Search form

SAN JUAN 9

Jesús ma̱pacsay cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ luhua chuna tuncán lakatzí̱n tilacáchilh

1Hua̱ la̱ntla̱ xti̱taxtuma̱ Jesús c-tiji, úcxilhli̱ cha̱tum chixcú pi̱ luhua chuna tuncán lakatzí̱n xlacachini̱t. 2Xli̱ma̱kalhtahuáka̱t chuná̱ kalhasquinko̱lh:

—Ma̱kalhtahuaka̱ná, ¿lá̱ntla̱ luhua lakatzi̱n tuncán li̱lacachini̱t yuma̱ chixcú? ¿Xatí̱ cahuá̱ luhua tlahuani̱t tala̱kalhí̱n, pi̱ hua cahuá̱ xtla̱t, usuchí̱ luhua ma̱n xtala̱kalhí̱n pi̱ chuná̱ lakatzí̱n lacachini̱t?

3Jesús chuná̱ huaniko̱lh:

—Ni̱ caj huá̱ xpa̱lacata xtala̱kalhí̱n, chu̱ ni̱ pala xtala̱kalhi̱ncan xtla̱t, huata caj luhua chuná̱ lani̱t laqui̱mpi̱ antá̱ nali̱tasiyuy la̱ntla̱ tu̱ tla̱n tlahuay Dios. 4Xli̱makua ca̱cuhuinicú̱, catlahuanihu xtascújut hua̱nti̱ quimacamini̱t, sa̱mpi̱ aya talacatzuhui̱ma̱ ca̱tzi̱sní̱ acxni̱ nia̱lh lay catiscujca̱. 5Quit cli̱taxtuy xkakánat hua̱ntu̱ li̱lacahua̱nanko̱y tachixcuhuí̱tat, chu̱ xli̱makua̱ clama̱ ca̱tuxá̱huat nacma̱sta̱y quixkakánat.

6Acxni̱ huá̱ yumá̱, Jesús chujli̱ ca̱tiyatna, chu̱ huá̱ li̱tláhualh actzu̱ pu̱tlú̱n xchújut, chu̱ a̱li̱sta̱lh li̱lacpi̱tláhualh c-xlakastapu̱ yama̱ lakatzí̱n. 7Cha̱nchu̱ huánilh:

—Lacapala̱ capit lakachakana̱ c-taxtunú̱ anta̱ni̱ huí̱ tlanca pila̱ hua̱ntu̱ huanicán Siloé (yuma̱ tachihuí̱n c-xatachihui̱n hebreo huamputún: “Tama̱lakachá̱n”).

Yama̱ lakatzí̱n lacapala̱ alh, chu̱ lakachákalh; acxni̱ chú̱ aya qui̱táspitli, tla̱ná̱ xlacahua̱nán. 8Hua̱nti̱ xlakapasko̱y, chu̱ hua̱nti̱ xta̱lacatzuní̱n, chuná̱ tzúculh huanko̱y:

—¿Pi̱ ni̱ hua̱ yuma̱ chixcú̱ hua̱nti̱ xtahuilay laqui̱mpi̱ nasquihua̱yán?

9Makapitzí̱n xuanko̱y:

—Xli̱ca̱na̱ cuan, huá.

Cha̱nchu̱ a̱makapitzí̱n xuanko̱y:

—Ni̱ huá̱, hua̱mpi̱ luhua xta̱chuná̱ tasiyuy.

Hua̱mpi̱ huata yama̱ chixcú̱ ma̱n xuaniko̱y:

—Xli̱ca̱na̱ pi̱ quit yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ xacsquihua̱yán.

10Pus xlacán kalhasquinko̱lh:

—¿Lá̱ntla̱ chi̱nchu̱ tla̱n lacahua̱nana?

11Xlá̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ huanicán Jesús caj xchújut li̱tláhualh actzu̱ pu̱tlú̱n, chu̱ quili̱lacpi̱tláhualh c-quilakastapu, chu̱ chuná̱ quihuánilh: ‘Lacapala̱ capi̱t lakachakana̱ c-pila̱ hua̱ntu̱ huanicán Siloé.’ Quit xlá̱ calh, chu̱ acxni̱ clakachakanko̱lh, aya tla̱n clacahuá̱nalh.

12Cha̱nchu̱ kalhasquimpalako̱lh:

—¿Ní̱ chú̱ huí̱ yuma̱ chixcú?

—Ni̱ ccatzi̱y —huaniko̱lh xlá.

Fariseos ma̱kalhapali̱ko̱y yama̱ chixcú̱ ti̱ lakatzí̱n xuani̱t

13-14Sa̱mpi̱ yama̱ quilhtamacu̱ sábado acxni̱ Jesús tláhualh actzu̱ pu̱tlú̱n, chu̱ huá̱ li̱ma̱pácsalh yama̱ lakatzí̱n, pus luhua acxni̱ xli̱huancán pala tí̱ nascuja, huá̱ xpa̱lacata li̱le̱nca̱ c-xlacati̱ncan fariseos yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ xma̱lacahua̱ni̱ni̱t. 15Yama̱ fariseos tzúculh kalhasquinko̱y la̱ntla̱ chú̱ tla̱ná̱ xli̱lacahua̱nán. Xlá̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Cha̱tum chixcú̱ quili̱lacpi̱tláhualh actzu̱ pu̱tlú̱n, chu̱ acxni̱ clakachákalh, tuncán aya tla̱n clacahua̱nán.

16Makapitzi̱n fariseos chuná̱ huanko̱lh:

—Yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ chuná̱ tláhualh, ni̱ Dios tapaksi̱niy, sa̱mpi̱ xlá̱ ni̱ ca̱cni̱naniy yama̱ quilhtamacú̱ acxni̱ jaxcán.

Hua̱mpi̱ makapitzí̱n xuanko̱y:

—Lapi̱ ca̱na̱ makla̱kalhi̱na cahuá̱, ¿lá̱ntla̱ chú̱ tla̱n tlahuako̱y lactlanca li̱ca̱cni tatlahu?

Huata xlacán luhua lakapu̱tiyu̱ tahuilako̱lh. 17Huanipalako̱lh yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ lakatzí̱n xuani̱t:

—¿Chá̱ huix, lá̱ huana̱ xpa̱lacata̱ yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ ma̱lacahua̱ní̱n?

—Quit cpuhuán pi̱ ma̱x profeta —kalhtí̱nalh xlá.

18Hua̱mpi̱ yama̱ xanapuxcun judíos ni̱ luhua xca̱najlaputunko̱y lapi̱ xli̱ca̱na̱ hua̱ yuma̱ chixcú̱ hua̱nti̱ lakatzí̱n xuani̱t, chu̱ xma̱lacahua̱ni̱cani̱t; hasta acxni̱ ma̱tasani̱nanko̱lh xtla̱t, chu̱ xtzi. 19Chuná̱ kalhasquinko̱lh:

—¿Pi̱ hua̱ yuma̱ minkahuasacán hua̱nti̱ huaná̱tit pi̱ lakatzí̱n lacachini̱t? ¿Lá̱ntla̱ chú̱ tla̱ná̱ lacahua̱nán?

20Xtla̱t, chu̱ xtzi̱ yama̱ chixcú̱ chuná̱ kalhti̱nanko̱lh:

—Xli̱ca̱na̱ ccatzi̱ya̱hu pi̱ huá̱ quinkahuasacán, chu̱ ccatzi̱ya̱hu pi̱ lakatzí̱n tilacáchilh. 21Hua̱mpi̱ hua̱ la̱ntla̱ lacahuá̱nalh chú̱, usu xatí̱ ma̱lacahuá̱ni̱lh na̱ ni̱ ccatzi̱ya̱hu. Xlá̱ kalhi̱yá̱ xca̱ta, huata xatlá̱n huá̱ ma̱n cakalhasquíntit, huá̱ luhua ma̱n naca̱huaniyá̱n. 22Huá̱ chuná̱ xlacán li̱kalhtí̱nanko̱lh sa̱mpi̱ luhua xpe̱cuaniko̱y xanapuxcun judíos, pi̱ xlacán aya xli̱chihui̱nanko̱ni̱t maktum pi̱ natlakaxtuko̱y c-xpu̱kalhtahuakacán xli̱pacs hua̱nti̱ nali̱ta̱yako̱y pi̱ Jesús hua̱ Cristo hua̱nti̱ xmini̱t lakma̱xtuko̱y. 23Huá̱ xpa̱lacata chuná̱ li̱kalhti̱nanko̱lh: “Xlá̱ kalhi̱yá̱ xca̱ta, huata xatlá̱n huá̱ ma̱n cakalhasquíntit.”

24Puschí̱ yama̱ xanapuxcun judíos tasanipalako̱lh chixcú̱ hua̱nti̱ xapu̱lana̱ lakatzí̱n xuani̱t, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Luhua xli̱ca̱na̱ caquinca̱huani̱ hua̱ntu̱ talulóktat c-xlacati̱n Dios, sa̱mpi̱ quin stalanca ccatzi̱ya̱hu pi̱ tama̱ chixcú, la̱kalhi̱ná̱.

25Xlá̱ chuná̱ kalhti̱ko̱lh:

—Pus tamá̱ quit ni̱ ccatzi̱y lapi̱ tláhualh tala̱kalhí̱n, usuchí̱ ni̱ tláhualh tala̱kalhí̱n. Xma̱n hua̱ntu̱ quit ccatzi̱y pi̱ xapu̱lh lakatzí̱n xacuani̱t, chu̱ la̱nchú̱ aya tla̱n clacahua̱nán.

26Xlacán kalhasquimpalako̱lh:

—¿Tú̱ luhua tlahuanín? ¿Lá̱ntla̱ xlá̱ tláhualh laqui̱mpi̱ huix tla̱n nalacahua̱nana?

27Xlá̱ kalhti̱palako̱lh:

—Quit aya cca̱huanín, hua̱mpi̱ ni̱ quinca̱najlaniyá̱tit. ¿Tú̱huan chi̱nchu̱ lacasquiná̱tit nacuampalay a̱maktum? ¿Pi̱ na̱ sta̱laniputuná̱tit huixín?

28Xlacán li̱xcájnit la̱ntla̱ tzucuko̱lh lacaquilhni̱ko̱y, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—Huix ma̱x nasta̱laniya̱ yama̱ chixcú, hua̱mpi̱ quin huá̱ csta̱laniya̱hu xtapaksi̱t Moisés. 29Quin stalanca ccatzi̱ya̱hu pi̱ Dios tita̱chihuí̱nalh Moisés, hua̱mpi̱ tama̱ chixcú, hasta ni̱ pala tzinú̱ ccatzi̱ya̱hu ní̱ luhua mini̱tanchá.

30Yama̱ chixcú̱ chuná̱ kalhti̱ko̱lh:

—Pus luhua ni̱ cakata̱ksa̱ yuma̱ mintachihui̱ncán, sa̱mpi̱ huaná̱tit pi̱ ni̱ catzi̱yá̱tit ní̱ xlá̱ mini̱tanchá, hua̱mpi̱ huixín ucxilhpá̱tit pi̱ quit ma̱squi lakatzí̱n xacuani̱t tla̱n quima̱lacahuá̱ni̱lh. 31Quin catzi̱ya̱hu pi̱ hua̱ Dios, ni̱ kaxmatniko̱y hua̱nti̱ makla̱kalhi̱naní̱n; pus huata caj xma̱n huá̱ ma̱xqui̱ko̱y xli̱tlihuaka̱ hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y, lakachixcuhui̱ko̱y, chu̱ tlahuako̱y hua̱ntu̱ xlá̱ xtalacasquín. 32La̱ maka̱sá̱ ni̱ pala cha̱tum hua̱nti̱ xuanca̱ pi̱ tla̱n ma̱lacahua̱ni̱ko̱y hua̱nti̱ tuncán lakatzí̱n xlacachini̱t. 33Lapi̱ xli̱ca̱na̱ tama̱ chixcú̱ ni̱ Dios cahuá̱ macamini̱t, ni̱ lama̱ pala tú̱ xtláhualh lactlanca li̱ca̱cni tatlahu.

34Yama̱ fariseos si̱tzi̱niko̱lh, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh:

—¡Huix luhua xlakstu mintala̱kalhí̱n kalhi̱ya̱ hasta la̱ntla̱ tilacachita̱ ca̱tiyatna; hua̱mpi̱ huata huix chú̱ quinca̱ma̱xqui̱putuna̱ tastacya̱hu!

Acxni̱ chuná̱ huaniko̱lh yama̱ fariseos tlakaxtuko̱lh c-xpu̱kalhtahuakacán.

Hua̱nti̱ huanko̱y pi̱ tla̱n lacahua̱nanko̱y tlak lhu̱hua̱ kalhi̱ko̱y xtala̱kalhi̱ncán

35Jesús cátzi̱lh pi̱ luhua maktum xtamacaxtucani̱t yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ lakatzí̱n xuani̱t, chu̱ acxni̱ xlá̱ ta̱tánoklhli̱ chuná̱ huánilh:

—¿Pi̱ huix ca̱najlaniya̱ xatalacsacni chixcú?

36Yama̱ chixcú̱ huánilh:

—Tla̱ti, caquihuani̱ tí̱ yama̱ Xatalacsacni Chixcú̱ laqui̱mpi̱ quit nacca̱najlaniy.

37Jesús kálhti̱lh:

—Pus huix aya ucxilhni̱ta, sa̱mpi̱ quit yama̱ Xatalacsacni Chixcú̱ hua̱nti̱ ta̱chihui̱namá̱n la̱nchú̱.

38Yama̱ chixcú̱ lakatatzokóstalh c-xlacati̱n Jesús, chu̱ chuná̱ huánilh:

—Quimpu̱chiná, quit xli̱ca̱na̱ cca̱najlaniyá̱n.

39Cha̱nchu̱ Jesús chuná̱ huánilh:

—Quit cmini̱t u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ nacputza̱naniko̱y xcuentajcan tachixcuhuí̱tat, chu̱ laqui̱mpi̱ hua̱nti̱ lakatzí̱n lama̱kó̱, tla̱n nalacahua̱nanko̱y, chu̱ hua̱nti̱ puhuanko̱y pi̱ luhua xli̱ca̱na̱ lacahua̱nanko̱y, xlacán tla̱n nali̱tasiyuy la̱ntla̱ lama̱kó̱ xta̱chuná̱ la̱ lakatzí̱n.

40Makapitzi̱n fariseos hua̱nti̱ antá̱ xlaya̱kó̱, acxni̱ chuná̱ kaxmatko̱lh xtachihuí̱n, chuná̱ kalhasquinko̱lh:

—¿Lá̱ntla̱ pi̱ na̱ lakatzi̱ní̱n chú̱ quin?

41Jesús chuná̱ kalhti̱ko̱lh:

—Lapi̱ luhua ca̱na̱ lakatzi̱n cahuá̱ huixín, ni̱ li̱piná̱tit cahuá̱ cuenta̱ xpa̱lacata mintala̱kalhi̱ncán hua̱ntu̱ tlahuani̱tántit, hua̱mpi̱ hua̱ chú̱ pi̱ huaná̱tit pi̱ lacahua̱naná̱tit, pus tla̱n kalhi̱yá̱tit mintala̱kalhi̱ncán.

Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index