Search form

Aposol 14:19

19Ivëhkëk, a ma pah to Jiuꞌ va vöön Antiök va pa muhin Pisidiaꞌ me vöön Aëkoniam to taneꞌ maꞌ nën, ko nö maꞌ manih vöön Listraꞌ, pare vamanman a napan pa ö nee se tösvös ee pe Pöl. A napan to ip e Pöl, ko rëh tavus këh ee peꞌ pa vöön, to koman ne pan, eꞌ to mët en.