Search form

SAN MATEO 19

Cha̱tum chixcú ni̱ mini̱ní namakxtaka ixta̱cha̱t

(Mr. 10.1‑12; Lc. 16.18)

1La̱ ca̱ta̱chihui̱nanko̱lh Jesús táxtulh nac Galilea y alh ixa̱quilhtu̱tu kalhtu̱choko Jordán nac aktum pu̱latama̱n tú ma̱paksí Judea. 2Aná ca̱ma̱ksá̱ni̱lh lhu̱hua ta̱tatlaní̱n pues lhu̱hua cristianos ixtatakoké. 3Maktum makapitzi fariseos tali̱kalhpútzalh ixtachihuí̱n xlacata nahuán tú natali̱ma̱laktzanké, takalasquínilh:

―¿Puhuana tla̱n qui̱taxtú para cha̱tum chixcú makxtaka ixta̱cha̱t ma̱squi ni̱ lanca tú la̱makasi̱tzi̱ni̱t?

4Xlá ca̱kálhti̱lh:

―¿A poco ni̱ li̱kalhtahuakayá̱tit Escrituras? Aná huan xlacata la̱ta tilacatzúculh ca̱quilhtamacú Dios tláhualh cha̱tum chixcú y cha̱tum pusca̱t; 5y li̱ma̱paksí̱nalh xlacata cha̱tum kahuasa tla̱n akxtakmakán ixti̱cú ixna̱na y nata̱talakxtumí ixta̱cha̱t y nata̱latamá cani̱cxnihuá. 6La̱ta ya̱ ixtatamakaxtoka ixcha̱tuycán ixtahuani̱t, pero acxni tatamakxtoka la̱ cha̱tum tahuán y yaj ixcha̱tuycán. Huá cca̱li̱huaniyá̱n ni̱ huí cristiano tí mini̱ní nama̱pitzí tú ma̱lakxtumi̱ni̱t Dios.

7―Entonces ¿hua̱nchi Moisés huan xlacata cha̱tum chixcú tla̱n makxtaka ixta̱cha̱t para ma̱xquí aktum cápsnat tla̱n xaca̱xlán ixlacatí̱n pu̱ma̱paksí̱n? ―takalasquínilh.

8Xlá ca̱kálhti̱lh:

―Moisés ma̱tlá̱ni̱lh natara̱makxtaka tí tatamakaxtokni̱t porque huixín li̱xcájnit minkasatcán y ni̱tú kaxpatá̱tit; pero Dios ni̱cxni lacasquini̱t catara̱mákxtakli tí tatamakaxtokni̱t. 9Aquit cca̱huaniyá̱n, para cha̱tum chixcú makxtaka ixta̱cha̱t ma̱squi ni̱ kalhí tunu chixcú, y xlá ta̱tamakaxtoka tunuj pusca̱t, tlahuá quilhmactuy tala̱kalhí̱n porque na̱ ma̱tlahuí tala̱kalhí̱n ixlacatí̱n Dios amá chixcú tí ta̱tahuilá ixpusca̱t ni̱ma̱ makxtakni̱t.

10Ixdiscípulos tahuánilh:

―Para chuná jaé ixli̱kálhi̱t ixpusca̱t cha̱tum chixcú, ma̱s tla̱n ni̱ tamakaxtokcán.

11Jesús ca̱kálhti̱lh:

―Pero ni̱ hua̱k ca̱mini̱ní ni̱ natatamakaxtoka, huata tama̱kachakxí tí ca̱lacsacni̱t Dios. 12Xa̱huá nac ca̱quilhtamacú talama̱na cristianos tí la̱ta titalakáhualh ni̱ lá tatamakaxtoka, y tunu ixta̱cristianos tala̱kalhi̱ni̱t ixmacnicán y yaj lá tatamakaxtoka, y makapitzi ni̱ tatamakaxtoka porque tamacama̱xquí Dios ixlatama̱tcán xlacata huata huá natamacuaní. Tí ma̱tla̱ní latamá la̱ cca̱huanín, catláhualh.

Jesús ca̱sicuna̱tlahuá lactzú camán

(Mr. 10.13‑16; Lc. 18.15‑17)

13Ana ní ixuí Jesús táchilh makapitzi cristianos ixtali̱mín ixcamancán xlacata naca̱mu̱sicuna̱tlahuá y naca̱li̱kalhtahuaká ixlacatí̱n Dios. Pero ixdiscípulos tzúculh tahuán:

―Ni̱ ca̱kaxculítit Jesús.

14Xlá ca̱káxmatli y ca̱huánilh:

―Tó, ni̱ quinta̱kaxculí; caca̱li̱makxtáktit caquintalákmilh namá lactzú camán, porque nac ixtapáksi̱t Dios lacasquín catatánu̱lh cristianos tí tama̱tla̱ní talatamá la̱ jaé lactzú camán.

15Astá̱n Jesús ca̱li̱mu̱sicuna̱tláhualh ixmacán. Astá̱n táxtulh amá pu̱latama̱n y alh a̱lacatunu.

Jesús ta̱chihui̱nán cha̱tum rico kahuasa

(Mr. 10.17‑31; Lc. 18.18‑30)

16Maktum cha̱tum kahuasa kalasquínilh Jesús:

―Maestro, huix tla̱n catzi̱ya, ¿niculá quili̱latáma̱t xlacata naclakma̱xtú quili̱stacni nac akapú̱n?

17Kálhti̱lh Jesús:

―¿Hua̱nchi quili̱ma̱tla̱ni̱ya mintachihuí̱n? Huata Dios tla̱n catzí. Chí cama kalhti̱yá̱n tú quinkalasquini, para lakma̱xtuputuna mili̱stacni nac akapú̱n catlahua nac milatáma̱t hua̱k ixtapáksi̱t Dios.

18―¿Neje yá ixtapáksi̱t? ―kalhtí̱nalh.

Jesús huánilh:

―Ni̱ camakní̱nanti; ni̱ cakalhá̱nanti; ni̱tí caliakskahuínanti; ni̱ calakámaklhti ixta̱cha̱t minta̱chixcú; 19caca̱lakalhámanti minati̱cún; y caca̱lakalhámanti minati̱cún; y caca̱lakalhámanti minta̱cristiano na̱ chuná la̱ huix lacasquina calakalhamanca.

20―La̱ta namá tú quihuani hua̱k cma̱kantaxti̱ni̱t la̱ta quili̱ctzú ―kalhtí̱nalh amá kahuasa―. Pero quihuani, ¿tucu quintzanka̱ní quili̱tláhuat?

21―Para xli̱ca̱na ―huanipá Jesús― tancs chipimputuna nac akapú̱n catlahua tú cama li̱ma̱paksi̱yá̱n, casta̱t la̱ta tú kalhi̱ya, caca̱ma̱xqui pobres, a̱stá̱n naquilaktana y naquintakokeya. Para tlahuaya tú cuanimá̱n pa̱t li̱kalhi̱cana mimpu̱táhui̱lh nac akapú̱n, pa̱t tlajaya li̱pa̱xáu milatáma̱t.

22La̱ kaxmatko̱lh ixtachihuí̱n Jesús lakaputzako̱lh porque snu̱n rico ixuani̱t; yaj para tú huá alh nac ixchic.

23Xlá ca̱huánilh ixdiscípulos:

―¡Xli̱ca̱na snu̱n tuhua ca̱huani̱ní ricos tama̱tla̱ní la̱ ma̱lacnú Dios ma̱paksi̱namputún nac ixlatama̱tcán! 24Cca̱huaniparayá̱n xlacata ma̱s ni̱ tuhua tanú tantum camello nac istzán kantum li̱xtokon que para cha̱tum rico natanú nac ixtapáksi̱t Dios.

25Ixdiscípulos tali̱puhuanko̱lh tú ca̱huánilh Jesús, y takalasquínilh:

―Para chú ama qui̱taxtú, ¿ticu tancs ama lakma̱xtú ixli̱stacni nac akapú̱n?

26Jesús acs ca̱lacá̱cxilhli y ca̱kálhti̱lh:

―Para cha̱tum chixcú ixacstu li̱tanú nata̱yaní nalakma̱xtú ixli̱stacni, ¡ni̱ lá ama tlahuá! Pero Dios hua̱k tla̱n tlahuá tú lacasquín.

27Pedro na̱ kalasquínilh:

―Quimpu̱chinacán, aquín cakxtakmakani̱táu la̱ta tú xackalhi̱yá̱u y ctakokeni̱táu cani̱huá. Quila̱huaníu, ¿tucu yá taxokó̱n ama quinca̱ma̱xqui̱caná̱n?

28Jesús ca̱kálhti̱lh:

―Tancs cca̱ma̱lacnu̱niyá̱n, acxni ama cha̱n quilhtamacú hua̱k cristianos puru lacsa̱sti y lactlá̱n talacapa̱stacni ama takalhí y aquit Xatalacsacni Chixcú cama tahuilá nac quimpu̱ma̱paksi̱n, cha̱tunu huixín quidiscípulos na̱ pa̱t tahuilayá̱tit nac mimpu̱ma̱paksi̱ncán xlacata naca̱ta̱tlahuayá̱tit taxokó̱n pu̱cu̱tuy cristianos tí tama̱lacatzúqui̱lh pu̱latama̱n Israel. 29Cati̱huá tí caj quilacata akxtakmakán ixchic, ixnata̱camán, ixnati̱cún, ixcamán, ixca̱quihuí̱n y huata aquit quimacuaní, cma̱lacnu̱ní ama maklhti̱nán aktum ciento ixlacata li̱huacá la̱ta tú ixkalhí xapu̱lh, y nac akapú̱n ama maklhti̱nán li̱pa̱xáu latáma̱t. 30Amá quilhtamacú lhu̱hua cristianos tí ca̱lakmakancán juú ca̱quilhtamacú ixpakstá̱n ca̱maca̱ncán, aná pu̱la ama̱ca ca̱ma̱xqui̱cán ixpu̱tahui̱lhcán; y na̱ chuná lhu̱hua tí ca̱ma̱pu̱li̱cán juú ca̱quilhtamacú pu̱la ca̱ma̱xqui̱cán ixpu̱tahui̱lhcán, aná ixpakstá̱n ama̱ca ca̱maca̱ncán.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index