Search form

SAN MARCOS 12

Xatakalhchihuí̱n ni̱ lactlá̱n cha̱lhca̱tnaní̱n

(Mt. 21.33‑46; Lc. 20.9‑19)

1A̱stá̱n Jesús tzúculh ca̱ma̱kalhchihui̱ní amá lacchixcuhuí̱n:

―Maktum quilhtamacú cha̱tum chixcú chalh ixca̱tucuxtu lhu̱hua li̱chánat uvas. Tla̱n maccurra̱lhko̱lh; tláhualh aktum torre xlacata namaktakalhkó ixtachaná̱n; na̱ tláhualh ixpu̱chitni ní nalacchita uvas acxni nachá. Xlá alh latamá mákat pero ca̱má̱xqui̱lh ixca̱tucuxtu makapitzi cha̱lhca̱tnaní̱n xlacata natacuentajní ixtachaná̱n. 2Acxni cha̱lh ixquilhta nachitcán uvas, ma̱lakácha̱lh cha̱tum ixtasa̱cua naca̱maksquín amá cha̱lhca̱tnaní̱n tú ixtocarlí tachitni. 3Pero xlacán tachípalh, ta̱kkaxími̱lh y ni̱tú tamá̱xqui̱lh tachitni. 4Amá xapu̱chiná ma̱lakacha̱pá a̱cha̱tum ixtasa̱cua, y na̱ chuná taliactaláli̱lh chíhuix, tamá̱xqui̱lh ixakxa̱ka y tahuánilh la̱ta tú talacásquilh. 5Todavía ma̱lakacha̱pá a̱cha̱tum ixtasa̱cua y jaé tamákni̱lh. A̱stá̱n ca̱ma̱lakácha̱lh ma̱s ixtasa̱cua y huí tí tamákni̱lh y huí tí huata ta̱kkaxími̱lh.

6’Amá ko̱lú ixkalhí cha̱tum ixkahuasa snu̱n ixlakalhamán, y chuné ixlacpuhuán: “Para cma̱lakachá quinkahuasa natakaxmatní tú naca̱huaní.” Xli̱ca̱na ma̱lakácha̱lh ixkahuasa. 7Acxni ca̱lákcha̱lh amá kahuasa xlacán tzúculh tara̱huaní: “Huá namá kahuasa tí ama ta̱tamakxtaka hua̱k herencia acxni naní ixti̱cú. Chí tuncán camakni̱huí xlacata aquín ixpu̱chinaní̱n nahuaná̱u jaé ca̱quihuí̱n.” 8Amá ixkahuasa xapu̱chiná na̱ tachípalh, tamákni̱lh y táalh tamakán ixquilhpá̱n ca̱tucuxtu.

9Jesús ca̱kalasquínilh amá lacchixcuhuí̱n:

―¿Tucu puhuaná̱tit huixín natlahuá ixpu̱chiná jaé ca̱tucuxtu? Capuhuántit xlacata jaé patrón ama min, ama ca̱makní tí ca̱má̱xqui̱lh ixca̱tucuxtu y tunu tí ama ca̱ma̱xquí ixpu̱chaná̱n.

10’¿Huixín ni̱ li̱kalhtahuakani̱tántit tú huan Escrituras? Lacatum chuné tatzokni̱t:

Amá lanca chíhuix ni̱ma̱ talakmákalh ixtlahuaní̱n chiqui ixtapuhuán ni̱tú li̱macuán,

a̱stá̱n milh tamakxtaka ma̱s tali̱pa̱u pues ya̱huaca nac ixcha̱stú̱n la̱ xacha̱ya y aná ixli̱tzinca̱snanko̱ni̱t chiqui.

11Tú acxilá̱u hua̱k Dios lacsacxtuni̱t y pa̱xahuayá̱u la̱ tlahuani̱t,

ma̱squi ni̱ ma̱kachakxi̱yá̱u lanca ixtalacapa̱stacni y hua̱nchi chú tlahuani̱t.

12La̱ chihui̱nanko̱lh Jesús xlacán tasí̱tzi̱lh porque tama̱kachákxi̱lh huá ixca̱li̱chihui̱nani̱t y talacpuhua la̱ tla̱n natalí̱n cpu̱la̱chi̱n. Pero lhu̱hua ixtaya̱na tí ixtali̱pa̱huán ixtachihuí̱n Jesús y tajicuánilh para natamaklhti̱nán. Huá xlacata mejor ta̱kxtakyá̱hualh y táalh.

Kalasquinicán Jesús para mini̱ní lakaxoko̱nancán

(Mt. 22.15‑22; Lc. 20.20‑26)

13Ixli̱puntzú ixenemigos Jesús tama̱lakácha̱lh makapitzi fariseos y tí ixtata̱ya̱na rey Herodes caj natakalhputzá para ni̱ tla̱n naca̱li̱chihui̱nán ma̱paksi̱naní̱n y tla̱n natalí̱n nac pu̱la̱chi̱n. 14Acxni talákchilh takalasquínilh:

―Maestro, ccatzi̱yá̱u xlacata tú huix li̱chihui̱nana xli̱ca̱na ma̱squi lhu̱hua ni̱ taca̱najlá mintachihuí̱n, pero huix ni̱ putzaya tú ixlakxtucán cristianos y huata lacasquina tla̱n catalatáma̱lh xlacata natalakapasa y natalakchá̱n Dios. Quila̱huaníu para tla̱n la̱ clakaxokoniyá̱u impuestos xapuxcu ma̱paksi̱na romano. ¿Mini̱ní naclakaxoko̱naná̱u, o ni̱ tla̱n la̱ clakaxoko̱nama̱náu?

15Jesús acxcátzi̱lh xlacata caj ixtakalhputzama̱na y chuné ca̱huánilh:

―¿Hua̱nchi quila̱li̱kalhputzayá̱u ta̱kskahuí̱n? Quila̱li̱miníu mactum tumi̱n xlacata nacacxila.

16Li̱minica mactum tumi̱n. Acxni ácxilhli ca̱kalasquínilh:

―¿Ticu ixretrato talakatzokni, y ticu ixtacuhui̱ní kalhí jaé tumi̱n?

Xlacán takalhtí̱nalh:

―Ixretrato ixtacuhui̱ní lanca xapuxcu ma̱paksi̱na romano.

17―Pues cama̱xquí̱tit ma̱paksi̱na romano tú xlá mini̱ní y cama̱xquí̱tit Dios tú xlá lacasquín milacatacán ―huanko̱lh Jesús.

A̱stá̱n xlacán yaj tacátzi̱lh tú natahuaní.

Kalasquinicán Jesús para talacastacuanán ni̱n

(Mt. 22.23‑33; Lc. 20.27‑40)

18Talakchimpá ixli̱puntzú makapitzi saduceos; jaé cristianos tapuhuán xlacata ixespíritu cha̱tum cristiano yaj lacastacuanán acxni ní. Huá tali̱kalasquínilh Jesús:

19―Maestro, Moisés quinca̱li̱ma̱paksí̱n para cha̱tum chixcú ní y makxtaka ixta̱cha̱t y ni̱ takalhí ixcamancán, xa̱cha̱tum ixta̱cam tla̱n ta̱tamakaxtoka ixya̱stá y takalhí ixcamancán xlacata ni̱ nalaksputa ixta̱cam ni̱ma̱ ni̱lh. 20Pues maktum ixtalama̱na cha̱tujún lacchixcuhuí̱n. Xla̱huán tamakáxtokli y ni̱ ixli̱maka̱s quilhtamacú ni̱lh y ni̱ takálhi̱lh ixcamancán. 21Ixli̱cha̱tuy ixta̱cam ta̱tamakáxtokli ixya̱stá; ni̱ para maka̱s na̱ ni̱lh y ni̱ takálhi̱lh camán. Ixli̱cha̱tutu na̱ ta̱tamakáxtokli ixya̱stá y na̱ chuná akspúlalh. 22Xa̱makapitzi lacchixcuhuí̱n hua̱k tata̱tamakáxtokli amá pusca̱t y ni̱ cha̱tum tí takálhi̱lh camán, y cha̱lh quilhtamacú amá pusca̱t na̱ ni̱lh. 23Entonces acxni ixespiritucán nalacastacuanán ca̱li̱ní̱n, ¿ticu yá chixcú ixta̱cha̱t ama huan pues hua̱k ta̱tamakáxtokli ixcha̱tujuncán?

24Jesús ca̱huánilh:

―Huixín aktzanka̱ni̱tántit porque ni̱ ma̱kachakxi̱ni̱tántit ixtachihuí̱n Dios nac Escrituras, ni̱ para lakapasá̱tit ixli̱tlihueke la̱ ca̱ma̱lacastacuaní ni̱n y ni̱ catzi̱yá̱tit la̱ ca̱li̱kalhí ixespiritucán nac akapú̱n. 25Huixín ni̱ catzi̱yá̱tit xlacata acxni natalacastacuanán ca̱li̱ní̱n yaj tí ama tamakaxtoka, ni̱ para ama takalhí ixlactzumajancán tí natama̱makaxtoka porque la̱ ángeles ta̱má̱n tahuán ni̱ma̱ tahuila̱na nac akapú̱n. 26Huixín na̱ aktzanka̱ni̱tántit para puhuaná̱tit ni̱cxni talacastacuanán ni̱n porque ni̱ tla̱n ma̱kachakxi̱yá̱tit tú huan ixlibro Moisés. Xlá tzokli la̱ maktum Dios ta̱chihuí̱nalh nac akatum actzu quihui la̱ta lhcuta̱yama y chuné huánilh Dios: “Aquit Dios tí tali̱pa̱huani̱t y tali̱pa̱huancú Abraham, Isaac y Jacob.” 27Huá cca̱li̱huaniyá̱n huixín aktzanka̱ni̱tántit para puhuaná̱tit xlacata tí talatáma̱lh y táni̱lh yaj takalhí Dios tí natali̱pa̱huán, porque la̱ta chí Dios lama xastacnán cani̱cxnihuá quilhtamacú.

Neje yá ixtapáksi̱t Dios ma̱s quili̱tlahuatcán

(Mt. 22.34‑40)

28Cha̱tum chixcú tí ixma̱sí ixley Moisés kaxmatko̱lh la̱ ca̱ta̱chihuí̱nalh Jesús amá lacchixcuhuí̱n y ma̱kachákxi̱lh xlacata xli̱ca̱na tú ixca̱huanini̱t. Xlá na̱ talacatzúhui̱lh y chuné kalasquínilh:

―¿Neje yá tapáksi̱t pu̱la quili̱tlahuatcán y ma̱s quinca̱macuaniyá̱n nac quilatama̱tcán?

29Jesús kálhti̱lh:

―Xla̱huán tapáksi̱t ni̱ma̱ pu̱la quili̱tlahuatcán chuné huan: “Cakaxpáttit cha̱tunu huixín xalac Israel, huata huí cha̱tum lanca Dios ca̱quilhtamacú, y huata huá Quimpu̱chinacan natlahuayá̱u. 30Huá cali̱pá̱huanti Mimpu̱chiná ixli̱hua̱k minacú, ixli̱hua̱k mili̱stacni, ixli̱hua̱k mintapuhuá̱n, ixli̱hua̱k mili̱tlihueke.” Huá jaé xla̱huán tapáksi̱t lakatí Dios natatlahuá ixcamán. 31Ixliaktuy ixtapáksi̱t na̱ acxtumatiyá qui̱taxtú y chuné li̱chihui̱nán: “Caca̱lakalhámanti hua̱k minta̱cristianos na̱ chuná la̱ huix lacasquina calakalhamanca.” Huá jaé lanca tapáksi̱t y ma̱s macuán nac quilatama̱tcán.

32Amá chixcú huánilh Jesús:

―Maestro, clakatí la̱ chihuí̱nanti. Xli̱ca̱na la̱ huana huata huí cha̱tum Dios ca̱quilhtamacú y ni̱ huí tunu ma̱s tali̱pa̱u. 33Xlá ni̱ lakatí cahuili̱nica lhu̱hua li̱lakachixcuhuí̱n cpu̱siculan, o caca̱makni̱ca quitzistancaní̱n caj li̱lakachixcuhui̱cán, xlá ma̱s lakatí cali̱pa̱huanca ixli̱hua̱k quintapuhua̱ncán, ixli̱hua̱k quinacujcán, ixli̱hua̱k quili̱stacnicán, ixli̱hua̱k quili̱pa̱xqui̱ncán, y cha̱tum cristiano caca̱lakalhámalh xa̱makapitzi na̱ chuná la̱ ixacstu lakalhamancán.

34Acxni káxmatli Jesús la̱ chihuí̱nalh amá chixcú chuné huánilh:

―Huix xli̱ca̱na catzi̱ya tú lakatí Dios natlahuayá̱u, y aquit cpuhuán huix tla̱n ma̱kachakxi̱pa̱ttá la̱ Dios ma̱paksi̱namputún nac mili̱stacni.

A̱stá̱n yaj tí kálhi̱lh li̱camama tú nakalasquini Jesús.

Jesús li̱chihui̱nán ticu xli̱ca̱na ixti̱cú

(Mt. 22.41‑46; Lc. 20.41‑44)

35Jesús ixlapu̱lajcú nac pu̱siculan y tzucupá ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos y chuné ca̱huánilh:

―¿Como chí ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos tahuán xlacata Cristo tí ama ca̱lakma̱xtuyá̱n ixli̱talakapasni xamaká̱n rey David ama huan? 36Y maktum acxni rey David ma̱lacpuhuá̱ni̱lh Espíritu Santo chuné huá:

Quinti̱cucán Dios huánilh Quimpu̱chiná tí ama quilakma̱xtú:

“Catahuila nac quimpa̱xtú̱n quinta̱ma̱paksí̱nanti

hasta xní nacca̱makatlajá hua̱k mienemigos xlacata acxtum natalakachixcuhui̱yá̱n.”

37Huá cca̱li̱huaniyá̱n, ¿nicu li̱puhuaná̱tit xlacata Cristo ixli̱talakapasni rey David nahuán si pi̱huá rey David li̱macá̱n Ixpu̱chiná tí ama lakma̱xtú?

Lhu̱hua cristianos ixtalakatí takaxmata la̱ ixca̱kalhtí Jesús acxni tú ixkalasquinicán.

Jesús lhu̱hua tú ca̱li̱yahuá tí tama̱sí ixley Moisés

(Mt. 23.1‑36; Lc. 11.37‑54; 20.45‑47)

38Jesús ca̱ta̱chihui̱nanko̱lh hua̱k cristianos y chuné ca̱huánilh:

―Hua̱k skalalh caca̱tahuilanítit tí tama̱sí ixley Moisés. Xlacán talakatí mactlá̱n talhaka̱nán xlacata cani̱huá naca̱huanicán kalhé̱n la̱ lactali̱pa̱u lacchixcuhuí̱n. 39Xlacán taputzá lactali̱pa̱u pu̱táhui̱lh nac sinagogas, nac fiestas talacasquín pu̱la tla̱n caca̱ma̱hui̱ca. 40Viudas ta̱kskahuimaklhtí ixchiccán y xlacata ni̱tí tú naca̱huaní li̱catzi lhu̱hua tú takalhtahuakaní Dios, pero ni̱ para talacpuhuán xlacata xlacán ma̱s lhu̱hua castigo ama̱ca ca̱ma̱xqui̱cán.

Ixlimosna cha̱tum pobre pu̱huani̱ná

(Lc. 21.1‑4)

41Maktum Jesús ixuí lacatzú ní tahuila̱na cajas xla limosna, ixca̱cxilhma la̱ cristianos ixtamuju̱ma̱na ixlimosnajcán, y makapitzi ricos ixtamujú lhu̱hua tumi̱n. 42Ixli̱puntzú talacatzúhui̱lh cha̱tum viuda snu̱n pobre y múju̱lh nac caja aktuy tumi̱n xla cobre ni̱ lhu̱hua ixtapalh ixuani̱t. 43Jesús ca̱tasániko̱lh ixdiscípulos y chuné ca̱huánilh:

―Aquit tancs cca̱huaniyá̱n, jaé puhuani̱ná múju̱lh ma̱s lhu̱hua tumi̱n ixlacati̱n Dios que hua̱k namá ricos tí tamúju̱lh lhu̱hua tumi̱n. 44Porque ricos tamúju̱lh ixlimosnajcán tumi̱n ni̱ma̱ ca̱kalhta̱xtuní, pero xlá múju̱lh ixtumi̱n ni̱ma̱ a̱huata ixkalhí ixama li̱hua̱yán.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index