Search form

SAN MATEO 26:55

Li̱ncán Jesús la̱ tachí̱n y ma̱kalhapali̱cán

(Mr. 14.53‑65; Lc. 22.54‑55, 63‑71; Jn. 18.12‑14, 19‑24)

55Astá̱n ca̱ta̱chihuí̱nalh amá cristianos:

―¿A poco quila̱li̱maca̱ná̱u cha̱tum kalha̱ná o makni̱ná? ¿Hua̱nchi li̱taná̱tit quihui y espadas? Cha̱li cha̱lí xacca̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱n ixlacaquilhti̱n pu̱siculan y ni̱ quila̱chipáu.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index