Search form

Jon 16

1Eöꞌ to soe vavoh ka neöm manih pan, eöm se nat nem vanun o vaman peöm. 2Oman, a napan se veo tavus këh ee peöm pa ma iuun hinhin soneꞌ pee. Ivëhkëk, amot no o poen pamëh se keh tavus maꞌ, kee ip vamët ee peöm. O poen nee se ip vamët a neöm, ee se koman ne pan, ee to nonok e ne pa kiu vih pe Sosoenën. 3Ee to nonok va ne manih peöm, suk ee to hikta nat ne pe Tamön, me eöꞌ. 4Kuru nöꞌ to soe momoaan keoꞌ peöm a tah pamëh he meꞌ avoeꞌ e non pa tavus maꞌ. Amot no a napan se nok a taateꞌ pamëh manih peöm, köm koman hah em na pa soe nöꞌ to soe voh ka neöm.

A Kiu Pa Tuvuh Vasioꞌ

E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ me e non pa napan, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Moaan voh nöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me voh e noꞌ peöm, ivëhkëk, eöꞌ to hikta soe vanat voh a neöm a ma tah poë varih. 5Kuru vaꞌih nöꞌ to nö hah eoꞌ manuh pa teꞌ vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ. Ivëhkëk, a hikta pah teꞌ va peöm to hi a neoꞌ pan, ‘Eën nönö nom nih?’ 6A ma kokoman peöm to puh rakah e ne po tamak, suk eöꞌ to soe vanat eoꞌ peöm pa ö nöꞌ se hah eoꞌ manuh pe Tamön, a teꞌ vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ. A meh tah to vatamak a non neöm, ivëh, a soe peöꞌ to teꞌ va non manih pan, a napan se veo tavus këh ee peöm pa ma iuun hinhin soneꞌ pee, pare ip vamët ee peöm.

7Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm, eꞌ to vih rakah non peöm pa nat a neoꞌ, se nö hah eoꞌ manuh pe Tamön. Eöꞌ se keh hikta nö hah manuh peꞌ, a, a teꞌ vëh se kunkuin o kokoman peöm to hikta onöt non a nö maꞌ manih peöm. Eöꞌ se nö hah eoꞌ manuh peꞌ, paröꞌ vanö maꞌ a teꞌ pamëh, keꞌ kunkuin en pa ma kokoman peöm. 8Ko poen no a teꞌ pamëh se kunkuin a ma kokoman peöm se tavus, keꞌ nö maꞌ, eꞌ se vamaaka rakah ken pa napan va po oeh pa ö nee to teen ne a hat, suk a ma taateꞌ hat nee to nonok ne. Eꞌ se vamaaka o kokoman nun no a napan to teꞌ me ne manih pa taateꞌ totoopin, me a taateꞌ kiiki teꞌ. 9Eꞌ se vataare en pa napan pa ö nee to koman vapiun va ne manih pa pusun in a taateꞌ hat. Ka pusun in a taateꞌ hat pamëh, ivëh, ee to hikta vaman a ne neoꞌ. 10Ee to koman vapiun va ne manih pan, a pusun in a taateꞌ totoopin, ivëh, pö nöꞌ se hah eoꞌ manuh pe Tamön, köm hikta onöt nem a ep hah ka neoꞌ. 11A teꞌ vavaꞌaus teꞌ se vataare en pee pa ö no kokoman pee to nun suk non, manih po vahutët pe Sosoenën. Ee to koman vapiun ne pan, a teꞌ sunön vëh to matop non sih o oeh vëh, eꞌ e susun po oraꞌ hat, pareꞌ tok vahik voh en po vahutët.”+

12Eöꞌ to teꞌ rakah me noꞌ a ma meh soe nöꞌ se soe ka neöm, ivëhkëk, eöm to hikta onöt nem a maaka in a soe pamëh kuru. 13Ivëh, ko poen no a Tuvuh sosoe man se nö maꞌ manih peöm o vamomhë, eꞌ se vamaaka rakah en pa ma kokoman peöm. Köm nat em pa ma soe kurus poë varih, ee a ma soe man. Eꞌ to hikta onöt non a soe a soe, neꞌ to kon taneꞌ manih po kokoman koman peꞌ. Ahik, a soe neꞌ to tënan manuh pe Tamön, eꞌ a soe varoe ko pamëh neꞌ se soe tavus ka neöm, me a ma taneah se tavus amot. 14Eꞌ se kon taneꞌ a soe manih peöꞌ, pareꞌ vatvus manih peöm. Ka tah pamëh neꞌ to nok, eꞌ to vataare rakah en po kikis apuh peöꞌ manih peöm. 15A ma tah kurus ne Tamön to vaneah non, eꞌ a ma tah kurus poë varih, ee a ma tah peöꞌ. Eꞌ kuru a ö nöꞌ to soe suk voh pan, a Tuvuh sosoe man se soe ken peöm pa soe taeah neꞌ to pënton manih peöꞌ, pareꞌ vateeraꞌ poꞌ ka neöm.”

O Tamak Se Tarih Ko Tavus En O Vaeö

16E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ e non, pareꞌ soe pan, “A siꞌ ö hat köm hikta se ep hah ka no neoꞌ. Me a siꞌ ö hat akuk ne eöm se ep hah em peöꞌ.” 17Ko upöm vamomhë peꞌ vaiihi koman e ne pan, “A soe vaꞌih teꞌ vah va non nih? Eꞌ to sosoe ka rora pan, ‘A siꞌ ö hat ka hikta se ep hah no eah, me a siꞌ ö hat na se ep hah ee peꞌ.’ Eꞌ me to soe en pan, ‘A pusun in a soe vaꞌih to teꞌ va non manih, eöꞌ se nö eoꞌ manuh pe Tamön.’” 18A ma vamomhë peꞌ to vaiihi e ne pan, “A soe vaꞌih, ‘A siꞌ ö hat’, eꞌ ataeah? Ea to hikta nat no pataeah neꞌ to sosoe suk va non manih.”

19E Ieesuꞌ to nat en pa ma vamomhë peꞌ to kehkeh hi ne poë a pusun in a soe vaꞌih, ivëh, neꞌ to soe suk va i raoe manih pan, “‘A siꞌ ö hat köm hikta se ep ka no neoꞌ, me a siꞌ ö hat ne eöm se ep hah em peöꞌ.’ Eꞌ akuk kuru a tah nöm to vaiihi suk nem. 20Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm, eöm se vaokook suntan rakah em, a napan kurus he haraꞌ vaeö rakah e ne. Eöm se haraꞌ em po tamak, ivëhkëk, o tamak peöm se nönö non ko tarih ko tavus en o vaeö, köm pah haraꞌ vaeö suntan em. 21Eöꞌ se vapipinoꞌ va in a soe pamëh manih, o poen no e köövo to kehkeh vahuh non a koaꞌ, eꞌ to haraꞌ vahat rakah en po kamis, suk eꞌ to nat e non peꞌ se kon en pe koaꞌ. Ivëhkëk, o poen ne koaꞌ to vuꞌ en, e köövo se vanun en po kamis vëh neꞌ to haraꞌ non, suk e koaꞌ peꞌ to tavus en maꞌ manih po oeh. 22Eꞌ to teꞌ akuk va kov e non manih peöm. Kuru nöm to haraꞌ nem o tamak, ivëhkëk, eöꞌ se hah maꞌ ko ep ka neöm, köm pah vaeö suntan rakah em. O vu vaeö pamëh no a hikta pah teꞌ to onöt non a kon tavus këh a ma kokoman peöm. 23Manih po poen pamëh, nöm hikta se hi a nem neoꞌ ta pah tah. Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm, e Tamön se heꞌ en peöm pa ma taneah nöm to hin suk manih pa ëhnaneoꞌ. 24Moaan voh, ko öök non maꞌ manih kuru, eöm to hikta hinhin voh nem ta ma taneah manih pa ëhnaneoꞌ, ivëhkëk kuru, eöm se hin em pataeah manih pa ëhnaneoꞌ, eöm se kon em pataeah nöm to hinhin suk nem, ko poen nöm to kon vahik a tah pamëh, a ma kokoman peöm se puh rakah ee po vaeö.”

O Kikis Va Po Oeh To Hikta Onöt Non A Vöknah E Ieesuꞌ

25E Ieesuꞌ to tooto avoeꞌ e non, pareꞌ soe pet en pan, “Eöꞌ to vavatvus noꞌ a ma soe peöꞌ pa ma soe vapipinoꞌ, ivëhkëk, o poen to meꞌ avoeꞌ e non pa tavus maꞌ, nöꞌ hikta se vatvus amot hah noꞌ ta meh soe pa soe vapipinoꞌ manih pa soe nöꞌ to sosoe ka no neöm. Eöꞌ se soe vatotoopin rakah keoꞌ peöm pa ö ne Tamön to teꞌ va non sih. 26Manih pa hanan pamëh nöm se hin koe in a tah nën, eöm se vakoe a hin peöm manih pa ëhnaneoꞌ. Peꞌ eöꞌ koman, eöꞌ hikta se hi hah noꞌ e Tamön a ö seꞌ vaꞌaus a neöm. 27Suk ataeah, e Tamön koman to iu e non peöm, eꞌ to iu a non neöm, suk eöm to iu e nem peöꞌ. Paröm vaman e nem peöꞌ to taneꞌ maꞌ manuh peꞌ. Ivëh, neꞌ se piun suk a ma hin peöm. 28Eöꞌ to taneꞌ voh maꞌ manuh pe Tamön, paröꞌ nö maꞌ manih po oeh vëh. Ka kuru vaꞌih, nöꞌ to kehkeh këh hah e noꞌ po oeh vëh, paröꞌ hah eoꞌ manuh pe Tamön.”

29Ka ma vamomhë peꞌ soe ke poꞌ ee peꞌ pan, “Sunön, varuꞌ vakomanih nën to soe vamaaka ke eom pemöm pa ma soe pën, eën to hikta nonok hah ka no möm ta soe manih pa soe vapipinoꞌ. 30Kuru nemöm to nat em pën a teꞌ to nat nom sih a ma moeh tah kurus. Ko antoen e nom pa piun a hi pa teꞌ, eꞌ he meꞌ avoeꞌ e non pa hi a oah a hi peꞌ. Keꞌ ivëh, a tah to vataare a no möm, kemöm vaman e nem pën to taneꞌ maꞌ pe Sosoenën.”

31Ke Ieesuꞌ piun raoe, pareꞌ soe ke raoe pan, “Eöm vaman kov em eh? 32Pënton poꞌ nem pa taꞌ nöꞌ se soe ka neöm, o poen to vatët en, pa tavus. Ahik, eꞌ to tavus vahik voh en, a napan varih to hat ov a ne neoꞌ se veo vavah ee peöm, köm tapeat em, ko nö vakëkëh em pa ma vöön peöm, ko këh em peöꞌ peheoꞌ. Ivëhkëk, eöꞌ to hikta teꞌ noꞌ peheoꞌ, ahik, e Tamön to teꞌ vaꞌpeh me e non peöꞌ.”

33Ke Ieesuꞌ vavaato avoeꞌ ke non pee, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Eöꞌ to soe keoꞌ peöm pa tah vaꞌih, eöm se vatös me a neoꞌ, paröm teꞌ nem pa taateꞌ kamöꞌ vamanih pa ö nöꞌ to soe vavoh ka neöm. Ko poen nöm to teꞌ nem manih po oeh vëh, eöm se taum a ma punis me o tamak. Eöm se sun vakis rakah nem, suk eöꞌ to vöknah vahik voh eoꞌ po kikis va po oeh vëh.”