Search form

LOS HECHOS 13:13

Pablo chu̱ Bernabé li̱chihui̱nanko̱y Jesús c-xaca̱chiqui̱n Antioquía hua̱ntu̱ ma̱paksi̱y Pisidia

13Antá̱ yanú̱ c-Pafos, Pablo, Bernabé, chu̱ Marcos taju̱ko̱lh c-aktum pu̱tacutnu, chu̱ anko̱lh c-aktum ca̱chiquí̱n huanicán Perge xtama̱paksi̱n Panfilia. Hua̱mpi̱ huata c-Perge tachokotá̱yalh Marcos, chu̱ taspitpá̱ c-Jerusalén.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index