Search form

SAN MATEO 10

Jesús ca̱lacsaca ixapóstoles y ca̱ma̱lakachá natali̱chihui̱nán

(Mr. 3.13‑19; Lc. 6.12‑16)

1Maktum Jesús ca̱ma̱mákstokli amá cha̱cu̱tuy ixdiscípulos tí ixca̱li̱lhca̱ni̱t natali̱chihui̱nán y ca̱má̱xqui̱lh li̱tlihueke natama̱ksa̱ní tí takalhí ti̱pa̱katzi tá̱tat y tasipá̱ni̱t, na̱ chuná tla̱n natamacma̱xtú cristianos tí ixca̱makatlajani̱t tlajaná.

2Jaé cha̱cu̱tuy ixdiscípulos tí ca̱lí̱lhca̱lh ixca̱huanicán:

Simón, pero Jesús li̱ma̱pa̱cúhui̱lh Pedro;

Andrés ixta̱cam Simón;

Jacobo y Juan ixlakkahuasán Zebedeo;

3Felipe, Bartolomé y Tomás;

Mateo, tí ixma̱lakaxoke̱nán tumi̱n;

Jacobo, ixkahuasa Alfeo;

Lebeo, tí na̱ ixli̱ma̱pa̱cuhui̱cán Tadeo;

4Simón, tí xapu̱lh ixca̱ta̱lapu̱lá pu̱tum cristianos ixtali̱tapa̱cuhuí cananistas;

Judas Iscariote, tí a̱stá̱n macamá̱sta̱lh Jesús ixmacancán ixenemigos.

Jesús ca̱ma̱lakachá ixdiscípulos natama̱kahuaní ixtachihuí̱n

(Mr. 6.7‑13; Lc. 9.1‑6)

5La̱ta ya̱ ixtataxtú ní ixama ca̱ma̱lakachá, xlá ca̱huánilh la̱ natali̱chihui̱nán y la̱ natalá ana ní natachá̱n:

―Ni̱ capítit ca̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱tit ixpu̱latama̱ncán tí ni̱ judíos, ni̱ para caca̱lakpítit namá tí talama̱na nac Samaria; 6huixín huata caca̱ma̱kalhchihui̱ní̱tit tí la̱ xata̱ktzanká̱n borregos talama̱na juú nac quimpu̱latama̱ncán Israel. 7Caca̱huanítit la̱ Dios ca̱cxilhlacachá̱n y chí ma̱lacatzuqui̱putún ixtapáksi̱t nac ixlatama̱tcán. 8Caca̱ma̱ksa̱ní̱tit tí takalhí lepra, tí takalhí xatu̱ta yá tá̱tat; caca̱macma̱xtútit cristianos tlajananí̱n ni̱ma̱ ca̱makatlajani̱t y caca̱ma̱lacastacuaní̱tit tí apenas tani̱ko̱ni̱t. Aquit cca̱ma̱xqui̱yá̱n jaé li̱tlihueke tú nali̱scujá̱tit ni̱tú cca̱ma̱tají̱n, y huixín acxni nali̱ma̱ksa̱ni̱yá̱tit tí ta̱tatlá na̱ ni̱tú cama̱tají̱tit mintascujutcán.

9’La̱ta ní napiná̱tit ni̱ cali̱pítit tumi̱n tú namaclacasquiná̱tit nac tijia; 10ni̱ para cacucátit mintahuajcán tú nali̱hua̱yaná̱tit; ni̱ para cali̱pítit tunuj lí̱xtoko; cataxtútit la̱ta ya̱nántit huata milhaka̱tcán y mintatu̱nucán ni̱ma̱ huili̱ni̱tántit. Pues amá tí naca̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱tit ca̱mini̱ní naca̱ma̱hui̱yá̱n porque cha̱tum tasa̱cua ca̱na ixchau siempre lakma̱xtú.

11’Nac aktum ca̱chiquí̱n ní nachipiná̱tit, caputzátit ixchic cha̱tum chixcú tí tla̱n catzí y aná calatapá̱tit hasta xní napiná̱tit a̱lacatunu ca̱chiquí̱n. 12Acxni natanu̱yá̱tit, ca̱li̱tlá̱n cachihui̱nántit y caca̱huanítit tú li̱puhuaná̱tit tí talatanu̱ma̱na. 13Para lactlá̱n tacatzí, camaksquíntit Dios caca̱sicuna̱tláhualh y ni̱tú caca̱tzanká̱nilh; pero tí ca̱lakmakaná̱n, cali̱makxtáktit, ni̱tú camaksquíntit Dios ixlacatacán. 14Para nac aktum ákxtaka o aktum ca̱chiquí̱n ni̱ takaxmata mintachihuí̱n y ni̱ ca̱ma̱hui̱caná̱tit, nac ixlacati̱ncán caca̱tu̱tincxcántit pokxni ni̱ma̱ ca̱tantu̱tahuacán xlacata nata̱cxila ni̱ lakati̱yá̱tit ixkasatcán, y tuncán cataxtútit. 15Ni̱tú ma̱s caca̱huanítit, ixacstucán talaktzanka̱ni̱t; porque acxni Dios naca̱ta̱tlahuá taxokó̱n hua̱k ixcamán namá cristianos ama takalhí ma̱s li̱cuánit castigo que amá lacli̱xcájnit cristianos tí ixtalama̱na maká̱n nac ca̱chiquí̱n Sodoma y Gomorra.

Lhu̱hua ama ca̱lakmakán tí tali̱chihui̱nán Jesús

16’Aquit cca̱ma̱lakacha̱má̱n la̱ lacmanso lactzú borregos nac ixpu̱latama̱ncán lacli̱cuánit coyotes. Huixín, ¡skálalh calatapu̱lí̱tit la̱ tla̱huán tantum lu̱hua, pero acs catamakxtáktit tú naca̱tlahuanicaná̱tit la̱ tantum actzú paloma! 17Ni̱ caca̱maka̱klhán tú ama ca̱qui̱taxtuniyá̱n pues pa̱t ca̱macama̱sta̱caná̱tit ixlacati̱ncán ma̱paksi̱naní̱n judíos y hasta pa̱t ca̱ma̱kxtakajni̱caná̱tit nac ixpu̱tamakstoknicán. 18Ama cha̱n quilhtamacú pa̱t ca̱li̱pincaná̱tit caj quilacata ixlacati̱ncán reyes y laclanca ma̱paksi̱naní̱n. Xlacán ama ca̱ma̱kalhapali̱yá̱n, pero chuná jaé tla̱n naquila̱li̱chihui̱naná̱u ixlacati̱ncán gobernadores, ixlacati̱ncán cristianos tí ni̱ talakapasa Dios para xli̱ca̱na quila̱li̱pa̱huaná̱u. 19Huixín ni̱tú cali̱puhuántit tú pa̱t kalhti̱naná̱tit y tú pa̱t huaná̱tit acxni tú naca̱kalasquiniyá̱n tí naca̱ma̱kalhapali̱yá̱n pues Mimpu̱chinacán Dios ama akchipá mintalacapa̱stacnicán y huá ama chihui̱nán milacatacán; 20y minquilhnicán huata ama chihui̱nán tú naca̱ma̱cxcatzi̱ni̱yá̱n ixtalacapa̱stacni ixespíritu Minti̱cucán tí huí nac akapú̱n, y ni̱ mi̱cstucán pa̱t laktaxtuyá̱tit.

21’Ama cha̱n quilhtamacú acxni cha̱tum chixcú ama macama̱stá ixta̱cam xlacata namakni̱cán, cha̱tum xati̱cú ama liakskahuinán ixkahuasa xlacata nama̱kxtakajni̱cán, y cha̱tum kahuasa ama ta̱ra̱lacata̱quí ixti̱cú y hasta namacama̱stá xlacata namakni̱cán. 22Chí cca̱huaniyá̱n, caj quilacata lhu̱hua ama ca̱lakmakaná̱n, pero amá tí ni̱ tachokó y ta̱yaní hasta xní nati̱taxtukó jaé ni̱ lactlá̱n quilhtamacú, namá ama lakma̱xtú ixli̱stacni. 23Para nac aktum ca̱chiquí̱n ni̱ ca̱cxilhputuncaná̱tit y ca̱pu̱tlakacaná̱tit, catza̱látit a̱lacatunu ca̱chiquí̱n, ni̱ catatlají̱tit. Pues aquit Xatalacsacni chixcú cca̱ma̱lacnu̱niyá̱n xlacata cama ca̱lakchiná̱n la̱ta ya̱ para lakatza̱lako̱yá̱tit nahuán ca̱lacchiquí̱n xalac Israel.

24’Cama̱kachakxí̱tit quintachihuí̱n: cha̱tum li̱ma̱kalhtahuáke̱t tí kalhtahuakamajcú ni̱ lá akapu̱lá ixma̱kalhtahuake̱ná, y cha̱tum tasa̱cua ni̱ lá ma̱s lanca huan la̱ ixpatrón tí liscuja. 25Huá cca̱li̱huaniyá̱n, cha̱tum li̱ma̱kalhtahuáke̱t camakslihuékelh la lama ixma̱kalhtahuake̱ná, y cha̱tum tasa̱cua catakókelh ixlatáma̱t ixpu̱chiná. Pues aquit cli̱tanú mima̱kalhtahuake̱nacán y la̱ mimpu̱chinacán, y quili̱maca̱ncán cta̱scuja tlajaná. Calacpuhuántit, ¿tucu ni̱ naca̱li̱ya̱huacaná̱tit huixín tí quidiscípulos y tí quila̱li̱scujá̱u?

Ticu ma̱s quili̱jicuanitcán

(Lc. 12.2‑9)

26’Pero huixín ni̱ cajicuántit tú napa̱xtoká̱tit porque aktum tancs tachihuí̱n siempre ta̱yaní, y tú tze̱k tlahuacán siempre catzi̱cán ixli̱maka̱s. 27Tú aquit cca̱huaniyá̱n ca̱tzi̱sní, huixín cali̱chihui̱nántit ca̱cuhuiní, y tú tze̱k cca̱huaniyá̱n, huixín cali̱chihui̱nántit ana ní tzamacán. 28Ni̱ caca̱maka̱klhán namá cristianos tí tla̱n tamakní y tala̱kalhí ixmacni cha̱tum cristiano, pero ni̱ lá tama̱laksputún, ni̱ para tala̱kalhí ixespíritu cha̱tum cristiano. Huixín ma̱s cajicuanítit Mimpuchinacán Dios porque xlá tla̱n ma̱laksputú y lactlahuá mili̱stacnicán y mimacnicán nac ca̱li̱ní̱n para lacasquín.

29’Minti̱cucán ni̱cxni ama ca̱kxtakmakaná̱n. Caca̱li̱lacahua̱nántit tantuy lactzú spitu, ca̱li̱sta̱cán ni̱ lhu̱hua ixtapalh, pero ¿a poco Dios ni̱ catzí acxni tapa̱tastá y taní? 30Xlá hua̱k catzí tú tapa̱xtoka tú tatlahuani̱t, hasta xachíxit miakxa̱kacán hua̱k tapu̱tlekén kanatunu. 31Huá xlacata ni̱tú cali̱puhuántit tú pa̱xtoká̱tit, pues huixín ixcamán y ma̱s ixtapalh que lhu̱hua lactzú spitu.

Jesús li̱chihui̱nán tí ma̱luloka li̱pa̱huán ixtachihuí̱n

(Lc. 12.8‑9)

32’Amá tí li̱pa̱xáu li̱ta̱yá quili̱pa̱huán ixlacati̱ncán cristianos, aquit na̱ li̱pa̱xáu cama ma̱luloka ixlacatí̱n Quinti̱cú xalac akapú̱n. 33Pero amá tí ni̱ li̱ta̱yá qui̱li̱pa̱huán ixlacati̱ncán cristianos, aquit na̱ ni̱ cama li̱ta̱yá clakapasa ixlacatí̱n Quinti̱cú xalac akapú̱n.

Lhu̱hua cristianos ama tasi̱tzi̱ní caj ixlacata Jesús

(Lc. 12.51‑53; 14.26‑27)

34’Para puhuaná̱tit cmini̱t ca̱li̱ma̱tancsá quintachihuí̱n ixlatama̱tcán cristianos, ni̱ chú ama qui̱taxtú porque, ma̱squi ni̱ clacasquín, caj quilacata ama li̱tzucú tasi̱tzi. 35Pues caj quilacata cha̱tum kahuasa ama ta̱ra̱makasi̱tzí ixti̱cú; cha̱tum tzuma̱t ama ta̱ra̱makasi̱tzí ixna̱na; y cha̱tum puhuiti̱ní ama ta̱ra̱makasi̱tzí ixpuhuiticha̱t. 36Y lhu̱hua li̱talakapasni ma̱squi lakxtum talama̱na ama tama̱lacatzuquí tasi̱tzi y tara̱lakmakán caj ixlacata quintachihuí̱n.

37’Aquit tancs cca̱huaniyá̱n, huata cama li̱macá̱n xli̱ca̱na quintakoké amá tí pu̱la aquit quilakalhamán y ca̱li̱makxtaka a̱li̱stá̱n ixna̱na, ixti̱cú, ixkahuasa, istzuma̱t; y amá tí ni̱ ma̱tla̱ní tú cca̱huanín catlahuátit, mejor ni̱ caquilákmilh. 38Porque tí quintakoké ni̱ lakcatzán ixli̱stacni para makatzanká caj quilacata, y tí ni̱ ma̱tla̱ní tú cma̱lacnú, ¡ni̱ caquintakókelh! 39Amá tí makli̱huán lakma̱xtputún ixli̱stacni ama makatzanká tú lakcatzán, pero tí ni̱ lakcatzán makatzanká ixli̱stacni caj quilacata namá ama lakma̱xtú ixli̱stacni.

Jesús li̱chihui̱nán tí ama ma̱ta̱xtuca ixtaxokó̱n

(Mr. 9.41)

40’Amá cristiano tí ca̱maklhti̱naná̱n nac ixchic, capa̱xáhualh porque la̱ aquit caquimaklhtí̱nalh, y tí aquit quinta̱latamá na̱ ta̱latamá Dios tí quima̱lakacha̱ni̱t. 41Amá tí pa̱xcatcatzi̱ní la̱ Dios ma̱lakachá̱nilh cha̱tum profeta y ta̱hua̱yán nac ixchic, a̱stá̱n xlá ama ma̱xquí ixtaxokó̱n la̱ ni̱ma̱ ama ma̱xquí cha̱tum profeta; y tí maklhti̱nán nac ixchic cha̱tum tí tla̱n catzí chixcú, caj xlacata lakapasa ni̱tú ixkásat, Dios acxtum ama ca̱ma̱xquí ixtaxoko̱ncán. 42Na̱ chuná tí ta̱kota ca̱na akstum poke chúchut amá ma̱s ni̱ xtali̱pa̱u quidiscípulo tí quintakoké, caj xlacata catzí quimacuaní, tancs cca̱huaniyá̱n ama cha̱n quilhtamacú Dios ama ca̱ma̱xquí ixtaxoko̱ncán.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index