Search form

SAN MATEO 25

Jesús li̱chihui̱nán tú tapa̱xtoka cha̱cá̱u lactzumaján

1’Amá quilhtamacú acxni nacmimpará ixli̱maktuy lhu̱hua ama ca̱qui̱taxtuní la̱ jaé cha̱cá̱u lactzumaján ni̱ma̱ ca̱huanica nataán tamakskoyutiyá cha̱tum kahuasa ni̱ma̱ ixama tamakaxtoka. 2-4Cha̱quitzis akspitaj ixtalama̱na, la̱ tama̱tzamako̱lh ixlámparajcán táli̱lh gas aparte xlacata naca̱li̱skalhcán para ixlako̱lh nac tijia. Xa̱makapitzi takalhí̱n ixtahuani̱t porque ni̱ táli̱lh gas aparte para ixtamakasputa nac tijia. 5Amá xalí̱i̱t kahuasa makapálalh ni̱ sok chilh, y amá lactzumaján talhtátalh lacapunchú. 6Lacatzú tzi̱sa makapitzi cristianos tzúculh ta̱ktasá: “¡Mimajá namá kahuasa tí ama tamakaxtoka, capítit lakapa̱xtoká̱tit!” 7Hua̱k amá lactzumaján lacapala tatá̱qui̱lh y tzúculh tla̱n tama̱tzamá ixpu̱skoncán. 8Pero amá cha̱quitzis tí ni̱tú ixtali̱mín tahuánilh xa̱makapitzi: “Quila̱ma̱squihuí̱u actzú gas porque quilámparajcán tamixma̱najá y yaj talacahua̱nán.” 9Xlacán takalhtí̱nalh: “Ni̱ ama quinca̱ccha̱niyá̱n para cca̱ma̱xqui̱yá̱n, mejor capítit tama̱huayá̱tit ana ní sta̱cán.” 10Amá takalhi̱ní̱n lactzumaján táalh talacaputzá gas y ya̱ para ixtachín acxni chilh xalí̱i̱t kahuasa y xa̱makapitzi lactzumaján como tla̱n ixtaca̱xtlahuani̱t ixlámparajcán tamakskoyúli̱lh amá kahuasa y tatánu̱lh nac ákxtaka ní ixtlahuama̱ca fiesta y ma̱lacchahuaca puhui̱lhta. 11Acxni táchilh xa̱makapitzi lactzumaján, tzúculh talakatlaka puhui̱lhta; ixtahuán: “¡Señor, señor, quila̱ma̱lacqui̱níu!” 12Pero amá kahuasa ca̱kálhti̱lh: “Ni̱ lá cca̱ma̱lacqui̱niyá̱n porque ni̱ cca̱lakapasá̱n.”

13La̱ ca̱huaniko̱lh jaé takalhchihuí̱n Jesús ca̱huanipá:

―Aquit cca̱li̱lacspi̱tnín jaé takalhchihuí̱n la̱ mili̱latama̱tcán. ¡Skálalh catahuilátit porque ni̱ catzi̱yá̱tit tucu yá hora o tucu yá chichiní aquit Xatalacsacni Chixcú cama ca̱lakchiná̱n ixli̱maktuy ca̱quilhtamacú!

Cha̱tum patrón ca̱ma̱sa̱cuaní tumi̱n ixtasa̱cua

14’Amá quilhtamacú makapitzi ama ca̱qui̱taxtuní la̱ ixtasa̱cua cha̱tum patrón tí an paxia̱lhnán mákat pu̱latama̱n, pero antes nataxtú ca̱tasánilh ixtasa̱cua y ca̱má̱xqui̱lh cha̱tunu tumi̱n xlacata natama̱scujuní y natama̱stacaní.

15’Cha̱tum má̱xqui̱lh akquitzis mi̱lh tumi̱n, cha̱tum má̱xqui̱lh aktuy mi̱lh tumi̱n y xa̱cha̱tum má̱xqui̱lh aktum mi̱lh tumi̱n, pues cha̱tunu ixca̱lakapasa la̱ ixtascuja. La̱ ca̱ta̱lacca̱xlako̱lh ixtasa̱cua amá chixcú alh paxia̱lhnán la̱ ixlaclhca̱ni̱t. 16Amá tí maklhtí̱nalh akquitzis mi̱lh tumi̱n tzúculh tama̱huanán y tláhualh negocio, chuná tlájalh akquitzis mi̱lh li̱huacá. 17Amá tí maklhtí̱nalh aktuy mi̱lh na̱ ma̱scújulh y tlájalh pi̱ta chuná li̱tum. 18Pero amá tí maklhtí̱nalh aktum mi̱lh ni̱ ma̱scújulh huata cá̱huaxli ca̱tiyatni y aná múju̱lh ixtumi̱n ixpatrón xlacata ni̱ natzanká.

19’Pasárlalh quilhtamacú y maktum amá patrón tí ixani̱t paxia̱lhnán qui̱táspitli y tuncán ca̱tasánilh ixtasa̱cua xlacata naca̱ta̱tlahuá taxokó̱n. 20Amá tí maklhtí̱nalh akquitzis mi̱lh tumi̱n ixtlajani̱t li̱huacá huánilh ixpatrón: “Señor, huix quima̱xqui akquitzis mi̱lh, chí uchu huí a̱kquitzis mi̱lh li̱huacá ni̱ma̱ ctlajani̱t la̱ta cma̱scújulh mintumi̱n.” 21Kalhtí̱nalh ixpatrón: “¡Clakatí mintascújut! Huix tali̱pa̱u tasa̱cua pues caj actzú cma̱xquí̱n y huix ma̱stacani̱ta quintumi̱n; camá̱n ma̱xqui̱yá̱n ma̱s lhu̱hua xlacata naquimaktakalhniya. Chí catanu nac quínchic xlacata acxtum nali̱pa̱xahuayá̱u mintascújut.” 22Acxni tocárli̱lh amá tí maklhtí̱nalh aktuy mi̱lh huánilh ixpatrón: “Señor, huix quima̱xqui aktuy mi̱lh, chí uchu huí aktuy mi̱lh li̱huacá ni̱ma̱ ctlajani̱t.” 23Kálhti̱lh ixpatrón: “¡Snu̱n cli̱pa̱xahuayá̱n! Huix tali̱pa̱u tasa̱cua pues caj actzú cma̱xquí̱n y huix li̱tlajani̱ta quintumi̱n; camá̱n ma̱xqui̱yá̱n ma̱s xlacata naquima̱scujuniya. Pero chí catanu nac quínchic xlacata acxtum napa̱xahuayá̱u.” 24Ixli̱puntzú na̱ chilh amá tí ixmaklhti̱nani̱t aktum mi̱lh tumi̱n, xlá huánilh ixpatrón: “Señor, aquit ccatzí xlacata huix lakati̱ya akchipaya y ta̱tamakxtaka tú ni̱ li̱scujni̱ta, y para xactitlájalh na̱ ixquintímaklhti. 25Huá xlacata cli̱má̱qui̱lh mintumi̱n, uchu huí mintumi̱n ni̱ma̱ quima̱xqui, ni̱tú tzanká ni̱ para macstum.” 26Amá patrón kálhti̱lh: “¡Takalhí̱n tasa̱cua! Para ixcatzi̱ya aquit cta̱tamakxtaka y cakchipá tú ni̱ cli̱scujni̱t, 27pues ixtima̱nu quintumi̱n nac banco xlacata acxni xactiqui̱táspitli ixquintima̱xqui xaskata ni̱ma̱ tlajani̱t.” 28Amá patrón li̱ma̱paksí̱nalh: “¡Camaklhtí̱tit jaé chixcú namá tumi̱n ni̱ma̱ chipani̱t y cama̱xquí̱tit tí kalhí akcá̱u mi̱lh! 29Porque tí kalhi̱yá tú maclacasquín ma̱s ama̱ca ma̱xqui̱cán xlacata nakalhta̱xtuní, pero tí caj actzú kalhí ama̱ca maklhti̱cán hasta tú ixli̱skalhma̱ca. 30Y jaé chixcú camacapítit ní naxoko̱nán ixli̱takalhí̱n; aná ama tasá y tatlanca̱ní la̱ta li̱puhuán tú tlahuani̱t.”

Tí makta̱yá ixta̱cristiano la̱ camaktá̱yalh Jesús

31’Amá quilhtamacú acxni nacmimpará ixli̱maktuy, aquit Xatalacsacni Chixcú cama tahuilá nac quimpu̱ma̱paksi̱n la̱ cha̱tum rey hua̱k ángeles ama quintali̱tamakspita; 32y cristianos xala ca̱quilhtamacú ama quintalakchín nac quilacatí̱n. Aquit pu̱tuy cama ca̱ma̱pitzí hua̱k cristianos, tí takaxmatni̱t quintachihuí̱n, y tí takaxmatmakani̱t, nacca̱tlahuá na̱ chuná la̱ cha̱tum chixcú tí pu̱tum ca̱macá̱n ixborregos y pu̱tum ca̱macá̱n chivos. 33Pu̱tum cristianos tí ixtakaxmatni̱t quintachihuí̱n cama ca̱macá̱n pakán nac quimpakca̱na, y xa̱pu̱tum tí ni̱ takaxmatni̱t quintachihuí̱n cama ca̱macá̱n pakán nac quimpakxuiqui. 34Amá pu̱tum cristianos tí taya̱na pakán quimpakca̱na cama ca̱huaní: “Capa̱xahuátit huixín tí ca̱lacsacni̱tán Quinti̱cú pues chí pa̱t tanu̱yá̱tit nac mimpu̱tahui̱lhcán ni̱ma̱ ca̱li̱kalhi̱ni̱tán la̱ta titláhualh ca̱quilhtamacú. 35Acxni ctzincsli huixín quila̱ma̱huí̱u; acxni ckálhtilh huixín quila̱ma̱kotí̱u; acxni xacaktzanka̱ni̱t huixín quila̱ta̱maklhtatáu. 36Acxni ni̱ xakalhí quilháka̱t huixín quila̱ma̱squihuí̱u; acxni xacta̱tatlá y xactanu̱ma nac pu̱la̱chí̱n huixín quila̱lakpaxia̱lhnáu.” 37Entonces amá tí takaxmatni̱t quintachihuí̱n ama quintakalasquiní: “Quimpu̱chinacán, ¿xnicu ixkalhtípa̱t y aquín cca̱ta̱kotnán? 38¿Xnicu ixaktzanka̱ni̱ta y cca̱ta̱maklhtatán? ¿Xnicu ni̱ ixkalhi̱ya milháka̱t y cca̱ma̱squihuí̱n? 39Ni̱ para caksaná̱u, ¿xnicu ixta̱tatlaya o ixtanú̱pa̱t nac pu̱la̱chí̱n y aquín cca̱lakpaxia̱lhnán?” 40Amá quilhtamacú aquit cama ca̱kalhtí: “Huixín ni̱ acxcatzí̱tit acxni quila̱makta̱yáu, pero la̱ta tú tlahuátit ixlacatacán amá quinata̱camán tí ni̱tú ixtakalhí ca̱quilhtamacú la̱ aquit quila̱makta̱yani̱táu y quila̱lakalhamani̱táu.”

41’Entonces cama talakaspita ní taya̱na amá pu̱tum cristianos nac quimpakxuiqui y cama ca̱huaní: “¡Huixín ni̱ quila̱ma̱lacatzuhuí̱u! Mimpu̱tahui̱lhcán na̱ ca̱xlani̱ttá, pa̱t ca̱ta̱xoko̱naná̱tit tlajaná xa̱huá tí tali̱scuja; xlacán tatlahuá tú ni̱ tla̱n y huixín ca̱makslihuekétit, pues chí cata̱látit ta̱kxtakajni tú ca̱lakcha̱má̱n. 42Aquit cca̱maksquín chau y ni̱ quila̱ma̱huí̱u; cca̱maksquín chúchut y ni̱ quila̱ta̱kotnáu; 43cmaksquín quila̱ta̱maklhtatáu acxni xacaktzanka̱ni̱t y quila̱pu̱tlakaxtúu cminchiccán; lako̱lh quilháka̱t y ni̱ quila̱ma̱xquí̱u; ctáma̱lh nac tama la̱ta xacta̱tatlá y quima̱nu̱ca nac pu̱la̱chí̱n y huixín ni̱ quila̱lakpaxia̱lhnáu.” 44Xlacán ama quintakalhtí: “Quimpu̱chinacán, ¿xnicu ni̱ cca̱makta̱yán acxni huix istzíncspa̱t, ixkalhtípa̱t, ixaktzanka̱ni̱ta, ni̱ ixkalhi̱ya milháka̱t, ixta̱tatlaya, ixtanú̱pa̱t nac pu̱la̱chí̱n? Ni̱ para tziná caksaná̱u acxni cca̱lakatza̱lán.” 45Aquit cama ca̱kalhtí: “Makatunu xní ca̱lakatza̱látit amá quinata̱camán tí ixtalacasquín caca̱makta̱yátit aquit quila̱lakmakáu.” 46Jaé cristianos ama̱ca ca̱maca̱ncán nac puakxtakajni ní taxoko̱nama̱na nahuán cani̱cxnihuá quilhtamacú; y tí takaxmatni̱t quintachihuí̱n ama tatahuilá ixpu̱tahui̱lhcán nac akapú̱n ana ní natalatamá hua̱k namina̱chá quilhtamacú.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index