Search form

Jon 16:28

28Eöꞌ to taneꞌ voh maꞌ manuh pe Tamön, paröꞌ nö maꞌ manih po oeh vëh. Ka kuru vaꞌih, nöꞌ to kehkeh këh hah e noꞌ po oeh vëh, paröꞌ hah eoꞌ manuh pe Tamön.”