Search form

SAN JUAN 4

Jesús ta̱chihui̱nán cha̱tum pusca̱t samaritana

1Acxni̱ Jesús cátzi̱lh pi̱ fariseos kaxmatko̱ni̱t pi̱ tlak lhu̱hua̱ csta̱lanima̱kó̱ Jesús, xa̱huachí̱ tlak lhu̱hua̱ xakmunu̱nama̱kó̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t ni̱ xahua̱ Juan, 2(ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ hua̱ Jesús xakmunuko̱y, pus huata xli̱ma̱kalhtahuáka̱t xakmunu̱nanko̱y). 3Acxni̱ Jesús cátzi̱lh yumá̱, huata xatlá̱n táca̱xli̱ c-xatiyat Judea laqui̱mpi̱ naampalay c-Galilea.

4Hua̱mpi̱ yama̱ tiji̱ ni̱ma̱ chípalh xti̱taxtuy c-aktum tíyat huanicán Samaria. 5La̱ntla̱ xtla̱huama̱ Jesús cha̱lh c-aktum actzu̱ ca̱chiquí̱n tu̱ xma̱paksi̱y Samaria huanicán Sicar, lacatzú̱ c-pú̱cuxtu̱ hua̱ntu̱ xma̱paksi̱y xamaka̱n ko̱lutzi̱n Jacob hua̱ntu̱ xakata̱xtunini̱t xkahuasa José. 6Na̱ antá̱ yuma̱ c-pú̱cuxtu̱ xuí̱ pu̱lhma̱n chuchut taxtunú̱ tu̱ tipu̱huaxácxtulh tama̱ xamaka̱n ko̱lutzi̱n Jacob. Ma̱x pala tastúnut xuani̱t, chu̱ pi̱ luhua xchichinama̱, Jesús xmakatlakuani̱ttá̱ tiji, pus huata xlá̱ antá̱ tahui̱ c-xquilhpa̱n pozo xacstu. 7-8Pus xli̱ma̱kalhtahuáka̱t xanko̱ni̱t ca̱chiquí̱n laqui̱mpi̱ natama̱huako̱y hua̱ntu̱ nahuako̱y. Li̱puntzú̱ chilh cha̱tum pusca̱t samaritana laqui̱mpi̱ nama̱cutuy chúchut. Cha̱nchu̱ Jesús chuná̱ huánilh:

—Xtlahua̱ li̱tlá̱n xquinta̱hua̱ actzu̱ minchúchut.

9Hua̱mpi̱ yama̱ pusca̱t samaritana chuná̱ kálhti̱lh:

—¿Tú̱ xpa̱lacata quit quili̱squiniya̱ chúchut pi̱ ni̱ judía quit? Pus quit antá̱ xala u̱nú̱ c-Samaria.

Huá̱ chuná̱ li̱huánilh sa̱mpi̱ judíos ni̱ xta̱la̱le̱nko̱y samaritanos. 10Jesús chuná̱ kálhti̱lh:

—Xli̱ca̱na̱ pi̱ huix ni̱ tzinú̱ catzi̱ya̱ tu̱ Dios ma̱xqui̱putuná̱n, chu̱ na̱ ni̱ pala catzi̱ya̱ xatí̱ ya̱ chixcú̱ hua̱nti̱ squinimá̱n chúchut. Sa̱mpi̱ lapi̱ huix xcatzi, tancs cuaniyá̱n pi̱ csquini̱ yama̱ chúchut hua̱ntu̱ ma̱sta̱y aktum xataluloktat latáma̱t.

11Yama̱ pusca̱t chuná̱ huánilh:

—Hua̱mpi̱ ni̱ pala xli̱ma̱cutucan chúchut kalhi̱ya, chi̱nchu̱ yuma̱ taxtunú luhua pu̱lhmá̱n, ¿lá̱ntla̱ chú̱ natlahuaya̱ laqui̱mpi̱ tla̱n naquima̱xqui̱ya̱ yama̱ chúchut hua̱ntu̱ ma̱sta̱y tama̱ latáma̱t tu̱ li̱chihui̱námpa̱t? 12Yuma̱ pu̱lhma̱n chúchut hua̱ntu̱ taju̱ma̱ u̱nú̱ c-pozo xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua tla̱n sa̱mpi̱ hua̱ xamaka̱n quintla̱tcan Jacob hua̱nti̱ quinca̱makaxtaknini̱tán. Antá̱ xlá̱ xkotnán, xa̱hua̱ xli̱pacs xcamán, chu̱ xli̱pacs xtakalhí̱n antá̱ xma̱kotni̱ko̱y. Chi̱nchu̱ huix, ¿pi̱ a̱tzinú̱ luhua tlak tali̱pa̱hu li̱taxtuputuna̱ ni̱ xahua̱ xlá?

13Jesús chuná̱ kálhti̱lh:

—Caxati̱cahuá̱ ti̱ li̱kotnanko̱y yuma̱ chúchut ni̱ li̱maka̱s tzucupalay kalhpu̱ti̱ko̱y, 14hua̱mpi̱ hua̱nti̱ nali̱kotnán yuma̱ chúchut hua̱ntu̱ quit cma̱sta̱y xli̱pa̱án nia̱lh catikalhpu̱ti̱ko̱lh. Hua̱mpi̱ hua̱ chúchut hua̱ntu̱ quit cma̱sta̱y, antá̱ c-xnacú̱ natapalhi̱niy xta̱chuná̱ chuchut taxtunú̱ hua̱ la̱ntla̱ panktaxtuma̱ nahuán laqui̱mpi̱ chuná̱ nakalhi̱y aktum xasa̱sti latáma̱t hua̱ntu̱ niucxnicú̱ nalaksputa.

15Yamá̱ pusca̱t chuná̱ huánilh:

—Pus luhua catlahua̱ li̱tlá̱n, caquinta̱li̱kótnanti̱ tama̱ chúchut laqui̱mpi̱ nia̱lh nackalhpu̱ti̱y, chu̱ laqui̱mpi̱ nia̱lh nacmín tiyay chúchut u̱nú̱ c-pozo.

16Jesús chuná̱ huanipá̱:

—Huata xatlá̱n pu̱lh caqui̱tasani̱ minchixcú, chu̱ acxtum nata̱tana.

17Cha̱nchu̱ yama̱ pusca̱t chuná̱ huánilh:

—Quit ni̱tí̱ quinchixcú.

Cha̱nchu̱ Jesús kálhti̱lh:

—Luhua xli̱ca̱na̱ la̱ntla̱ huana̱ pi̱ ni̱tí̱ minchixcú, 18sa̱mpi̱ aya kalhaquitzis chixcuhuí̱n hua̱nti̱ huix ta̱tahuilakó, chu̱ hua̱nti̱ ta̱huilán la̱nchiyú̱ na̱ ni̱ ta̱tapu̱chuhua, hua̱ yumá̱ luhua talulóktat hua̱ntu̱ chihui̱nani̱ta.

19Acxni̱ yama̱ pusca̱t káxmatli̱ yuma̱ tachihuí̱n, chuná̱ huánilh:

—Pus hasta la̱nchú̱ ccatzi̱ma̱ pi̱ huix luhua tlanca tali̱pa̱hu profeta. 20Pus xtlahua̱ li̱tlá̱n xquihuani̱ aktum tachihuí̱n hua̱ntu̱ quit ccatzi̱putún: xalakmaka̱n quinatla̱tnacán quin samaritanos xminko̱y lakataquilhpu̱tako̱y Dios antá̱ u̱nú̱ c-ka̱stí̱n, hua̱mpi̱ huixin judíos huaná̱tit pi̱ xma̱n huá̱ mini̱niy pi̱ antá̱ c-Jerusalén nalakataquilhpu̱taya̱hu Dios.

21Jesús kálhti̱lh:

—Pusca̱t, cacatzi̱ huix chú̱ pi̱ talacatzuhui̱ma̱ quilhtamacú̱ acxni̱ huixín tla̱n nalakataquilhpu̱tayá̱tit Quintla̱tican Dios ma̱squi ni̱ catántit u̱nú̱ c-ka̱stí̱n, chu̱ ma̱squi ni̱ capítit c-Jerusalén. 22Huixín samaritanos ni̱ pala tzinú̱ catzi̱yá̱tit xtapuhuá̱n hua̱nti̱ lakataquilhpu̱tayá̱tit, sa̱mpi̱ xma̱n hua̱ quin judíos ccatzi̱ya̱hu la̱ntla̱ puhuani̱t Dios nalakma̱xtuko̱y xli̱stacnacan tachixcuhuí̱tat. 23Hua̱mpi̱ hua̱ quilhtamacú̱ nalakchá̱n, chu̱ la̱nchiyú̱ huá̱ aya lakcha̱ni̱t, acxni̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ lakataquilhpu̱taputunko̱y Dios, tla̱n cani̱huá̱ natlahuako̱y, hua̱mpi̱ luhua xli̱ca̱na̱ aksti̱tum xta̱chuná̱ la̱ nama̱lacapa̱stacni̱ko̱y Espíritu Santo, sa̱mpi̱ Dios putzama̱kó̱ hua̱nti̱ nalakataquilhpu̱tako̱y la̱ntla̱ cuanimá̱n. 24Dios huá̱ xlakli̱ma̱n spíritu, chu̱ ni̱ caj lacatum huí̱ la̱ntla̱ huixín puhuaná̱tit, huá̱ xpa̱lacata, xma̱n hua̱ la̱ntla̱ ma̱n cspiritu Dios nama̱siyuniyá̱n la̱ntla̱ xlá̱ xli̱ca̱na̱ lacasquín tla̱n aksti̱tum nalakataquilhpu̱taya̱.

25Yama̱ pusca̱t chuná̱ huánilh:

—Quit ccatzi̱y pi̱ namín cha̱tum hua̱nti̱ quinca̱ma̱lacnu̱nini̱tán Dios laqui̱mpi̱ naquinca̱lakma̱xtuyá̱n, hua̱nti̱ huanicán Cristo usu ma̱akapu̱taxti̱ná, chu̱ acxni̱ xlá̱ namín, pacs naquinca̱ma̱akataksniyá̱n hua̱ntu̱ quili̱catzi̱tcán xpa̱lacata Dios.

26Jesús huanipi̱ yama̱ pusca̱t:

—Pus chú̱ luhua lacatancs cuaniyá̱n pi̱ quit tama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ huix li̱chihui̱námpa̱t.

27Hua̱mpi̱ acxnitiyá̱ chuná̱ xchihui̱nama̱ko̱lh chinko̱lh xli̱ma̱kalhtahuáka̱t, chu̱ xlacán cacs tilacahuanko̱lh acxni̱ ucxilhko̱lh Jesús pi̱ xta̱chihui̱nama̱ yama̱ pusca̱t samaritana. Hua̱mpi̱ ni̱ pala cha̱tum xkalhásquilh xatú̱ xlacasquín, usuchí̱ xatú̱ xli̱chihui̱nama̱kó̱. 28Cha̱nchu̱ pusca̱t, antá̱ akxtakuíli̱lh xaksá̱huat, chu̱ lacapala̱ alh c-xca̱chiquí̱n, chu̱ antá̱ chuná̱ huaniko̱lh xnata̱chiquí̱n:

29—Catántit ucxilhá̱tit cha̱tum chixcú, xlá̱ luhua lacatancs quihuanini̱t xli̱pacs tu̱ ctlahuani̱ttá̱ c-quilatáma̱t. ¿Chá̱ huixín, la̱ huaná̱tit, ni̱ hua cahuá̱ Cristo hua̱nti̱ namín quinca̱lakma̱xtuyá̱n?

30Puschí̱ yama̱ chixcuhuí̱n lacapala̱ minko̱chá̱ ca̱chiquí̱n, chu̱ anko̱lh anta̱ni̱ xuilachá̱ Jesús. 31Cha̱nchu̱ antá̱ c-pozo li̱ma̱kalhtahuaka̱t tzucuko̱lh li̱ma̱akatzanka̱ko̱y Jesús pi̱ nahua̱yán, chu̱ chuná̱ xuanima̱kó̱:

—Ma̱kalhtahuaka̱ná, cahuá̱yanti.

32Hua̱mpi̱ xlá̱ chuná̱ kalhti̱ko̱lh:

—Quit aya ckalhi̱y hua̱ntu̱ nacuay, chu̱ huixín ni̱ lakapasá̱tit.

33Cha̱nchu̱ xli̱ma̱kalhtahuáka̱t xacstucán chuná̱ tzucuko̱lh la̱huaniko̱y:

—¿Pi̱ cahuá̱ huí̱ ti̱ li̱minini̱t pala tú̱ lí̱huat?

34Hua̱mpi̱ Jesús huaniko̱lh:

—Acxni̱ quit ctlahuay xtalacasquin Dios la̱mpala quilí̱huat cli̱ma̱xtuy hasta acxni̱ nacma̱sputuy. 35Acxni̱ huixín ucxilhá̱tit xatahuacat tachaná̱n, huaná̱tit: ‘Ma̱squi ni̱ luhua calacapalahu sa̱mpi̱ tzanka̱ycú̱ akta̱ti papi̱ la̱ntla̱ tla̱n naxka̱nancán’; hua̱mpi̱ quit cca̱huaniyá̱n pi̱ calacapítit, chu̱ na̱ caucxilhkó̱tit anta̱ni̱ huilakó̱ a̱tanu̱ tachaná̱n, antá̱ aya lhmucucuma̱kó̱, chu̱ tla̱ná̱ natzucuyá̱tit xka̱naná̱tit. 36Pus huixín hua̱nti̱ namakxka̱naná̱tit na̱ naca̱ma̱skahui̱caná̱tit, chu̱ yamá̱ hua̱ntu̱ nama̱macxtupi̱yá̱tit huá̱ xli̱stacnacán hua̱nti̱ caxani̱li̱huayá̱ kalhi̱ma̱ nahuán li̱pa̱xuhu latáma̱t c-akapú̱n. Tanu̱ huilakó̱ hua̱nti̱ chanko̱ni̱t yuma̱ tachaná̱n, chu̱ huixín chú̱ nama̱macxtupi̱yá̱tit laqui̱mpi̱ huixín chu̱ xlacán acxtum nali̱pa̱xuhuayá̱tit. 37Chu̱ luhua lacatancs chuná̱ ca̱qui̱taxtunimá̱n yama̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ chuná̱ huan: ‘Tanu̱ chixcú̱ hua̱nti̱ chana̱nán, chu̱ tanu̱ hua̱nti̱ xka̱nán.’ 38Quit cca̱ma̱lakacha̱má̱n huixín laqui̱mpi̱ nama̱macxtupi̱yá̱tit xatahuácat yama̱ tachaná̱n hua̱ntu̱ tichanko̱lh yuma̱ a̱tanu̱ chixcuhuí̱n, pus tanu̱ hua̱nti̱ li̱scujko̱ni̱t, chi̱nchu̱ huixín ca̱ta caj ma̱macxtupi̱yá̱tit hua̱ntu̱ xlacán li̱scujko̱ni̱t.

39Puschí̱ lhu̱hua̱ samaritanos hua̱nti̱ antá̱ xuilakó̱ c-xaca̱chiquí̱n Sicar na̱ tzucuko̱lh ca̱najlaniko̱y Jesús pi̱ xli̱ca̱na̱ xlá̱ yama̱ Cristo hua̱nti̱ xkalhkalhi̱ma̱kó̱ caj xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ xuanini̱t yama̱ pusca̱t acxni̱ xlá̱ huaniko̱lh pi̱ xuanini̱t xli̱pacs hua̱ntu̱ xlá̱ xtlahuani̱ttá̱ c-xlatáma̱t. 40Chuná̱ pi̱ a̱li̱sta̱lh yama̱ samaritanos lakchinko̱lh Jesús, ta̱chihui̱nanko̱lh, chu̱ huaniko̱lh pi̱ catamakáxtakli̱ c-xca̱chiqui̱ncán. Xlá̱ ma̱tlá̱ni̱lh, chu̱ ta̱tamakaxtakko̱lh aktuy quilhtamacú̱. 41Cha̱nchu̱ na̱ tlak lhu̱hua̱ antá̱ tica̱najlaniko̱lh xpa̱lacata̱ hua̱ntu̱ luhua xtachihui̱n Cristo. 42A̱li̱sta̱lh chuná̱ huaniko̱lh yama̱ pusca̱t:

—Hua̱ chú̱ quin na̱ cca̱najlaya̱hu ni̱ xpa̱lacata̱ pi̱ caj huix quinca̱li̱ta̱chihui̱nani̱ta, hua̱mpi̱ ma̱n quintaka̱ncán quin cli̱kaxmatni̱tahu, chu̱ quin ctaluloka̱hu pi̱ luhua maktum xli̱ca̱na̱ huá̱ Cristo ti̱ xma̱akapu̱taxti̱nacán tachixcuhuí̱tat.

Jesús ma̱pacsay xkahuasa cha̱tum xapuxcu ma̱paksi̱ná

43Acxni̱ a̱li̱aktuy quilhtamacú̱, titaca̱xchá̱ antá, chu̱ quilhta̱yapi̱ xtiji̱ laqui̱mpi̱ nachá̱n c-xatiyat Galilea. 44Ma̱squi xapu̱lana̱ chuná̱ tihua̱ Jesús pi̱ cha̱tum profeta ni̱ li̱pa̱huancán hua̱ntu̱ li̱chihui̱nán c-xca̱chiquí̱n anta̱ni̱ stacni̱t 45hua̱mpi̱ ni̱ ankalhí̱n chuná̱ qui̱táxtulh sa̱mpi̱ acxni̱ cha̱mpi̱ c-lactzu̱ ca̱chiquí̱n hua̱ntu̱ xca̱ma̱paksi̱y Galilea cani̱huá̱ luhua li̱pa̱xuhu makamaklhti̱nanko̱lh ti̱ antá̱ xalaní̱n, sa̱mpi̱ lhu̱hua̱ xlacán na̱ xqui̱lako̱ni̱t c-xapa̱scua ta̱kspuntza̱lí̱n c-Jerusalén, chu̱ xlacán pacs xucxilhko̱ni̱t hua̱ntu̱ antá̱ Jesús xtlahuani̱t lactlanca li̱ca̱cni tascújut.

46La̱ntla̱ xtiji̱tla̱huama̱ Jesús timimpi̱ ca̱chiquí̱n huanicán Caná tu̱ ma̱paksi̱y Galilea, anta̱ni̱ maktum caj chúchut tilakpáli̱lh luhua xatla̱n vino titláhualh. Antá̱ xlama̱chá̱ cha̱tum luhua tali̱pa̱hu chixcú̱ hua̱nti̱ na̱ luhua lacxtum xta̱ma̱paksi̱nán Rey, xlá̱ antá̱ xuilachá̱ c-Capernaum, chu̱ xkalhi̱y cha̱tum xkahuasa hua̱nti̱ luhua xta̱tatlay. 47Hua̱ xlá̱ acxni̱ cátzi̱lh pi̱ Jesús xmini̱tanchá̱ c-Judea, chu̱ xchini̱t c-Galilea, lacapala̱ alh squiniy li̱tlá̱n pi̱ catá̱alh c-xchic, chu̱ cama̱pácsalh xkahuasa sa̱mpi̱ a̱tzinú̱ cstacnama̱, aya xni̱ma̱. 48Jesús chuná̱ huánilh:

—Huixín ni̱ luhua quili̱pa̱huaná̱tit lapi̱ ni̱ pu̱lh naucxilhá̱tit aktum luhua li̱ca̱cni tascújut hua̱ntu̱ ctlahuay.

49Hua̱mpi̱ yama̱ tali̱pa̱hu cscujni gobierno chuná̱ huánilh:

—Tla̱ti, luhua xli̱ca̱na̱ catlahua̱ li̱tlá̱n, lacapala̱ caquinta̱pi̱ c-quínchic xli̱makua̱ ni̱ a̱ni̱y quinkahuasa.

50Hua̱mpi̱ huata Jesús huánilh:

—Luhua li̱pa̱xuhu capi̱t c-mínchic sa̱mpi̱ yama̱ minkahuasa̱ aya pacsni̱t.

Cha̱nchu̱ chixcú̱ ca̱nájlalh hua̱ntu̱ huánilh Jesús, chu̱ lacapala̱ alh c-xchic. 51Acxni̱ aya xcha̱ma̱ c-xchic lacapala̱ minko̱lh pa̱xtokko̱y makapitzí̱n cscujní̱n, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Minkahuasa̱ aya pacsni̱t, luhua tla̱na huí̱.

52Xlá̱ kalhasquinko̱lh xatú̱ hora tzucuni̱t tatla̱ni̱y xkahuasa. Xlacán chuná̱ huaniko̱lh:

—Ko̱taná̱ ma̱x pala ca̱maktum hora xuani̱t acxni̱ makáxtakli̱ lhcúya̱t.

53Pus lacapá̱stacli̱ xtla̱t pi̱ huatiya̱ yuma̱ hora acxni̱ Jesús huánilh: “Minkahuasa̱ aya tatla̱ni̱ni̱t”; chu̱ yuma̱ chixcú̱ li̱pa̱hua̱ Jesús xa̱hua̱ xli̱pu̱tum hua̱nti̱ xala c-xchic na̱ li̱ca̱najlánilh caj xpa̱lacata li̱ca̱cni hua̱ntu̱ tláhualh.

54Pus huá̱ chú̱ yuma̱ xli̱aktuy lactlanca li̱ca̱cni xtatlahu hua̱ntu̱ tláhualh Jesús acxni̱ qui̱talákspitli c-Judea, chu̱ chimpi̱ c-Galilea.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index