Search form

Jon 14

E Ieesuꞌ, Eꞌ A Hanan Pa Napan To Nö Non Pe Sosoenën

1E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ me e non pa ma vamomhë peꞌ, pareꞌ soe ke raoe pan, “Eöm se koe a heꞌ ëm o tamak me o punis, paröm vaman varoe e Sosoenën ko vatet eah, paröm vaman me a neoꞌ. 2Manuh pa vöön va kin pa iuun pe Tamön a ma ö teꞌteꞌ peo rakah to teꞌ ne nën. Keöꞌ se vovoh manuh, paröꞌ vamatop maꞌ a ma ö teꞌteꞌ peöm. A soe peöꞌ se keh hikta teꞌ va non nën, eöꞌ to hikta onöt noꞌ a soe vanat a neöm a tah pamëh. 3Keöꞌ se vovoh, paröꞌ vamatop maꞌ a ma ö teꞌteꞌ peöm, paröꞌ hah maꞌ ko me a na neöm, ka nö, para teꞌ vaꞌpeh no pa vöön pamëh. Ivëh, ka vöön poanheh nöꞌ se teꞌ noꞌ, eꞌ a vöön ko pamëh na se pët teꞌ vaꞌpeh tamoaan no nën. 4Eöm to nat e nem pa hanan to nö non pa vöön nöꞌ to nönö noꞌ.

5Ivëhkëk, e Tömas to soe ke Ieesuꞌ pan, “Topoan, emöm to hikta nat nem pa ö nën to nönö nom. Emöm se poꞌ nat vah va in a hanan vëh nih nën to suksuk nom?” 6Ke Ieesuꞌ piun a soe pe Tömas, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ koman a hanan, me eöꞌ koman a pusun in a soe man, me eöꞌ koman o toꞌtoꞌ tamoaan. A pah hanan ro ko vëh to nö non pe Tamön, ivëh, eöꞌ.”

7Eöm se keh nat vavih e nem peöꞌ eteh, eöm se nat vavih me e nem pe Tamön eteh. Ivëhkëk kuru, neöm to nat em pe Tamön. Paröm inan vahik em peꞌ, suk eöm to ep e nem peöꞌ to matan va e noꞌ manih peꞌ.”

8Ke Filip soe ke Ieesuꞌ pan, “Sunön, a tah rakah nemöm to iu nem ivëh, vataare a möm ah, e Tamön.”

9Ke Ieesuꞌ piun a soe pe Filip pareꞌ soe ke poan pan, “Filip a tëëm rë rakah neöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me voh eoꞌ peöm, ivëhkëk, eöm hikta nat avoeꞌ nem peöꞌ eteh. Eteh to inan a non neoꞌ, eꞌ to inan me en pe Tamön, vahvapoꞌnih köm soe ka neoꞌ pan, ‘Eöꞌ se vataare a neöm e Tamön?’

10Eën to hikta vaman pöꞌ ko nom pan e Tamön to teꞌ vaꞌpeh me non peöꞌ. Köꞌ teꞌ vaꞌpeh me e noꞌ peꞌ. A soe nöꞌ to sosoe ka noꞌ neöm sih, nöꞌ to hikta kokon taneꞌ noꞌ po kokoman koman peöꞌ. Ahik, e Tamön to teꞌ vaꞌpeh tamoaan me e non sih peöꞌ, pareꞌ vavatvus ke non a ma kiu peꞌ manih peöꞌ. 11Vaman a neoꞌ öm to sosoe ka noꞌ neöm sih pan, eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me noꞌ pe Tamön. Ke Tamön teꞌ vaꞌpeh me e non peöꞌ. Eöm se keh hikta vaman nem a soe vaꞌih, eöm se kokoman hah a ma kiu apaꞌpuh me a ma tah vatoksean nöꞌ to nonok noꞌ sih. Ivëh, ka ma tah poë varih se kunkuin o vaman manih pa ma kokoman peöm.

12“Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm, etereh to vaman a ne neoꞌ me a ma soe peöꞌ, ee se nok ee pa ma kiu varih nöꞌ to nonok noꞌ sih. Ee me se nok pet ee pa ma teꞌ kiu to teꞌ apaꞌpuh oah e ne pa ma teꞌ kiu varih nöꞌ to nonok voh noꞌ. Suk ataeah, eöꞌ se nö eoꞌ manuh pe Tamön, paröꞌ vanö maꞌ a Tuvuh Vasioꞌ manih peöm. 13Eöm se keh hin ta ma taneah manih pa ëhnaneoꞌ, eöꞌ se pënton eoꞌ pa hin peöm, paröꞌ nok eoꞌ pataeah nöm to hinhin suk nem. Eöꞌ se nonok va noꞌ nën, pan e Tamön se vataare o kikis apuh peꞌ manih pa ma kiu neöꞌ e Sunaiꞌeah to nonok noꞌ. 14A, a ma tah kurus nöm se hin manih pa ëhnaneoꞌ. Eöꞌ se pënton eoꞌ pa hin peöm, ko nok keoꞌ peöm pataeah nöm to iu nem.

E Ieesuꞌ To Soe Ke Ra Ma Vamomhë Peꞌ Pan, Eꞌ Se Vanö Maꞌ A Tuvuh Vasioꞌ

15E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Eöm se keh iu e nem peöꞌ, a, eöm se vatet vavih rakah a ma soe apuh peöꞌ. 16Eöꞌ se hin e Tamön, keꞌ heꞌ en peöm pa meh Teꞌ Va Pa Vaꞌaus, keꞌ teꞌ vaꞌpeh tamoaan me e non peöm. 17Ka teꞌ pamëh, eꞌ a Tuvuh va pa soe a soe man. A napan va po oeh vëh to hikta onöt ne a öt poë, suk ee to hikta ep i ne eah, pare nat i ne poë. Ivëhkëk eöm to nat e nem pa teꞌ pamëh, suk eꞌ to teꞌ me e non peöm, ka amot me kuru neꞌ se teꞌ vaꞌpeh tamoaan avoeꞌ me e non peöm. 18Eöꞌ to hikta onöt noꞌ a këh akuk va ka neöm manih po siꞌ koaꞌ nök. Ahik, eöꞌ se hah eoꞌ ma pa ep peöm. 19A siꞌ ö hat ka napan va po oeh vëh hikta se ep hah a ne neöꞌ. Ivëhkëk, eöm se ep em peöꞌ, suk eöꞌ se mët, paröꞌ sun hah eoꞌ. Ivëh, ke eöm me se sun taneꞌ hah em pa nap mët ko kon hah em po toꞌtoꞌ. 20Manih po poen pamëh nöꞌ se sun taneꞌ hah pa nap mët ko kon hah eoꞌ po toꞌtoꞌ. Köm nat em peöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me noꞌ pe Tamön, kemöm tavus em poꞌ a paeh a teꞌ. Ke eöm se teꞌ vaꞌpeh me e nem peöꞌ, köꞌ teꞌ vaꞌpeh me e noꞌ peöm, ka tavus ee a paeh a teꞌ. 21O teꞌ varih to kon a soe apuh peöꞌ, pare vavatet ne, ee ko a napan poë varih to iu a ne neoꞌ. Ke Tamön iu me e non po teꞌ poë varih, keöꞌ me se iu e noꞌ pee. Paröꞌ vataare öꞌ manih pa ma papaeh pee.”

22Ke Jiutas, a teꞌ vëh to hikta teꞌ non pan e Jiutas va Iskariot, to hi va in e Ieesuꞌ manih pan, “Ivëhkëk, Sunön, vahvanih kën koman nom a vataare varoe eo manih pemöm, eën he hikta vataare eo manih pa napan kurus va po oeh vëh?”

23Ke Ieesuꞌ piun poan, pareꞌ soe pan, “Etereh to iu a ne neoꞌ, ee se vavatet ne o vavaasis peöꞌ, ke Tamön iu e non pee. Kemöm poꞌ Tamön nö vapöök em manih pee, pamöm nok em pa ö teꞌteꞌ pemöm poꞌ manih pa ma kupu pee. 24O teꞌ varih to hikta iu a ne neoꞌ, pare hikta iu vatet ne o vavaasis peöꞌ. Ko vavaasis vaꞌih nöm to tënan nem sih, eꞌ to hikta teꞌ non pan, o vavaasis koman peöꞌ. Ahik, o vavaasis vaꞌih eꞌ o vavaasis koman pe Tamön vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ, köꞌ nö maꞌ manih po oeh vëh.

25Ko poen nöꞌ to teꞌ avoeꞌ me e noꞌ peöm, paröꞌ sosoe ka noꞌ neöm a ma tah poë varih. 26Ivëhkëk a Teꞌ Vavaꞌaus Teꞌ vëh a Tuvuh Vasioꞌ ne Tamön se vanö amot maꞌ pa ëhnaneoꞌ, keꞌ vavaasis a neöm a ma moeh tah kurus. Pareꞌ kunkuin a ma kokoman peöm, köm nat hah a ma taneah nöꞌ to vavaasis voh a noꞌ neöm.

27Eöꞌ se këh ka neöm a taateꞌ teꞌ vakamöꞌ, me o kokoman tö. Ka taateꞌ kamöꞌ peöꞌ nöꞌ se këh ka neöm. Ka taateꞌ vakamöꞌ pamëh nöꞌ to hikta heꞌ va ka neöm manih pa ö no a napan va po oeh to heꞌ va i ro upöm teꞌ pa taateꞌ pamëh. Ivëh, köꞌ iu noꞌ a ö söm koe a tamak, paröm koe a naöp suk a tah pamëh se tavus maꞌ. 28Eöm to pënton voh em peöꞌ to soe keoꞌ peöm pan, ‘Eöꞌ se nö eoꞌ manuh pa vöön va kin, paröꞌ hah eoꞌ maꞌ manih peöm.’ Eöm se keh iu rakah e nem peöꞌ, eöm se haraꞌ vaeö rakah suk e nem peöꞌ to hah eoꞌ manuh pe Tamön, suk ataeah, a tasun peꞌ to apuh oah e non pa teꞌ tasun peöꞌ. 29A ma tah kurus poë varih to meꞌ avoeꞌ e ne pa tavus maꞌ, köꞌ soe vahik ke voh eoꞌ peöm. Suk ataeah, amot nöm se ep in a tah pamëh to tavus, paröm vaman poꞌ.

30Eöꞌ to hikta se vaato varë hah me a noꞌ neöm, suk ataeah, a teꞌ to matop non sih o oeh vëh to nö en maꞌ. Eꞌ to hikta teꞌ me non to kikis to nok ta pah tah manih peöꞌ. Ivëhkëk, eöꞌ se vaonöt keah keꞌ nok en pataeah neꞌ to kehkeh nok non. 31Ivëhkëk, eöꞌ se nok vavih eoꞌ pa ma tah ne Tamön to taꞌ a neoꞌ a nok. Ivëh, ka napan va po oeh vëh se nat va ne manih pan, eöꞌ to iu rakah e noꞌ pe Tamön.”

Ke Ieesuꞌ tooto avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “Maꞌ poꞌ öm ka këh a muhin vëh.”