Search form

SAN MARCOS 15

Pilato ma̱kalhapalí Jesús

(Mt. 27.1‑2, 11‑14; Lc. 23.1‑5; Jn. 18.28‑38)

1Acxni ya̱ itxkaká amá ca̱tzisní xanapuxcun curas, ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos y lakko̱lún táli̱lh Jesús tachí̱n ixlacatí̱n ixpu̱ma̱paksi̱n Poncio Pilato. 2Xlá ma̱kalhapáli̱lh Jesús y chuné kalasquínilh:

―¿Xli̱ca̱na huix ixreycan judíos?

―Huix quilhchipini̱ta porque xli̱ca̱na aquit rey ―kalhtí̱nalh Jesús.

3Ixenemigos lhu̱hua tú tzucupá taliakskahuinán ixlacati̱n Pilato. 4Xlá huanipá Jesús:

―¿Hua̱nchi ni̱tú kalhti̱nana? ¿Ni̱ kaxpata la̱ lhu̱hua tú tali̱ya̱huamá̱n jaé lacchixcuhuí̱n?

5Xlá ni̱tú kalhtí̱nalh y Pilato yaj cátzi̱lh tú nakalasquiní, o tú nali̱ya̱huá.

Li̱lhca̱cán Jesús la̱ ama̱ca makni̱cán

(Mt. 27.15‑31; Lc. 23.13‑25; Jn. 18.38―19.16)

6-7Nac pu̱la̱chi̱n ixtanu̱ma cha̱tum chixcú ixuanicán Barrabás na̱ chuná ixcompañeros tí ixca̱ta̱makni̱nani̱t nac aktum tara̱nicni. Pilato ixli̱smani̱ni̱t makxtaka cha̱tum tachí̱n amá tacuhui̱ní xla pa̱xcua xani̱ma̱ta ixtalacasquín o ixtasquín cristianos. 8Ixli̱puntzú táchilh nac ixpu̱ma̱paksí̱n lhu̱hua cristianos y tahuánilh caca̱má̱xqui̱lh cha̱tum tachí̱n la̱ siempre ixmakxtaka. 9Pilato ca̱kalasquínilh:

―¿Lacasquiná̱tit huixín cacmákxtakli jaé chixcú tí huaná̱tit xlacata ixreycán judíos?

10Pilato chú ca̱huánilh porque ixma̱kachakxi̱ni̱ttá xlacata ixenemigos Jesús ixtama̱lacapu̱ni̱t ixtamakni̱putún porque ixtalakcatzaní tú ixtlahuá y tú ixli̱chihui̱nán. 11Xanapuxcun curas ixenemigos Jesús tuncán tzúculh ta̱kastacya̱huá hua̱k cristianos xlacata catásquilh camakxtakca Barrabás. 12Pilato ca̱kalasquinipá:

―¿Y tucu lacasquiná̱tit cactlahuánilh jaé chixcú ixreycán judíos?

13Hua̱k cristianos ta̱ktásalh:

―¡Camakni̱ca nac culu̱s!

14―Pues, ¿tucu tlahuani̱t ni̱ tlá̱n jaé chixcú? ―ca̱huanipá Pilato.

Pero xlacán ta̱ktasapá:

―¡Camakni̱ca nac culu̱s!

15Como Pilato ni̱ ixca̱makasi̱tzi̱putún cristianos tí ixtata̱ya̱na ixli̱ma̱paksí̱n, mákxtakli Barrabás y li̱ma̱paksí̱nalh casnokca Jesús; a̱stá̱n ca̱macamá̱xqui̱lh soldados xlacata xlacán natamakní nac culu̱s.

16Amá soldados táli̱lh Jesús ixlacaquilhti̱n ixchic Pilato, hua̱k xa̱makapitzi tatamakstokko̱lh. 17Xlacán tama̱xtúnilh ixlháka̱t Jesús y tahuilí̱nilh aktum tzutzoko lhma̱n lháka̱t la̱ xla rey y aktum corona xla lhtucú̱n. 18-19Tzúculh tali̱chiyá, ixtalacachucxuí, ixtali̱lakasnoka lasasa, ixtatatzokostaní la̱ catalakachixcúhui̱lh cha̱tum rey y chuné ixtahuaní:

―¡Siempre calatáma̱lh ixreycan judíos!

20Acxni tali̱chiyako̱lh la̱ta talacásquilh tama̱xtunipá lháka̱t tzutzoko y tahuili̱nipá lihua ixlháka̱t Jesús. A̱stá̱n táli̱lh a̱lacatunu xlacata natamakní nac culu̱s.

Jesús akxtokohuacacán nac culu̱s acxni makni̱cán

(Mt. 27.32‑44; Lc. 23.26‑43; Jn. 19.17‑27)

21Cha̱tum chixcú xalac Cirene ixuanicán Simón, ixlakkahuasán ixca̱huanicán Alejandro y Rufo, ixtaspitma ixca̱tucuxtu acxni ixlacpasa̱rlama lacatzú ní ixtalaya̱na soldados; tachipatá̱yalh y xafuerza tama̱lí̱ni̱lh laktzú ixculu̱s Jesús.

22Ca̱li̱nca pakán ixquilhpa̱n ca̱chiquí̱n lacatum ní ixuanicán Gólgota; jaé tachihuí̱n huamputún Ixpu̱latama̱n ixaclucut Ni̱n. 23Acxni táchilh Jesús ma̱lacnu̱nica cahualh cuchu ni̱ma̱ ixta̱lani̱t xu̱n lí̱cuchu, pero xlá ni̱ kalhuá̱nalh. 24-25Ma̱x aknaja̱tza hora lacatzisa ixuani̱t acxni Jesús akxtokohuacaca nac culu̱s. La̱ tama̱huacako̱lh nac culu̱s soldados tzúculh tara̱li̱slaká ixlháka̱t Jesús a ver ticu natoca̱rlí. 26Ixakspú̱n culu̱s ana ní istzokcán tú xlacata ixca̱li̱makni̱cán chuné tzoknica ixculu̱s Jesús: “Jesús xalac Nazaret ixreycan judíos.” 27Ixpa̱xtu̱ni̱tni na̱ ca̱makni̱ca cha̱tuy kalha̱naní̱n. 28Chuná jaé kantáxtulh tú ixuán Escrituras ama pa̱xtoka Cristo: “Li̱maca̱nca la̱ cha̱tum ni̱ tla̱n chixcú.”

29Na̱ chuná tí ixtapasa̱rlá lacatzú ní ixma̱huacacani̱t Jesús ixtali̱kalhkama̱nán y chuné ixtahuaní:

―¿La̱mpara huana xlacata tla̱n lactlahuaya pu̱siculan, ixli̱aktutu chichiní tlahuaya tunuj xasa̱sti? 30¿Chí tucu lanípa̱t? ¿Hua̱nchi ni̱ lá ta̱ctaya ní huaca y lakma̱xtucana mi̱cstu?

31Makapitzi xanapuxcun curas, ixma̱kalhtahuake̱nacan judíos na̱ chuná ixtali̱kalhkama̱nán:

―¿Para tla̱n ca̱ma̱ksá̱ni̱lh xa̱makapitzi cristianos, chí hua̱nchi ni̱ lá lakma̱xtucán ixacstu? 32Para acxilá̱u la̱ta chí tuncán ta̱ctá nac culu̱s namá chixcú tí li̱ta̱yá rey xalac Israel, entonces aquín na̱ naca̱najlayá̱u xlacata huá Cristo tí ama min.

Amá kalha̱naní̱n tí na̱ ixca̱kxtokohuacacani̱t nac culu̱s na̱ chuná ixtali̱kalhkama̱nán.

Smalankán Jesús ni̱ko̱lh nac culu̱s

(Mt. 27.45‑56; Lc. 23.44‑49; Jn. 19.28‑30)

33Acxni tastúnulh ca̱quilhtamacú tapaklhtu̱tako̱lh y qui̱tá̱yalh ma̱x aktutu hora ixuani̱t xalakasmalankán. 34Acxni Jesús chuné aktásalh:

―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―Jaé tachihuí̱n huamputún: Dios huix quinti̱cú, ¿hua̱nchi quiakxtakmakani̱ta jaé quilhtamacú?

35Makapitzi tí ixtaya̱na lacatzú takáxmatli y tara̱huánilh:

―Cakaxpáttit la̱ ma̱tasi̱ma profeta Elías.

36Cha̱tum chixcú tatza̱lh alh tiyá aktum lháka̱t, tla̱n ma̱chú̱hui̱lh ixchuchut vinagre, ma̱kánu̱lh nac quihui y ma̱lacatzúhui̱lh ixquilhni Jesús, y chuné ca̱huánilh xa̱makapitzi:

―¡Ni̱tú cahuántit! A ver para xli̱ca̱na min lakma̱xtú profeta Elías.

37Jesús aktasapá a̱maktum uyu tuncán ni̱ko̱lh. 38Huata ni̱ko̱lh Jesús, nac lanca pu̱siculan xla Jerusalén ana ní ixtalakachixcuhui̱nán curas ca̱ta cá̱ta, amá lanca li̱lakalhapá̱n ni̱ma ixtahuacani̱t ixacstu táxti̱tli. ¡Tapakapítzilh la̱ta tu̱tzú hasta ta̱lhmá̱n! 39Xacapitán soldados ni̱ma̱ ixyá lacatzú ní ixuaca Jesú̱s, acxni káxmatli la̱ chihuí̱nalh y ácxilhli la̱ ni̱ko̱lh, chuné huá:

―¡Xli̱ca̱na jaé chixcú Ixkahuasa Dios!

40-41Makapitzi lacchaján tí a̱huata tica̱ta̱táxtulh Jesús nac Galilea acxni milh nac Jerusalén, ixtaya̱na aná lacatzú ní ixmakni̱cani̱t Jesús y hua̱k ixta̱cxilhni̱t tú ixqui̱taxtuni̱t. Amá lacchaján tí ma̱s ixtamakta̱yani̱t Jesús ixca̱huanicán María Magdalena, y tunuj María ixna̱najcán Jacobo y José, y na̱ chuná Salomé.

Ma̱cti̱cán y muju̱cán Jesús

(Mt. 27.57‑61; Lc. 23.50‑56; Jn. 19.38‑42)

42Amá smalankán acxni hua̱k cristianos ixtatlahuá ixtahuajcán porque ixli̱cha̱lí ni̱ lá tí itscuja, 43milh ma̱ctí xaní̱n Jesús cha̱tum chixcú tí na̱ ixca̱ta̱ma̱paksi̱nán curas nac Jerusalén ixuanicán José ixlama nac Arimatea. Pero José tla̱n chixcú ixuani̱t ixkalhi̱ma nalacatzucú ixtapáksi̱t Dios ca̱quilhtamacú. Xlá kálhi̱lh li̱camama alh acxila Pilato xlacata camá̱xqui̱lh xaní̱n Jesús. 44Acxni káxmatli Pilato tú ixmaclacasquín ni̱ ca̱nájlalh para Jesús xli̱ca̱na ixni̱ni̱ttá y kalasquínilh capitán. 45Amá capitán huánilh xli̱ca̱na ixni̱ni̱ttá Jesús. Entonces huánilh cali̱lh xaní̱n para ixlacasquín. 46José tamá̱hualh aktum tla̱n lháka̱t y alh ma̱ctí xani̱n Jesús nac culu̱s. A̱stá̱n tla̱n máksuitli nac lháka̱t; li̱lh lacatum ixpu̱muju̱can ni̱n ni̱ma̱ ixtahuaxni̱ttá ixlacapu̱n talhpá̱n y puru chíhuix ixkalhí; aná má̱nu̱lh xaní̱n Jesús. A̱stá̱n lacahuíli̱lh aktum lanca chíhuix ixlacatí̱n. 47María Magdalena y María ixna̱na José tla̱n tá̱cxilhli ana ní ma̱nu̱ca Jesús.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index