Search form

SAN MATEO 13

Jesús li̱chihui̱nán cha̱tum chana̱ná

(Mr. 4.1‑9; Lc. 8.4‑8)

1Xalakasmalankán amá chichiní Jesús táxtulh amá ákxtaka y alh nac ixquilhtú̱n chúchut xla Galilea. 2Ixli̱puntzú lhu̱hua cristianos tatamákstokli y huá xlacata li̱táju̱lh nac aktum akpáklha̱t y alh tziná lakamákat, hua̱k xa̱makapitzi tatamákxtakli nac ixquilhtú̱n chúchut. 3La̱ta ixtaju̱ma nac akpáklha̱t tzúculh lacpuhuán la̱ naca̱ta̱ma̱lacastucní ixtakalhchihuí̱n tú xlacán ixtalakapasa xlacata natama̱kachakxí ixtachihuí̱n; ca̱huánilh:

―Maktum quilhtamacú cha̱tum chixcú alh chan ixtalhtzi trigo nac ixpu̱chaná̱n. 4Xlá tzúculh spuyumí ixli̱chánat; lhu̱hua ixtalhtzi tama̱chá nac tijia y huata tá̱cxilhli lactzú spitu, hua̱k tasacuako̱lh. 5Makapitzi ixli̱chánat tama̱chá nac ca̱chihuixni caj tzinú ixta̱lani̱t tíyat nac ixkalhni. Ni̱ pasá̱rlalh lhu̱hua chichiní sok ta̱kpunko̱lh porque ni̱ pu̱lhmá̱n ixuí tíyat. 6Pero acxni táxtulh chichiní ca̱xkoyuko̱lh ixpakán y tasca̱cko̱lh pues ni̱ pu̱lhmá̱n ixtamaca̱ni̱t ixtankaxekcán. 7Makapitzi ixtachaná̱n tama̱chá nac ca̱xpayatni. Ni̱ ixli̱maka̱s chichiní uyu ta̱kpunko̱lh, pero ma̱s lacapala tástacli kajni y tama̱ksni̱ko̱lh ixtachaná̱n. 8Huata tata̱yánilh ixtachaná̱n ni̱ma̱ tatama̱chá nac tla̱n tíyat, jaé hua̱k tástacli y tamá̱sta̱lh lhu̱hua ixtahuacatcán. Huí ni̱ma̱ la̱ta akstum ixtalhtzi chalh tahuácalh aktum ciento ixtalhtzi, huí ni̱ma̱ sesenta, y huí ni̱ma̱ caj treinta má̱sta̱lh ixtahuácat. 9Para huixín kalhi̱yá̱tit mintake̱ncán, ¡cama̱kachakxí̱tit y cakaxpáttit tú cca̱huanimá̱n!

Jesús ma̱kantaxtí tú ixli̱chihui̱nani̱t Isaías

(Mr. 4.10‑12; Lc. 8.9‑10)

10Ixli̱puntzú ixdiscípulos tama̱lacatzúhui̱lh y takalasquínilh:

―¿Hua̱nchi ca̱ta̱ma̱lacastuca mintakalhchihuí̱n tú clakapasá̱u aquín, pues ni̱ para hua̱k cma̱kachakxi̱yá̱u?

11Jesús ca̱kálhti̱lh:

―Huixín Quinti̱cú ca̱ma̱cxcatzi̱ni̱yá̱n la̱ cama ma̱lacatzuquí quintapáksi̱t ca̱quilhtamacú, pero xa̱makapitzi cristianos ni̱ tama̱kachakxi̱ni̱t la̱ ama qui̱taxtú. 12Tí ma̱ta̱xtucni̱t jaé talacapa̱stacni ma̱s ama̱ca ma̱xqui̱cán hua̱k nama̱kachakxí, pero tí caj tziná tú ma̱kachakxí ama̱ca maklhti̱cán hasta ni̱ma̱ ixli̱skalhma̱ca. 13Aquit cca̱ta̱ma̱lacastucní quintakalhchihuí̱n tú xlacán talakapasa y la̱tiyá ma̱squi talacahua̱nán la̱ ni̱tú catá̱cxilhli y ma̱squi takaxmata la̱ ni̱ cata̱kahuá̱nalh pues ni̱tú tama̱kachakxí. 14Huá jaé cristianos ca̱lakcha̱ni̱t tú ma̱lacpuhuá̱ni̱lh Dios profeta Isaías catzokli nac Escrituras. Aná huan:

Xlacán ta̱ma̱n takaxmata tachihuí̱n, pero ni̱tú ama tama̱kachakxí;

ama̱ca ma̱lacahua̱ni̱cán, pero ni̱ ama tacatzí tú ta̱cxilhma̱na.

15Amá cristianos ni̱tú ama taca̱najlaputún porque ama tama̱lacchahuá xapuhui̱lhta ixnacujcán,

ni̱ ama takaxmatputún lactlá̱n tapuhuá̱n,

y la̱ lakatzí̱n ama talatama̱putún.

Y para ni̱ lá tali̱lacahua̱nán ixlakastapucán,

y ni̱ lá taliakahua̱nán ixtake̱ncán,

pues ni̱tú catama̱kachákxi̱lh ixnacujcán xlacata nataca̱najlá

y naquintalakmín xlacata aquit nacca̱ma̱ksa̱ní ixli̱stacnicán.

16’Pero capa̱xahuátit huixín porque kalhi̱yá̱tit milakastapucán y li̱lacahua̱naná̱tit, kalhi̱yá̱tit mintake̱ncán y li̱kaxpatá̱tit quintachihuí̱n. 17Xli̱ca̱na cca̱huaniyá̱n, lhu̱hua profetas y lactlá̱n lacchixcuhuí̱n xalakmaká̱n ta̱cxilhpútulh tú huixín li̱lacahua̱nampa̱nántit jaé quilhtamacú y ni̱ tá̱cxilhli; takaxmatpútulh quintachihuí̱n y ni̱ takáxmatli tú huixín ca̱lakchini̱tán.

Jesús lacspi̱ta la̱ qui̱taxtú xatakalhchihuí̱n chana̱ná

(Mr. 4.13‑20; Lc. 8.11‑15)

18’Cama ca̱lacspi̱tniyá̱n la̱ qui̱taxtú xatakalhchihuí̱n chana̱ná. ¡Tla̱n cama̱kachakxí̱tit! 19Amá ixtalhtzi tachaná̱n ni̱ma̱ tama̱chá nac tijia y tasacuako̱lh lactzú spitu cca̱ma̱lacastuca tú qui̱taxtuní cha̱tum cristiano tí li̱ta̱chihui̱nancán ixtachihuí̱n Dios; xlá kaxmata, pero mina̱chá tlajaná y ma̱xtukó jaé talacapa̱stacni ni̱ma̱ ma̱nu̱ca nac ixnacú. 20Amá ixtalhtzi tachaná̱n ni̱ma̱ tama̱chá nac ca̱chihuixni y ca̱makni̱ko̱lh chichiní cca̱ta̱ma̱lacastuca cristiano tí kaxmata ixtachihuí̱n Dios y ni̱ para tuhua li̱pa̱huán ixnacú; 21pero an quilhtamacú y tzucú akspulá tú ni̱ tla̱n, tzucú akxtakajnán, tzucú li̱chihui̱nancán xlacata li̱pa̱huán Dios, y como ixnacú ni̱ tla̱n li̱ma̱tzamani̱t ixtalacapa̱stacni Dios li̱makxtaka tuncán y yaj li̱pa̱huán. 22Amá ixtalhtzi tachaná̱n ni̱ma̱ tama̱chá nac ca̱xpayatni y tama̱ksni̱ko̱lh kajni, cta̱ma̱lacastuca cha̱tum cristiano tí kaxmata ixtachihuí̱n Dios y li̱pa̱huán, pero la̱ta li̱án ixlatama̱tcán tzucú ta̱katuyún, tzucú tali̱pa̱huán huata ixtumi̱ncán y la̱ li̱pa̱xáu natalatamá, y chuná tama̱ksni̱kó tú ixtali̱pa̱huán y ni̱ tama̱stá ixtahuacatcán. 23Amá ixtalhtzi tachaná̱n ni̱ma̱ tama̱chá nac tla̱n tíyat y tamá̱sta̱lh ixtahuácat, cca̱ta̱ma̱lacastuca cristianos tí takaxmata ixtachihuí̱n Dios; xlacán tali̱pa̱huán y kastunu tachihuí̱n ni̱ma̱ tánu̱lh nac ixnacujcán tali̱ma̱stá ixtahuacatcán; huí ni̱ma̱ aktum ciento ixlacata, huí ni̱ma̱ sesenta, y huí ni̱ma̱ treinta ixlacata.

Jesús li̱chihui̱nán ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut ni̱ma̱ tata̱staca ixtachaná̱n

24Jesús ca̱ta̱ma̱lacastúcnilh ixtapáksi̱t Dios tunuj takalhchihuí̱n y ca̱huánilh:

―Aquit cma̱lacatzuqui̱ni̱t sa̱sti ixtapáksi̱t Dios ca̱quilhtamacú, pero la̱ta naán quilhtamacú ama lakchá̱n tú qui̱taxtuní ixca̱tucuxtu cha̱tum chixcú ni̱ma̱ chani̱t trigo. 25Acxni hua̱k talhtatama̱na cha̱tum tí si̱tzi̱ní jaé xapu̱chiná min spuyumí nac ixca̱tucuxtu ixtalhtzi ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut y tza̱lá tuncán. 26Jaé trigo tzucú staca, xaná y catlán ixtahuácat; y amá ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut na̱ lakxtum ta̱staca tachaná̱n. 27Ixtasa̱cua jaé xapu̱chiná acxni tá̱cxilhli jaé li̱cúxtut tahuánilh ixpatroncán: “Señor, huix cá̱chanti nac minca̱tucuxtu puru xatalacsacni trigo, entonces ¿hua̱nchi na̱ tá̱stacli ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut?” 28Xlá ca̱kálhti̱lh: “Cha̱tum tí quisi̱tzi̱ní milh spuyumí nac quinca̱tucuxtu namá ixtalhtzi ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut.” Xlacán tahuanipá: “Para lacasquina, chí tuncán nacaná̱u ca̱tampulhuyá̱u namá ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut.” 29“Tó”, ca̱huánilh, “porque para ca̱tampulhuyá̱tit namá ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut, na̱ tla̱n ca̱tampulhuyá̱tit lactlá̱n quintachaná̱n xla trigo. 30Caca̱li̱makxtáktit lakxtum catacatlanke̱lh, y acxni naca̱tanca̱cán cama ca̱li̱ma̱paksí hua̱k quintasa̱cua lacatum catamá̱kstokli namá ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut y catalhcúyulh, y a̱lacatunu catama̱mákstokli ixtahuácat quintachaná̱n xlacata nacma̱quí ní cca̱xtlahuani̱t ixpu̱ma̱qui̱cán.”

Jesús li̱chihui̱nán la̱ staca akatum mostaza

(Mr. 4.30‑32; Lc. 13.18‑19)

31’Ixtapáksi̱t Dios ni̱ma̱ cma̱lacatzuqui̱ni̱t ca̱quilhtamacú, ama staca la̱ staca akatum mostaza acxni chan nac ixca̱tucuxtu cha̱tum chixcú. 32La̱ta ixli̱hua̱k li̱cúxtut ni̱ma̱ ma̱s laclanca tastaca, huá ixtalhtzi mostaza ma̱s xalactzú, pero acxni akpún tzucú staca lacapala y hasta lactzú spitu tla̱n tlahuá ixma̱sekecán nac ixakán porque snu̱n lanca pakastaca.

Jesús li̱chihui̱nán levadura ixli̱ma̱xcutí̱n simi̱ta

(Lc. 13.20‑21)

33’Ixtapáksi̱t Dios ni̱ma̱ cma̱lacatzuqui̱ni̱t ca̱quilhtamacú na̱ cama ca̱ta̱ma̱lacastucniyá̱n ama staca la̱ acxni cha̱tum pusca̱t li̱ma̱xcutí ixharina caj actzú levadura, ixacstu xcutankó hua̱k itsquítit y tachixa.

34Jesús ca̱huánilh hua̱k ixtakalhchihuí̱n y ca̱ta̱ma̱lacastúcnilh tú xlacán ixtalakapasa. Ni̱cxni tú ixca̱huaní para ni̱ ixca̱ta̱ma̱lacastucní tú ixtali̱smani̱ni̱t ta̱cxila xlacata natama̱kachakxí ixtalacapa̱stacni. 35Chuná jaé kantáxtulh la̱ ixli̱chihui̱nani̱t Jesús cha̱tum profeta. Xlá huá:

Acxni nacca̱ta̱chihui̱nán cristianos cama ca̱ta̱ma̱lacastucní tú xlacán talakapasa,

xlacata natama̱kachakxí tze̱k quintalacpuhuá̱n ni̱ma̱ xacma̱qui̱ni̱t la̱ta tilacatzúculh ca̱quilhtamacú.

Jesús lacspi̱ta xatakalhchihuí̱n ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut

36Jesús ca̱huánilh cata̱lhá nac ixchiccán hua̱k cristianos y xlá na̱ alh ní ixca̱ta̱tamakxtaka ixdiscípulos. Acxni tácha̱lh xlacán tahuánilh caca̱lacspí̱tniih la̱ ixqui̱taxtú amá xatakalhchihuí̱n ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut ni̱ma̱ tá̱kpulh nac ixpu̱chancán trigo. 37Xlá ca̱kálhti̱lh:

―Amá chixcú tí alh chana̱nán cli̱ma̱nú aquit Xtalacsacni Chixcú, 38ixca̱tucuxtu ní alh chan ixtrigo cli̱ma̱nú ca̱quilhtamacú, y amá lactlá̱n ixtalhtzi trigo ni̱ma̱ tástacli cca̱li̱macá̱n cristianos tí taca̱najlani̱t quintachihuí̱n, y amá ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut cca̱li̱macá̱n tí tatlahuá tú ca̱li̱ma̱paksí tlajaná. 39Amá tí spuyúmi̱lh ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut nac quinca̱tucuxtu cli̱macá̱n tlajaná. Amá tachaná̱n ni̱ma̱ catlán y ca̱tanca̱cán, cli̱macá̱n taxokó̱n ni̱ma̱ ama̱ca ca̱ta̱tlahuacán hua̱k cristianos. Tasa̱cua tí tascuja cca̱li̱macá̱n ángeles tí cama ca̱li̱ma̱paksí natama̱makstoka cristianos. 40Amá quilhtamacú cama ca̱ma̱pitzí pu̱tunu cristianos na̱ chuná la̱ ma̱pitzicán ni̱ lactlá̱n li̱cúxtut y xalactlá̱n trigo. 41Aquit Xatalacsacni Chixcú cama ca̱li̱ma̱paksí ángeles pu̱tum catama̱makstokko̱lh cristianos tí ni̱ tla̱n tacatzí pues tama̱laktzanke̱ni̱t xa̱makapitzi y hua̱k tí tatlahuani̱t tú li̱xcájnit. 42Jaé cristianos ama̱ca ca̱maca̱ncán nac puakxtakajni ana ní nataxoko̱nán. ¡Koxitaní̱n, ama tatasá y tatatlanca̱ní la̱ta tali̱puhuán! 43Amá tí tatlahuani̱t tú li̱ma̱paksi̱nán Dios porque xli̱ca̱na quintali̱pa̱huán, ¡catapaxáhualh porque ama talakaskoy la̱ aktum chichiní nac ixpu̱ma̱paksí̱n Quinti̱cú xalac akapú̱n! ¡Para kalhi̱yá̱tit mintake̱ncán cakaxpáttit tú cca̱huanimá̱n!

Ixtapáksi̱t Dios la̱ aktum xa̱lu tumi̱n o la̱ tla̱n tapixnu

44’Amá tí xla̱huán kaxmata ixtachihuí̱n Dios y tanu̱putún nac quintapáksi̱t, qui̱taxtuní la̱ cha̱tum chixcú ni̱ma̱ taka̱sa aktum xa̱lu tumi̱n nac aktum ca̱quihuí̱n, y xlacata ni̱tí nacatzí aná tuncán ma̱tze̱kpará. Y la̱ta li̱pa̱xáu tú ta̱ksni̱t sta̱kó la̱ta tú kalhí y tama̱huá amá ca̱quihuí̱n xlacata ni̱tí nalakamaklhtí.

45’Chuná li̱tum, amá tí xla̱huán kaxmata ixtachihuí̱n Dios y tanu̱putún ixtapáksi̱t catunu la̱ cha̱tum ixtama̱huaná lactlá̱n li̱taca̱xta̱y; xlá putzatapu̱lí tí namaktama̱huanán, 46y acxni taka̱sa aktum tapixnu xla perlas ni̱ma̱ lhu̱hua ixtapalh, sta̱kó la̱ta tú kalhí y tama̱huá amá tapixnu ni̱ma̱ acxilhni̱t.

Jesús li̱chihui̱nán aktum tza̱lh

47’Ixtapáksi̱t Dios na̱ ama qui̱taxtú la̱ acxni cha̱tum chixcú macá̱n istza̱lh nac chúchut y tahuacá lhu̱hua ti̱pa̱katzi tamakní, xalactlá̱n y ni̱ xalactlá̱n tamakní. 48Xlá ca̱huaní ixtasa̱cua catamaktá̱yalh catata̱ma̱cútulh istza̱lh nac ixquilhtú̱n chúchut y aná tzucú ca̱lacsaca hua̱k tamakní. Xalactlá̱n tamakní ca̱muju̱cán nac canastas y ni̱ma̱ ni̱ xalactlá̱n ca̱tramakancán xlacata natalaktzanká. 49Na̱ chuná acxni Dios naca̱ta̱tlahuá taxokó̱n hua̱k ixcamán, ángeles ama tama̱pitzí cristianos; pu̱tum ama̱ca ca̱maca̱ncán tí talaktzanka̱ni̱t y pu̱tum tí tataxtunini̱t. 50Amá cristianos tí talaktzanka̱ni̱t ama̱ca ca̱maca̱ncán nac puakxtakajni ana ní nataxoko̱nán. ¡Koxitaní̱n, aná ama tatasá y tatatlanca̱ní la̱ta tali̱puhuán!

Tí tama̱ta̱xtuca aktuy laclanca talacapa̱stacni

51Ca̱kalasquínilh Jesús la̱ ca̱chihui̱nanko̱lh:

―¿Ma̱kachakxi̱yá̱tit la̱ta tú cca̱huanini̱tán?

―Jé, cma̱kachakxi̱yá̱u ―takalhtí̱nalh.

52Cahuanipá Jesús:

―Para xli̱ca̱na ma̱kachakxi̱yá̱tit nacca̱ta̱ma̱cstucniyá̱n jaé tachihuí̱n: Amá skalala chixcú tí tla̱n lacspi̱ta ixli̱ma̱paksí̱n Dios tú maká̱n ma̱xqui̱ni̱t y li̱tanú quidiscípulo, ma̱ta̱xtuca aktuy laclanca talacapa̱stacni, porque lakapasa ixtapuhuá̱n Dios ni̱ma̱ li̱ma̱paksi̱nán nac Escrituras, y li̱ma̱cstuca ixli̱skalala lacsa̱sti quintakalhchihuí̱n ni̱ma̱ cca̱li̱ma̱paksi̱má̱n.

Jesús an ca̱ma̱kalhchihui̱ní ixta̱pakánat xalac Nazaret

(Mr. 6.1‑6; Lc. 4.16‑30)

53-54La̱ li̱chihui̱nanko̱lh jaé ixtalacapa̱stacni Jesús alh nac ca̱chiquí̱n Nazaret ana ní itstacni̱t. Maktum tánu̱lh nac sinagoga y tzúculh ca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos. Xlacán ni̱ ixtacatzí ní ixtiyani̱t ixli̱skalala y hua̱k ixli̱tlihueke ni̱ma̱ ixca̱li̱tlahuá ixtascújut. Ixtahuán:

―¿Nicu li̱ma̱tá̱xtucli jaé chixcú naskalalán y nakalhí li̱tlihueke? 55Huá jaé ixkahuasacán María y José carpintero. Ca̱lakapasá̱u ixnata̱camán Jacobo, José, Simón y Judas. 56Ixnapi̱pín na̱ juú talama̱na y ca̱lakapasá̱u. Entonces, ¿ticu má̱xqui̱lh ixli̱skalala tú naquinca̱li̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱n?

57Lhu̱hua cristianos xalac Nazaret ni̱ taca̱nájlalh ixtachihuí̱n, huá ca̱li̱huánilh Jesús:

―Cha̱tum profeta ni̱cxni lakalhamancán nac ixca̱chiquí̱n, ni̱ para tali̱pa̱huán ixta̱pakanatcán o ixli̱talakapasnicán, ma̱s li̱pa̱huancán skalala chixcú xala mákat.

58Como ni̱ lhu̱hua taca̱nájlalh ixtachihuí̱n Jesús huata ca̱ma̱ksá̱ni̱lh makapitzi ta̱tatlaní̱n.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index