Search form

Aposol 17:15

15A ma teꞌ varih to nö vaꞌpeh me maꞌ e Pöl, ee to tok po paröꞌ to nö non manuh vöön Atëns. Ee to ahah ne manuh Beriaꞌ, ke Pöl heꞌ raoe a ö soe to teꞌ va non manih pan, “Nö, paröm soe ke Saëlas pen Timotiꞌ, kee nö vëvëhöꞌ rakah maꞌ manih peöꞌ.”