Search form

Aposol 13:41

41‘Eöm a ma teꞌ varih to vavovoeak me vapikpiuk nem e Sosoenën,

eöm se matop nem.

A kiu vëh nöꞌ to nonok noꞌ manih po poen nöm to teꞌ toꞌtoꞌ nem,

a teꞌ se keh soe vamaaka ro ken peöm pa ma tah nöꞌ to nonok noꞌ,

eꞌ a ma tah varih nöm se keh koe a vaman,

eöm se mët em.’” Hab 1:5