Search form

SAN MATEO 9

Jesús ma̱ksa̱ní cha̱tum tí laclu̱nchu̱ni̱t

(Mr. 2.1‑12; Lc. 5.17‑26)

1Jesús ca̱ta̱taju̱pá ixdiscípulos nac barco y tacha̱mpá ixa̱quilhtu̱tu chúchut y táalh amá ca̱chiquí̱n ana ní ixani̱t latamá. 2Aná ixlama acxni li̱chinca cha̱tum chixcú tí ixlaclu̱nchu̱ni̱t; ixpu̱li̱mincán camilla porque ni̱ lá ixtla̱huán. Jesús acxcátzi̱lh tuncán xlacata amá lacchixcuhuí̱n ixtali̱pa̱huán huá tla̱n nama̱ksa̱ní ixta̱tatlacán, y huá li̱huánilh amá ta̱tatlá:

―Ti̱cú, yaj tú cali̱púhuanti, hua̱k mintala̱kalhí̱n aquit cma̱tzanke̱naniyá̱n.

3Makapitzi lakskalala ixma̱kalhtahuake̱nacán judíos como na̱ aná ixtahuila̱na takáxmatli ixtachihuí̱n y tzúculh talacpuhuán: “Jaé chixcú li̱kalhkama̱nama ta̱ra̱lacata̱qui̱ma Dios.” 4Pero Jesús acxcátzi̱lh tú tze̱k ixtalacpuhuama̱na y chuné ca̱ta̱chihuí̱nalh:

―¿Hua̱nchi siempre kalhi̱yá̱tit ni̱ lactlá̱n mintalacapa̱stacnicán? 5Quila̱huaníu, ¿tucu ma̱s tuhua ma̱kantaxti̱cán, huanicán cha̱tum chixcú: “Hua̱k mintala̱kalhí̱n cma̱tzanke̱naniyá̱n”, o huanicán: “Cata̱qui, casacti mincamilla y catlá̱huanti”? 6Aquit Xatalacsacni Chixcú cama ca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n ixli̱tlihueke quintachihuí̱n; para cma̱ksa̱ní jaé chixcú ni̱ lá huaná̱tit ni̱ ckalhí li̱tlihueke nacma̱tzanke̱nán tala̱kalhí̱n ca̱quilhtamacú.

Jesús huánilh amá ta̱tatlá:

―Aquit cli̱ma̱paksi̱yá̱n, cata̱qui, casacti mincamilla y capít nac mínchic.

7Amá chixcú tí ni̱ lá ixtla̱huán tuncán tá̱qui̱lh, tzúculh tla̱huán y ixacstu alh nac ixchic. 8Hua̱k cristianos tí ixtá̱cxilhli tú tláhualh Jesús tapa̱xcatcatzí̱nilh Dios la̱ ixma̱xqui̱ni̱t ixli̱tlihueke amá chixcú xlacata naca̱li̱ma̱lacahua̱ní ixtascújut.

Jesús huaní Mateo catakókelh

(Mr. 2.13‑17; Lc. 5.27‑32)

9Jesús alh a̱lacatunu y ti̱táxtulh ana ní ixca̱ma̱taji̱cán cristianos tú ixli̱lakaxokotcán. Aná ixuí cha̱tum chixcú huanicán Mateo ixma̱taji̱nama. Jesús huánilh:

―Huix na̱ caquintakoke ana ní cama an.

Xlá akxtakuíli̱lh la̱ta tú ixtlahuama y tuncán takókelh Jesús.

10Maktum Jesús alh hua̱yán nac ixchic Mateo, xlá ca̱tá̱alh ixdiscípulos, y ana ní ca̱ma̱hui̱ca na̱ támilh tahua̱yán lhu̱hua tí ni̱ ixca̱cxilhputuncán ixma̱lakaxoke̱naní̱n tumi̱n, na̱ chuná lhu̱hua tí ixtalaktzanka̱ni̱t y ni̱tú ixca̱li̱cxilhcán. 11Makapitzi fariseos tí scarancua ixtama̱kantaxtí ixley Moisés tá̱cxilhli tí ixca̱ta̱hua̱yama Jesús; ni̱ tama̱tlá̱ni̱lh y huá tali̱huánilh ixdiscípulos:

―¿Hua̱na mima̱kalhtahuake̱nacán ca̱ta̱talakxtumí namá ixma̱lakaxoke̱nacán tumi̱n y tí talaktzanka̱ni̱t?

12Jesús ca̱káxmatli tú ixtaquilhuama̱na y ca̱kálhti̱lh:

―Aquit cca̱ta̱talakxtumí porque huata tamaclacasquín doctor tí takalhí tá̱tat, y tí ni̱ lá tacatzán y tapuhuán tla̱n talama̱na ni̱ tamaclacasquín cuchi̱ná. 13Tla̱n cama̱kachakxí̱tit jaé ixtapási̱t Dios ni̱ma̱ ma̱tzokónalh nac Escrituras: “Ni̱ clacasquín quintali̱lakachixcúhui̱lh quincamán ixquitzistancaní̱n, ma̱s cma̱tla̱ní quilhpa̱xtum catara̱lakalhámalh.” Huá cca̱li̱huaniyá̱n, aquit ni̱ cca̱lakmini̱t tí tapuhuán tla̱n talama̱na, aquit cca̱lakmini̱t tí tacatzí talaktzanka̱ni̱t xlacata natalakxta̱palí ni̱ tla̱n ixlatama̱tcán.

Kalasquinicán Jesús tú li̱macuán katxtaknancán

(Mr. 2.18‑22; Lc. 5.33‑39)

14Maktum li̱tum makapitzi tí ixtatakoké Juan Bautista tama̱lacatzúhui̱lh Jesús y takalasquínilh:

―Aquín y namá fariseos tza̱pu cli̱lakachixcuhui̱yá̱u Dios quintakatxtaknicán, pero huix tí takaxmatá̱n, ¿hua̱nchi ni̱ takatxtaknán?

15Jesús ca̱li̱ta̱chihuí̱nalh la̱ ixqui̱taxtú tí ixtatakoké:

―Para cha̱tum kahuasa tamakaxtoka y ca̱huanini̱t ixamigos natata̱pa̱xahuá nac fiesta, ni̱ ma̱tla̱ní tí nakatxtaknán y ni̱ nahua̱yán; pero acxni nachá̱n quilhtamacú naán amá xalí̱i̱t kahuasa, na̱ chuná la̱ aquit cama an a̱lacatunu, entonces quidiscípulos na̱ ama takatxtaknán.

16’La̱ta tú cca̱ma̱si̱nimá̱n hua̱k sa̱sti takalhchihuí̱n, huá cca̱li̱huaniyá̱n ni̱ mini̱ní tí nali̱lakuilí aklhchú ixká̱n nac actzú sa̱sti lháka̱t porque acxni nacheké nata̱ctzuhuí y ma̱s lanca talacaxti̱ta que la̱ xapu̱lh ixtalacaxti̱tni̱t. 17Ni̱ para mini̱ní muju̱cán sa̱sti pulque acxni tlihuekema nac aklhchú ixmakxu̱hua borrego, porque namá sa̱sti pulque tla̱n ma̱pa̱panká y acxtum talaktzanká. Huá xlacata mini̱ní muju̱cán sa̱sti pulque nac sa̱sti ixmakxu̱hua borrego xlacata acxtum natatatlihueklha y natata̱yaní.

Cha̱tum pusca̱t xamaní ixlháka̱t Jesús y aksa̱nán

(Mr. 5.21‑43; Lc. 8.40‑56)

18Maktum la̱ta ixca̱ta̱chihui̱namajcú cristianos chilh ní ixyá Jesús cha̱tum xapuxcu tí ixtama̱kalhtahuake̱nán nac sinagoga ixuanicán Jairo. Xlá tatzokostánilh y huánilh:

―Quintzuma̱t puntzujcú ni̱ko̱lh, pero ccatzí nalacastacuanán para huix li̱macxamaya mimacán.

19Jesús ma̱tlá̱ni̱lh y ca̱tá̱alh ixdiscípulos nac ixchic Jairo. 20Pero ixca̱takokeni̱t cha̱tum pusca̱t tí ixkalhi̱yá akcu̱tuy ca̱ta la̱ta ixmakstajma ni̱ lá ixaksa̱nán. Xlá ma̱lacatzúhui̱lh Jesús y quilhpa̱xamánilh ixtláka̱t; 21porque ixpuhuán: “Para cxamaní ixlháka̱t Jesús ccatzí nacaksa̱nán.” 22Jesús acxcátzi̱lh tú ixtlahuani̱t y talakáspitli, huánilh:

―Na̱na, yaj tú cali̱púhuanti, huix pa̱t aksa̱nana porque quili̱pa̱huani̱ta; tla̱n cma̱ksa̱ni̱yá̱n.

La̱ chihui̱nanko̱lh tuncán aksá̱nalh amá pusca̱t.

23Ixli̱puntzú tácha̱lh nac ixchic Jairo, y Jesús acxni cá̱cxilhli músicos li̱lakaputza ixtatlaknama̱najá y lhu̱hua ixtatasama̱na, 24ca̱huánilh:

―Hua̱k cataxtútit porque jaé tzuma̱t ni̱ xaní̱n la̱ puhuaná̱tit, xlá huata lhtatama.

Xlacán tzúculh tali̱kalhkama̱nán y tali̱tziyá̱n; 25pero Jesús ca̱huanipá catatáxtulh, y acxni tataxtuko̱lh xlá tánu̱lh ní ixmá amá xaní̱n tzuma̱t. Makachípalh, lakasu̱t má̱qui̱lh, y tuncán lacastacuánalh. 26La̱ta ixli̱ti̱lanca amá pu̱latama̱n hua̱k cristianos tzúculh tali̱chihui̱nán la̱ ixma̱lacastacni̱ni̱t amá tzuma̱t.

Jesús ca̱ma̱ksa̱ní cha̱tuy lakatzí̱n

27Acxni qui̱táspitli nac ixchic amá chixcú, cha̱tuy lakatzí̱n tatakókelh y tzúculh tama̱ktasí:

―Ixli̱talakapasni rey David, ¡caquila̱lakalhamáu!

28Xlá ni̱ tá̱yalh, pero la̱ cha̱lh nac ákxtaka ní ixtamakxtaka ca̱kalasquínilh:

―Huixín quila̱takokeni̱táu, ¿puhuaná̱tit tla̱n nacca̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n?

―Jé, Quimpu̱chinacán. Cca̱najlayá̱u mintachihuí̱n y cca̱li̱pa̱huaná̱n ―takálhti̱lh.

29Jesús ca̱li̱lacaxámalh ixmacán nac ixlakastapucán, y ca̱huanipá:

―Para ca̱najlayá̱tit tla̱n cca̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n ¡catalakáke̱lh milakastapucán!

30Amá lakatzí̱n caj la̱ ni̱tú talacahuá̱nalh. Pero Jesús ca̱li̱ma̱páksi̱lh ni̱tí catali̱ma̱kalhchihuí̱ni̱lh para huá ixca̱ma̱ksa̱ni̱ni̱t. 31Xlacán ni̱ takáxmatli y la̱ tatáxtulh amá ákxtaka tzúculh tali̱chihui̱nán amá pu̱latama̱n tí ixca̱ma̱ksa̱ni̱ni̱t.

Jesús ma̱ksa̱ní cha̱tum ko̱ko chixcú

32Apenas ixta̱ni̱t amá lacchixcuhuí̱n acxni táchilh makapitzi cristianos ixtali̱mín cha̱tum ko̱ko, ixespíritu tlajaná chú ixtlahuani̱t pues ixmakatlajani̱t ixtalacapa̱stacni. 33Jesús li̱ma̱páksi̱lh amá tlajaná catáxtulh ixmacni amá ko̱ko, y la̱ makxtakko̱lh xlá tuncán tla̱n chihuí̱nalh. Lhu̱hua cristianos tapa̱xahuako̱lh; ixtahuán:

―Juú nac quimpu̱latama̱ncán Israel ni̱cxni ixacxilhni̱táu cha̱tum chixcú tí tla̱n ca̱tlahuá tascújut la̱ jaé.

34Tí ni̱ ixtama̱tla̱ní ixtascújut Jesús huá fariseos porque ixtahuán:

―Namá chixcú tla̱n ca̱macma̱xtú cristianos ixespiritucán tlajaná porque ta̱scuja y li̱pa̱huán pi̱ huá xapuxcu tlajaná.

Jesús ca̱lakalhamán la̱ talama̱na cristianos

35Jesús tzucupá ca̱lakatza̱lá amá ca̱lacchiquí̱n xala amá pu̱latama̱n; nac ixpu̱tamakstoknicán judíos ixca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos la̱ Dios ixma̱lacatzuqui̱putún ixtapáksi̱t nac ixlatama̱tcán. Ixca̱ma̱ksa̱ní tí ixta̱tatlá, ixtakalhí ti̱pa̱katzi tá̱tat y tasipá̱ni̱t. 36Xlá acxni ixca̱cxila lhu̱hua cristianos ixca̱li̱lakaputzá la̱ ixtalama̱na; ixca̱li̱macá̱n la̱ xata̱ktzanká̱n borregos ni̱ma̱ ni̱ takalhí ixpu̱chinacán tí naca̱cuentaja, ¡hua̱k ixtalaktzanka̱ni̱t! 37Ixnacú ixli̱puhuán la̱ naca̱makta̱yá cristianos, huá ca̱li̱huánilh ixdiscípulos:

―Xli̱ca̱na huí lhu̱hua cristianos xata̱ktzanká̱n, y qui̱taxtú la̱ acxni huí lhu̱hua li̱xká̱nat y ni̱tú lhu̱hua cha̱lhca̱tnaní̱n tí natama̱quí tachaná̱n. 38Huixín camaksquíntit Mimpu̱chinacán Dios caca̱ma̱lakácha̱lh ixli̱ti̱lanca ca̱quilhtamacú ma̱s cha̱lhca̱tnaní̱n tí natama̱quí ixtachaná̱n.

Xasasti talaccaxlan

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index