Search form

SAN MATEO 12

Ixdiscípulos Jesús ta̱kaxlita ixtahuácat trigo

(Mr. 2.23‑28; Lc. 6.1‑5)

1Maktum quilhtamacú acxni hua̱k ixjaxcán Jesús ica̱ta̱tla̱huama ixdiscípulos nac aktum ca̱tucuxtu ixpu̱chancán trigo. Xlacán tá̱cxilhli trigo y como ixtatzincsma̱na tzúculh ta̱kaxlita y tahuani̱ní ixtahuácat. 2Makapitzi fariseos tí aná ixtalapu̱lá ca̱ma̱nóklhulh, y tuncán tahuánilh Jesús:

―Cacá̱cxilhti midiscípulos la̱ ta̱kaxlitma̱na ixtahuácat trigo jaé quilhtamacú acxni ni̱ mini̱ní tí tú nali̱scuja.

3Xlá ca̱lacati̱tá̱yalh ixdiscípulos y kalhtí̱nalh:

―¿A poco amá̱n quila̱huaniyá̱u ni̱ li̱kalhtahuakani̱tántit tú titláhualh rey David maktum quilhtamacú acxni ca̱tá̱tzincsli ixcompañeros? 4Aná huan xlacata rey David tánu̱lh nac ixpu̱siculan Dios y cá̱cxilhli tasicuna̱tláu simi̱ta ni̱ma̱ huata curas ixca̱mini̱ní na̱tali̱hua̱yán, pero xlá ca̱tíyalh y ca̱ta̱huako̱lh ixcompañeros. 5Na̱ chuná lacatum nac ixlibro Moisés li̱chihui̱nán la̱ curas tí tamacuaní Dios nac pu̱siculan siempre tascuja ma̱squi xa̱makapitzi tajaxa. Chí quila̱huaníu, ¿a poco xlacán takalhí ma̱s tala̱kalhí̱n porque ni̱ tama̱kantaxtí tú li̱ma̱paksi̱nán Dios? 6Huá cca̱li̱huaniyá̱n, para xlacán ca̱li̱mákxtakli Dios catáscujli jaé chichiní y ni̱tí ca̱li̱huaní, juú ca̱ta̱chihui̱namá̱n cha̱tum ma̱s lanca chixcú que la̱ namá tí tascuja nac pu̱siculan. 7Huixín ni̱ ma̱kachakxi̱yá̱tit namá ixtapáksi̱t Dios ni̱ma̱ tatzokni̱t nac Escrituras: “Ni̱ clacasquín quintali̱lakachixcúhui̱lh quincamán ixquitzistancaní̱n, ma̱s cma̱tla̱ní acxtum catara̱lakalhámalh.” Para ixma̱kachakxí̱tit ixtalacpuhuá̱n ni̱tí ixma̱lacapú̱tit, ni̱ para tú ixli̱ya̱huátit tú ni̱tú tlahuani̱t. 8Xa̱huá, mili̱catzi̱tcán xlacata aquit Xatalacsacni Chixcú y Dios quimacama̱xqui̱ni̱t jaé chichiní y tla̱n tatlahuá cristianos tú talacasquín para aquit ni̱ cli̱huán.

Jesús ma̱ksa̱ní cha̱tum tí ixmacasca̱cni̱t ixmacán

(Mr. 3.1‑6; Lc. 6.6‑11)

9La̱ chihui̱nanko̱lh Jesús cha̱lh nac ca̱chiquí̱n y alh ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos nac ixpu̱tamakstoknicán judíos. 10Na̱ aná ixtanu̱ma cha̱tum chixcú itsca̱cko̱ni̱t ixmacán ni̱ lá tú ixli̱tlahuá. Ixenemigos ixtalacputzá la̱ tla̱n natakalhtoklha Jesús xlacata tla̱n natama̱lacapú nac pu̱ma̱paksí̱n y huá tali̱kalásquilh:

―¿Puhuana tla̱n qui̱taxtú ma̱ksa̱ni̱cán cha̱tum ta̱tatlá jaé chichiní acxni hua̱k quili̱jaxatcán y li̱huancán tí nascuja?

11Jesús ca̱kálhti̱lh:

―La̱ta mili̱hua̱kcán, ¿ticu li̱makxtaka cani̱lh ixborrego para pa̱tastá nac pozo aktum chichiní acxni li̱huancán tí nascuja? Aquit ccatzí piná̱tit ma̱cutuyá̱tit xlacata ni̱ nalaktzanká. 12Entonces, ¿hua̱nchi ni̱ ma̱tla̱ni̱yá̱tit ca̱ksá̱nalh cha̱tum chixcú acxni li̱ma̱paksi̱nancani̱t najaxcán? ¿A poco ni̱ ma̱s ixtapalh cha̱tum cristiano que tantum actzú quitzistanca? Aquit cca̱huaniyá̱n ni̱ huí tí tlahuá tala̱kalhí̱n ixlacatí̱n Dios jaé chichiní para tlahuaní aktum li̱tlá̱n ixta̱cristiano.

13Jesús ca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱pútulh tú ixca̱huanini̱t y huá li̱ta̱chihuí̱nalh amá chixcú tí itsca̱cko̱ni̱t ixmacán:

―Cata̱ya, y castonkti mimacán.

Amá chixcú stonkli ixmacán y tuncán tatzamako̱lh xali̱hua ixmacxpá̱n la̱ xa̱makatu, ¡tla̱n aksá̱nalh! 14Amá fariseos ixenemigos Jesús lacapala tatáxtulh la̱ta tasí̱tzi̱lh y a̱stá̱n tzúculh talacchihui̱nán la̱ tla̱n natamakní Jesús.

Ixlatama̱t Jesús ma̱kantaxtí tú ixli̱chihui̱nani̱t Isaías

15Jesús acxcátzi̱lh tú ixtalaclhca̱nima̱na ixenemigos y huá xlacata lí̱alh a̱lacatunu pu̱latama̱n. Lhu̱hua cristianos tatakókelh y tí ixtakalhí tá̱tat xlá ca̱ma̱ksá̱ni̱lh. 16Pero tí ixca̱ma̱ke̱nu̱ní ixta̱tatcán tla̱n ixca̱li̱ma̱paksí ni̱ catali̱chihuí̱nalh para xlá ixca̱ma̱ksa̱ni̱ni̱t. 17Ixlatáma̱t Jesús li̱ma̱kantáxti̱lh tú istzokni̱t ixlacata nac ixlibro profeta Isaías:

18Cca̱ma̱lakacha̱nimá̱n tí clacsacni̱t, xlá ama quimacuaní y quinkaxmatní tú cli̱ma̱paksí.

Aquit clakalhamán y cli̱pa̱xahuá la̱ ckalhí.

Cama ma̱xquí hua̱k ixli̱tlihueke quintalacapa̱stacni,

porque xlá ama li̱chihui̱nán la̱ aquit cama ca̱lakma̱xtú hua̱k cristianos.

19Xlá ni̱tí ama ta̱ra̱makasi̱tzí, ni̱ para tí ama quilhní,

y ni̱cxni ama aktasá nac ca̱lactijyí̱n xlacata nakaxmatcán ixtachihuí̱n.

20Xlá ni̱ ama ca̱li̱chiyá tí talaktzanka̱ni̱t,

ni̱ para ama lactlahuá ixtalacapa̱stacnicán tí tancs talatama̱putún.

Pero ama kalhí li̱tlihueke nama̱lacatzuquí ixtapáksi̱t ixli̱ti̱lanca ca̱quilhtamacú,

21y hua̱k cristianos xala cani̱huá ca̱lacchiquí̱n huata huá ama tali̱pa̱huán y talakachixcuhuí.

Fariseos tali̱ya̱huá Jesús li̱pa̱huán tlajaná

(Mr. 3.19‑30; Lc. 11.14‑23; 12.10)

22Maktum quilhtamacú li̱minica Jesús cha̱tum chixcú tí ixmakatlajani̱t tlajaná, ko̱ko y lakatzí̱n ixtlahuani̱t. Xlá macmá̱xtulh amá tlajaná y a̱stá̱n amá chixcú tla̱n lacahuá̱nalh y tla̱n chihuí̱nalh. 23Hua̱k cristianos tí tá̱cxilhli tú tláhualh tapa̱xahuako̱lh. Ixtahuán:

―¿Chá huá jaé ixli̱talakapasni rey David tí ma̱lacnu̱cani̱t ama quinca̱lakma̱xtuyá̱n?

24Makapitzi fariseos tí ixtalaya̱na aná takáxmatli ixtachihui̱ncán y na̱ tachihuí̱nalh:

―Jaé chixcú tla̱n ca̱macma̱xtú cristianos tlajananí̱n porque li̱pa̱huán Beelzebú xapuxcu tlajananí̱n, huá ta̱scuja.

25Jesús ma̱kachákxi̱lh tú ixtali̱chihui̱nama̱na y ca̱huánilh amá lacchixcuhuí̱n:

―Huixín catzi̱yá̱tit para xanapuxcún ixma̱paksi̱naní̱n aktum lanca pu̱latama̱n tatapitzí pu̱tunu ni̱ maka̱s tata̱yaní y tara̱lactlahuakó; na̱ chuná para tí talama̱na nac aktum ca̱chiquí̱n o aktum nac pu̱táhui̱lh tzucú tara̱nica ixacstucán ni̱ tamakapalá maka̱s, ¡tara̱lactlahuakó y tata̱kahuani̱kó! 26Aquit cca̱ta̱ma̱lacastucniyá̱n jaé takalhchihuí̱n con ixtapáksi̱t tlajaná: para aquit xactá̱scujli, ¿nicu li̱puhuaná̱tit nacta̱ra̱si̱tzi̱ní pi̱huá quinta̱tlajaná? ¡Sok ixlaclako̱lh ixtapáksi̱t! 27Huixín quila̱li̱ya̱huayá̱u xlacata tlajaná quima̱xquí ixli̱tlihueke y huá tla̱n cca̱li̱macma̱xtú cristianos ixespiritucán tlajananí̱n pero makapitzi tí takaxmata mintachihui̱ncán na̱ takalhí li̱tlihueke ca̱macma̱xtú cristianos tlajananín. Quila̱huaníu, ¿ticu ca̱ma̱xquí namá li̱tlihueke, Dios o Beelzebú? Aquit cca̱huaniyá̱n, nac ixlacatí̱n Dios pi̱huá ixtascujutcán ama ca̱ma̱lacapu̱yá̱n xlacata naxokoyá̱tit tú quila̱li̱ya̱huama̱náu. 28Huixín ni̱ ma̱kachakxi̱yá̱tit tú huaná̱tit; aquit cca̱tamacxtú tlajananí̱n porque Dios quima̱xquí li̱tlihueke, y huá jaé cca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n ixtapáksi̱t Dios ca̱lakchini̱tán nac milatama̱tcán.

29’¿Nicu li̱puhuaná̱tit tla̱n maklhti̱cán tú ma̱paksí cha̱tum tlihueke chixcú nac ixchic, para ni̱ pu̱la tla̱n akchi̱huili̱cán? Aquit cmakatlajani̱t amá tlihueke chixcú y huá tla̱n cli̱maklhtí tú clacasquín.

30’Aquit cca̱huaniyá̱n, amá tí ni̱ quinta̱ta̱yá nac quintascújut cli̱macá̱n quisi̱tzi̱ní, y tí ni̱ quinta̱ma̱makstoka cristianos natatanú nac quintapáksi̱t ca̱ma̱kahuaní cata̱ktzánka̱lh.

31-32’Chí aquit tancs cca̱huaniyá̱n xlacata Dios tla̱n ca̱ma̱tzanke̱naní cristianos hua̱k ixtala̱kalhi̱ncán, na̱ chuná acxni tali̱quilhán lhu̱hua lacli̱xcájnit tachihuí̱n, hasta amá cristianos tí ni̱tú quili̱cxila ni̱ tla̱n quili̱chihui̱nán na̱ tla̱n nama̱tzanke̱nanicán ixtala̱kalhí̱n; pero amá tí li̱kalhkama̱nán tú ca̱li̱ma̱lacahuani̱má̱n ixlitlihueke Espíritu Santo huan xlacata ixtascújut tlajaná, ni̱ catima̱tzanke̱nanica ixtala̱kalhi̱ncán, ni̱ para juú ca̱quilhtamacú, ni̱ para nac akapú̱n.

Jesús li̱chihui̱nán ixkasatcán cristianos

(Lc. 6.43‑45)

33’Siempre akatum tla̱n quihui ma̱stá tla̱n ixtahuácat, y akatum ni̱ tla̱n quihui ma̱stá ni̱ tla̱n ixtahuácat pues akatunu quihui ca̱li̱lakapascán ixtahuacatcán. 34Quila̱huaníu, ¿puhuaná̱tit huixín ma̱sta̱yá̱tit lactlá̱n mintahuacatcán? ¡Huixín la̱ akskahuinaní̱n lu̱hua! Ca̱huaná̱tit lacli̱xcájnit tachihuí̱n porque li̱xcájnit talacapa̱stacni kalhí minacujcán pues cha̱tunu cristiano li̱chihui̱nán ixquilhni la̱ kalhí ixtalacapa̱stacni ixnacú. 35Cha̱tum tí tla̱n catzí li̱chihui̱nán ixquilhni lactlá̱n ixtalacapa̱stacni ixnacú, y cha̱tum tí snu̱n lani̱t li̱chihui̱nán ixquilhni lacli̱xcájnit ixtapuhuá̱n ni̱ma̱ kalhí nac ixnacú. 36Pero acxni Dios naca̱ta̱tlahuá taxokó̱n hua̱k ixcamán, cha̱tunu ama xokoní la̱ta tú li̱tláhualh ixtachihuí̱n ni̱ma̱ li̱chihuí̱nalh ixquilhni. 37Kastunu ixtachihuí̱n cha̱tum chixcú ni̱ma̱ ca̱huán ama li̱ma̱ctí ixtala̱kalhí̱n o li̱ma̱cxtú ixtala̱kalhí̱n xlacata naxoko̱nán o nataxtuní.

Ixenemigos Jesús tamaksquín tunu ixtascújut

(Mr. 8.12; Lc. 11.29‑32)

38Maktum quilhtamacú makapitzi fariseos y ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos tama̱lacatzúhui̱lh Jesús, y tahuánilh:

―Maestro, para huix namá tí ma̱lacnu̱cani̱t ama min quinca̱lakma̱xtuyá̱n y kalhí ixli̱tlihueke Dios catlahua tunu mintascújut.

39Xlá ca̱kálhti̱lh:

―Huixín tí lapa̱nántit jaé quilhtamacú ni̱ lá pa̱ti̱cán minkasatcán; snu̱n li̱xcájnit mintalacpuhua̱ncán huá ni̱ li̱ca̱najlayá̱tit tú ctlahuá. Tza̱pu quila̱maksquiná̱u cacca̱li̱ma̱lacahua̱ní̱n lanca quintascújut, y chí lacasquiná̱tit cactláhualh aaktum. Tó, ni̱ cama tlahuá, y huata pa̱t li̱lacahua̱naná̱tit aktum tascújut la̱ amá ni̱ma̱ Dios titláhualh nac ixlatáma̱t profeta Jonás. 40Xlá tipa̱táju̱lh tantum lanca tamakní aktutu chichiní y aktutu tzisní, y aquit Xatalacsacni Chixcú na̱ chuná cama ca̱talakatze̱kniyá̱n ca̱quilhtamacú aktutu chichiní y aktutu tzisní. 41La̱ tipa̱tácutli Jonás amá tamakní alh ca̱li̱ma̱kalhchihuí̱ni̱lh cristianos tí ixtalama̱na nac Nínive tú ixlacasquín Dios catatláhualh y xlacán talakxta̱páli̱lh ixlatama̱tcán, pero huixín ma̱s lactlancaná̱tit; y acxni Dios naca̱ta̱tlahuayá̱n taxokó̱n, xlacán ama ca̱ma̱lacapu̱yá̱n nac ixlacatí̱n. Porque juú ca̱ta̱chihui̱namá̱n cha̱tum ma̱s lanca chixcú que profeta Jonás, pero huixín ni̱ para chú lakxta̱pali̱yá̱tit milatama̱tcán. 42Y nac ixlacatí̱n Dios na ama ca̱ma̱lacapu̱yá̱n amá reina xalac Sur porque xlá ma̱squi mákat ixuani̱t ixpu̱latama̱n, milh kaxmata ixtachihuí̱n amá skalala rey Salomón, y juú ca̱ta̱chihui̱namá̱n cha̱tum ma̱s skalala que rey Salomón y ni̱ para chú ma̱palajá̱tit minkasatcán.

Tí tamactanú tlajananí̱n ixli̱maktuy ma̱s li̱cuánit huan

(Lc. 11.24‑26)

43’Tí talama̱na jaé quilhtamacú cama ca̱ta̱ma̱lacastuca jaé takalhchihuí̱n: Cha̱tum tlajaná acxni ma̱xtucán nac ixmacni cha̱tum chixcú an latapu̱lí ní nataka̱sa tí tla̱n na̱kchipaní ixtapuhuá̱n. Y para ni̱ taka̱sa lacapa̱staca ní ixlama, y puhuán: 44“Cama taspita nac quínchic ní ctáxtulh.” Xlá an lacahua̱nán y acxila ixtapuhuá̱n amá chixcú la̱ aktum ákxtaka ni̱ma̱ tla̱n taca̱palhni̱t y ni̱tí pu̱lama. 45Entonces an ca̱putzá a̱cha̱tujún ma̱s lacli̱cuánit ixta̱tlajananí̱n y acxtum tata̱latamá amá chixcú. Para jaé chixcú snu̱n ixma̱kxtakajní caj cha̱tum tlajaná, pues ¿niculá naca̱ta̱ta̱yaní cha̱tujún? Huá cca̱li̱huaniyá̱n huixín na̱ tla̱n akspulayá̱tit chuná para ni̱ kaxpatá̱tit quintachihuí̱n.

Ixna̱na ixnata̱camán Jesús tali̱kalasquini̱nán

(Mr. 3.31‑35; Lc. 8.19‑21)

46Jesús chu̱tacú ixchihui̱nama acxni táchilh ixna̱na ixnata̱camán; xlacán tatamákxtakli nac quilhtí̱n porque istzamacán y huata tali̱kalasquiní̱nalh. 47Cha̱tum huánilh Jesús:

―Mina̱na y minata̱camán taya̱na nac quilhtí̱n tata̱chihui̱namputuná̱n.

48Pero Jesús ca̱kálhti̱lh:

―¿Ticu yá quina̱na y quinata̱camán?

49Astá̱n acs ca̱lacá̱nilh ixdiscípulos y chihui̱nampá:

―Huá jaé cristianos la̱ quina̱na y quinata̱camán. 50Pues aquit cca̱huaniyá̱n xlacata tí tlahuá y latamá la̱ lacasquín Dios natalatamá cristianos, huá namá cli̱macá̱n la̱ quina̱na y la̱ quinta̱camán cani̱cxnihuá quilhtamacú.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index