Search form

SAN MATEO 18

Jesús li̱chihui̱nán tí ma̱s ama li̱pa̱huancán nac ixtapáksi̱t

(Mr. 9.33‑37; Lc. 9.46‑48)

1Maktum tunuj quilhtamacú ixdiscípulos Jesús tama̱lacatzúhui̱lh y takalasquínilh xlacata la̱ta ixli̱hua̱kcán ticu ma̱s tali̱pa̱u ixama huan nac ixtapáksi̱t ni̱ma̱ ixama ma̱lacatzuquí ca̱quilhtamacú. 2Xlá tasánilh cha̱tum actzú kahuasa, yá̱hualh nac ixíta̱t, 3y chuné tzúculh ca̱ma̱kalhchihui̱ní:

―Tancs cca̱huaniyá̱n, nac quintapáksi̱t ni̱ lá pa̱t tanu̱yá̱tit para ni̱ lakxta̱pali̱yá̱tit minkasatcán y makslihuekeyá̱tit la̱ jaé actzú kahuasa. 4Jaé qui̱taxtú, tí ni̱ lactlancán la̱ jaé cha̱tum actzú kahuasa, xli̱ca̱na lanca ama huan nac akapú̱n. 5Chí cca̱huaniyá̱n, amá tí lakalhamán cha̱tum actzú kahuasa la̱ jaé porque catzí aquit clakalhamán la̱ aquit caquilakalhámalh.

Tí tama̱tlahuí tala̱kalhí̱n xa̱makapitzi

(Mr. 9.42‑48; Lc. 17.1‑2)

6’Cati̱huá cristiano tí ca̱ma̱tunujní y ca̱ma̱laktzanke̱ní ixtalacapa̱stacnicán jaé lactzú camán tí tatzucuni̱t quintali̱pa̱huán, ma̱s ixmacuánilh ixpixchi̱huacaca aktum lanca chíhuix ixmaca̱nca nac pupunú xlacata namu̱xtú. 7Li̱lakaputza latama̱cán ca̱quilhtamacú porque la̱ta tú anán hua̱k tla̱n li̱laktzanka̱cán; siempre chú lama nahuán, pero ma̱s li̱lakaputza tú ama pa̱xtoka tí ma̱lacatzuquí tala̱kalhí̱n.

8’Huá cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n, para mintujún o mimacán makta̱yayá̱n natlahuaya tala̱kalhí̱n ixlacatí̱n Dios ma̱s macuaniyá̱n cachúcu̱cti y camákanti mákat pues ma̱s tla̱n nachipina nac akapú̱n tantu̱putu o makaputu, y ni̱ la̱ta katzi̱ya namacapincana nac puakxtakajni. 9Para milakastapu ma̱tlahui̱yá̱n tala̱kalhí̱n y ma̱laktzanke̱yá̱n ma̱s macuaniyá̱n cama̱xtu y catramákanti mákat pues ma̱s tla̱n nachipina nac akapú̱n con akstum milakastapu y ni la̱ta katzi̱ya natamacapincana nac puakxtakajni.

Borrego ni̱ma̱ tzánka̱lh putzacán catási̱lh

(Lc. 15.3‑7)

10’Huixín ni̱cxni caca̱lakmakántit jaé ni̱ lactali̱pa̱u cristianos tí quintali̱pa̱huán; porque tancs cca̱huaniyá̱n, nac akapú̱n cha̱tunu takalhí cha̱tum ángel tí tata̱chihui̱nán Dios la̱ nataakskalhlí̱n ixcamán. 11Xa̱huá aquit Xtalacsacni Chixcú cmini̱t ca̱lakma̱xtú tí ixtalaktzanka̱ni̱t ca̱quilhtamacú.

12’Para cha̱tum chixcú ca̱kalhí aktum ciento ixborregos y maktum makatzanká tantum, quila̱huaníu, ¿a poco ni̱ ca̱makxtaka lacatum amá noventa y nueve ixborregos y an lacaputzá nac ca̱lacsipijni amá tantum ni̱ma̱ tzanka̱ni̱t? 13Cati̱huá chuná jaé lá, y acxni qui̱taka̱sa amá tancstum ixborrego ma̱s li̱pa̱xahuá porque tási̱lh ni̱ma̱ istzanka̱ni̱t, y xa̱makapitzi como ni̱ tatzánka̱lh ni̱ snu̱n ca̱li̱puhuán. 14Aquit cca̱ta̱ma̱lacastucnín jaé borregos con cristianos porque Quinti̱cú xalac akapú̱n ni̱ lacasquín natalaktzanká jaé tí la̱ lactzú camán quintali̱pa̱huani̱t.

Tla̱n ma̱tzanke̱nanicán cha̱tum cristiano

(Lc. 17.3)

15’Para cha̱tum minta̱cristiano ta̱ra̱slaká̱n y tlahuaniyá̱n tú ni̱ tla̱n, tze̱k catasani y cahuani xlacata aktzanka̱ni̱t ni̱ tla̱n tú tlahuani̱t; para ta̱lacca̱xlayá̱n namá minta̱cristiano siempre ama ta̱ra̱li̱ná̱n. 16Para ni̱ kaxmatniyá̱n la̱ ta̱lacca̱xlaputuna, caca̱ta̱pi a̱cha̱tum o cha̱tuy lacchixcuhuí̱n xlacata xlacán natama̱luloka tancs ma̱kalhchihui̱ni pero xlá ni̱ kaxmatputún. 17Para la̱tiyá ni̱ tati̱tumi̱putún cama̱lacapu ixlacati̱ncán minata̱camán tí tatamakstoka natalakachixcuhuí Dios xlacata xlacán natama̱kalhchihui̱ní. Y para na̱ ni̱ ca̱kaxmatní cali̱macapítit la̱ cha̱tum chixcú tí ni̱ li̱pa̱huán Dios, o la̱ cha̱tum tí laktzanka̱ni̱t porque snu̱n lani̱t. 18Cakaxpáttit tú tancs cca̱ma̱lacnu̱niyá̱n: Hua̱k tú huixín ni̱ naca̱li̱makxtaká̱tit tatlahuá cristianos juú ca̱quilhtamacú huá namá tú na̱ ni̱ ca̱li̱makxtakcani̱t tatlahuá nac akapú̱n; y la̱ta tú huixín naca̱li̱makxtaká̱tit tatlahuá cristianos juú ca̱quilhtamacú huá namá tú na̱ ca̱li̱makxtakcani̱t tatlahuá nac akapú̱n.

19’Na̱ cca̱huaniyá̱n, para cha̱tuy cristianos aktum tahuilí ixtapuhua̱ncán, y tú tamaclacasquín acxtum tali̱kalhtahuakaní Dios, aquit cca̱ma̱lacnu̱niyá̱n xlacata Quinti̱cú xalac akapú̱n ama ca̱ma̱xqui̱yá̱n. 20Porque para cha̱tuy o cha̱tutu cristianos quintali̱pa̱huán y lacatum tatamakstoka xlacata naquintakalhtahuakaní, aquit cama kaxmata nac ixíta̱t cama tahuilá.

21Pedro kalasquínilh:

―Quimpu̱chinacán, ¿nicu makli̱t mini̱ní nacma̱tzanke̱naní quinta̱cristiano acxni quinta̱ra̱slaka y quintlahuaní tú ni̱ tla̱n? Aquit cpuhuán maktujún tla̱n cma̱tzanke̱naní.

22Jesús kálhti̱lh:

―¡Tó! Aquit cuaniyá̱n cama̱tzanke̱nani minta̱cristiano ni̱ caj maktujún, para ixta̱ra̱slakni makquitzis ciento ixlacata huix cama̱tzanke̱nani para tamaclacasquiní.

Cha̱tum rey ma̱tzanke̱naní ixtasa̱cua tú li̱ní

23’Huá xlacata, quintapáksi̱t ni̱ma̱ cma̱lacatzuqui̱ni̱t cama ta̱ma̱lacastuca cha̱tum rey ni̱ma̱ ca̱ta̱tlahuá taxokó̱n hua̱k tí ixtata̱ma̱paksi̱nán. 24Acxni tzúculh ca̱ta̱tlahuá taxokó̱n chilh cha̱tum tí ixli̱ní lhu̱hua, pero lhu̱hua tumi̱n. 25Xlá ni̱ lá xokónilh tú ixli̱ní amá rey, huá li̱ma̱paksí̱nalh caca̱sta̱ko̱ca amá chixcú, ixta̱cha̱t, ixcamán y la̱ta tú ixkalhí xlacata nalakma̱xtú ixtumi̱n. 26Xlá tatzokostánilh rey y ca̱li̱tlá̱n tzúculh huaní: “Señor, catlahua li̱tlá̱n caquili̱kalhi a̱laktzú; aquit nacxokoniyá̱n hua̱k mintumi̱n, pero ni̱ caquila̱stá̱u.” 27Amá rey lakalhámalh, li̱mákxtakli y ma̱tzanke̱nánilh la̱ta tú ixli̱ní. 28Xlá táxtulh, pero nac tijia taka̱stá̱yalh cha̱tum chixcú tí na̱ ixli̱ní tumi̱n; acxni ácxilhli spim li̱kósnalh y ca̱tasi̱tzi huánilh: “Chí tuncán caquixokoni aktum ciento peso ni̱ma quili̱piniya o pa̱t lakapasa ticu aquit.” 29Xa̱cha̱tum chixcú tatzokostánilh y ca̱li̱tlá̱n huánilh: “Catlahua li̱tlá̱n, caquili̱kalhi a̱laktzú, aquit nacxokoniyá̱n hua̱k mintumi̱n.” 30Amá chixcú ni̱ caso tláhualh y tuncán ma̱ma̱nu̱ní̱nalh nac pu̱la̱chí̱n xlacata naxokonicán hua̱k ixtumi̱n ni̱ma̱ ixli̱nicán. 31Xa̱makapitzi ixcompañeros acxni tacátzi̱lh tú ixtlahuani̱t amá chixcú tasí̱tzi̱lh y talakapútzalh, taalh tali̱ta̱chihui̱nán amá rey tú ixqui̱taxtuni̱t. 32Xlá lacapala ma̱tasani̱ní̱nalh amá chixcú tí ixma̱tzanke̱nanini̱t tú ixli̱ní, y chuné lacaquílhni̱lh: “¡Takalhí̱n chixcú, huix ni̱ mini̱niyá̱n nalatapa̱ya! Aquit cma̱tzanke̱nanín la̱ta tú ixquili̱piniya porque ca̱li̱tlá̱n quihuani caclakalhamán, 33y ¿cómo chí huix ni̱ lá ma̱tzanke̱nani minta̱cristiano tí ixli̱niyá̱n li̱ctá tumi̱n?” 34Amá rey snu̱n sí̱tzi̱lh y li̱ma̱paksí̱nalh caca̱stigartlahuaca amá chixcú xlacata naxoko̱nán hua̱k tú ixtlahuani̱t y tú ixlí̱n.

35Jesús ca̱huaniko̱lh ixdiscípulos:

―Quinti̱cú xalac akapú̱n na̱ chuná ama ca̱ma̱xoko̱ni̱yá̱n para huixín ni̱ ca̱ma̱tzanke̱naniyá̱tit minta̱cristianos ixli̱hua̱k minacujcán tú ni̱ tla̱n ca̱tlahuaniyá̱n.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index