Search form

Aposol int

A ëhnan o puk vëh, ‘Aposol’, ke eꞌ o vapöök puk kiun pe Luk. Eꞌ to vavaato suk non a kiu pa ma papaeh aposol manih po puk vëh. A ma pah vahutët manih neꞌ ee koman to soe ke Luk keꞌ kiun, ivëhkëk, a ma meh neꞌ eꞌ koman to nat e non. Suk ataeah, eꞌ to nönö vaꞌpeh vah me voh e non pe Pöl kee pët teꞌ e ne pa ma pah ö teꞌteꞌ. Ivëh, ka manih po sapta 16, ea to ep e no pan e Luk to soe vamanih pan, ‘Emöm to vos’. A ma pah teꞌ to sosoe ne pan, ‘E Pöl to teꞌ voh non pa nohnoh manih Room, ke Luk kiun o puk vëh.’

A ma kokoman pe Luk to teꞌ va ne manih. A Tuvuh Vasio to heꞌ o kikis peꞌ manih po aposol me a napan va po vaman pan, eꞌe se vavatvus ne a soe va pe Sunön pea Ieesuꞌ. Manih pa ëhnan e Ieesuꞌ, o aposol to nok a ma moeh tah vamamaneꞌ me a ma vëknöm ka napan va pa ma muhin peo rakah to vaman ee pe Ieesuꞌ. A havun me ra poa aposol pe Ieesuꞌ to taneo a vatvus a soe peꞌ manih Jerusalëm. Vasuksuk no a ma meh teꞌ vamanih pe Filip to nö manuh pa muhin va Samëriaꞌ, ko vavatvus e ne pa soe pe Ieesuꞌ nën. E Pöl me a ma vamomhë peꞌ to nö ee pa ma muhin peo rakah pare vavatvus vavah e ne pa soe va pe Ieesuꞌ.

O meoh kokoman va po puk vëh ivëh pan, vamomoaan voh no Jiuꞌ varoe to vaman ne. Ko upöm teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to hikta vaman ne. Ivëhkëk, vasuksuk no teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ to vaman e pe Ieesuꞌ. Moaan voh o Jiuꞌ me ro teꞌ varih to hikta teꞌ ne ro Jiuꞌ to hikta pët teꞌ vaꞌpeh voh ne. Ivëhkëk, manih po vaꞌaus pa Tuvuh Vasioꞌ, ee to vatös vavih ee, pare teꞌ e ne po pöh kum.

E Luk me to iu non pan, a kaman va Room se nat va non manih pan, a napan varih to vaman ne Ieesuꞌ to hikta vakihat me ne a kaman. Ivëhkëk, ee to vavatet rakah e ne pa ma taateꞌ pa kaman va Room. A nap susunön po Jiuꞌ to vavateꞌ voh kov e ne po aposol manih po vahutët. O teꞌ susunön va Room to iu nat e ne pa ma hat taeah nee to sun suk po vahutët. Ivëhkëk, ee to hikta taum ta hat manih pee.

Manih po puk vëh no vahutët va pa kiu pa Tuvuh Vasioꞌ to kiun non. A Tuvuh vëh to vakikis non a napan pe Ieesuꞌ, pareꞌ heꞌ non raoe a ma kokoman totoopin. Ivëh, ka se keh pokaꞌ o puk vëh, a kiu pa Tuvuh Vasioꞌ, eꞌ to teꞌ vih e non.

Ka ma kiun varih to tataki va ne manih pan.

A taneo me a pu po kum teꞌ varih to vaman ne. 1:1-26; 2:1-47; 3:1-26; 4:1-37; 5:1-42

A napan va po vaman to kon kamis suk a kiu pee, ivëhkëk, ee to sun vakis e ne. 6:1-15; 7:1-60; 8:1-40; 9:1-31

A soe va pa ö ne Pitaꞌ to vavatvus vah non a soe. 9:3-43; 10:1-48; 11:1-30; 12:1-35

A vavih vamomoaan pe Pöl. 13:1-52; 14:1-28

O teꞌ susun pa napan va po vaman to tönun vaꞌpeh manih Jerusalëm. 15:1-41

A vapöök vavih pe Pöl. 16:1-40; 17:1-34; 18:1-23

A vakön vavih pe Pöl. 18:24-28; 19:1-41; 20:1-38; 21:1-14

Ee to öt e Pöl me a nö peꞌ manuh Room. 21:15-40; 22:1-30; 23:1-35; 24:1-27; 25:1-27; 26:1-32; 27:1-44; 28:1-31