Search form

Jon 11:17

E Ieesuꞌ To Teꞌ Non Manih Pa Vöön Va Bëtaniꞌ

17E Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to nö, pare öök vatët ee manih pa vöön va Bëtaniꞌ, ke Ieesuꞌ nat en pe Lasarus to mët en ko vataanaꞌ poen peꞌ ivëh neꞌ to pet manih koman a top vös.