Search form

Jon 16:5

5Kuru vaꞌih nöꞌ to nö hah eoꞌ manuh pa teꞌ vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ. Ivëhkëk, a hikta pah teꞌ va peöm to hi a neoꞌ pan, ‘Eën nönö nom nih?’