Search form

SAN MATEO 26

Xanapuxcun judíos talacchihui̱nán la̱ natamakní Jesús

(Mr. 14.1‑2; Lc. 22.1‑2; Jn. 11.45‑53)

1La̱ ca̱huaniko̱lh Jesús jaé laclanca talacapa̱stacni, xlá ca̱ma̱lacapa̱stácalh ixdiscípulos 2xlacata istzanká aktuy chichiní natlahuacán li̱lakachixcuhui̱n xla ixpa̱xcuajcán judíos ni̱ma̱ ixtama̱kantaxtí ca̱ta ca̱ta, y pi̱ huá amá chichiní xlá ixama̱ca macama̱sta̱cán ixmacancán ixenemigos ixama̱ca makni̱cán nac culu̱s.

3Jesús tancs ixquilhcha̱ni̱t porque nac ixlacaquilhti̱n ixchic lihua xapuxcu cura Caifás ixtatamakstokni̱t xanapuxcun curas, ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos y lactali̱pa̱u ma̱paksi̱naní̱n. 4Xlacán talacchihuí̱nalh la̱ nataliakskahuinán xlacata natama̱nú nac pu̱la̱chí̱n y tla̱n natamakní. 5Huata ixca̱tzanka̱ní natalaclhcá tuya chichiní pues ixtahuán:

―Ni̱ cachipahuí la̱ta jaé cha̱ma tacuhui̱ní xla quimpa̱xcuajcán porque tla̱n tasi̱tzí y tamaklhti̱nán cristianos tí tali̱pa̱huán.

Cha̱tum pusca̱t macuilí perfume Jesús

(Mr. 14.3‑9; Jn. 12.1‑8)

6Jesús alh lakpaxia̱lhnán Simón amá tí tima̱ksá̱ni̱lh acxni ixkalhí lepra, xlá ixlama nac Betania. 7Aná ta̱hualhtataca, y la̱ta ixua̱yama cha̱tum pusca̱t ma̱lacatzúhui̱lh, ma̱kálhke̱lh aktum frasco perfume lhu̱hua ixtapalh ixuani̱t, y tzúculh acuilí nac ixakxa̱ka amá perfume. 8Ixdiscípulos ni̱ tama̱tlá̱ni̱lh tú tláhualh jaé pusca̱t, tasí̱tzi̱lh y tachihuí̱nalh:

―¿Hua̱nchi pa̱xcat tlahuaca namá perfume? 9Ma̱s tla̱n ixtísta̱lh y xatumi̱n ixtica̱li̱maktá̱yalh pobres.

10Jesús hua̱k ixcatzí tú ixtachihui̱nama̱na y huá ca̱li̱huánilh:

―¿Hua̱nchi hua̱k li̱chihui̱naná̱tit? Tú tláhualh jaé pusca̱t aquit cma̱tla̱ní, 11porque pobres siempre ca̱ta̱lapa̱nántit nahuán, y aquit yaj maka̱s camá̱n ca̱ta̱latama̱yá̱n ca̱quilhtamacú. 12Xa̱huá jaé perfume ni̱ma̱ quimacuíli̱lh jaé pusca̱t ama quimacuaní xlacata naquimuju̱cán. 13Na̱ cca̱huaniyá̱n acxni nali̱chihui̱nancán ixtachihuí̱n Dios cani̱huá ca̱quilhtamacú na̱ ama̱ca li̱chihui̱nancán tú tláhualh quilacata jaé pusca̱t xlacata siempre naaksancán.

Judas ca̱ta̱lacca̱xlá ixenemigos Jesús la̱ namacama̱xquí

(Mr. 14.10‑11; Lc. 22.3‑6)

14Judas Iscariote cha̱tum ixdiscípulo tí na̱ ixli̱lhca̱ni̱t nata̱scuja Jesús acxni ca̱lácsacli ixcha̱cu̱tuycán, alh ca̱ta̱chihui̱nán xanapuxcun curas la̱ naca̱macama̱xquí, 15y ca̱kalasquínilh:

―¿Niculá naquila̱xokoniyá̱u para cca̱macama̱xqui̱yá̱n Jesús?

―Macpuxumacá̱u tumi̱n xla plata ―takalhtí̱nalh.

16Xlá ma̱tlá̱ni̱lh y la̱ maklhtí̱nalh tzúculh lacputzá lihua xnicu tla̱n namacama̱stá Jesús ixmacán ixenemigos.

Jesús ca̱ta̱hualhtatá ixdiscípulos nac xatacuhui̱ní paxcua

(Mr. 14.12‑25; Lc. 22.7‑23; Jn. 13.21‑30; 1 Co. 11.23‑26)

17Amá xla̱huán chichiní acxni ixtatzucú talakachixcuhui̱nán judíos nac xatacuhui̱ní pa̱xcua, ixtahuá simi̱ta la̱ta ni̱ kalhí levadura; ixdiscípulos Jesús takalasquínilh:

―¿Nicu lacasquina nacca̱xtlahuayá̱u li̱hualhtata jaé pa̱xcua tú nali̱lakachixcuhui̱nanáu jaé ca̱tzisni?

18Ca̱kálhti̱lh Jesús:

―Capítit nac ixchic cha̱tum chixcú ni̱ma̱ cca̱li̱ta̱chihui̱nani̱tán y cahuanítit xlacata mimaestrojcán yaj lhu̱hua quilhtamacú ama latamá y ca̱ta̱hualhtataputún ixdiscípulos nac ixchic.

19Xlacán takáxmatli tú ca̱li̱ma̱páksi̱lh Jesús y aná taca̱xtláhualh tú natahualhtatá amá pa̱xcua.

20Ixli̱ca̱tzisní xlá ca̱ta̱tahuilako̱lh ixdiscípulos y tzúculh tahualhtatá; 21y la̱ta ixtahua̱yama̱na ca̱huánilh:

―Aquit ccatzí xlacata cha̱tum la̱ta mili̱hua̱kcán ama quiliakskahuinán.

22Acxni takáxmatli la̱ ixli̱chihui̱nán Jesús cha̱tum ixama liakskahuinán xlacán talakaputzako̱lh y tzúculh takalasquiní cha̱tum cha̱tum:

―Quimpu̱chinacán Jesús, ¿cha̱ aquit cama liakskahuinaná̱n?

23Xlá ca̱kálhti̱lh cha̱tunu:

―Tí ama quiliakskahuinán huá tí lakxtum quinta̱tiyá tahuá nac pula̱tu. 24Chí lakcha̱ni̱t quilhtamacú ni̱ma̱ tali̱chihui̱nani̱t profetas nac Escrituras la̱ ama̱ca makni̱cán Xatalacsacni Chixcú, pero ¡koxitá tí ama quimacama̱stá! Ma̱s ixtimacuánilh ni̱cxni ixtilakáhualh.

25Entonces Judas tí ixma̱lacnu̱ni̱ttá namacama̱stá ixmaestro tíyalh li̱camama y na̱ kalasquínilh:

―Maestro, ¿aquit amá tí ama liakskahuinaná̱n?

―Jé, huix namá chixcú ―kálhti̱lh Jesús.

26La̱ta ya̱ ixtahualhtatakó Jesús tíyalh mactum simi̱ta, pa̱xcatcatzí̱nilh Dios, lakchékelh, y acxni ca̱má̱xqui̱lh ixdiscípulos ca̱huánilh:

―Camaklhti̱nántit jaé simi̱ta y cahuátit porque huá namá quimacni.

27Chuná li̱tum tíyalh aktum lanca vaso ni̱ma̱ ixtaju̱ma ixchúchut uva, pa̱xcatcatzí̱nilh Dios y acxni ca̱ma̱kalhuá̱ni̱lh ixdiscípulos ca̱huánilh:

―Cakóttit jaé ixchúchut uva 28porque huá namá quinkalhni ni̱ma̱ cama ma̱stajá milacatacán xlacata nama̱luloka Dios tlahuani̱t sa̱sti ixtalacca̱xlán la̱ naca̱lakma̱xtú cristianos. Aquit cama ma̱stajá quinkalhni xlacata nacxoko̱nán hua̱k ixtala̱kalhi̱ncán lhu̱hua cristianos. 29Chí cca̱huaniyá̱n, ya̱cxni camá̱n ca̱ta̱hua̱yán ixchúchut uva hasta nachipiná̱tit ixpu̱táhui̱lh Quinti̱cú nac akapú̱n nacca̱ta̱huaparayá̱n tunuj yaj la̱ jaé.

Jesús huan xlacata Pedro ama huan ni̱ lakapasa

(Mr. 14.26‑31; Lc. 22.31‑34; Jn. 13.36‑38)

30La̱ tahualhtatako̱lh tatlí̱nilh Dios aktum alabanza y a̱stá̱n táalh aná ní ixtajaxa nac Cerro de los Olivos. 31Aná Jesús ca̱huánilh hua̱k ixdiscípulos:

―Jaé ca̱tzisní ama ta̱kahuaní mintalacapa̱stacnicán caj quilacata, ¡ni̱ ama qui̱taxtú la̱ ixlacpuhuaná̱tit! Porque nac Escrituras huan: “Cama li̱makxtaka camakni̱ca tí ixca̱maktakalha borregos y xlacán ama tatza̱lakó cani̱huá.” 32Pero acxni naclacastacuanán ca̱li̱ni̱n pu̱la cama cha̱n nac Galilea xlacata aná natanoklha̱chá̱u.

33Pedro kálhi̱lh Jesús:

―Para xa̱makapitzi ta̱kxtakmakaná̱n aquit ni̱cxni cama lakmakaná̱n.

34Jesús tancs kálhti̱lh:

―Pedro, ni̱ catzi̱ya tú chihui̱námpa̱t porque pi̱huá jaé ca̱tzisní acxni ya̱ tasaj nahuán tantum pu̱yu, huix ni̱ pa̱t quinkalhtasi̱ya maktutu tí nakalasquiniyá̱n quilacata.

35―Ma̱squi caquimakni̱ca caj milacata ni̱cxni cama huan ni̱ clakapasá̱n ―kalhtí̱nalh Pedro.

Y xa̱makapitzi ixdiscípulos na̱ chuná tama̱lacnú̱nilh ixmaestrojcán.

Jesús kalhtahuakaní Dios nac Getsemaní

(Mr. 14.32‑42; Lc. 22.39‑46)

36Jesús ca̱tá̱alh ixdiscípulos ma̱s tziná lakamákat lacatum ní ixuanicán Getsemaní; aná ca̱huánilh:

―Juú catamakxtáktit, aquit cama kalhtahuakaní Quinti̱cú.

37Huata Pedro y amá cha̱tuy ixlakkahuasán Zebedeo Jacobo y Juan ca̱tá̱alh. Jesús tzúculh akatuyún, ixnacú ixakxtakajnán la̱ta ixli̱puhuán tú ixlakcha̱ma. 38Ca̱huánilh ixdiscípulos:

―¡Yaj lá cta̱lá ta̱kxtakajni nac quinacú! ¡Snu̱n clakaputzá la̱mpara cni̱majá ccatzí! Juú catamakxtáktit, ni̱ calhtatátit.

39Xlá alh tziná lakamákat; aná tatzokóstalh hasta talacátalh ca̱tiyatni y kalhtahuakánilh Dios:

―Ta̱ta, para ma̱tla̱ni̱ya quilakma̱xtu ni̱ nackota namá ta̱kxtakajni ni̱ma clakcha̱ma; pero ni̱ clacasquín calalh quintapuhuá̱n, huix catlahua tú catzi̱ya ma̱s quimacuaní.

40Astá̱n ca̱lákalh ní ixtahuila̱na cha̱tutu ixdiscípulos, xlacán ixtalhtatama̱na. Entonces huánilh Pedro:

―Pedro, ¿hua̱nchi huixín ni̱ ta̱yanítit ni̱ lhtatayá̱tit ca̱na aktum hora huitiyá? 41Calacastacuanántit y cakalhtahuakanítit Dios xlacata ni̱ natatlaji̱yá̱tit y naca̱makatlajayá̱n tlajaná. Porque ma̱squi miespiritucán ti̱tum ya̱huani̱t ixtalacapa̱stacni, mimacnicán ni̱ ta̱yaní y ni̱ tuhua makatlajacán.

42Jesús ampá kalhtahuakaní Dios:

―Ta̱ta, para ni̱ lacasquina nactaxtuní jaé ta̱kxtakajni ni̱ma̱ clakcha̱ma, catlahua quilacata tú laclhca̱ni̱ta.

43Xlá ca̱laktaspitpá ixdiscípulos y la̱tiyá ixtalhtatama̱na porque yaj lá ixtalacata̱lá ixtatalakatzí ixlakastapucán. 44Jesús yaj tú ca̱huánilh y ampá kalhtahuakaní Dios, y pi̱ta chuná huánilh la̱ ixkalhtahuakani̱t xapu̱lh. 45Ixli̱maktutu qui̱táspitli ca̱huánilh ixdiscípulos:

―Chí tla̱n lhtatayá̱tit xlacata najaxá̱tit porque accha̱ni̱t quilhtamacú aquit Xatalacsacni Chixcú ama̱ca quimacama̱sta̱cán ixmacancán ni̱ lactla̱n cristianos. 46¡Tó! Mejor ni̱ catapá̱tit; cata̱yátit tuncán porque nachú mimajá namá tí ama quimacama̱stá.

Judas macama̱stá ixmaestro ixmacancán ixenemigos

(Mr. 14.43‑50; Lc. 22.47‑53; Jn. 18.2‑11)

47Chu̱ta ya̱ tla̱n ixchihui̱nankó acxni lakápasli cha̱tum ixdiscípulo Judas Iscariote; ixca̱cpuxcuni̱t lhu̱hua cristianos tí ixtali̱mín espadas, quihui y catu̱huá li̱makni̱n; ixtama̱lakacha̱ni̱t xanapuxcun curas tí ixca̱ta̱lacca̱xlani̱t xapu̱lh. 48Judas ixca̱huanini̱t xlacata ixmaestro tí ixama macama̱stá pu̱la ixama lacaspu̱ta xlacata nalakapascán y nachipacán.

49Huata ácxilhli Jesús Judas ma̱lacatzúhui̱lh, lacáspu̱tli y huánilh:

―Maestro, ¿tucu tlahuápa̱t?

50Jesús kálhti̱lh:

―Amigo, cama̱kantaxti tuncán tú ma̱lacnu.

51Makapitzi tama̱lacatzúhui̱lh Jesús y tatzáksalh tachipá pero cha̱tum ixdiscípulo kalhpú̱xtulh ixespada y ca̱ctí̱nilh ixtaké̱n ixtasa̱cuacán xanapuxcun curas.

52Pero li̱ma̱páksi̱lh Jesús:

―¡Cama̱kalhpu̱nu miespada, porque amá tí li̱makni̱nán espada, na̱ espada li̱makni̱cán! 53Xa̱huá huix ni̱ catzi̱ya xlacata tla̱n xacmáksquilh Quinti̱cú pu̱cu̱tuy ángeles tí naquintamaklhti̱nán, y xlá tuncán ixquima̱lakachá̱nilh. 54Pero para chuná xactláhualh ni̱ ixkantáxtulh tú tatzokni̱t quilacata nac Escrituras cama akspulá.

Li̱ncán Jesús la̱ tachí̱n y ma̱kalhapali̱cán

(Mr. 14.53‑65; Lc. 22.54‑55, 63‑71; Jn. 18.12‑14, 19‑24)

55Astá̱n ca̱ta̱chihuí̱nalh amá cristianos:

―¿A poco quila̱li̱maca̱ná̱u cha̱tum kalha̱ná o makni̱ná? ¿Hua̱nchi li̱taná̱tit quihui y espadas? Cha̱li cha̱lí xacca̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱n ixlacaquilhti̱n pu̱siculan y ni̱ quila̱chipáu. 56Pero chuná jaé ma̱kantaxti̱yá̱tit tú tatzokni̱t profetas quilacata.

La̱ ca̱ta̱chihui̱nanko̱lh amá lacchixcuhuí̱n tachípalh Jesús. Ixdiscípulos hua̱k tatza̱lako̱lh cani̱huá y ta̱kxtakmákalh ixmaestrojcán.

57Xlacán táli̱lh nac ixpu̱ma̱paksí̱n xapuxcu cura Caifás; aná ixtatamakstokni̱t hua̱k ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos y xalactali̱pa̱u lakko̱lún ma̱paksi̱naní̱n. 58Pedro tze̱k ixtakokeni̱t la̱ta ní li̱nca Jesús, y acxni cha̱lh nac ixlacaquilhti̱n ixpu̱ma̱paksí̱n Caifás tamákxtakli ní ixtalaya̱na soldados pues ixcatzi̱putún tú ixama pa̱xtoka ixmaestro.

59Amá xanapuxcun curas, xanapuxcun ma̱paksi̱naní̱n y xalactali̱pa̱u lakko̱lún tí pu̱tum ixtali̱tapa̱cuhuí Junta Suprema tzúculh taputzá cristianos tí nataliakskahuinán Jesús xlacata tla̱n natali̱ya̱huá tala̱kalhí̱n y natamakní. 60Lhu̱hua lacchixcuhuí̱n tatalácnu̱lh y taliakskahuínalh, pero ni̱ lá ixtama̱luloka ixtachihui̱ncán. Nac ixpu̱latama̱ncán judíos huata ixtaca̱najlá tú ixtahuán acxtum cha̱tuy cristianos. Ixli̱puntzú cha̱tuy taliakskahuínalh:

61―Jaé chixcú huá maktum xlacata tla̱n ixlactláhualh ixpu̱siculan Dios ixliaktutu chichiní tlahuako̱ni̱t tunuj xasa̱sti.

62Amá xapuxcu cura tuncán tá̱yalh y kalasquínilh:

―¿Xli̱ca̱na tú tahuán jaé lacchixcuhuí̱n? ¿Huix huanti namá tachihuí̱n?

63Jesús la̱ ni̱ cakáxmatli, ni̱tú kálhti̱lh. Amá xapuxcu cura huanipá:

―Dios xastacnán calhcuyuya̱huán para quila̱kskahuiyá̱u, quila̱huaníu, ¿xli̱ca̱na huix Cristo Ixkahuasa Dios?

64Ca̱kálhti̱lh Jesús:

―Jé, aquit Cristo Ixkahuasa Dios. Y na̱ cca̱huaniyán xlacata huixín pa̱t acxilá̱tit la̱ aquit Xatalacsacni Chixcú cama tahuilá nac ixpa̱xtú̱n ixpu̱ma̱paksi̱n Dios nac akapú̱n, y ma̱squi ni̱ ca̱najlayá̱tit ama cha̱n quilhtamacú acxni nacta̱ctapará nac akapú̱n y nacmimpará ca̱quilhtamacú.

65Amá chixcú la̱ta sí̱tzi̱lh pá̱xti̱tli ixlháka̱t ixacstu y ca̱huánilh ixcompañeros:

―¡Jaé chixcú chiyani̱t! Huixín kaxpatni̱tántit la̱ ta̱ra̱lacata̱qui̱ni̱t y ta̱talacastuca Dios Ixti̱cú. ¿Tucu yá taputzá̱n ma̱s natlahuayá̱u? ¡Ixacstu talaksi̱ni̱t! 66¿Tucu tlahuaniyá̱u?

―¡Camakni̱ca! ¡Mini̱ní camakni̱ca! ―takalhtí̱nalh xlacán.

67Hua̱k tzúculh tali̱chiyá Jesús, talacachúcxui̱lh, ta̱kkáxilh, talakakáxilh. 68Y xlacata ma̱s natali̱kalhkama̱nán ixtahuaní:

―Para huix xli̱ca̱na Cristo, caquilhchipi ¿ticu ma̱xquí̱n?

Pedro maktutu ni̱ kalhtasí Jesús

(Mr. 14.66‑72; Lc. 22.56‑62; Jn. 18.15‑18, 25‑27)

69Pedro curucs ixuí nac lacaquilhti̱n ní ixtamakxtakni̱t; aná ma̱lacatzúhui̱lh cha̱tum squití y huánilh:

―Huix na̱ ixta̱lapu̱laya Jesús xalac Galilea.

70―Aquit ni̱ clakapasa ticu namá chixcú ―kalhtí̱nalh Pedro, y hua̱k amá cristianos ixtakaxmatma̱na.

71Astá̱n táxtulh nac quilhtí̱n, lihua ixcha̱majá nac puhui̱lhta acxni cha̱tum squití acxilhpá y ca̱huánilh xa̱makapitzi:

―Jaé chixcú na̱ ixta̱lapu̱lá namá Jesús xalac Nazaret.

72Pedro tzúculh li̱quilhán Dios xlacata xli̱ca̱na tú ixkalhti̱nama y ca̱huánilh:

―Aquit ni̱ clakapasa namá chixcú.

73Ixli̱puntzú makapitzi tí ixtalapu̱lá aná lacatzú tama̱lacatzúhui̱lh Pedro y tahuánilh:

―Xli̱ca̱na huix na̱ ixta̱lapu̱laya Jesús, hasta mintachihuí̱n tla̱n li̱lakapascana, huix xalac Galilea.

74Pedro ta̱klhú̱hui̱lh y tzúculh li̱quilhán Dios xlacata caca̱najlanica tancs ixchihui̱nama, ca̱huanipá:

―Aquit ni̱ clakapasa namá chixcú.

Chu̱tacú ixkalhchiya̱nama acxni káxmatli la̱ tli̱lh tantum pu̱yu. 75Acxni tuncán áksalh tú ixuanini̱t Jesús: “Acxni ya̱ tasaj nahuán tantum pu̱yu huix ni̱ pa̱t quinkalhtasi̱ya maktutu tí nakalasquiniyá̱n quilacata.” Pedro lacapala táxtulh y tásalh la̱ta li̱puhuanko̱lh.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index