Search form

Aposol 26:12

E Pöl To Vahutët A Ö Neꞌ To Panih, Ko Tavus A Teꞌ Va Po Vaman

12E Pöl to vaato e non ko soe pan, “Eöꞌ to kokon voh noꞌ o soe vaonöt manih po teꞌ susunön ësës heꞌ pa nö manuh vöön Damaskas marën a ötöt a napan to vaman ne Ieesuꞌ.