Search form

Jon 16:4

4Kuru nöꞌ to soe momoaan keoꞌ peöm a tah pamëh he meꞌ avoeꞌ e non pa tavus maꞌ. Amot no a napan se nok a taateꞌ pamëh manih peöm, köm koman hah em na pa soe nöꞌ to soe voh ka neöm.

A Kiu Pa Tuvuh Vasioꞌ

E Ieesuꞌ to vavaato avoeꞌ me e non pa napan, pareꞌ soe ke rapoë pan, “Moaan voh nöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me voh e noꞌ peöm, ivëhkëk, eöꞌ to hikta soe vanat voh a neöm a ma tah poë varih.