Search form

Aposol 8:33

33Ee to vapoet voh poë,

eꞌ a teꞌ totoopin,

ivëh, kee ip vamët voh poë,

suk ee to vateen akuk poë po vahutët.

Eꞌ a hik ta ma koaꞌ,

ivëh, ka napan hikta onöt ne pa vahutët suk raoe.

Suk ataeah, o toꞌtoꞌ peꞌ manih po oeh to hik en.” Ais 53:7-8