n, ¿nicu nali̱lakapascana tlahuápa̱t tú tla̱n? Pues hasta namá lacli̱xcájnit lacchixcuhuí̱n na̱ tama̱sa̱cuaní tumi̱n tí tancs tacatzí ama ca̱xokoní. 35Huixín tí quila̱li̱pa̱huaná̱u, caca̱lakalhamántit tí ca̱si̱tzi̱niyá̱n. Para cha̱tum huí tú maclacasquín, camakta̱yátit y cama̱sa̱cuaní̱tit para kalhi̱yá̱tit ma̱squi tancs catzi̱yá̱tit ni̱cxni ama ca̱xokoniyá̱n, y Dios tí ni̱tí ma̱ccha̱ní ixli̱tlihueke ama ca̱ma̱xqui̱yá̱n mintaxoko̱ncán, y nac ca̱quilhtamacú cati̱huá ama ca̱li̱ma̱nu̱yá̱n xli̱ca̱na huixín ixcamán Dios, pues xlá quilhpa̱xtum ca̱lakalhamán cristianos, la̱ tí ni̱cxni tapa̱xcatcatzi̱ní tú ca̱ma̱xquí, y la̱ tí lacsnú̱n talani̱t. 36Huixín caca̱lakalhamántit hua̱k cristianos na̱ chuná la̱ Mimpu̱chinacan Dios ca̱lakalhamán hua̱k ixcamán.

Tí lakatí lhcuyuya̱huá ixta̱cristiano ma̱s ama xoko̱nán

(Mt. 7.1‑5)

37’Huixín ni̱ huata caputzátit li̱chihui̱naná̱tit tú ni̱ tla̱n tatlahuá tunu cristiano xlacata Dios na̱ ni̱ naputzaniyá̱n huata tú ni̱ tla̱n tlahuani̱ta. Na̱ chuná ni̱ huata cama̱lacapú̱tit tú ni̱ tla̱n takalhí xa̱makapitzi xlacata Dios na̱ ni̱ huata naca̱li̱ma̱lapu̱yá̱n tú ni̱ tla̱n kalhi̱yá̱tit. Cama̱tzanke̱nanítit tú ni̱ tla̱n ca̱tlahuaniyá̱n minta̱cristianoscán xlacata Dios na̱ naca̱ma̱tzanke̱naniyá̱n tú ni̱ tla̱n tlahuani̱tántit. 38Huixín caca̱ma̱xqutit minta̱cristianoscán tú tamaclacasquín y Dios ni̱ ama aktzonksuá ca̱pu̱spitniyá̱n mintaxoko̱ncán; ama ca̱ma̱tzamaniyá̱n mimorralhcán, a̱ctzu̱cú ama huilí hasta ama takalhmakán xlacata naca̱kalhta̱xtuniyá̱n. La̱ta ixli̱lhu̱hua tú nama̱xqui̱yá̱tit minta̱cristianoscán acxni tú maclacasquín, Dios na̱ chuná ixli̱lhu̱hua ama ca̱ma̱xqui̱yá̱n.

39Jesús na̱ ca̱huánilh jaé takalhchihuí̱n:

―¿Puhuaná̱tit huixín cha̱tum lakatzí̱n tla̱n makachipalí̱n tunú ixta̱lakatzí̱n? ¿Ni̱ puhuaná̱tit para tatla̱huán caj laktzú taán talhtuja ixcha̱tuycán? 40Na̱ chuná cha̱tum kahuasa tí kalhtahuakamajcú, ¿a poco tla̱n makatlajá ixma̱kalhtahuake̱ná? Pero para li̱ta̱yá ixtakalhtahuaka tla̱n ta̱talacastuca ixma̱kalhtahuake̱ná.

41’Chí na̱ cca̱huaniyá̱n, ¿nicu li̱cxila actzu palhma ni̱ma̱ lacatanu̱ma minta̱cristiano nac ixlakastapu, pero ni̱ maklhcatzi̱ya xlacata nac milakastapu lacatanu̱má̱n ma̱s lanca actzu̱ quihui? 42¿Nicu li̱kalhi̱ya li̱camama huaniya minta̱cristiano: “Cama lacama̱xtuyá̱n namá actzu̱ palhma ni̱ma̱ lacatanu̱má̱n”, y huix ni̱ maklhcatzi̱ya lacatanu̱má̱n ma̱s lanca actzu̱ quihui? ¡Akskahuina chixcú! ¡Pu̱la̱ cama̱xtu namá actzu̱ quihui ni̱ma̱ lacatanu̱má̱n y ni̱ ma̱lacahua̱ni̱yá̱n y a̱stá̱n tla̱n nalacama̱xtuya palhma minta̱cristiano!

Katum quihui li̱lakapascán ixtahuácat mi̱ma̱ ma̱stá

(Mt. 7.17‑20; 12.34‑35)

43’Aquit cca̱huaniyá̱n cali̱lacpuhuántit ixtahuácat quihui: Ni̱ huí katum tla̱n quihui mi̱ma̱ ma̱stá ni̱ tla̱n ixtahuácat, ni̱ para huí ni̱ tla̱n quihui ni̱ma̱ ma̱stá tla̱n ixtahuácat. 44Porque katunu quihui ca̱li̱lakapascán ixtahuácat ni̱ma̱ ma̱stá. Ni̱cxni puxcán ixtahuácat skatan nac akatum lhtucú̱n, ni̱ para puxcán ixtahuácat uvas nac akatum xpáyat. 45Jaé quihui cca̱ta̱ma̱lacastuca cristianos, cha̱tum tla̱n chixcú siempre ca̱huán lactlá̱n tapuhuá̱n porque tla̱n catzí ixnacú, y cha̱tum ni̱ tla̱n chixcú ca̱huán ni̱ lactlá̱n talacpuhuá̱n porque snu̱n lani̱t ixnacú. Tú li̱chihui̱nán ixquilhni cha̱tum chixcú tla̱n li̱lakapascán ixtapuhuá̱n ixnacú.

Tí li̱pa̱huán Jesús la̱ catláhualh ixchic

(Mt. 7.24‑27)

46’¿Tucu li̱macuán tza̱pu quila̱huaniyá̱u: “Huix Quimpu̱chinacán, huix Quimpu̱chinacán”, para ni̱ tlahuayá̱tit tú cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n? 47Amá tí quili̱pa̱huán y kaxmata y tlahuá tú cli̱ma̱paksi̱nán cama ta̱ma̱lacastuca jaé takalhchihuí̱n: 48Cha̱tum chixcú tláhualh ixchic, pu̱la ca̱huáxnalh pu̱lhmá̱n hasta táka̱sli chíhuix y aná ma̱tí̱ju̱lh ixcha̱ya. Acxni stacli kalhtu̱choko, lákcha̱lh chúchut pero ni̱tú tlahuánilh porque xacha̱ya tla̱n ixti̱jú nac chíhuix. 49Pero amá tí quinkaxmata y ni̱ tlahuá tú cli̱ma̱paksi̱nán cli̱macá̱n la̱ cha̱tum chixcú ni̱ma̱ tláhualh ixchic, pero caj pu̱tzú ma̱tí̱ju̱lh ixcha̱ya, y acxni stacli kalhtu̱choko lákcha̱lh chúchut ni̱ para tuhua ma̱ti̱cútulh amá chiqui, caj la̱ ni̱tú lactláhualh porque ni̱ tla̱n ixti̱jú xacha̱ya.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index